Obecn osteologie
Download
1 / 38

Obecná osteologie - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on

Obecná osteologie. Kostní buňky. osteoblast ( osteoblastus ) aktivní kostní buňka tvořící osteoid (nemineralizovaná kostní tkáň) osteocyt ( osteocytus ) buňka v klidovém stadiu v lakunách kostní tkáně osteoklast ( osteoclastus ) druh tkáňového makrofágu resorpce kostní hmoty.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obecná osteologie' - elsa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kostn bu ky
Kostní buňky

 • osteoblast (osteoblastus)

  • aktivní kostní buňka tvořící osteoid

   (nemineralizovaná kostní tkáň)

 • osteocyt(osteocytus)

  • buňka v klidovém stadiu

  • v lakunách kostní tkáně

 • osteoklast (osteoclastus)

  • druh tkáňového makrofágu

  • resorpce kostní hmoty


Kostn hmota matrix ossea
Kostní hmota (matrix ossea)

 • organická složka = ossein

  • tvořená osteoblasty

  • kolagen I, amorfní základní hmota (substantia fundamentalis)

 • anorganická složka

  • převládá Ca, P, ve formě krystalického hydroxyapatitu a amorfního fosforečnanu vápenatého

  • ukládá se při povrchu fibril (později i uvnitř)


Kostn tk i
Kostní tkáň I

 • primární kostní tkáň = fibrilární (textus osseus reticulofibrosus)

  • první typ kostní tkáně objevující se za vývoje

  • dočasná – v dospělosti se vyskytuje jen na několika místech v těle (zubní lůžka, hojící, reparační děje)

Čihák R., Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Kostn tk ii
Kostní tkáň II

 • sekundární kostní tkáň – lamelózní (textus osseus lamellaris)

  • vzniká přestavbou fibrilární kostní tkáně

  • kolagenní vlákna uspořádaná v lamelách

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001

Gray´s anatomy, 40th edition, Churchill Livingstone Elsevier 2008


Kostn tk iii
Kostní tkáň III

 • Haversovy lamely (lamellae osseae)

  • podélné lamely koncentricky uspořádané kolem Haversových kanálů (canales osteoni)

  • izotropní x anizotropní vrstvy

 • povrchové lamely (lamellae circumferentiales externae)

  • vznik apozicí

 • intersticiální lamely

  (lamellae interstitiales)


Kostn tk iv
Kostní tkáň IV

 • substantia compacta

  (textus osseus compactus; kompkata; kortikalis)

  • povrch kostí

  • zajišťuje pevnost

 • substantia spongiosa

  (textus osseus spongiosus)

  • trámčina uvnitř kostí

  • zajišťuje pružnost

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Tvar kost
Tvar kostí

 • os longum (dlouhá)

 • os breve (krátká)

 • os planum (plochá)

 • os irregulare (nepravidelná)

 • os pneumaticum (pneumatizovaná)

  • v nitru dutina či dutiny, vystlané sliznicí a vyplněné vzduchem

 • ossa sesamoidea (sezamské)

  • drobné kůstky uložené ve šlachách


Os longum dlouh kost
Os longum(dlouhá kost)

 • tělo

  • silný plášť kompaktní kosti

 • kloubní konce

  • tenká vrstva kompaktní kosti

  • uvnitř spongiózní kost

 • epiphysis(přírost)

  • koncová zaoblená část

  • za vývoje oddělená růstovou chrupavkou

 • metaphysis(mezirost)

  • úsek na přechodu epifýzy a diafýzy

  • v dětském období je zde růstová chrupavka

  • zásobena vlastními cévami

 • diaphysis(rozrost)

  • střední část, tělo

 • apophysis(nárost)

  • část kosti se samostatným osifikačním jádrem

  • kostní výrůstek, na který se upíná šlacha svalu


Os breve kr tk kost
Os breve(krátká kost)

 • na povrchu substantia corticalis (tenká vrstva substantia compacta)

 • uvnitř spongióza

 • nepravidelný tvar

 • nepravidelné kloubní plochy

 • zápěstní a zánártní kosti

 • obratle


Os planum ploch kost
Os planum(plochá kost)

 • substantia compacta

  • lamina externa

  • lamina interna

 • substantia spongiosa

  • diploe(píchatka)

 • lopatka

 • kosti lebeční klenby


Kostn d e medulla ossium
Kostní dřeň (Medulla ossium)

 • vyplňuje všechny prostory ve spongiózní kosti a dřeňových dutinách diafýz dlouhých kostí

 • červená kostní dřeň (medulla ossium rubra)

  • krvetvorba

  • prostorová síť retikulárního vaziva, protkaná širokými vlásečnicemi

 • žlutá kostní dřeň (medulla ossium flava)

  • nahrazuje červenou prostoupením tukovými buňkami

 • šedá kostní dřeň (medulla ossium grisea)

  • ze žluté ztrátou tuku


Rozlo en erven kostn d en v d tstv a dosp losti
Rozložení červené kostní dřeně v dětství a dospělosti

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Stern ln punkce
Sternální punkce dospělosti

 • cytologické vyšetření kostní dřeně z nátěru

http://www.miltusa.com/

http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecne-vysetrovaci-a-lecebne-slozky/ustav-patologie-a-molekularni-mediciny-uk-2lf-a-fn/lymfomova-skupina/patologie-lymfomu-detail/m-98113/

http://www.biomedcentral.com/1471-2342/6/7/figure/F1?highres=y


Trepanobiopsie
Trepanobiopsie dospělosti

 • biopsie částí kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na histologickou analýzu

 • odběr z lopaty kyčelní kosti

http://portal.med.muni.cz/clanek-22-postup-pri-provadeni-trepanobiopsie.html

http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/diferencialni-diagnostika-pancytopenie-449915


Okostice periosteum i
Okostice ( dospělostiPeriosteum) I

 • kryje vnější povrch kosti (= vazivový obal kosti)

 • chybí:

  • na spojeních se svalem, s kloubním pouzdrem

  • na kloubních koncích kostí krytých chrupavkou

 • Sharpeyova vlákna(fasciculi collageni perforantes)

  • vlákna okostice prorážející do kosti (fixace periostu)


Okostice periosteum ii
Okostice ( dospělostiPeriosteum) II

 • vrstvy

  • stratum fibrosum

   • povrchová

   • hustší vazivo, podélně uložená vlákna

  • stratum osteogenicum (kambiová vrstva)

   • hluboká

   • nepravidelně uspořádaná vlákna a četné cévypronikající do kosti ve Volkmannových kanálcích

   • růst kosti do tloušťky při růstu či regeneraci pomocí osteoblastů

 • bohatá senzitivní inervace – bolest


Nitrokostice endosteum
Nitrokostice ( dospělostiEndosteum)

 • mezi kostní tkání a dření

 • podobná stavba a vlastnosti jako okostice

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Vznik a v voj kost i
Vznik a vývoj kostí I dospělosti

 • dvojí fylogenetický vývoj

  • 1. v podkožním vazivu

   • primární (krycí) kosti

   • vznik dezmogenní osifikací (osifikace z vaziva)

  • 2. součásti hluboké kostry - chrupavčité

   • sekundární (náhradní) kosti

   • vznik chondrogenní osifikací – dvojího typu:

    • 1. perichondrální (ossificatio perichondralis) – povrchová osifikace z perichondria

    • 2. enchondrální (ossificatio endochondralis) – osifikace uvnitř v chrupavce


Vznik a v voj kost ii
Vznik a vývoj kostí II dospělosti

 • diferenciace mezenchymálních buněk na osteoblasty tvorba nekalcifikovaných prekurzorů polymerace osteoid, v něm tvorba fibril a přeměna osteoblastů na osteocyty

 • osteoblasty tvoří kostní trámečky – dále přibývají apozicí

 • přestavba kosti pomocí osteoklastů: resorpce a následná náhrada kostí novou

 • A) dezmogenní (endezmální) osifikace (ossificatio desmalis)

  • proliferace a vaskularizace v mezenchymu uprostřed budoucí kosti, šíří se k periferii

  • kosti lebeční klenby, kosti obličejové části lebky, většina klíční kosti

 • B) chondrogenní osifikace (ossificatio chondralis)

  • 2 fáze

   • hypertrofie a destrukce chondrocytů

   • průnik osteogenních pupenů (osteoprogenitorové buňky a krevní vlásečnice) do opuštěných prostor


Osifikace dlouh ch kost
Osifikace dlouhých kostí dospělosti

 • začíná jako perichondrální, uprostřed délky kosti

 • následně enchondrální – předcházejí změny v chrupavce

 • průnik pupenů mezenchymu s cévami do změněné chrupavky diferenciace buněk primitivní kostní dřeně a osteoblastů

 • osifikační základ = osifikační jádro (centrum ossificationis)

 • diafýza a epifýzy mají vlastní osifikační jádra

 • po dobu růstu je mezi diafýzou a epifýzou růstová chrupavka (ploténka; cartilago epiphysialis)R st kosti do d lky
Růst kosti do délky dospělosti

 • růstová chrupavka

  • zóna klidu

  • proliferační zóna

  • zóna hypertrofické chrupavky

  • zóna kalcifikované chrupavky

  • zóna osifikace

Histopatologický atlas, Eis,Jelínek, Špaček, Praha 2006


R st kosti do d lky1
Růst kosti do délky dospělosti

 • rozdílná aktivita distální a proximální růstové chrupavky

  • humerus a kosti bérce: více proximální

  • femur a kosti předloktí: více distální

   • charakteristický směr vstupu vasa nutricia

 • růstová ploténka mizí mezi

  14. – 18. rokem konec růstu

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


R st kosti do tlou ky
Růst kosti do tloušťky dospělosti

 • z okostice, částečně i z nitrokostice

 • princip apozice a resorpce

 • podíl osteoblastů z kambiové vrstvy okostice

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


R st ploch ch kost
Růst plochých kostí dospělosti

 • probíhá z míst švů

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Osifikace kr tk ch kost
Osifikace krátkých kostí dospělosti

 • výhradně enchondrálně

 • ossa pneumatica se vyvíjejí postupně po narození vchlipováním sliznice nosní dutiny (resp. středoušní dutiny do spánkové kosti)

  • sinus sphenoidalis, frontalis, maxillaris, cellulae ethmoidales, mastoideae

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Kostn v k i
Kostní věk I dospělosti

 • ukazatel biologického věku, určuje stupeň zralosti kosti

 • zjišťován na základě RTG snímku ruky a distálního předloktí levé HK

 • metody:

  • Greulich-Pyle

   • porovnání rentgenogramu s fotografickými standardy

  • Tanner-Withause

   • hodnocení tvaru, velikosti osifikačních center 20 kostí a jejich vzájemného vztahu


Kostn v k ii
Kostní věk II dospělosti

kostní věk 3 roky 11 let 16,5 roku


C vn z soben kost i
Cévní zásobení kostí I dospělosti

 • do diafýzy

  • a. nutricia

   • vzniká z první cévy, která vnikla do diafýzy při osifikaci

   • napojená na cévy v kostní tkáni (z okostice)

  • okosticové cévy

   • největší množství cév vstupujících do kosti

   • vstup skrz Volkmannovy kanálky

  • aa. metaphysariae

   • větvení hluboko ve spongióze

    • výživa kostní tkáně i dřeně

 • do epifýzy

  • aa. epiphysariae

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


C vn z soben kost ii
Cévní zásobení kostí II dospělosti

 • krátké kosti

  • podobné jako epifýzy dlouhých kostí

  • vstup cév na plochách přivrácených ke kloubním pouzdrům a vazům

 • ploché kosti

  • aa. nutriciae

  • okosticové cévy

 • žíly

  • podél tepen a samostatnými kanály


Nervov z soben kost
Nervové zásobení kostí dospělosti

 • bohatá inervace okostice (bolest při obražení)

 • tenká nervová vlákna procházejí podél cév až do Haversových kanálů (pravděpodobně zásobují jen cévy)


P estavba kost
Přestavba kostí dospělosti

 • osteoklasty odbourají kost od povrchu nebo z nitra osteonů

 • nové dutiny vyplněny novými koncentrickými lamelami od periferie ke středu nový Haversův kanálek


Mechanick vlastnosti kost
Mechanické vlastnosti kostí dospělosti

 • velmi pevná

 • schopnost snášet obrovské statické zatížení

Čihák Radomír, Anatomie 1, Grada Publishing a.s. 2001


Dnut kost osteoporosis
Řídnutí kostí = Osteoporosis dospělosti

= úbytek Ca a jiných minerálů

 • postižena zejména trabekulární kost

 • snadná lomivost, zmenšení tělesné výšky, snížená pohyblivost

norma

patologické

http://www.shoulderkneecenter.com/hip_symptoms.htm

http://liveonearth.livejournal.com/512848.html


Osteopetrosis
Osteopetrosis dospělosti

 • narušená činnost osteoklastů porušená resorpce kosti zmenšení kostní dutiny, útlak okolních struktur, zvýšená křehkost

http://www.knee-replacement-explained.com/Knee-Pain-diagnosis-xray.html

http://pmj.bmj.com/content/85/1003/250.full


M knut kost osteomalacie
Měknutí kostí = Osteomalacie dospělosti

 • nedostatek vitamínu D v dospělosti

 • deformity, výrazná svalová slabost

http://mymed.ro/rahitismul-i-osteomalacia.html


ad