Download
1 / 23

Rammer for ungdommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Rammer for ungdommen. Øgede krav fagligt og socialt Der forventes større selvstændighed og eget initiativ Internalisering af normer og evne til selvforvaltning Frigørelse og identifikation. Længerevarende belastning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Rammer for ungdommen' - elroy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rammer for ungdommen
Rammer for ungdommen

 • Øgede krav fagligt og socialt

 • Der forventes større selvstændighed og eget initiativ

 • Internalisering af normer og evne til selvforvaltning

 • Frigørelse og identifikation


L ngerevarende belastning
Længerevarende belastning

Hvis omgivelsernes krav til præstation overstiger den unges kognitive kapacitet giver det anledning til belastningssymptomer:

 • Selvskadende adfærd (cutting, spiseforstyrrelser etc.)

 • Veneficium (forgiftningsforsøg med piller)

 • Adfærdsforstyrrelser

 • Perceptionsforstyrrelser

 • Tristhed

 • Angst

 • Selvmordstanker


Perception sansning tolkning
Perception = sansning + tolkning

 • Tolkningen er bl.a. bestemt af ens kognition, modenhed og personlige historie.

  • Ex: lytte til lyde i mørke efter gyserfilm

  • Irettesættelse af andre når man har lavt selvværd

  • ”bagerens tilbud på boller”

  • Dyskognition som ved psykose


State og traite
State og Traite

Har der altid været ”noget” eller er det begyndt for nylig?

Afdæk funktionsniveau:

eksekutivfunktion

socialt samspil

overblik


Funktionsniveau
Funktionsniveau

 • Hjem

  • Kan du finde ud af at lave mad?

  • Har du styr på pligter/aftaler/personlig hygiejne

 • Skole

  • Fagligt niveau, passer lektier, fremtids planer

  • Hvorfor skoleskift?

 • Fritid

  • Forskel på kammerat og ven?

  • Gensidighed og forpligtigelse


Overbliksvanskeligheder
Overbliksvanskeligheder

 • at finde et relevant overordnet perspektiv eks:

  • Morgenprocedurer

  • Orientere sig

  • Madlavning

  • Økonomi

  • Sociale sammenhænge

  • Erfaringsdannelse

  • Egen livshistorie


Eksekutive funktioner
Eksekutive funktioner

 • At få en ide

 • At planlægge

 • At udføre

 • At vurdere og eventuelt justere

 • Bruges ved ukendthed, kompleksitet eller krav til problemløsning, ikke i rutineprægede, automatiserede handlinger


Eksekutive funktioner1
Eksekutive funktioner

 • Målrettet adfærd:

  • initiering, planlægning og programmering af fremtidig adfærd; problemløsning og strategisk adfærd

 • Opmærksomhedskontrol:

  • selektiv opmærksomhed, vedvarende opmærksomhed og arbejdshukommelse, fornemmelse for / styring af tid

 • Kognitiv fleksibilitet:

  • opmærksomhedsskift, selvmonitorering og brug af feedback

 • Selvkontrol:

  • hæmning af irrelevante og impulsive reaktioner, brug af indre tale, følelsesmæssig kontrol, håndtering af stress


Behandling
Behandling

Differentier omgivelsernes krav til præstation:

struktur, regelmæssighed, overblik

Støt den unges kognitive kapacitet:

-ved opmærksomhed (medicin)

-overindlæring


Adhd kernesymptomer
ADHDKERNESYMPTOMER

OPMÆRKSOMHEDSPROBLEMER

 • Vedholdende opmærksomhed ( afslutte en opgave)

 • Selektiv opmærksomhed ( overhøre/ udelukke stimuli)

 • Delt opmærksomhed ( evnen til at skifte focus)

 • Samtidig opmærksomhed (flere opgaver på en gang)

 • Undersøgende opmærksomhed ( vise interesse for nyt)

  HYPERAKTIVITET

  IMPULSIVITET


Icd 10 hyperkinetisk forstyrrelse
ICD-10 ~ hyperkinetisk forstyrrelse

6

1

3

6

ADHD Hyperaktiv –impulsiv DSM-IV

ADHD Kombineret type (DSM-IV)

ADHD Uopmærksom type DSM-IV (6 symptomer)


Adhd hyppighed og forl b
ADHD- hyppighed og forløb

 • 1-4 % AF ALLE BØRN

  • HYPPIGST HOS DRENGE

 • 70 % HAR FORTSAT VANSKELIGHEDER I VOKSENALDEREN

 • ANSLÅET 1-3 % AF VOKSNE

  • EN GRUPPE MED FÅ PROBLEMER

  • EN GRUPPE DER FORTSÆTTER MED AT HAVE SYMPTOMER OG TILHØRENDE SOCIALE EMOTIONELLE OG ARBEJDSMÆSSIGE PROBLEMER

  • EN LILLE GRUPPE MED ALVORLIG ANTISOCIAL OG / ELLER PSYKIATRISK PATOLOGI


Udvikling adhd
Udvikling - ADHD

ca 3år adskiller sig fra det normale mht fordybelse, uro, mgl evne til stille leg, evne til at klare opgaver m.m

Ved skolestart tydeligt ukoncentreret, motorisk urolig, impulsiv, mangler vedholdenhed

Ved ca10 år kan ikke klare selv-forvaltning, selvstyring, ansvar for egen læring, koncentration og fordybelse, samarbejde med kammerater, organisering af opgaver, fuldførelse af opgaver

Ungdom 50-80% fortsat ADHD. Indre rastløshed, mindre impulsiv, skolefiasko, og flere vanskeligheder i pubertet end andre unge.

Voksne: 60-70% fortsat vanskeligheder. Klarer sig dårligere mht uddannelse og arbejde. Kun øget risiko for kriminalitet blandt den gruppe der har CD


Barnets afh ngighed af betingelserne
Barnets afhængighed af betingelserne

 • Vanskeligheder ses især

  • senere på dagen

  • Når opgaver er mere komplicerede og kræver mere organisering

  • Når de skal kunne holde sig tilbage adfærdsmæssigt (ex sidde stille)

  • Når stimulationsniveau er lavt

  • Når der er forsinkelse i feedback eller belønning

  • Når opgaven kræver vedholdenhed

 • Fungerer bedre når

  • Far er hjemme (giver ekstra struktur)

  • Når der er ekstra voksne


Klinisk billede hos unge og voksne
Klinisk billede hos unge og voksne

 • PÅVIRKER ALLE OMRÅDER

  • AKADEMISKE - KLARER SIG DÅRLIGERE PÅ TRODS AF NORMAL BEGAVELSE

  • SOCIALT - MED JOB, VENNEKREDS, FAMILIE, DAGLIGE FORPLIGTIGELSER

  • ADFÆRD - OFTE UHENSIGTSMÆSSIG

  • EMOTIONALITET - HUMØRSKIFT, DÅRLIGT SELVVÆRD

 • SYMPTOMERNE ÆNDRER SIG MED STIGENDE ALDER

  • INDRE URO I STEDET FOR OMKRINGFARENDE AFDÆRD

 • DER STILLES STØRRE KRAV TIL DE EXEKUTIVE FUNKTIONER

  • HUKOMMELSE, PLANLÆGNING, UDSÆTTELSE AF RESPONS


Klinisk billede hos unge og voksne1
Klinisk billede hos unge og voksne

 • BEGYNDENDE BRUG AF ALKOHOL OG STOFFER

  • ALKOHOL - SVÆRERE AT STYRE END FOR ANDRE PÅ SAMME ALDER

  • HASH- FØLER DET GIVER RO

 • OPMÆRKSOMHEDSPROBLEMER

  • SVÆRT VED AT FASTHOLDE KONCENTRATIONEN - EX: FÆRDIGGØRE OPGAVER, SE FILM FÆRDIG , LYTTE TIL EN SAMTALE

  • ER GLEMSOMME - GLEMMER AFTALER, TID OG HVOR MAN HAR LAGT SINE TING

  • SVÆRT VED AT PLANLÆGGE OG ORGANISERE SIT ARBEJDE, STUDIER, ØKONOMI

 • HYPERAKTIVITET OG IMPULSIVITET

  • FØLELSE AF RASTLØSHED


Klinisk billede hos unge og voksne2
Klinisk billede hos unge og voksne

 • SVÆRT VED AT SLAPPE AF PGA INDRE URO

 • KEDER SIG LET - PÅTAGER SIG FOR MANGE OPGAVER

 • HANDLER OFTE FOR HURTIGT OG UOVERLAGT - LAV FUSTRATIONSTÆRSKEL

 • MANGE JOBSKIFTE

 • AFSLUTTER PLUDSELIGT PARFORHOLD/ ÆGTESKAB

 • RISIKOADFÆRD- KØRER HENSYNSLØST I TRAFIKKEN, MANGE FÆRDSELSUHELD

 • SVÆRERE END ANDRE VED AT HÅNDTERE DAGLIGDAGENS STRESS


Klinisk billede hos unge og voksne3
Klinisk billede hos unge og voksne

 • SEXUELLE PROBLEMER

  • TIDLIGERE DEBUT

  • FLERE PARTNERE

  • ØGET HYPPIGHED AF TIDLIG GRAVIDITET

 • EMOTIONALITET

  • HYPPIGE HUMØRSKIFT

  • HIDSIGT TEMPERAMENT

  • LETTE AT PROVOKERE

  • DÅRLIGT SELVVÆRD


Adhd hos piger og kvinder
ADHD hos piger og kvinder

. Opmærksomhedsproblemer som drenge og mænd

. Som regel ikke samme grad af hyperaktivitet

. Størsteparten af piger/ kvinder har den uopmærksomme type

. Oplever flere ADHD symptomer, når de kommer i puberteten,

. Oplever større humørsvingninger end normalt gennem den månedlige cyklus og specielt præmenstruelt.

. Symptomerne viser sig ofte senere hos piger


Adhd hos piger og kvinder1
ADHD hos piger og kvinder

 • Er søde og rare som børn, men passive og tilbageholdende-generte.

 • Mangler tro på sig selv, kan have angst

 • Har svært ved at holde tråden, har problemer med vedvarende koncentration. De bliver hurtigt trætte, er uorganiserede og glemsomme.

 • Enkelte er meget følsomme overfor lugt, smag, lyd og berøring.

 • Man undervurderer ofte deres kompetencer

 • Med tiden udvikles der ofte depression og angst samt tvangsprægede handlinger


ad