Edukacja zdrowotna
Download
1 / 20

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej ksztalcenia og lnego - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Cele zajecPrzedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowejIdentyfikacja problem?w i potrzeb zwiazanych z wdrazaniem edukacji zdrowotnej (EZ) i nowa rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkole. Edukacja zdrowotna w szkole jest to procesdydaktyczno-wy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej ksztalcenia og lnego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Edukacja zdrowotna

w nowej podstawie programowej

ksztacenia oglnego

Barbara Woynarowska

Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania

Wydzia Pedagogiczny Uniwersytet Warszawski


Cele zaj

 • Przedstawienie statusu i miejsca edukacji zdrowotnej w nowej podstawie programowej

 • Identyfikacja problemw i potrzeb

  zwizanych z wdraaniem edukacji zdrowotnej (EZ) i now rol nauczyciela wychowania fizycznego w szkole


Edukacja zdrowotna w szkole jest to proces

dydaktyczno-wychowawczy, w ktrym dzieci

i modzie ucz si jak y aby:

 • zachowa i doskonali zdrowie wasne i innych ludzi,

 • w przypadku choroby(urazu) aktywnie uczestniczy w jej leczeniu, radzi sobie z ni i zmniejsza negatywne skutki


Cele wspczesnej edukacji zdrowotnej

Pomoc uczniom w:

 • poznawaniu siebie, ledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwizywaniu problemw zdrowotnych

 • w zrozumieniu czym jest zdrowie, od czego zaley, dlaczego i jak naley o nie dba

 • rozwijaniu poczucia odpowiedzialnoci za zdrowie wasne i innych ludzi

 • wzmacnianiu poczucia wasnej wartoci i wiary w swoje moliwoci

 • rozwijaniu umiejtnoci osobistych i spoecznych sprzyjajcych dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zada i wyzwa codziennego ycia

 • przygotowaniu si do uczestnictwa w dziaaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego rodowiska w domu, szkole, miejscu pracy, spoecznoci lokalnej


Cechy wspczesnej edukacji zdrowotnej

 • Uwzgldnienie wszystkich aspektw zdrowia i czynnikw je warunkujcych

 • Wykorzystanie rnych okolicznoci: formalnych i nieformalnych programw i sytuacji pedagogicznych; korzystanie z rnych moliwoci i sub w szkole i poza ni

 • Harmonizowanie informacji pochodzcych z rnych rde

 • Tworzenie wzorcw ze strony pracownikw szkoy

 • Tworzenie warunkw do praktykowania w szkole zachowa prozdrowotnych

 • Koncentracja na procesie uczenia si (aktywizacja uczniw) a nie tylko na nauczaniu


 • Edukacja zdrowotna

 • wspiera realizacj podstawowych zada szkoy

 • zdrowie i dobre samopoczucie uczniw sprzyja

 • motywacji i dyspozycji do nauki, kreatywnoci,

 • dobrym relacjom midzyludzkim

 • jest fundamentem dla szkolnego programu

 • wychowawczego i programu profilaktyki


Istot edukacji zdrowotnej w szkole

jest nie tylko przekazywanie wiedzy

ale przede wszystkim ksztatowanie:

 • waciwych postaw wobec zdrowia

 • umiejtnoci yciowych

  umoliwiajcych uczniom (teraz i w przyszoci)

  dokonywanie wyborw sprzyjajcych zdrowiu oraz

  podejmowaniu dziaa na rzecz zdrowia wasnego

  i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego rodowiska


1999 - reforma systemu edukacji

cieka edukacyjna edukacja prozdrowotna

2008 reforma programowa

Wanym zadaniem szkoy jest take edukacja

zdrowotna, realizowana przez nauczycieli wielu

przedmiotw, ktrej celem jest ksztatowanie u

uczniw umiejtnoci dbania o zdrowie wasne

i innych ludzi i tworzenia rodowiska sprzyjajcego

zdrowiu(Preambua podstawy programowej)


 • Obecna podstawa programowa

 • w III i IV etapie edukacyjnym

 • jest zgodna z modelem

 • zalecanym przez WHO:

 • Wiodcy przedmiot wychowanie fizyczne

 • Wymagania dotyczce zdrowia wczone

 • do wielu przedmiotw


 • Rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej

 • o zagadnienia zdrowia psychospoecznego,

 • w tym umiejtnoci yciowe (osobiste

 • i spoeczne) dotychczas zaniedbany

 • obszar tej edukacji


Holistyczny model zdrowia Simovska i wsp. 2006


 • Umiejtnoci yciowe (psychospoeczne) sprzyjaj pozytywnym zachowaniom przystosowawczym, dziki ktrym moemy radzi sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego ycia.

  Umiejtnoci uwzgldnione w podstawie programowej:

  - pozytywne mylenie, budowanie poczucia wasnej

  wartoci, wiary w siebie

  - podejmowanie decyzji

  - utrzymywanie dobrych relacji z innymi, dawanie

  i przyjmowanie wsparcia

  - rozwizywanie problemw

  - gospodarowanie czasem

  - radzenie sobie z presj, krytyk, negatywnymi emocjami,

  stresem


 • Blok tematyczny edukacja zdrowotna w gimnazjum i szkoach ponadgimnazjalnych

 • - jeden semestr, ok. 30 godzin z puli zaj

 • fakultatywnych WF

 • Wysycenie podstawy programowej WF

 • zagadnieniami dotyczcymi rnych aspektw

 • zdrowia


Wychowanie fizyczne peni wane funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwj fizyczny, psychiczny i spoeczny oraz zdrowie uczniw i ksztatuje obyczaj aktywnoci fizycznej i troski o zdrowie w okresie caego ycia. Peni wiodc rol w edukacji zdrowotnej

Podstawa programowa. Uwagi do realizacji


 • Bloki tematyczne wymaga

 • w podstawie programowej WF

 • Szkoa podstawowa

 • Dbao o ciao

 • Bezpieczestwo

 • Zdrowie i choroby

 • Dominuje podejcie tradycyjne


 • Bloki tematyczne wymaga

 • w podstawie programowej WF

 • Gimnazjum i szkoy ponadgimnazjalne

 • Aktywno fizyczna, praca i wypoczynek, ywienie

 • Rozwj fizyczny w okresie dojrzewania

 • i modzieczym

 • Dbao o ciao, bezpieczestwo, choroby

 • Zdrowie i dbao o zdrowie

 • Zdrowie psychospoeczne, umiejtnoci yciowe

 • .


 • Nowa podstawa programowa

 • to szansa

 • dla nauczycieli wychowania fizycznego

 • zwikszenie prestiu osobistego, zawodowego i spoecznego

 • zwikszenie udziau w yciu szkoy

 • moliwoci rozwoju zawodowego i osobistego

 • zwikszenie satysfakcji z pracy


Wdraanie nowej podstawy programowej

to wyzwanie dla szkoy

I wielu instytucji j wspierajcych

Niezbdne s :

 • pozytywne podejcie i zaangaowanie nauczycieli WF, dyrekcji szk i innych nauczycieli

 • uzyskanie przez nauczycieli WF nowych umiejtnoci, w tym stosowania metod aktywizujcych

 • zmiany w ksztaceniu przedyplomowym nauczycieli

 • szkolenia dla pracujcych nauczycieli

 • podrczniki i pomoce metodyczne dla nauczycieli WF


ad
 • Login