slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ouders achter tralies:  mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Ouders achter tralies: mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Ouders achter tralies:  mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact. Open forum ‘Kinderen en detentie’ 21 juni 2007 Tina Demeersman – stafmedewerker justitieel welzijnswerk. Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie? Context Regelgeving

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ouders achter tralies: mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact' - elmo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ouders achter tralies: 

mogelijkheden tot ondersteuning van het ouder-kind contact

Open forum ‘Kinderen en detentie’

21 juni 2007

Tina Demeersman – stafmedewerker justitieel welzijnswerk

slide2
Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie?
 • Context
 • Regelgeving
 • Ouder-kind contact in de gevangenissen: praktijk, mogelijkheden en beperkingen
waarom investeren in het ouder kind contact tijdens detentie
Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie?
 • Recht op eerbiediging van het familie- en gezinsleven (art 8 EVRM)
 • Detentie = totaalervaring

Inperking van verschillende sociale rollen

 • Sociale en familiale banden: sociaal reïntegratieve functie
waarom investeren in het ouder kind contact tijdens detentie4
Waarom investeren in het ouder-kind contact tijdens detentie?
 • Psychosociale gevolgen voor het kind
  • Verstoring van de veilige thuissituatie en patronen in het gezin
  • Afwezigheid (gedetineerde) ouder
  • Schuldgevoelens
  • Loyaliteitsconflicten
  • Stigmatisering
context gevangenissen in belgi
Context: gevangenissen in België
 • Ontwikkeling in penitentiair denken:

Arbeid -> Isolatie -> Resocialisatie ->

Schadebeperking, reïntegratie & herstel

Gedetineerde = rechtsburger

(Basiswet gevangeniswezen, 12 januari 2005)

 • Pijnpunten:
  • Verouderde infrastructuur
  • Overbevolking
gedetineerdenpopulatie
Gedetineerdenpopulatie

13/03/2007: dagpopulatie 10.000 gedetineerden (8.300 plaatsen)

Aantal opsluiting 2005: 15.5774

Wie? “De doorsnee gedetineerde is een jongeman tussen 20 en 40 jaar, afkomstig uit verstedelijkt gebied. Vergeleken met anderen heeft hij minder sociale banden. Hij is lagergeschoold dan zijn leeftijdsgenoten, meestal volgde hij beroeps- of technisch onderwijs dat hij veelal niet afmaakte. Het gevolg hiervan is een hoge werkloosheid en lage activiteitsgraad.”

(Sein, 2001 & CAW-Tellus, 2006)

+/- 50% is vader

+/- 4.5% vrouwelijke gedetineerden (Gevangenissen van Hasselt, Gent, Brugge, Antwerpen, Vorst-Berkendael)

regelgeving
Regelgeving

Affectieve, familiale contacten:

 • Basiswet gevangeniswezen (12 januari 2005)
  • >briefwisseling, telefonie, bezoek
 • Wet externe rechtspositie (17 mei 2006)
  • > Uitgangsvergunning, penitentiair verlof
 • Min. Omzendbrief ‘Bescherming affectieve relaties gedetineerden en hun omgeving (5 juli 2000)
  • > minstens 1 activiteit/maand met focus ouder-kind
regelgeving9
Regelgeving

Moeder en kind in detentie:

 • Algemeen Reglement Strafinrichtingen (21 mei 1965), art. 111 & 112:

‘ de directeur mag niet weigeren een vrouw op te sluiten die vergezeld is van een kind dat de zorgen van de moeder niet kan ontberen of een vrouw van wie wordt voorzien dat ze in de inrichting zal bevallen…’

‘ de kinderen moeten samen met de moeder in haar kamer verblijven. Ze beschikken over een aparte slaapstede. In de belangrijke inrichtingen worden voorzieningen getroffen om een kinderbewaarplaats met bevoegd personeel te organiseren, waar de zuigelingen zullen ondergebracht worden gedurende de tijd dat men hun moeder niet voor hen laat zorgen.’

 • Basiswet, art. 15 par.2: leeftijdsgrens: maximum 3 jaar
regelgeving10
Regelgeving
 • Sociale begeleiding gedetineerden en hun omgeving: gedeelde verantwoordelijkheid justitie – gemeenschappen en gewesten:
  • Samenwerkingsakkoord tussen federale staat en Vlaamse gemeenschap (1994)
  • Vlaams strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2000)
  • Inzet van AWW (JWW), Kind & Gezin, Sociaal-cultureel werk (De Rode Antraciet),…
ouder kind contact tijdens detentie praktijk mogelijkheden en beperkingen
Ouder-kind contact tijdens detentie: praktijk, mogelijkheden en beperkingen
 • Moeder en kind in detentie
  • Afdeling Penitentiair Centrum Brugge (10 plaatsen) en Gevangenis Hasselt (2 plaatsen)
  • Regime: nabootsing thuissituatie
  • Pedagogische ondersteuning en opvang
   • penitentiair personeel
   • Gedetineerden (‘kinderfatik’)
   • Consult Kind & Gezin
   • Pediater (‘relaxatiemassage’)
  • Link met buitenwereld?
  • Betrokkenheid vader?
ouder kind contact tijdens detentie
Ouder-kind contact tijdens detentie
 • Initiatieven tav de gedetineerde ouder
  • Justitieel Welzijnswerk: Integrale individuele begeleiding
   • Handhaven in het dagelijks leven
   • Voorbereiden terugkeer vrije samenleving
   • Versterken in het opnemen van verschillende sociale rollen
   • Behouden, herstellen of bevorderen van familiale banden
  • Vormingsinitiatieven
  • Informatiesessies / workshops
ouder kind contact tijdens detentie13
Ouder-kind contact tijdens detentie
 • Kindvriendelijke contactmogelijkheden in de gevangenis
  • Speciaal kinderbezoek
   • Aangepaste infrastructuur
   • Omkadering
   • Ondersteuning voor-tijdens-na bezoek
   • Gezinsmoment? Exclusief ouder-kind contact?
  • Feestmomenten
  • ‘Familiale bezoekruimte’ (PCBrugge), ‘Roefelzaal’ (Gevangenis Leuven Centraal)
ouder kind contact tijdens detentie14
Ouder-kind contact tijdens detentie
 • Didactisch materiaal voor ouders en kinderen:
  • ‘Mijn vader zit in de gevangenis – een boekje over hoe je kinderen daarop reageren’ (1998, JWA, CAW Metropool)
  • ‘Elsje bezoekt haar papa’ (1999, JWGent, CAW Artevelde)
  • Van Mieghem, L., ‘Achter de muur’, Davidsfonds, 1998.
  • Rottiers, B. & Van Lent, T. ‘Papa is weg’, Lannoo, 2006.
slide15
Meer info:
 • Rapport KBS ‘Als je ouder in de gevangenis zit… hoe dichtbij blijven’ (1997)
 • www.justitieelwelzijnswerk.be
 • Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Diksmuidelaan 36a

2600 Berchem

[email protected]

ad