Drot á r M á ria - PowerPoint PPT Presentation

Drot r m ria
Download
1 / 16

 • 102 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Drot á r M á ria. Ásványok bemutatása Ásvány- és kőzettan alapjai. Az á sv á ny defin í ci ó ja. Az ásvány természetes úton képződött kristályos anyag, amely rendezett atomi szerkezettel rendelkezik. Hegyikristály és pirit. Ásványok jellemzése. Sűrűség Hasadás Törés Keménység Fény

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Drot á r M á ria

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Drot r m ria

Drotár Mária

Ásványok bemutatása

Ásvány- és kőzettan alapjai


Az sv ny defin ci ja

Az ásvány definíciója

 • Az ásvány természetes úton képződött kristályos anyag, amely rendezett atomi szerkezettel rendelkezik.

Hegyikristály és pirit


Sv nyok jellemz se

Ásványok jellemzése

 • Sűrűség

 • Hasadás

 • Törés

 • Keménység

 • Fény

 • Szín

 • Átlátszóság

Ametiszt


Az sv nyok rendszerez se

Az ásványok rendszerezése

 • A mai ásványrendszerezés alapja alapvetően a kristálykémia. Az ásványok tíz osztályba sorolhatóak:

 • Terméselemek –

 • Szulfidok S2-

 • Halogenidek Cl-

 • Oxidok és hidroxidok O2- , OH-

 • Karbonátok és nitrátok (CO3)2- , (NO3)-

 • Borátok (BxOy)z-

 • Szulfátok (SO4)2-

 • Foszfátok és arzenátok (PO4)3- , (AsO4)3-

 • Szilikátok (Six Oy)z-

 • Szerves ásványok -


Term selemek

Terméselemek

 • A természetben közel 100 terméselemet és rokon vegyületet ismerünk. Vannak fémek és nemfémek. A fémek kitűnően alakíthatók, nagy sűrűségűek, jó elektromos vezetők. A nemfémek atom- és molekularácsosak, kis vagy nagy keménységűek.

Termésréz


Szulfidok

Szulfidok

 • A természetben kb. 500 szulfidásványt ismerünk. A leggyakoribb szulfid a pirit. Csoportosításuk a fém: kén arány alapján történik. Alapvetően fémeknek kénnel alkotott vegyületei. Fontos szulfidok pl.:

Szfalerit

Antimonit


Halogenidek

Halogenidek

 • A természetben jelenleg kb. 220 halogenidet ismerünk. Legnagyobb tömegekben sótelepekben halmozódnak fel. Kis sűrűségűek és keménységűek. Sószerű vegyületek, jobbára színtelen vagy gyengén színezettek.

Fluorit


Oxidok

Oxidok

 • Jelenleg kb. 450 oxidot és rokon vegyületet ismerünk a természetben. Fémeknek oxigénnel alkotott vegyületei. Egyesek igen gyakoriak, mint a kvarc. Fontos oxidok pl.:

Spinell

Füstkvarc


Karbon tok

Karbonátok

 • Jelenleg kb. 200 karbonátásványt ismerünk. A vízmentes, vízben nem oldódók 3-5 közötti keménységűek. Karbonátokból áll számos igen elterjedt üledékes és metamorf kőzet.

Azurit

Sziderit


Bor tok

Borátok

 • A természetben kb. 110 borátásványt ismerünk, ezek többsége ritka ásvány. Üledékes eredettel sótelepekben vagy boraxtavakban keletkeznek. Egyik fontos borát a borax.


Szulf tok

Szulfátok

 • Kb. 400 szulfátot ismerünk a természetben. Alapvetően oxigéndús környezetben és a földkéreg felszínhez közeli részein képződnek. Felszíni képződésüket savas jelenségek kísérik.

Barit

Gipsz


Foszf tok

Foszfátok

 • Kb. 700 féle foszfátásványt ismerünk. Általában kis keménységűek, nagy az oldékonyságuk, kicsi a kémiai stabilitásuk. Döntő részük oxigéndús környezetben, a földfelszín közelében, illetve a felszínen képződnek.


Szilik tok

Szilikátok

 • Kb. 1200 szilikátásványt ismerünk. A legfontosabb ásványosztály. A földkéreg mintegy 70-75 %-át szilikátok alkotják. Legfontosabb alkotó elemeik Si, O, Al, Mg, Fe.


Az sv nyok k l nleges v ltozatai a dr gak vek

Az ásványok különleges változatai: A drágakövek

 • A drágakövek részben ásványok változatai, részben azonban szerves eredetű anyagok (pl. rubin, gyémánt).

 • A drágakő kritériumai:

 • Szépség (fény, szín, átlátszóság, különleges fényjelenségek)

 • Ritkaság (ritkán fordulnak elő a természetben)

 • Keménység (általában nagy keménységűek)


Gy m nt

Gyémánt

 • A föld köpenyben képződik

 • Legkeményebb ásvány

 • A színesek a legértékesebbek

 • Általában színtelen

 • Főként csiszolóanyag, de keresett drágakő is

 • Lelőhelyek: Dél-Afrika, India, Brazília


Rubin korund v ltozat

Rubin (Korund változat)

 • Metamorf kőzetekben képződik

 • Neve ázsiai eredetű, „vörös kő-t” jelent

 • 9-es keménységű

 • Különleges fényjelensége a csillaghatás

 • A sötét színűek a legértékesebbek

 • Lelőhelyek: Burma, Thaiföld, Kambodzsa


 • Login