slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr. Balázs Béla, 2007. december 5.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Dr. Balázs Béla, 2007. december 5. - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

A LEXINFO informatikai nyelvvizsga rendszer. és a. KER. 5. Dr. Balázs Béla, 2007. december 5. Vizsgarendszerünknek fel kellett mérnie, hogy melyik az a legálta-lánosabb (szak)nyelvi regiszter, melyet az informatikai diskurzus-közösség tagjai szaknyelvként még elfogadnak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr. Balázs Béla, 2007. december 5.' - ellis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

A LEXINFO informatikai nyelvvizsga rendszer

és a

KER

5

Dr. Balázs Béla, 2007. december 5.

slide2

Vizsgarendszerünknek fel kellett mérnie, hogy melyik az a legálta-lánosabb (szak)nyelvi regiszter, melyet az informatikai diskurzus-közösség tagjai szaknyelvként még elfogadnak.

 • Szociolingvisztikai aspektusból nézve a szaknyelv is több szinten létezik, és ez a felhasznált szókincsben is tükröződik. A regiszter kiválasztását tekintve a szaknyelv vonatkozásában is beszélhetünk tudományos, köznyelvi stb. nyelvhasználati szintről.
 • A szaknyelv szakmaspecifikus szókincsében és a felvonultatott grammatikai apparátus elemeinek gyakoriságában is eltér az általános nyelvtől.

A szakszavakat jelentésük alapján az alábbi kategóriákba sorolhatjuk:

 • Egy bizonyos szakterület speciális szókincse, melyet máshol nem alkalmaznak (pl. hipertext).
 • Szakszavak, amelyek több szakterületen használatosak, de szakmaspecifikusan eltérő jelentésűek (pl. converter).
 • Több területen használható általános technikai szókincs (kisebb-nagyobb jelentésbeli különbségekkel (pl. kaliber).
 • Szavak, amelyek mind az általános szókincs, mind a szakszókincs körébe tartoznak, de más-más jelentéssel (pl. egér).

A szaknyelv sajátosságai

 • A szakmai nyelvvizsgáztatás fő figyelme a nyelv kommunikatív funkciójára irányul. A szakmai kommunikációs aktusok olyan emberek között valósulnak meg, akik azonos diskurzus közösséghez tartoznak, és ennek megfelelően viselkednek.
 • A szaknyelv létezése ma már nem vita tárgya, de annál inkább vitatott a fogalom tartalma. Túl kell lépnünk azon a felfogáson, hogy a szaknyelv pusztán sajátos terminológiacsokorként értelmezhető. Főbb jellemvonásai:
  • A köznyelvnél gyorsabban fejlődik és differenciálódik, de arra épül, és annak nyelvi logikáját követi. (A jelenleg leggyorsabban fejlődő szaknyelv éppen az informatikai.)
  • Sajátos szókincse és fogalmazási modora van.
  • Miután a közvetlen kommunikatív funkciót preferálja, bizonyos műfajok (pl. tárgyalás, prezentációk tartása) jobban előtérbekerülnek.
slide3

KER:

A VIZSGARENDSZER SZINTJEI

a ker illeszt s m dja
A KER-ILLESZTÉS MÓDJA
 • Mint ahogy az előző táblázatból is kitűnt, az illesztés a

LEXINFO közép- és felsőfok közös ill. felső határainak lefelé történő korrekciójával járt.

 • A szintek kiigazításaira mindenekelőtt a vizsgaleírásban, a vizsgafeladatokban, az értékelési rendszerben és a vizsgaeredmények közlésének módjában volt szükség. Ez utóbbi következtében a KER fentebb már szerepelt szint-minősítő betűjeleinek a megfelelő dokumentációkban, így a hazai nyelvvizsga-bizonyítványokban is tükröződnie kell.
 • Természetesen nem minden jellemző szorult változtatásra. Az elérhető pontszámot, a feladat utasításának nyelvét és a feladatok formáját/típusát nem kell változtatni, hiszen külön-ben az egész vizsgarendszer gyökeres megváltoztatásáról beszélhetnénk, márpedig csupán a szintek kiigazítása történt.
slide5

A VIZSGALEÍRÁSBAN SZEREPLŐ KATEGÓRIÁK

 • a feladatra szánt teljes idő
 • az itemek száma
 • az elérhető pontszám
 • a megcélzott műfajok és szövegtípusok
 • a szövegek hosszúsága
 • a feladat (lebonyolításának) leírása
 • a feladatra vonatkozó utasítás nyelve
 • a feladat célja
 • a feladatok formája
 • az értékelés módja

A vizsgaszinteket mindegyik érinti, sőt egymáshoz való viszonyuk is lényeges lehet. A feladat nehézségét pl. befolyásolja a szövegek hosszúsága, de az involvált itemek száma és a feladat megoldásá-ra szabott idő kitűnően alkalmas a szöveghosszúságból eredő nehézségi szint kiigazítására.

slide6

A NYELVVIZSGA SZERKEZETE

A LEXINFO rendszerben inkább a kommunikatív kompetenciát mérjük, mint a kódismereti kompetenciát. A nyelvvizsgáztatás korábbi gyakorlatában ugyanis a nyelvi, lingvisztikai kompetencia (a kódismeret) mérése indokolatlan előnyt élvezett. A csak a nyelvi kód ismeretét mérő vizsgák szakmailag elavulttá váltak.

 • A vizsgák négy alapkészséget mérnek:
  • az olvasott szöveg megértésének készségét
  • a szövegalkotási készséget
  • a beszédkészséget
  • a hallott szöveg utáni értést.
 • A vizsgafeladatokat úgy alakítottuk ki, hogy meg-vizsgáltuk, milyen területeken és miként használják az informatikai szakemberek nyelvtudásukat. A központi előírásoknak megfelelően minden vizsgaidőszakra új vizsgasorokat dolgozunk ki!
 • Az LSI Nyelvi Intézete keretei között (valamint külső nyelvvizsga helyeinken) a vizsgákhoz próbavizsgával záródó előkészítő tanfolyamokat szervezünk.
 • Nyelvi felkészültségük felméréséhez az érdeklődők-nek díjmentes on-ine próbavizsgát nyújtunk.
slide7

A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 2a

2a)KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Szóbeli készségek:

 • A vizsgázó megérti a szakmai és általános témájú, normális tempójú idegen nyelvi közlést, ebből a lényegi információt ki tudja szűrni gépi hang esetében is.
 • Képes a szakterület általános témaköreiben, illetve előre felkészülés esetén egy általa választott szakterületen önállóan, normális beszédtempóban kifejteni véleményét.
 • Az olvasott szakszövegből megérti a fontosabb általános információkat, a szöveget össze tudja foglalni.
a lexinfo nyelvvizsga szintjei 2b
A LEXINFO NYELVVIZSGA SZINTJEI 2b

2b) KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Írásbeli készségek:

 • A vizsgázó az általános szaknyelvi írott szövegben a tényszerű információkat megérti.
 • Képes kétnyelvű szótárt használni, illetve a szaknyelvi szöveget magyarra úgy átültetni, hogy az eredeti szöveg lényegi változtatásokat nem szenved.
 • Képes olyan írott általános szakszöveg előállítására, amelyben – helyes nyelvi formákat és szakszókin-cset alkalmazva – egyéni véleményét, a témában való ismereteit tolmácsolja.
 • Nyelvi szintjére jellemző a sokféle nyelvi szerkezet még kisebb hibákkal való használata, szakmai szókincse elég nagy, közlései tartalmi és formai szempontból általában érthetőek, célorientáltak.
slide9

KINEK AJÁNLJUK A LEXINFO VIZSGÁT?

Nyelvvizsgahelyeink:

GDF LEXINFO 1. sz. akkreditált Nyelvvizsgahely

1037 Budapest, Bécsi út 324. 5. épület

Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ2. sz. akkreditált LEXINFO Nyelvvizsgahely

1094 Budapest, Ferenc tér 15.

G+N Oktatási Kft.3. sz. akkreditált bejelentett LEXINFO Nyelvvizsgahely

2800 Tatabánya, Vértanúk tere 13.

DOM-ESZ Oktatási és Informatikai Kft.4. sz. akkreditált bejelentett LEXINFO Nyelvvizsgahely

9021 Győr, Árpád út 2.

Pannon Egyetem Nyelvvizsga Iroda 5. sz. akkreditált LEXINFO Nyelvvizsgahely

8200 Veszprém, Egyetem u. 10. E-épület, 1. emelet

 • informatikát tanuló diákoknak, egyetemi és főiskolai hallgatóknak,
 • számítástechnikai/tudományi szakembereknek
 • informatika iránt érdeklődőknek,
 • mindazoknak, akik munkahelye, oktatási intézménye feltételként kötötte ki a megfelelő szakmai nyelvvizsga bizonyítvány meglétét,
 • minden olyan angolul vagy németül kommunikáló, információt gyűjtő vagy cserélő felhasználónak, aki szívesen készül fel egy mindennapi tevékenységeihez közvetlenül kapcsolódó nyelvvizsgára.
slide10

REZÜMÉ

piacorientált

LEXINFO

unikális

innovatív

autentikus

slide11

A LEXINFO – hazánkban egyedülálló – államilag akkreditált informatikai nyelvvizsga-rendszer

ad