Aandachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012 PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012. 22 februari 2013 Danny.vandenbossche @ lv.vlaanderen.be. INHOUD. Wat zijn belangrijke punten uit de controles ter plaatse 2012 met m.b.t. de Verzamelaanvraag (VA)? Kan je bepaalde zaken pro-actief in rekening brengen?

Download Presentation

AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012

22 februari 2013

Danny.vandenbossche@lv.vlaanderen.be


INHOUD

 • Wat zijn belangrijke punten uit de controles ter plaatse 2012 met m.b.t. de Verzamelaanvraag (VA)?

 • Kan je bepaalde zaken pro-actief in rekening brengen?

 • Punten die aan bod komen:

  • (geen) Landbouwgrond

  • Gebruik voor landbouwdoeleinden

  • 50 bomen/ha-grens

  • Teeltrotatie aardappelen

  • Kwaliteitscontrole percelen


BEOORDELING VAN LANDBOUWGROND

 • Ligging van het perceel?

  • Niet goed: stukken gras tussen autosnelwegen, bermen langs(auto)wegen

  • Wel goed: perceel maïs in industriezone/woonzone

 • Bruikbaarheid voor landbouw?

  • Geen ‘zware’ ingrepen nodig

  • Historiek van het perceel

 • Landbouwactiviteit op het perceel?

  • Niet goed: sportvelden, recreatieterreinen, bermen met onderhoudsfunctie


CONTROLE OP LANDBOUWGROND


CONTROLE OP LANDBOUWGROND


CONTROLE OP LANDBOUWGROND


CONTROLE OP LANDBOUWGROND


Beoordeling niet-landbouwgrond in VA?


Beoordeling niet-landbouwgrond in VA?


BEOORDELING VAN GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN

 • Perceel is wel degelijk landbouwgrond!

 • Perceel heeft maximaal 3 maanden op jaarbasis een ander gebruik

 • Wanneer is het perceel niet in orde

  • Blijvende opslag op perceel

  • Verwaarloosde percelen

  • Specifiek voor agromilieu: de doelstelling van de maatregel wordt niet gerespecteerd.


CONTROLE: GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN


CONTROLE: GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN


CONTROLE: GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN en randvoorwaarden

 • Veronkruiding in kader RVW


Landbouwperceel/gebruik beoordelen in VA?


50 bomen/ha -grens

 • Perceel mag maximaal 50 bomen/ha bevatten

 • Van belang voor toeslagrechten

 • Uitzonderingen

  • Hoogstamfruitbomen

  • Bomen op begraasde dijken

  • Agroforestry (boslandbouwsystemen)

  • Bomenrijen met minstens 12 meter tussen de rijen


Controle: 50 bomen/ha grens


Beoordeling 50 bomen/ha in de VA?


Teeltrotatie aardappelen

 • Perceel mag maximaal 1 keer om de 3 jaar beteeld zijn met aardappelen

 • Uitzondering voor primeuraardappelen op voorwaarde dat er gerooid zijn vóór 20 juni

 • VA: indien perceel niet tijdig gerooid werd: teeltcode in VA aanpassen !

 • Controle: 100% controle op primeuraardappelen


Kwaliteitscontrole op de aangegeven percelen (QA)

 • Percelen in VA worden gecontroleerd op juistheid begrenzingen:

  • eerst administratief op scherm

  • Bij twijfel ter plaatse

 • Toekomst (2014?):

  • Daling controlelast (5% naar 1%)

  • In combinatie met meer QA-controles

 • VA: juistheid van tekening wordt (nog) belangrijker!

 • Controle: meer perceelsgericht ipv bedrijfsgericht


Kwaliteitscontrole op de aangegeven percelen (QA)


Kwaliteitscontrole op de aangegeven percelen (QA)


Conclusies voor controles op percelen uit de verzamelaanvraag

 • Meer aangifte van percelen die geen/nooit landbouwgrond zijn/geweest zijn

 • Meer aangifte van percelen die niet/nooit in gebruik zijn

  Controle: risicopercelen verhogen controlekans!

  (vliegvelden, kasteeldomeinen, openbaar domein, voetbalvelden = ook door ons gekend)

 • Weinig aandacht voor aanpassingen aan VA na indiening

  Verzamelaanvraag:

  Een juiste aangifte (hele jaar door) vermijdt al veel problemen !


DANK Voor Uw aandachtvragen/opmerkingen?

Danny.vandenbossche@lv.vlaanderen.be


 • Login