aandachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012
Download
Skip this Video
Download Presentation
AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012. 22 februari 2013 Danny.vandenbossche @ lv.vlaanderen.be. INHOUD. Wat zijn belangrijke punten uit de controles ter plaatse 2012 met m.b.t. de Verzamelaanvraag (VA)? Kan je bepaalde zaken pro-actief in rekening brengen?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' AANdachtspunten vanuit de controles ter plaatse 2012' - elliott-boyle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inhoud
INHOUD
 • Wat zijn belangrijke punten uit de controles ter plaatse 2012 met m.b.t. de Verzamelaanvraag (VA)?
 • Kan je bepaalde zaken pro-actief in rekening brengen?
 • Punten die aan bod komen:
  • (geen) Landbouwgrond
  • Gebruik voor landbouwdoeleinden
  • 50 bomen/ha-grens
  • Teeltrotatie aardappelen
  • Kwaliteitscontrole percelen
beoordeling van landbouwgrond
BEOORDELING VAN LANDBOUWGROND
 • Ligging van het perceel?
  • Niet goed: stukken gras tussen autosnelwegen, bermen langs(auto)wegen
  • Wel goed: perceel maïs in industriezone/woonzone
 • Bruikbaarheid voor landbouw?
  • Geen ‘zware’ ingrepen nodig
  • Historiek van het perceel
 • Landbouwactiviteit op het perceel?
  • Niet goed: sportvelden, recreatieterreinen, bermen met onderhoudsfunctie
beoordeling van gebruik voor landbouwdoeleinden
BEOORDELING VAN GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN
 • Perceel is wel degelijk landbouwgrond!
 • Perceel heeft maximaal 3 maanden op jaarbasis een ander gebruik
 • Wanneer is het perceel niet in orde
  • Blijvende opslag op perceel
  • Verwaarloosde percelen
  • Specifiek voor agromilieu: de doelstelling van de maatregel wordt niet gerespecteerd.
controle gebruik voor landbouwdoeleinden en randvoorwaarden
CONTROLE: GEBRUIK VOOR LANDBOUWDOELEINDEN en randvoorwaarden
 • Veronkruiding in kader RVW
50 bomen ha grens
50 bomen/ha -grens
 • Perceel mag maximaal 50 bomen/ha bevatten
 • Van belang voor toeslagrechten
 • Uitzonderingen
  • Hoogstamfruitbomen
  • Bomen op begraasde dijken
  • Agroforestry (boslandbouwsystemen)
  • Bomenrijen met minstens 12 meter tussen de rijen
teeltrotatie aardappelen
Teeltrotatie aardappelen
 • Perceel mag maximaal 1 keer om de 3 jaar beteeld zijn met aardappelen
 • Uitzondering voor primeuraardappelen op voorwaarde dat er gerooid zijn vóór 20 juni
 • VA: indien perceel niet tijdig gerooid werd: teeltcode in VA aanpassen !
 • Controle: 100% controle op primeuraardappelen
kwaliteitscontrole op de aangegeven percelen qa
Kwaliteitscontrole op de aangegeven percelen (QA)
 • Percelen in VA worden gecontroleerd op juistheid begrenzingen:
  • eerst administratief op scherm
  • Bij twijfel ter plaatse
 • Toekomst (2014?):
  • Daling controlelast (5% naar 1%)
  • In combinatie met meer QA-controles
 • VA: juistheid van tekening wordt (nog) belangrijker!
 • Controle: meer perceelsgericht ipv bedrijfsgericht
conclusies voor controles op percelen uit de verzamelaanvraag
Conclusies voor controles op percelen uit de verzamelaanvraag
 • Meer aangifte van percelen die geen/nooit landbouwgrond zijn/geweest zijn
 • Meer aangifte van percelen die niet/nooit in gebruik zijn

Controle: risicopercelen verhogen controlekans!

(vliegvelden, kasteeldomeinen, openbaar domein, voetbalvelden = ook door ons gekend)

 • Weinig aandacht voor aanpassingen aan VA na indiening

Verzamelaanvraag:

Een juiste aangifte (hele jaar door) vermijdt al veel problemen !

ad