Sap business one 8 82 p ehled
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

SAP Business One 8.82 P řehled PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SAP Business One 8.82 P řehled. Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011. Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82 Roadmap Snapshot. * P lánované uvolnění do volné distribuce : verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012. Přehled (1).

Download Presentation

SAP Business One 8.82 P řehled

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SAP Business One 8.82Přehled

Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services

13th October 2011


Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82

Roadmap Snapshot

* Plánované uvolnění do volné distribuce: verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012


Přehled (1)

 • Vylepšení v oblasti byznys logiky

  • 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu

  • 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu

  • 1.3 Přiřazení sériových čísel

  • 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby

  • 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou

  • 1.6 Platební asistent

  • 1.7 Účtování úroků z prodlení

  • 1.8 Správa marketingových kampaní

  • 1.9 Kmenové údaje pracovníka

  • 1.10 Činnosti (aktivity)

  • 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři

  • 1.12 Příprava k odběru

  • 1.13 Výroba na zakázku

  • 1.14 Rámcová smlouva

  • 1.15 MRP


Přehled (2)

 • 2. Vylepšení podpůrných funkcí

  • 2.1Expresní konfigurace

  • 2.2Solution Packager

  • 2.3Vylepšení procesu upgradu

  • 2.4Life Cycle Management

  • 2.5Asistent čištění kmenových dat

  • 2.6Vylepšení dashboardů

  • 2.7Vylepšení kokpitů

  • 2.8SAP Crystal Reports ~ Multi Language & Multi Database

  • 2.9SAP Crystal Reports ~ Reporting & Layout Management

 • 3. Ostatní funkční & technickávylepšení

  • 3.1Zpracování výpisu z banky (BSP)

  • 3.2Vylepšení pro určité země

  • 3.3Další funkční vylepšení

  • 3.4Vylepšení v SDK


1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu

Účet pořízení

Účet pořízení

 • Vztahuje se na:

 • Účet pořízení zboží/materiálu

 • Účet pořízení přepravného

 • Účet nedokončené výroby (uzavření výr. zakázky)

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1200

1200

?

1500

1500

3000

3000

1000

1000

1550

1550

1800

1800

4600

4600

 • Vylepšení:

 • Automaticky odsouhlasené účetní zápisy lze prohlížet přes Aplikované transakce vyvolané pravým tlačítkem myši na účetním zápisu

 • Je automatizované jak plné tak i částečné odsouhlasení

 • Je použité i na účty v cizí měně

 • Automatická odsouhlasení nelze ručně zrušit

 • Výkaz Hlavní kniha nabízí novou možnost zohlednění data odsouhlasení, která umožní přesné vykazování otevřených zůstatků na jednotlivých zápisech

 • Poznámka: transakce vytvořené v předchozích verzích nejsou v průběhu upgradu odsouhlaseny.

1450

1450

4000

4000

3100

3100

1000

1000

1100

1100

1700

1700

1600

1600

2000

2000


1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu

 • Vylepšení:

 • Možnost uzavření Příjemky / Vratky k určitému datu, např. ke konci účetního období

 • Datum této transakce je definován uživatelem

 • Účetní zápisy z této transakce jsou zaúčtovány k takto uživatelem zadanému datu.


1.3 Přiřazení sériových čísel

 • Vylepšení:

 • Přiřazení sériových čísel k Zakázce odběratele, Prodejní faktuře před dodávkou a k požadavku na přeskladnění

 • Nová políčka “Přiřazeno” a “Přiřazeno v dokladu” v okně výběru sériových čísel

 • Cílové doklady přebírají vybraná sériová čísla

 • Podporuje a rozšiřuje funkcionalitu “Otevření zakázky při vytvoření vratky”


1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby

Zákazník

Zákazník

 • Vylepšení:

 • Možnost zadání prodejního či nákupního dobropisu typu Artikl bez dopadu na účet skladu

 • Lze využít jak pro návazné dobropisy tak pro nezávislé dobropisy

 • Zatržítko“Bez účtování množství” je dostupné na nákupních a prodejních dobropisech

 • Funguje též na artiklech se sériovými čísly/dávkami a též na artiklech s kusovníky

 • Nová políčka jsou přístupná i v SDK DI API

Dodávkaks: 10

Faktura ks: 10

Informuje dodavatele: poškozeno během dopravy ks: 3

Dobropis na 3 ks “Bezúčtovánímnožství”


1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou

Faktura před dodávkou (založená na Zakázce odběratele)

 • Vylepšení:

 • Možnost vytvoření dobropisu k faktuře před dodávkou s plnou nebo částečnou dodávkou

 • Dobropis lze vytvořit pomocí funkce Kopírování do nebo Kopírování z

 • Nová políčka zobrazují Dodávku nebo Příjemku

 • Zboží se vrací na sklad (pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”)

 • Pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”, spustí se funkcionalita “Otevření zakázky při vytvoření vratky

Zakázka:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Zakázka

ks: 10

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka (založená na Fatruře před dodávkou)

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka

ks: 10

Faktura před dod.:

Status: Dodáno

Otevřené množ.: 0

Následný Dobropis na vrácené zboží

Faktura před dod.:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Faktura před

Dodávkou

ks: 10

Dobropis

Qty: 10

Zakázka:

Status: Otevřená

Otevřené množ.: 10

 • “Bezúčtovánímnožství” nezašktnuto


1.6 Platební asistent (1/3)

Platební asistent

Datum příštího běhu plateb

Datum běhu plateb

 • Nová pole:

 • Datum splatnosti skonta

 • Skonto %

 • Částka skonta

Čas

Platby budou provedeny, jelikož jsou splatné ještě před datem příštího běhu plateb

Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

 • Vylepšení:

 • Informace o skontu na výkazu doporučení platebního asistenta


1.6 Platební asistent (2/3)

 • Vylepšení:

 • Zatrhávač “Aktivní” ve Způsobech platby

 • Zjednodušené nastavení:

  • Způsobů platby

  • Parametrů pro běh plateb v kartách obchodních partnerů

 • Možnost zadat Sazbu bank. poplatků (%)

 • Rozšířené možnosti seskupení


1.6 Platební asistent - Generování platebních příkazů(3/3)

 • Vylepšení:

 • Asistent platby podporuje nový typ zpracování -> Generování platebních příkazů

 • Generuje soubory pro platební příkazy bez nutnosti vytváření standardních platebních dokladů

 • Podpora ručního vkládání plateb přímo do výkazu doporučení (bez vazby na existující doklady)

 • Nový indikátor Běh platebních příkazů v obchodních dokladech, který označí doklady, které jsou zahrnuté v běhu generování platebních příkazů

 • 2 nové výkazy - Výkaz platebních příkazů podle obchodního partnera a Výkaz platebních příkazů podle běhu plateb

 • Okno Splátky rozšířeno o dvě pole - Částka platebního příkazu a Název běhu platebního příkazu


1.7 Účtování úroků z prodlení

 • Vylepšení:

 • Asistent upomínání vytvoří faktury typu servis na úroky z prodlení a poplatek za upomínání

 • Kód DPH na faktuře může být upraven samostatně pro úroky z prodlení a pro poplatek za upomínání


1.8 Správa marketingových kampaní (1/2)

 • Vylepšení:

 • Rozšíření funkce CRM o správu marketingových kampaní

 • Funkce pro vytváření a údržbu cílových skupin potenciálních zákazníků

  • Možnost vytvoření cílově skupiny z externího seznamu

 • Asistent generování kampaně:

  • Nové menu v modulu Obchodní partneři

  • Generuje nové marketingové kampaně

  • Možnost definovat cílovou skupinu, partnery a seznam artiklů

  • Vykonání kampaně prostřednictvím Faxu, Emailu, seznamu nebo URL

  • Uložení specifických kampaní po pozdější využití či opakování

  • Sumární výkaz Seznam kampaní

Vstup

Výstup

Cílová skupina

Seznamy

Asistent generování kampaně

Artikly

Email

Partneři

Fax

URL pro web kampaně

Činnosti

Kmenová karta kampaně

Seznam cílových OPSeznam artiklůPartneřiPřílohy


1.8 Správa marketingových kampaní (2/2)

 • Vylepšení:

 • Propojení na prodejní příležitosti

 • Sledování příležitostí podle kampaně

 • Drag and Drop emailydo karty Kampaně

 • Generování seznamu kampaní

 • Odkaz na kampaň v kartě OP


1.9 Kmenové údaje pracovníka

 • Vylepšení:

 • Propojení z karty uživatele na kartu pracovníka

 • Propojení z karty pracovníka odbytu na kartu pracovníka

 • Přiřazení činnosti ke kartě pracovníka

 • Zobrazení činností pracovníka v kalendáři

 • Zobrazení údajů o nepřítomnosti v kalendáři

 • Zobrazení údajů o vzdělávání v kalendáři


1.10 Činnosti

 • Vylepšení:

 • Činnosti mohou být přiřazeny pracovníkovi

 • Možnost duplikace činnosti

 • Jakákoliv adresa OP může být vybrána do činnosti

 • Flexibilnější definice měsíčního opakování

 • Flexibilnější definice ročního opakování


1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři

 • Vylepšení:

 • Nová záložka Plánování v servisním hlášení

 • Zobrazení údajů o plánování v kalendáři

 • Zobrazení seznamu plánovaných servisních hlášení ve výkazu Přehled činností

 • Zobrazení činnosti typu Úloha v kalendáři

 • Připomínka ve formě výstražné funkce pro plánovaná servisní hlášení


1.12 Příprava k odběru

 • Vylepšení:

 • Podpora přiřazených sériových čísel/dávek:

  • Přiřazení v zakázce odběratele

  • Vybráno a vloženo do seznamu k odběru

 • Podpora funkcionality Nevyřízených zakázek

 • Tiskové výstupy s podporou sériových čísel, dávek a nevyřízeného množství

 • Automatické generování dodacích listů z Přípravy k odběru

 • Možnost ručního vytvoření faktur přímo z Přípravy k odběru

 • Jasná pravidla konsolidace dodávek pro zákazníka a dodací adresu

Seznam materiálu k odběru

1.~~~~~~~~~~~~~

2.~~~~~~~~~~~~~

3.~~~~~~~~~~~~~

.

:

 • Inkjet PrinterSerial No 190992039

 • Laser printerNedostupný

Konsolidace dodávek podle dodacích adres

Back order transparency

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele

Londýn

Berlín


1.13 Výroba na zakázku

 • Vylepšení:

 • Automatické vytváření Montážních zakázek ze Zakázek odběratele (navíc k Nákupním objednávkám a Poptávkám) pomocí Asistenta potvrzení nákupu

 • Montážní zakázka může být vytvořena na všechny nebo jen na některé artikly ze Zakázky odběratele

 • Přímý přístup k asistentovi z modulu Výroba, kdy výchozí m cílovým dokladem je Montážní zakázka

 • Možnost výběru a konsolidace několika zakázek odběratele v jednom běhu Asistenta potvrzení nákupu

 • Při jakýchkoliv změnách na Zakázce odběratele či Montážní zakázce je uživatel upozorněn na jejich vazbu

Krok 1: Vyberte zákazníky

Krok 2: Vyberte zakázky odběratele

Krok 3: Vyberte řádky s artikly

Krok 4: Zkonsolidujte více zakázek odběratele do jedné montážní

Krok 5: Ověřte výsledky

Krok 6: Souhrnný výkaz

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele


1.14 Rámcová smlouva

Odvolávka

 • Vylepšení:

 • Prodejní a nákupní dvoustranné smlouvy

 • Dva typy smluv : obecná a speciální

 • Definuje speciální ceny

 • Definuje dohodnuté artikly k prodeji či nákupu

 • Veškeré transakce jsou zaznamenány na úrovní smlouvy

 • Zohledněné v běhu MRP, ve výkazech cash flow a v nákupním procesu

Počáteční datum1.ledna

Koncové datum

31.prosince

Rámcová smlouva

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele


1.15 MRP (1/2)

 • Vylepšení:

 • MRP asistent:

  • MRP běh pro vybraný sklad

  • Úroveň doplnění skladu

  • Vylepšení zobrazení výsledků běhu MRP

  • Plánování včetně historických dokladů a dokladů po termínu


1.15 MRP (2/2)

MRP Recommendation Due

 • Vylepšení:

 • Výkaz doporučení:

  • Nákupní poptávky

  • Výstrahy k doporučení

 • Požadavky na přeskladnění

 • 3 nové možnosti zobrazení kalendářního týdne

 • Prognózy:

  • Ruční zadávání prognózy pro vybrané artikly

  • Automatické generování prognózy na základě historického prodeje

Release within (days):


2.1 Expresní konfigurace

 • Vylepšení:

 • Integrace nástroje Expresní konfigurace do SAP Business One

 • Možnost založení nové firmy pomocí asistenta

 • Průvodcem řízený postup jak krok za krokem nastavit firemní databáze

 • ! Toznačuje pole, která nemohou být změněna, jakmile je do firmy vložena jakákoliv transakce

 • Možnost porovnání původního nastavení s jakoukoliv následnou změnou či porovnání dvou předchozích stavů nastavení

 • Integrováno do přístupových oprávnění v SAP Business One

:


2.2 Solution Packager

 • Vylepšení:

 • Flexibilní balení řešení s možností výběru objektů k zabalení

 • Možnost změny kódů uživatele při balení

 • Možnost zabalení jen schématu UDT (User Definedtables)

 • Balení dat ohledně pracovní plochy, jako např. pomůcky, kokpity a dashboardy


2.3 Vylepšení procesu upgradu

Vylepšené uživatelské rozhraní

Zlepšená výkonnost předběžného testu

Detailní přehled o prováděném upgradu

Automatický upgrade klientů & addonů

 • Vylepšení:

 • Tzv. tichý upgrade klienta

 • Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba

 • 50% snížení časové náročnosti upgradu klienta

 • Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta

 • Možnost výběru jazyka asistenta

 • Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“

 • Vylepšené zobrazení progresu při upgradu

 • Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu

 • Přínosy:

 • Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut)

 • Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům

 • Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Activedirectory)

 • Optimalizovaný proces upgradu

 • Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků


2.4 Life Cycle Management

 • Vylepšení:

 • Správa přes více instalací

 • RSP studio umožňuje partnerům vytvářet vlastní úlohy a distribuovat je zákazníkům

  • RSP Server jako jediný centrální bod pro správu celé instalované báze partnera

 • Centrum výkazů:

  • Sumární výkazy přes všechny zákazníky partnera

  • Jasný datový model pro SAP i partnery

  • Výkazy jsou dodávány v nástroji Crystal Reports

 • Sdílení souborů / distribuce obsahu

  • Přenos databáze od zákazníka k partnerovi

  • Vzdálená konzole (Remote Console)

  • SAP Remote Console pro centrální správu a schvalování úloh RSP distribuovaných SAPem


2.5 Asistent čištění kmenových dat

 • Vylepšení:

 • Asistent čištění kmenových dat zajišťuje, aby při odstranění nepotřebných kmenových dat nebyla narušena byznys logika aplikace

 • Asistent pročistí tato kmenová data:

  • Obchodní partneři

  • Artikly (včetně historie sériových čísel a dávek)

  • Účty hlavni knihy

  • Projekty

  • Pravidla rozdělení / Nákladová střediska

  • Kódy DPH

 • Fyzické odstranění nebo deaktivace kmenových dat

 • Asistent nabídne doporučení k čištění

 • K čištění kmenových dat jsou potřebná dodatečná přístupová oprávnění


2.6 VylepšeníDashboardů

 • Vylepšení:

 • Nastavení parametrů pro dashboardy

 • Manuální nastavení parametrů pro měřítka dashboardů

  • Možnosti obsahují jednoduchý, měsíční, kvartální vícenásobný náhled

  • Uplatňují se přístupová oprávnění

 • Další vylepšení:platformy dashboardů:

  • Zobrazení dashboardů přes web prohlížeč

  • Import Dashboardových balíčků přes SDK

  • Vylepšené chybové zprávy


2.7 Vylepšení kokpitů (1/2)

 • Vylepšení:

 • Automatická aktualizace otevřených dokladů

 • Posuvná lišta, která umožňuje zobrazit celou oblast kokpitu

 • Automatické uspořádání pomůcek

 • Rozšíření byznys funkcí

  • Dashboard nákupu

  • Dashboard analýzy Cash Flow


2.7 Vylepšení kokpitů (2/2)

 • Vylepšení:

 • Dashboard analýzy Cash Flow

  • Analýza došlých a odeslaných plateb

  • Zobrazení grafů s trendem likvidity

  • Zanoření z grafu s trendem zobrazí velkou tabulku s platbami a hlavními plátci

  • Tabulka s rozdělením plateb


2.8 Crystal Reports-Multi-database/Multi-language

 • Vylepšení:

 • Multi-database podpora pro výkazy a šablony dokladů

  • Přiřazení různých firem na databázovém serveru jedinému výkazu ve Správci výkazů a layoutů v SAP Business One

 • Multi-language podpora ve výkazech

  • Jednoduchý proces překladů pomocí exportu a importu xml jazykového souboru

Použití tabulek z různých databázových připojení ve výkazu spustí multi-database funkcionality v SAP Business One


2.9 Crystal Reports-Report & Layout Management

 • Vylepšení:

 • Správce výkazu a layoutu podporuje různé typy šablon z různých zdrojů pomocí rozhraní SDK

 • Možnost nastavení sekvence tisku jako výchozí nastavení tisku

 • Šablony dokladů a výkazy jsou spojené do jednoho asistenta.

 • Nová funkce vyhledávání ve správci výkazu a layoutu


3.1 Zpracování výpisů z banky (BSP)

WIP

Motivation: Improve overall usability


3.2 Vylepšení pro určité země


3.3 Další funkční vylepšení


3.4SDK vylepšení (1/2)


3.4SDK vylepšení (2/2)


Děkuji!

 • Ecosystem & Channels Readiness, Roll Out Services

 • June 2011


 • Login