sap business one 8 82 p ehled
Download
Skip this Video
Download Presentation
SAP Business One 8.82 P řehled

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

SAP Business One 8.82 P řehled - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

SAP Business One 8.82 P řehled. Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services 13 th October 2011. Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82 Roadmap Snapshot. * P lánované uvolnění do volné distribuce : verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012. Přehled (1).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SAP Business One 8.82 P řehled' - elliot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sap business one 8 82 p ehled

SAP Business One 8.82Přehled

Ecosystem & Channels Readiness I Roll Out Services

13th October 2011

slide3

Kde se nacházíme se SAP Business One 8.82

Roadmap Snapshot

* Plánované uvolnění do volné distribuce: verze 8.82 v Q2/2012 / verze 9.0 v Q4/2012

p ehled 1
Přehled (1)
 • Vylepšení v oblasti byznys logiky
  • 1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu
  • 1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu
  • 1.3 Přiřazení sériových čísel
  • 1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby
  • 1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou
  • 1.6 Platební asistent
  • 1.7 Účtování úroků z prodlení
  • 1.8 Správa marketingových kampaní
  • 1.9 Kmenové údaje pracovníka
  • 1.10 Činnosti (aktivity)
  • 1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři
  • 1.12 Příprava k odběru
  • 1.13 Výroba na zakázku
  • 1.14 Rámcová smlouva
  • 1.15 MRP
p ehled 2
Přehled (2)
 • 2. Vylepšení podpůrných funkcí
  • 2.1 Expresní konfigurace
  • 2.2 Solution Packager
  • 2.3 Vylepšení procesu upgradu
  • 2.4 Life Cycle Management
  • 2.5 Asistent čištění kmenových dat
  • 2.6 Vylepšení dashboardů
  • 2.7 Vylepšení kokpitů
  • 2.8 SAP Crystal Reports ~ Multi Language & Multi Database
  • 2.9 SAP Crystal Reports ~ Reporting & Layout Management
 • 3. Ostatní funkční & technickávylepšení
  • 3.1 Zpracování výpisu z banky (BSP)
  • 3.2 Vylepšení pro určité země
  • 3.3 Další funkční vylepšení
  • 3.4 Vylepšení v SDK
1 1 automatick odsouhlasen na tu po zen zbo materi lu
1.1 Automatické odsouhlasení na účtu pořízení zboží/materiálu

Účet pořízení

Účet pořízení

 • Vztahuje se na:
 • Účet pořízení zboží/materiálu
 • Účet pořízení přepravného
 • Účet nedokončené výroby (uzavření výr. zakázky)

2000

2000

2000

2000

1500

1500

1200

1200

?

1500

1500

3000

3000

1000

1000

1550

1550

1800

1800

4600

4600

 • Vylepšení:
 • Automaticky odsouhlasené účetní zápisy lze prohlížet přes Aplikované transakce vyvolané pravým tlačítkem myši na účetním zápisu
 • Je automatizované jak plné tak i částečné odsouhlasení
 • Je použité i na účty v cizí měně
 • Automatická odsouhlasení nelze ručně zrušit
 • Výkaz Hlavní kniha nabízí novou možnost zohlednění data odsouhlasení, která umožní přesné vykazování otevřených zůstatků na jednotlivých zápisech
 • Poznámka: transakce vytvořené v předchozích verzích nejsou v průběhu upgradu odsouhlaseny.

1450

1450

4000

4000

3100

3100

1000

1000

1100

1100

1700

1700

1600

1600

2000

2000

1 2 uzav en p jemky vratky materi lu
1.2 Uzavření Příjemky / Vratky materiálu
 • Vylepšení:
 • Možnost uzavření Příjemky / Vratky k určitému datu, např. ke konci účetního období
 • Datum této transakce je definován uživatelem
 • Účetní zápisy z této transakce jsou zaúčtovány k takto uživatelem zadanému datu.
1 3 p i azen s riov ch sel
1.3 Přiřazení sériových čísel
 • Vylepšení:
 • Přiřazení sériových čísel k Zakázce odběratele, Prodejní faktuře před dodávkou a k požadavku na přeskladnění
 • Nová políčka “Přiřazeno” a “Přiřazeno v dokladu” v okně výběru sériových čísel
 • Cílové doklady přebírají vybraná sériová čísla
 • Podporuje a rozšiřuje funkcionalitu “Otevření zakázky při vytvoření vratky”
1 4 dobropis bez dopadu na skladov z soby
1.4 Dobropis bez dopadu na skladové zásoby

Zákazník

Zákazník

 • Vylepšení:
 • Možnost zadání prodejního či nákupního dobropisu typu Artikl bez dopadu na účet skladu
 • Lze využít jak pro návazné dobropisy tak pro nezávislé dobropisy
 • Zatržítko“Bez účtování množství” je dostupné na nákupních a prodejních dobropisech
 • Funguje též na artiklech se sériovými čísly/dávkami a též na artiklech s kusovníky
 • Nová políčka jsou přístupná i v SDK DI API

Dodávkaks: 10

Faktura ks: 10

Informuje dodavatele: poškozeno během dopravy ks: 3

Dobropis na 3 ks “Bezúčtovánímnožství”

1 5 dobropis k faktu e p ed dod vkou
1.5 Dobropis k Faktuře před dodávkou

Faktura před dodávkou (založená na Zakázce odběratele)

 • Vylepšení:
 • Možnost vytvoření dobropisu k faktuře před dodávkou s plnou nebo částečnou dodávkou
 • Dobropis lze vytvořit pomocí funkce Kopírování do nebo Kopírování z
 • Nová políčka zobrazují Dodávku nebo Příjemku
 • Zboží se vrací na sklad (pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”)
 • Pokud není zaškrtnuto “Bez účtování množství”, spustí se funkcionalita “Otevření zakázky při vytvoření vratky

Zakázka:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Zakázka

ks: 10

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka (založená na Fatruře před dodávkou)

Faktura před

dodávkou

ks: 10

Dodávka

ks: 10

Faktura před dod.:

Status: Dodáno

Otevřené množ.: 0

Následný Dobropis na vrácené zboží

Faktura před dod.:

Status: Uzavřená

Otevřené množ.: 0

Faktura před

Dodávkou

ks: 10

Dobropis

Qty: 10

Zakázka:

Status: Otevřená

Otevřené množ.: 10

 • “Bezúčtovánímnožství” nezašktnuto
1 6 platebn asistent 1 3
1.6 Platební asistent (1/3)

Platební asistent

Datum příštího běhu plateb

Datum běhu plateb

 • Nová pole:
 • Datum splatnosti skonta
 • Skonto %
 • Částka skonta

Čas

Platby budou provedeny, jelikož jsou splatné ještě před datem příštího běhu plateb

Platba bude pozdržena do posledního možného okamžiku

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

Faktura

Skonto

 • Vylepšení:
 • Informace o skontu na výkazu doporučení platebního asistenta
1 6 platebn asistent 2 3
1.6 Platební asistent (2/3)
 • Vylepšení:
 • Zatrhávač “Aktivní” ve Způsobech platby
 • Zjednodušené nastavení:
  • Způsobů platby
  • Parametrů pro běh plateb v kartách obchodních partnerů
 • Možnost zadat Sazbu bank. poplatků (%)
 • Rozšířené možnosti seskupení
1 6 platebn asistent generov n platebn ch p kaz 3 3
1.6 Platební asistent - Generování platebních příkazů(3/3)
 • Vylepšení:
 • Asistent platby podporuje nový typ zpracování -> Generování platebních příkazů
 • Generuje soubory pro platební příkazy bez nutnosti vytváření standardních platebních dokladů
 • Podpora ručního vkládání plateb přímo do výkazu doporučení (bez vazby na existující doklady)
 • Nový indikátor Běh platebních příkazů v obchodních dokladech, který označí doklady, které jsou zahrnuté v běhu generování platebních příkazů
 • 2 nové výkazy - Výkaz platebních příkazů podle obchodního partnera a Výkaz platebních příkazů podle běhu plateb
 • Okno Splátky rozšířeno o dvě pole - Částka platebního příkazu a Název běhu platebního příkazu
1 7 tov n rok z prodlen
1.7 Účtování úroků z prodlení
 • Vylepšení:
 • Asistent upomínání vytvoří faktury typu servis na úroky z prodlení a poplatek za upomínání
 • Kód DPH na faktuře může být upraven samostatně pro úroky z prodlení a pro poplatek za upomínání
1 8 spr va marketingov ch kampan 1 2
1.8 Správa marketingových kampaní (1/2)
 • Vylepšení:
 • Rozšíření funkce CRM o správu marketingových kampaní
 • Funkce pro vytváření a údržbu cílových skupin potenciálních zákazníků
  • Možnost vytvoření cílově skupiny z externího seznamu
 • Asistent generování kampaně:
  • Nové menu v modulu Obchodní partneři
  • Generuje nové marketingové kampaně
  • Možnost definovat cílovou skupinu, partnery a seznam artiklů
  • Vykonání kampaně prostřednictvím Faxu, Emailu, seznamu nebo URL
  • Uložení specifických kampaní po pozdější využití či opakování
  • Sumární výkaz Seznam kampaní

Vstup

Výstup

Cílová skupina

Seznamy

Asistent generování kampaně

Artikly

Email

Partneři

Fax

URL pro web kampaně

Činnosti

Kmenová karta kampaně

Seznam cílových OPSeznam artiklůPartneřiPřílohy

1 8 spr va marketingov ch kampan 2 2
1.8 Správa marketingových kampaní (2/2)
 • Vylepšení:
 • Propojení na prodejní příležitosti
 • Sledování příležitostí podle kampaně
 • Drag and Drop emailydo karty Kampaně
 • Generování seznamu kampaní
 • Odkaz na kampaň v kartě OP
1 9 kmenov daje pracovn ka
1.9 Kmenové údaje pracovníka
 • Vylepšení:
 • Propojení z karty uživatele na kartu pracovníka
 • Propojení z karty pracovníka odbytu na kartu pracovníka
 • Přiřazení činnosti ke kartě pracovníka
 • Zobrazení činností pracovníka v kalendáři
 • Zobrazení údajů o nepřítomnosti v kalendáři
 • Zobrazení údajů o vzdělávání v kalendáři
1 10 innosti
1.10 Činnosti
 • Vylepšení:
 • Činnosti mohou být přiřazeny pracovníkovi
 • Možnost duplikace činnosti
 • Jakákoliv adresa OP může být vybrána do činnosti
 • Flexibilnější definice měsíčního opakování
 • Flexibilnější definice ročního opakování
1 11 servisn hl en a lohy v kalend i
1.11 Servisní hlášení a Úlohy v kalendáři
 • Vylepšení:
 • Nová záložka Plánování v servisním hlášení
 • Zobrazení údajů o plánování v kalendáři
 • Zobrazení seznamu plánovaných servisních hlášení ve výkazu Přehled činností
 • Zobrazení činnosti typu Úloha v kalendáři
 • Připomínka ve formě výstražné funkce pro plánovaná servisní hlášení
1 12 p prava k odb ru
1.12 Příprava k odběru
 • Vylepšení:
 • Podpora přiřazených sériových čísel/dávek:
  • Přiřazení v zakázce odběratele
  • Vybráno a vloženo do seznamu k odběru
 • Podpora funkcionality Nevyřízených zakázek
 • Tiskové výstupy s podporou sériových čísel, dávek a nevyřízeného množství
 • Automatické generování dodacích listů z Přípravy k odběru
 • Možnost ručního vytvoření faktur přímo z Přípravy k odběru
 • Jasná pravidla konsolidace dodávek pro zákazníka a dodací adresu

Seznam materiálu k odběru

1.~~~~~~~~~~~~~

2.~~~~~~~~~~~~~

3.~~~~~~~~~~~~~

.

:

 • Inkjet PrinterSerial No 190992039
 • Laser printerNedostupný

Konsolidace dodávek podle dodacích adres

Back order transparency

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele

Londýn

Berlín

1 13 v roba na zak zku
1.13 Výroba na zakázku
 • Vylepšení:
 • Automatické vytváření Montážních zakázek ze Zakázek odběratele (navíc k Nákupním objednávkám a Poptávkám) pomocí Asistenta potvrzení nákupu
 • Montážní zakázka může být vytvořena na všechny nebo jen na některé artikly ze Zakázky odběratele
 • Přímý přístup k asistentovi z modulu Výroba, kdy výchozí m cílovým dokladem je Montážní zakázka
 • Možnost výběru a konsolidace několika zakázek odběratele v jednom běhu Asistenta potvrzení nákupu
 • Při jakýchkoliv změnách na Zakázce odběratele či Montážní zakázce je uživatel upozorněn na jejich vazbu

Krok 1: Vyberte zákazníky

Krok 2: Vyberte zakázky odběratele

Krok 3: Vyberte řádky s artikly

Krok 4: Zkonsolidujte více zakázek odběratele do jedné montážní

Krok 5: Ověřte výsledky

Krok 6: Souhrnný výkaz

Sales Order

Sales Order

Zakázka odběratele

1 14 r mcov smlouva
1.14 Rámcová smlouva

Odvolávka

 • Vylepšení:
 • Prodejní a nákupní dvoustranné smlouvy
 • Dva typy smluv : obecná a speciální
 • Definuje speciální ceny
 • Definuje dohodnuté artikly k prodeji či nákupu
 • Veškeré transakce jsou zaznamenány na úrovní smlouvy
 • Zohledněné v běhu MRP, ve výkazech cash flow a v nákupním procesu

Počáteční datum1.ledna

Koncové datum

31.prosince

Rámcová smlouva

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele

Zakázka odběratele

1 15 mrp 1 2
1.15 MRP (1/2)
 • Vylepšení:
 • MRP asistent:
  • MRP běh pro vybraný sklad
  • Úroveň doplnění skladu
  • Vylepšení zobrazení výsledků běhu MRP
  • Plánování včetně historických dokladů a dokladů po termínu
1 15 mrp 2 2
1.15 MRP (2/2)

MRP Recommendation Due

 • Vylepšení:
 • Výkaz doporučení:
  • Nákupní poptávky
  • Výstrahy k doporučení
 • Požadavky na přeskladnění
 • 3 nové možnosti zobrazení kalendářního týdne
 • Prognózy:
  • Ruční zadávání prognózy pro vybrané artikly
  • Automatické generování prognózy na základě historického prodeje

Release within (days):

2 1 expresn konfigurace
2.1 Expresní konfigurace
 • Vylepšení:
 • Integrace nástroje Expresní konfigurace do SAP Business One
 • Možnost založení nové firmy pomocí asistenta
 • Průvodcem řízený postup jak krok za krokem nastavit firemní databáze
 • ! Toznačuje pole, která nemohou být změněna, jakmile je do firmy vložena jakákoliv transakce
 • Možnost porovnání původního nastavení s jakoukoliv následnou změnou či porovnání dvou předchozích stavů nastavení
 • Integrováno do přístupových oprávnění v SAP Business One

:

2 2 solution packager
2.2 Solution Packager
 • Vylepšení:
 • Flexibilní balení řešení s možností výběru objektů k zabalení
 • Možnost změny kódů uživatele při balení
 • Možnost zabalení jen schématu UDT (User Definedtables)
 • Balení dat ohledně pracovní plochy, jako např. pomůcky, kokpity a dashboardy
2 3 vylep en procesu upgradu
2.3 Vylepšení procesu upgradu

Vylepšené uživatelské rozhraní

Zlepšená výkonnost předběžného testu

Detailní přehled o prováděném upgradu

Automatický upgrade klientů & addonů

 • Vylepšení:
 • Tzv. tichý upgrade klienta
 • Administrátorská práva již nejsou pro upgrade klienta potřeba
 • 50% snížení časové náročnosti upgradu klienta
 • Zbylí externí asistenti jsou sloučené do B1 Upgrade asistenta
 • Možnost výběru jazyka asistenta
 • Nový typ upgradu „provedení pouze předběžných testů“
 • Vylepšené zobrazení progresu při upgradu
 • Sumární výkaz upgradu poskytuje detailní přehled o procesu upgradu
 • Přínosy:
 • Zlepšení výkonnosti upgradu klienta o ~50% (40 minut bylo zredukováno na 20 minut)
 • Redukce času odstávky systému díky odděleným předběžným testům
 • Tichá instalace klienta B1 umožňuje partnerům použití standardních prostředků údržby IT řešení od externích dodavatelů (např. MSFT SMS, Activedirectory)
 • Optimalizovaný proces upgradu
 • Úspora nákladů a času partnerů i zákazníků
2 4 life cycle management
2.4 Life Cycle Management
 • Vylepšení:
 • Správa přes více instalací
 • RSP studio umožňuje partnerům vytvářet vlastní úlohy a distribuovat je zákazníkům
  • RSP Server jako jediný centrální bod pro správu celé instalované báze partnera
 • Centrum výkazů:
  • Sumární výkazy přes všechny zákazníky partnera
  • Jasný datový model pro SAP i partnery
  • Výkazy jsou dodávány v nástroji Crystal Reports
 • Sdílení souborů / distribuce obsahu
  • Přenos databáze od zákazníka k partnerovi
  • Vzdálená konzole (Remote Console)
  • SAP Remote Console pro centrální správu a schvalování úloh RSP distribuovaných SAPem
2 5 asistent i t n kmenov ch dat
2.5 Asistent čištění kmenových dat
 • Vylepšení:
 • Asistent čištění kmenových dat zajišťuje, aby při odstranění nepotřebných kmenových dat nebyla narušena byznys logika aplikace
 • Asistent pročistí tato kmenová data:
  • Obchodní partneři
  • Artikly (včetně historie sériových čísel a dávek)
  • Účty hlavni knihy
  • Projekty
  • Pravidla rozdělení / Nákladová střediska
  • Kódy DPH
 • Fyzické odstranění nebo deaktivace kmenových dat
 • Asistent nabídne doporučení k čištění
 • K čištění kmenových dat jsou potřebná dodatečná přístupová oprávnění
2 6 vylep en dashboard
2.6 VylepšeníDashboardů
 • Vylepšení:
 • Nastavení parametrů pro dashboardy
 • Manuální nastavení parametrů pro měřítka dashboardů
  • Možnosti obsahují jednoduchý, měsíční, kvartální vícenásobný náhled
  • Uplatňují se přístupová oprávnění
 • Další vylepšení:platformy dashboardů:
  • Zobrazení dashboardů přes web prohlížeč
  • Import Dashboardových balíčků přes SDK
  • Vylepšené chybové zprávy
2 7 vylep en kokpit 1 2
2.7 Vylepšení kokpitů (1/2)
 • Vylepšení:
 • Automatická aktualizace otevřených dokladů
 • Posuvná lišta, která umožňuje zobrazit celou oblast kokpitu
 • Automatické uspořádání pomůcek
 • Rozšíření byznys funkcí
  • Dashboard nákupu
  • Dashboard analýzy Cash Flow
2 7 vylep en kokpit 2 2
2.7 Vylepšení kokpitů (2/2)
 • Vylepšení:
 • Dashboard analýzy Cash Flow
  • Analýza došlých a odeslaných plateb
  • Zobrazení grafů s trendem likvidity
  • Zanoření z grafu s trendem zobrazí velkou tabulku s platbami a hlavními plátci
  • Tabulka s rozdělením plateb
2 8 crystal reports multi database multi language
2.8 Crystal Reports-Multi-database/Multi-language
 • Vylepšení:
 • Multi-database podpora pro výkazy a šablony dokladů
  • Přiřazení různých firem na databázovém serveru jedinému výkazu ve Správci výkazů a layoutů v SAP Business One
 • Multi-language podpora ve výkazech
  • Jednoduchý proces překladů pomocí exportu a importu xml jazykového souboru

Použití tabulek z různých databázových připojení ve výkazu spustí multi-database funkcionality v SAP Business One

2 9 crystal reports report layout management
2.9 Crystal Reports-Report & Layout Management
 • Vylepšení:
 • Správce výkazu a layoutu podporuje různé typy šablon z různých zdrojů pomocí rozhraní SDK
 • Možnost nastavení sekvence tisku jako výchozí nastavení tisku
 • Šablony dokladů a výkazy jsou spojené do jednoho asistenta.
 • Nová funkce vyhledávání ve správci výkazu a layoutu
3 1 zpracov n v pis z banky bsp
3.1 Zpracování výpisů z banky (BSP)

WIP

Motivation: Improve overall usability

d kuji

Děkuji!

 • Ecosystem & Channels Readiness, Roll Out Services
 • June 2011
ad