Digital portfolio
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Digital portfolio PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Digital portfolio. Annika Hössjer, Lärum. Ursprungligen var portfolion en metod för hantverkare och konstnärer att samla sina skisser/verk.

Download Presentation

Digital portfolio

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digital portfolio

Annika Hössjer, Lärum


Ursprungligen var portfolion en metod för hantverkare och konstnärer att samla sina skisser/verk.

Idag är oftast syftet med denna metod att visualisera och tydliggöra utvecklingen och insatser hos elever, en form av pedagogisk dokumentation. Hur tänker elever kring sitt eget lärande och sin egen utveckling?

Detta kan synliggöras via en digital portfolio vilken är lätt att uppdatera, organisera och ändra i. Materialet kan innehålla ljud/musik, bilder/filmer, text/hypertext mm. Det digitala materialet är lätt och billigt att distribuera och kopiera.

Idag finns en stor variation av portfolios.

En portfolio


Portfoliometodiken kräver stor eftertanke och reflektion innan man börjar med själva konstruktionen.

Exempel på frågor att reflektera över innan du gör en digital portfolio!

 • Vilket är syftet med att ta in portfoliometodiken i kursen/klassen/ämnet?

 • Vad vill du uppnå med en digital portfolio?

 • För vem konstruerar du din mall till digital portfolio?

 • Vilka visioner/mål har du?

 • Ska en digital portfölj mest fokusera på individen eller på det sociala samspelet? Var tycker du att tyngdpunkten ligger?

 • Är det produkten eller är det en mer processorienterad portfolio du anser vara mest betydelsefull? Är samlandet eller reflektionen det väsentligaste för dig? Varför ska man samla ihop det man presterat?

 • Olika sätt att se på portfoliometoden utifrån; form, innehåll, intentioner med portfolion samt didaktiska överväganden. Vilka teoretiska överväganden ligger till grund för hur portfolion ser ut?

 • Vad är det du dokumenterar med olika typer av portfolios?

 • Process kontra produkt - vilka uppgifter ska vara med? Urvalet i portfolion!

 • Hur ska den organiseras samt vara uppbyggd? Vad ska vara privat eller offentligt? Vem ska få tillgång till att läsa i den?

 • Vilka ska reflektera över arbetet i portfolion och när i tiden? Underlag för utvecklingssamtal? Vem äger portfolion? Etik!

 • Vilka program ska användas och vad behöver vi? Vilken nivå ska tekniken ligga på?

 • Vilken support ska du ha? Vem utför den?

 • När i tiden skulle du kunna införa portfolios digitalt?

Att konstruera en digital portfolio


Arbetsportfolio

Utvecklingsportfolio

Visningsportfolio

Ämnesportfolio

Klassportfolio

Projektportfolio

Examinationsportfolio

Utvärderingsportfolio

Utbildningsportfolio

Anställningsportfolio

Exempelpå olika typer av portfolios


Olika sätt att konstruera en digital portfolio

 • Färdiga program: t ex Elevdata AB

 • Kommunikationsplattformar: Fronter m fl

 • Webbaserad: Netscape Composer, manual1, 2

 • Databaser: t ex Extensis Portfolios

 • Multimediaprogram: t ex MultiMedialab

 • Officeprogram: Word, PowerPoint m fl.

 • IUP- Individuell utvecklingsplan t ex Unikum


ePortfolio

 • http://www.eife-l.org/publications/eportfolio/

  Myndigheten för skolutveckling – Pim

 • http://www.pim.skolutveckling.se/handledningar/presentera/pimplus_multimaskinen/7/

  Multimediabyrån:

 • http://www.multimedia.skolutveckling.se/Tema/Portfolio/

 • http://www.multimedia.skolutveckling.se/Reportage/Dokumentera/Digital-portfolio/

 • http://www.multimedia.skolutveckling.se/Reportage/Presentera/Multimedia-i-forskolan/

  Nationellt centrum för flexibelt lärande (sök på portfolio)

 • http://www.cfl.se/

  Tidningen Datorn i utbildningen har artiklar om digital portfolio (sök på PORTFOLIO):

 • http://www.diu.se/databas/sok.asp

Länktips


 • Login