slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗА ДИАБЕТИЦИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 2

ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗА ДИАБЕТИЦИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗА ДИАБЕТИЦИ Д. Попова 1 , К.Коприварова 2 , С. Петрова 3 , Б.Страхилова 1 , Д.Въндева 1 , В.Каменова 1 А. Бедран 4 , Р. Михайлов 4

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗА ДИАБЕТИЦИ' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ОЦЕНКА НА МЕТАБОЛИТНИТЕ ЕФЕКТИ НА НОВ ХЛЯБ ЗАДИАБЕТИЦИ

Д. Попова1, К.Коприварова2, С. Петрова3 , Б.Страхилова1, Д.Въндева1, В.Каменова1 А. Бедран 4, Р. Михайлов4

1УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”,КМЕЗД; 2 УСБАЛДБ, Клиника по ендокринология, диабет иклинична генетика; 3 НЦООЗ;

4 УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”,Отделение по клинична лаборатория,София

METABOLIC EFFECTS OF NEW BREAD FOR DIABETICS

D.Popova1, K.Koprivarova2, S.Petrova3, B.Strahilova1, D.Vundeva1, V.Kamenova1, A.Bedran4 R.Mihaylov4

1University Hospital Queen Giovanna -ISUL, Clinic of metabolic diseases and dietetics; 2University Paediatric Hospital, Clinic of endocrinology, diabetes and genetics; 3National center of public health;4 University hospital Queen Giovanna-ISUL, Department of clinical laboratory

Въведение:Въпреки различните заключения на проведените студии относно степента на значимост на гликемичния индекс, във всички съвременни диетични препоръки за хората с диабет е включена препоръката за консумация на достатъчно количество въглехидрати до 55-60 енергийни %, представени предимно от пълнозърнести хлебни изделия, достатъчно фибри и храни с нисък хипергликемичен потенциал.

Химичен и енергиен състав на проби „Деа” /по данни на химичен анализ на НЦООЗ , секция „Химичен състав на храните”-ИЗ”Здраве”/

Цел на настоящото проучване: Да се направи метаболитна и дегустационна

оценка на нов български хляб за диабетици „Деа”.

Групи пациенти

• 38 пациенти, хоспитализирани в Клиниката по метаболитни заболявания и диететика при УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”-София, на възраст от 20 г. до 74 г., 22 жени и 16 мъже, ср. възраст на жените 49 г. и на мъжете 51 г.,от които:

- 22 болни с диабет /15 с неинсулинозависим диабет на перорална терапия с бигванид, от които 4 с бигванид и СУП и 7 с инсулинозависим диабет, като 5 от тях и с бигванид/;

- 16 болни с предиабет: Контролна група от 7 пациента,6 с предиабет и 1 с неинсулинозависим диабет, 4 жени на ср. възраст 50 г. и 3 мъже на ср.възраст 27 г.

• 15 деца с диабет тип 1 на интензифицирано инсулиново лечение, с давност на заболяването от 2 до 6 г., на възраст от 5 до 15 г.:

- 6 деца с диабет в клиничен експеримент;

- 9 деца с диабет за дегустационна оценка

Дизайн на проучването

•Пациентите от КМЕЗД са получили еднократно като сутрешна закуска само 75 г хляб „Деа” /2 ХЕ/ - ср. 2 оригинални филийки, заедно с чай, при което е извършена дегустационна и метаболитна оценка на хляба. Контролната група пациенти е приела еднократно същото количество стандартен хляб „Добруджа”. На всички пациенти са проследени метаболитни кръвни показатели преди и на 120-та мин. от приема на хляба в проби венозна кръв, а на 60-та мин. с глюкомер Accuchek Active е определена кръвната захар в капилярна кръв.

• При 6 хоспитализирани деца с диабет в УБДБ І ден на обяд е сервиран стандартен хляб „Добруджа”, а на следващия- хляб „Деа” при непроменена обедна доза инсулин през двата дни.

Резултати:

Методи

• анкета със специално разработена карта

• антропометрични и клинико-лабораторни рутинни изследвания

- глюкоза в проби венозна кръв на автоматичен анализатор Architect 8000

чрез окислително-редукционен метод

- общ холестерол и триглицериди чрез ензимни фотометрични методи

- високоплътностен холестерол чрез директен метод

- имунореактивен инсулин чрез ензимен имуноанализ – MEIA на Axym

- изчисляван е индекс на инсулинова резистентност

• статистически методи

Гликемия преди и 2 ч. след прием на хляб при деца с диабет п=6

 • Изводи
 • Химичният анализ на новия хляб „Деа” установява оптимално съдържание на полизахаридни въглехидрати, влакнини и достатъчна хранителна стойност.
 • “Деа ”, приет като еднократен сутрешен прием от 75 г в клинични условия при пациенти с предиабет и диабет, оказва значими благоприятни метаболитни ефекти върху показателите на въглехидратна и липидна обмяна.
 • “Деа ”, включен в обедното меню на деца с диабет при клинични условия, показва добра възприемчивост и понижаващ гликемията ефект.
 • Новият хляб „Деа ” е функционална въглехидратна храна с нисък гликемичен индекс и много добра дегустационна оценка, подходящ за диетично и профилактично хранене при диабет, предиабет, метаболитни нарушения и наднормено тегло, както и за здравословно хранене при възрастни и деца.
 • 5. Brand-Miller J . et al. Low-glycemic index diets in the management of diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials. Diab.care,26,2003,2261.
 • 6. Diet recommended for people with type 1 and type 2 diabetes by EASD,ADA and Diabetes UK /2002 -2005/.www.easd.org, www.diabetes.org, www.eufic.org
 • 7. Escott-Stump S. Type I and type II diabetes mellitus. In:Nutrition and diagnosis-related care.Philadelphia,London,Lea&Febiger,1992,279-284.
 • 8. Evidence-based nutrition principles and recommendations for the treatment and prevention of diabetes and related disorders.Diab.Care,2002,25,148-98.
 • 9. Foster-Powell K. et al. International table of glycemic index and glycemic load values:2002. Am.J.Clin.Nutr.,76,2002,5.
 • 10. Rizkalla S.W. et al. Improved plasma glucose control, whole-body glucose utilization and lipid profile on a low-glycemic index diet in type 2 diabetic men. Diab.care,27,2004,1866.
 • 11. Valensi, P., P. Schwarz, M.Hall et al. Pre-diabetes essential action:a European perspective. Diabetes Metab.,31,2005, 606-620.
 • Библиография
 • Д.Попова, Т.Масларска. Клинично приложение на нови инстантни пълнозърнени храни при обменни заболявания. В: Науката за хранене пред нови възможности и предизвикателства.
 • Под ред.Б.Попов. София, Българско дружество по хранене и диететика, 2008, 304-306.
 • 2. Д.Попова. Функционални храни и метаболизъм. В:Функционални храни, хранителни добавки,хранителни технологии. Под ред.Б.Попов. София,Филвест,2006,20-25.
 • 3. ADA. Nutrition recommendations and interventions for diabetes /position statement/. Diab.care, 30,2007,S48.
 • 4. Beaser R. and A. Campbell. The Joslin guide to diabetes. A Fireside book, New York,London, Toronto, Sydney, Simon & Shuster, 2005.
ad