Screeningundersøkelser av befolkningen - gagn eller ugagn? - PowerPoint PPT Presentation

Screeningunders kelser av befolkningen gagn eller ugagn
Download
1 / 8

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Screeningundersøkelser av befolkningen - gagn eller ugagn?. Mammografi som eksempel Et dilemma fra klinikken VHOs kriterier Hva kan vi forvente av nytte Hva kan vi forvente av skade Hva koster det Hvilket budskap til publikum/ pasienter. Barnløs kvinne 65 går til deg for HT

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Screeningundersøkelser av befolkningen - gagn eller ugagn?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Screeningunders kelser av befolkningen gagn eller ugagn

Screeningundersøkelser av befolkningen - gagn eller ugagn?

 • Mammografi som eksempel

 • Et dilemma fra klinikken

 • VHOs kriterier

 • Hva kan vi forvente av nytte

 • Hva kan vi forvente av skade

 • Hva koster det

 • Hvilket budskap til publikum/ pasienter


Et dilemma fra klinikken

Barnløs kvinne 65 går til deg for HT

Omsorgsansvar for slagrammet bror

Invitasjon til mammografi-screening

”Ikke sovet siste uke for dette”

”Er jeg nødt til å delta på dette?”

Hvilke råd gir du henne?

Diskutér med sidemannen

Et dilemma fra klinikken


Vhos kriterier for screening

Sykdom må ha alvorlige konsekvenser

Mulig å påvirke sykdommens forløp

Asymptomatisk periode (identifiserbar høyrisiko-status)

Dokumentert effekt

Enkle, akseptable og valide tester

Så høy prevalens at det rettferdiggjør kostnadene

VHOs kriterier for screening


Noen tilleggskriterier

Respekt for folks egne verdivalg

Respekten for folks verdivalg bør være eksplisitt slik at den inviterte føler en reell valgmulighet

Hvis screeningen omfatter hele befolkningen må det dokumenteres effekt på totalmortalitet (sykelighet)

Noen tilleggskriterier


Hva kan vi forvente oss av nytte

Hva kan vi forvente oss av nytte

 • Oppdage brystkreft før den er klinisk diagnostiserbar

 • Den dokumenterte effekt varierer fra 5 til 33% RRR for brystkreftdød

 • ARR med 0,05 - 0,14 (NNT 5000 per år)

 • Mulighet for brystbevarende kirurgi

 • Beroligelse hvis normalt funn

 • Bare effekt hos kvinner 50 - 70


Hva kan vi forvente oss av skade

Hva kan vi forvente oss av skade

 • Falsk positive 15 - 25 % i løpet av 10 år

 • ”Falsk positive”

 • Falsk negative (falsk trygghet/ forsinket diagnose)

 • Kirurgi for ikke biologisk kreft (10-20%)

 • (Strålingsindusert kreft)

 • Økonomiske og andre kostnader


10 000 kvinner screenet i 7 r swedish national board 1985

10 000 kvinner screenet i 7 årSwedish National Board 1985


Mammografiscreening til gang eller ugagn

Mammografiscreening til gang eller ugagn??

 • Populasjonsscreening?

 • Målrettet screening for høyrisikogrupper?


 • Login