Ferieloven
Download
1 / 20

Ferieloven Turid Hatland - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Ferieloven Turid Hatland. Formål Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ferieloven Turid Hatland' - ellery


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ferieloven

Turid Hatland


 • Formål

  • Sikre at arbeidstakere årlig får feriefritid og feriepenger.

  • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker gis feriefritid.

  • Feriefritid er ikke bare en rett for arbeidstakeren, men arbeidsgiveren har en selvstendig plikt til å sørge for at arbeidstakeren får ferie.

 • Gjelder for alle

  • særlige regler for fiskere, arbeidstakere på skip og arbeidstakere på Svalbard


Lovens ufravikelighet
Lovens ufravikelighet

 • Lovens bestemmelser kan ikke fravikes til skade for arbeidstakeren

 • Man kan altså avtale bedre vilkår, men ikke dårligere

 • Unntatt der det står uttrykkelig at bestemmelsene kan fravikesFerie r opptjenings r
Ferieår – opptjeningsår

 • Man må først opptjene feriepenger som så kommer til utbetaling når man tar ferie året etter.

 • Ferieår og opptjeningsår følger kalenderåret

 • Retten til feriefritid er ikke avhengig av rett til feriepenger (feriegodtgjørelse)


Hvor lang er ferien
Hvor lang er ferien?

 • Ferieloven

  • 25 virkedager (fire uker og èn dag)

 • Tariffoppgjør

  • 30 virkedager (2002 tariffavtale)

   ga mange arbeidstakere en femte ferieuke.

 • De over 60 år har krav på 6 virkedagers ekstra ferie

  • Gjelder de som fyller 60 år i løpet av ferieåret

  • Skiller seg fra annen ferie på flere måter


Virkedager
Virkedager

 • Alle dager unntatt:

  • Søndager

  • Lovbestemte helge- eller høytidsdager

 • Andre fridager som faller i ferien, regnes som feriedager (friskift, opparbeidede fridager e.l.)

 • Oppdeling av ferien i enkeltdager

  • Har ikke krav på ny fritid som erstatning for at slike fridager faller sammen med feriedagerRestferien
Restferien

 • Resten av ferien (en uke og en dag) kan arbeidstakeren kreve at skal avvikles i sammenheng


De over 60 r
De over 60 år

 • De over 60 år kan normalt selv bestemme når de vil ta ekstraferien

 • Kan deles opp i enkeltdager

 • Kan ikke legges til tidspunkt som skaper vesentlige vanskeligheter i produksjon eller for systematisk ferieavvikling for de andre ansatte • Ferie under f dsels og omsorgspermisjon
  Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

  • Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger.

  • Eventuell avvikling av ferie vil da forskyve permisjonen tilsvarende den perioden en har ferie.  Overf ring av ferie
  Overføring av ferie

  • skriftlig avtale

  • Overført ferie på grunn av sykdom kommer i tillegg til eventuelt annen avtalt overføring


  Nyansettelse
  Nyansettelse

  • Tiltrådt senest 30. september i ferieåret for å ha krav på full ferie hos ny arbeidsgiver.

   • Gjelder også ekstraferie for de over 60 år

  • De som tiltrer før 15. august kan kreve 3 uker sammenhengende ferie

   • Forutsetning at ferie ikke er avviklet hos tidligere arbeidstaker

  • Tiltrer man etter 30. september, har man bare krav på 6 virkedager (en uke) hos den nye arbeidsgiveren.


  Nyansettelse1
  Nyansettelse

  • De uten full opptjening

   • Kan unnlate å ta ferie dersom feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet, f.eks:

    • Ved stor lønnsendring

    • Også ekstraferien for de over 60 år

  • Men er det fellesferie må også de uten full opptjening ta ferie


  Deltidsansatte
  Deltidsansatte

  • Deltidsansatte som bare arbeider enkelte dager i uken, vil normalt måtte regne med også de øvrige virkedagene i uken ved beregning av ferien.

  • Ferieloven opererer også bare med hele feriedager uansett hvor mange timer det arbeides


  Ferie i oppsigelsestiden
  Ferie i oppsigelsestiden

  • Oppsigelse fra arbeidstaker

  • Oppsigelse fra arbeidsgiver