Klasztory - PowerPoint PPT Presentation

Klasztory
Download
1 / 30

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Malek Eliza. 2. monaster, klasztor prawoslawny, pelniacy przede wszystkim funkcje religijne, ale r

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Klasztory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Klasztory

Klasztory


Klasztory

monaster, klasztor prawosawny, penicy przede wszystkim funkcje religijne, ale rwnie wielorakie funkcje kulturowe. Pierwsze m. powstay na Rusi ju na pocz. XI w., stajc si od razu wanymi orodkami krzewienia kultu religijnego, ale te orodkami kultury pimienniczej i artystycznej (tu spisywano najstarsze kroniki, kopiowano i przepisywano ksigi, iluminowano rkopisy, zakadano pracownie malarstwa ikonowego). Z powodu braku sieci wieckich szk m. dugo peniy jednoczenie funkcje edukacyjne, ksztacc nie tylko przyszych mnichw, ale rwnie osoby wieckie. W 2. po. XIX w. w Rosji byo ok. 600 m., w tym takie znaczce, jak awra Troicko-Siergijewska, m. Soowiecki, Waaamski, Zadoski. Po rewolucji klasztory byy stopniowo zamykane i likwidowane, w latach 80. byo ich w caym ZSRR ok. 20. Dzisiaj liczba i rola prawosawnych m., ktre stopniowo odzyskuj nie tylko swoje siedziby, ale rwnie zaludniaj si mnichami, znowu ronie. W 1991 dziaao w Rosji 80 mskich i eskich m.

Maek Eliza


Mnich

Mnich

 • , , . . , , .( ).

 • , , , <...> , , - <...> - . ( )

Maek Eliza


Klasztory

. , ( , --, ), , .

, .

[1], , , , [2] , , , [3] .

[1] [; . . ] kaplica

[2] [, ] zamieszkiwa

[3] [] mnich (prawosawny) / zakonnik (prawosawny)

Maek Eliza


Klasztory

- (1051-1060) , - [1] ( 1337 . .[2] ), - ( 1397 . . ), ( 1429 . ) .

[1] [] awra (duy klasztor prawosawny)

[2] wielebny

Maek Eliza


Klasztory

, (, , , ..), [1] , [2], , () () [3]. , , .

, , .

[1] [] refektarz

[2] [; . . ] () przytuek

[3] [] pielgrzymstwo / pielgrzymowanie

(, . .) na pielgrzymk

Maek Eliza


Plan zabudowy klasztoru www pereplet ru hrami kiril

Plan zabudowy klasztoruwww.pereplet.ru/hrami/kiril/

Maek Eliza


Lokalizacja monaster w

Lokalizacja monasterw

 • , , , . , . , - , - , . . (. ). , . , . , .

Maek Eliza


Klasztor kijowsko pieczerski widok z zachodu www ortho rus ru cgi bin or file cgi 5 818

Klasztor Kijowsko-Pieczerski, widok z zachodu : www.ortho-rus.ru/cgi-bin/or_file.cgi?5_818

Maek Eliza


Klasztory

, . . , , ( : -, , , , ), , .

Z czasem monastery przeksztacay si w due zespoy architektoniczne, nierzadko stajc si twierdz carsk. Otoczone wysokimi murami mogy (i czsto suyy) jako miejsce schronienia przed wrogami.

Moskwa bya otoczona wianuszkiem takich umocnionych monasterw, ktre zagradzay wrogom dostp do stolicy ze wszystkich czterech stron wiata.

Maek Eliza


Klasztory

- 1397 . . .

- , [1] [2], .

XVI . , 1612-1613 .

[1] [] (, ) dar / ofiara (pienina)

[2] []() wpata

Maek Eliza


Klasztory

Maek Eliza


Monaster cyrylo bia ozierski

Monaster Cyrylo-Biaozierski

Maek Eliza


Klasztory

Maek Eliza


Dobroczynna dzia alno klasztor w

Dobroczynna dziaalno klasztorw

 • - .

 • , ( 2- XVI .), , ... , , , , , .

 • [750]. 1649 . , , [751].

Maek Eliza


Klasztory

XIV . , . . [.. - . .] , . , .

Maek Eliza


Klasztory

, . , , . , . - [...]. , , , , . - . [...], . : , . [...] , , , ... , . ()

Maek Eliza


Zwi zek monasteru z dziejami rosji

Zwizek monasteru z dziejami Rosji

1380 . , ( ).

III . - .

1608-1610 . 16- - .

1689 . , , , .

1812 . ( ).

 • .

 • - , .

Maek Eliza


Klasztory

awra Troicko-Siergijewska, jeden z najstarszych i otoczonych najwikszym kultem ros. klasztorw prawosawnych w miecie Siergijew Posad. Powstaa na miejscu monasteru za. w po. XIV w. przez Siergija Radonieskiego. W 1540-50 zosta on otoczony ptorakilometrowym murem z 12 basztami, umocnionym po obleniu przez wojska polskie w 1608-10. Miano awry otrzyma w 1744. W skad zespou architektonicznego awry wchodz dzisiaj zabytki najwyszej klasy. S to: sobr Troicki (1422-23) z relikwiarzem w. Siergija Radonieskiego, ikonostasem Andrieja Rublowa i Daniia Czornego i malowidami ciennymi z XVII w., sobr Uspieski (1559-85) z freskami z 1684 oraz cerkwie: Duchowska (1476), Zosimy i Sawwatija (1635-37), wraz z budynkami szpitalnymi, nadbramna cerkiew Jana Chrzciciela (1699), budynek refektarza z cerkwi w. Siergija Radonieskiego (1682-92), zesp cel mnichw (XVII-XIX w.), paace metropolity i cara z koca XVIII w., 5-kondygnacyjna dzwonnica (1740-70) i in.

Maek Eliza


Awra troicko siergijewska

awra Troicko-Siergijewska

Maek Eliza


Klasztory jako cele pielgrzymek

Klasztory jako cele pielgrzymek

. [1] , [2] , . , , III (1462-1505) - , , : . - [3] (. - , , [4] : , ).

[1] [, ] (. , , ) cudowny

[2] [] relikwie

[3] [] 1. regulamin 2. (, ) statut ( ) regulaminow

[4] [] () nakaz

Maek Eliza


Klasztory

awra Troicko-Siergijewska, w ktrej ju 30 lat po mierci jej zaoyciela odsonito ciao witego, stao si miejscem pielgrzymek. Do klasztoru udawali si ksita i carowie, ale rwnie proci ludzie, chorzy, opuszczeni, kalecy, kady albo z podzikowaniem za dotychczasowe aski, albo z proba o pomoc.

- , , , ( ) . , , , , .

Od koca XVII w. pielgrzymi mogli kupi w klasztorze tanie obrazki ubkowe z wizerunkiem witego i jego klasztoru, mona byo napeni naczynie wod z cudownego rdeka i zanie j do domu dla tych, ktrzy nie mieli szczcia przyby na to miejsce osobicie.

XVII . ,

Maek Eliza


Mnich1

Mnich

 • , , . . , , .

 • ( ).

 • , , , <...> , , - <...> - . ( )

Maek Eliza


Klasztory

 • XI - 19

 • XII - ,

 • . XIII . - 70

 • XVI . - 771 ( 114 )

 • 1917 . - 1120 ( 537 )

Maek Eliza


Klasztory

ycie codzienne mnichw byo regulowane przez Regu (Ustaw)

Rytm wit wyznaczay dwa cykle roczne (cykl wit nieruchomych, powiconych Chrystusowi, M. Boskiej i witym, oraz cykl wit ruchomych, zwizanych z Wielkanoc), dopenieniem ich byy cykle tygodniowe, liturgiczne wspomnienia okrelonych wydarze z Historii witej oraz witych. Modlitwa i uczestnictwo w naboestwach przeplataay si z prac fizyczn (nawet opaci, przeorzy trudnili si pracami rcznymi), odpoczynek

Uroczycie witowano take dzie mierci zaoycieli monasterw.Tak np. w monasterze Josifo-Wookoamskim w dniu mierci Josifa Woockiego mnisi otrzymywali lepsze jedzenie ni na inne wita cerkiewne. Stoy nakrywano najdroszymi obrusami, 8 (w przeddziewita) i 9 wrzenia mnisi jedli biay chleb, 8 IX dodatkowo dwa dania z ryb gotowanych z dodatkami, z chrzanem i gorczyc (musztard), szczi i kasz na mleku, a 9.IX - 3 dania ze smaonych ryb, pieczone pierogi, pieroki z jajkami i miodem oraz kwas na miodzie. Jeli 9 IX wypada w rod lub pitek, bracia otrzymywali grochwk z papryk, wiartk chleba i kubek kwasu, a uroczysta uczta bya przenoszona na nastepny dzie. 9 IX wszyscy ebracy,ubodzy i pielgrzymi rwnie otrzymywali obfity poczstunek, a mnisi rozdawali ebrakom drobne pienidze z klasztornego skarbca.

Na Wielkanoc tame

Posiki byy obfite, ale lekkie: podawano wielkanocne kulicze (okrge drodowe placki), biay chleb, ktry mona byo je do woli, gotowane kraszanki, wiee ryby (dwa gatunki - jeden gotowany, drugi smaony), kasz na mleku, kwas miodowy do obiadu i kwas chlebowy na kolacj, na kolacj - znowu dania rybne. (Por. .., 9881917)

Maek Eliza


Posty

Posty

 • Rozrniano cztery stopnie postu: najsurowszy, czyli cakowite powstrzymanie si od przyjmowania pokarmw, obowizywa w poniedziaek i wtorek pierwszej niedzieli Wielkiego Postu i w Wielki Pitek. W pozostae dni Wielkiego Postu Typikon pozwala na jeden posiek (po zachodzie soca).

 • Drugistopie: suchojadienije - Jedzenie warzyw z olejem to trzeci stopie postu, jedzenie ryb czwarty (taki post zalecano na Zwiastowanie NMP, jeli swito nie przypadao w Wielki Tydzie, oraz na wito .

Maek Eliza


Klasztory

Mnisi to te ludzie, niestety. Jednym z najczciej pitnowanych grzechw czarnego duchowiestwa byo pijastwo. Reguy klasztorne bardzo surowo potpiaj naduywanie alkoholu i zakazuj trzymania i picia piwa oraz wina w celach, ale odstpstwa od ich zalece s powszechne. 49 rozdzia Stogawu (1566) surowo karci mnichw za t sabo, a Iwan Grony w licie do mnichw Cyrylo-Biaozierskiego monasteru (1573) wypomina im ten sam grzech.

Postanowienia kolejnych soborw (1667 i 1682 r.) skierowane przeciw pijastwu duchowiestwa s dowodem na brak postpw w walce z tym gronym naogiem. Literatura plebejska XVII wieku pokazuje wielu mnichw, ktrzy nie tylko nadmiernie pij, ale take uganiaj si za spdniczkami. (por. artobliw skomoroszyn o czercu, ktry w worku prbuje wnie do klasztoru dziewk, udajc, e dwiga wr z kapust).

Maek Eliza


Znaczenie monaster w dawniej i dzisiaj

Znaczenie monasterw dawniej i dzisiaj

 • . , , , . " ". , , . (

 • , (http://www.poklonnik.ru/) (http://www.radonez.ru/).

Maek Eliza


Prawos awne monastery w polsce

Prawosawne monastery w Polsce

Maek Eliza


Klasztory

Monastery jako orodki kultury pimienniczej (skryptoria, pniej drukarnie)

Monastery jako orodki kultury muzycznej i malarskiej

Monastery jako orodki kultury agrarnej etc., przytuki dla sierot

Maek Eliza


 • Login