Vetenskapsfilosofi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

Vetenskapsfilosofi PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Vetenskapsfilosofi. Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu “kritisk vetenskaplig läskunnighet”. 2 – 3 sp.

Download Presentation

Vetenskapsfilosofi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vetenskapsfilosofi


Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu

“kritisk vetenskaplig läskunnighet”

2 – 3 sp


ti 11.3 kl. 15 - 17 sal 6404fr 14.3 kl. 15 - 17 sal 6406on 26.3 kl. 15 - 17 sal 6201on 2.4 kl. 15 - 17 sal 6201on 9.4 kl. 15 - 17 sal 6201to 17.4 kl. 15 - 17 sal 6406ti 22.4 kl. 15 - 17 sal 6406

ti 6.5 kl. 15-18 sal 6406, sluttent


Deltagarna analyserar (populär) vetenskapsdebatt eller debattinlägg.


Argumenten för varför vetenskap behövs kan inte vara rent vetenskapliga.

När en vetenskapsman inför media uttalar sig om betydelsen av ett vetenskapligt rön, får vetenskapligheten ge vika.


Vad är vetenskapsfilosofi?

Vetenskapsfilosofi är en metavetenskap,

eller ingen vetenskap alls.

Vetenskapsfilosofi kallas även vetenskapsteori.

Vetenskapsfilosofin studerar vetenskap.


Vad är vetenskap?

Demarkationsproblemet

Begreppet vetenskap kanavgränsas från metafysik, pseudovetenskap och kvacksalveri på metodologisk grund,

men begreppet vetenskap kan även studeras sociologiskt eller idéhistoriskt.


Vetenskap är dels institutionaliserad, systematiserad kunskap,

dels institutionaliserad verksamhet vars mål är systematiserad kunskap.

Vetenskap betyder systematiserad kunskap,

men vad är kunskap?

Att ha kunskap är att veta,

att ha vetskap.


data

information

kunskap


Klassisk definition på kunskap

kunskap = sann, välgrundad trosföreställning

Platon iTheaitetos


Vad är sanning?

Begreppet sanning ingår i begreppet kunskap.

korrespondensteorin

En sats är sann om den motsvarar verkligheten/ fakta.

koherensteorin

En sats är sann om den hänger ihop med andra satser.

pragmatismen

En sats är sann om dess praktiska följder är nyttiga.


Vad betyder välgrundad?

Begreppet välgrundad ingår i begreppet kunskap.

Vad som gör en övertygelse, en (slut)sats eller en teori välgrundad är en epistemologisk (kunskapsteoretisk) och metodologisk fråga.


Metodologi

Med ”metodologi” kan man mena metod, metodik eller metodologi (metodlära).


metod

metodik

metodologi

vetenskapsfilosofi

kunskapsteori (epistemologi)

ontologi (metafysik) - Vad är verkligt?


Allmänna krav på vetenskaplighet

offentlig prövbarhet

objektivitet

värdefrihet

frihet från auktoritetsbundenhet

systematiskt tillvägagående

falsifierbarhet


  • Login