Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Cenné papíry. Cenné papíry. Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam, se kterým je pevně spjata určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch . Cenné papíry. Mezi cenné papíry patří především:

Download Presentation

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín

Cenné papíry


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Cenné papíry

Cenný papír je listina či listinu nahrazující záznam, se kterým je pevněspjata určitá hodnota, majetek a majetkový prospěch.


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Cenné papíry

 • Mezi cenné papíry patří především:

 • Akcie

 • Podílové listy

 • Dluhopisy

 • Směnky

 • Šeky


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Členění cenných papírů

 • Z účetního hlediska můžeme cenné papíry členit na:

 • Dlouhodobý finanční majetek – účtová skupina 06. Předpokládaná doba držby přesahuje 12 měsíců.

 • Krátkodobý finanční majetek – účtová skupina 36. Předpokládaná doba držby je kratší než 12 měsíců


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Oceňování cenných papírů

Cenné papíry se oceňují k okamžiku pořízení pořizovacími cenami.

Součástí pořizovací ceny jsou přímé náklady související s pořízením, tj. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.

Jednotlivé složky pořizovací ceny se účtují v průběhu pořizování na účet 259 – pořizování krátkodobého finančního majetku, resp. 043 – pořízení dlouhodobého finančního majetku.


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Nákup cenných papírů

Účtování nákupu dlouhodobého finančního majetku:

061 (062, 063) / 211 (221, 321)

Účtování nákupu krátkodobého finančního majetku:

251 / 211 (221, 321)

Lze účtovat i přes účty 259 a 043


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Prodej cenných papírů

Účtování prodeje dlouhodobého finančního majetku:

Tržba 211 (221, 321) / 661

Úbytek prodaných cenných papírů 561 / 06X

Účtování nákupu krátkodobého finančního majetku:

Tržba 211 (221, 379) / 661

Úbytek prodaných cenných papírů 561 / 251


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Výnosy z držby cenných papírů

 • Výnosy z dividen

 • Podíly ze zisku

 • Úrokové výnosy z dluhopisů

 • Dividendy a podíly na zisku se zdaňují srážkovou daní ve výši 15%.


Gymn zium obchodn akademie a jazykov kola s pr vem st tn jazykov zkou ky hodon n

Použité zdroje

 • PAVEL ŠTOHL. Učebnice účetnictví 2. díl. Nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko Znojmo. Rok vydání 2012. ISBN 978-80-87237-48-9


 • Login