วิสัยทัศน์ VISION - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 36

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

วิสัยทัศน์ VISION. เป็นผู้นำในการผลิตประยุกต์ สาธิต และถ่ายทอดนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมถึง การพิทักษ์สิทธิด้านสุขภาวะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ. ประเด็นยุทธศาสตร์.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

วิสัยทัศน์ VISION

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vision

VISION


Vision

 • (Research & Development as Public health laboratory)


Vision

 • Public and environtal health marketing

 • - Transfer and Training Center

 • - Academic Showroom Center

 • -

 • - Green and Clean Hospital

 • - 3

 • -


Vision

3.

- Customer Protection

- Health indicator surveillance

- HIA

4.

- Sustainable Organization Development


Vision

Conceptual Road Map to

Modern Health Promotion Center

5

5

5

,


Vision

Excellent Health Promotion Center

Vision

Mission

Functional Structure

1. R & D Center

Training Center

Learning Center (Showroom)

2. ,

- M&E

- Strategic Planning

- Customer Protection

3.

4.

5.

 • Organization Structure


Vision


Vision

.


Vision

.

.

..

 • ,(HMIS)

 • .

 • HIA

 • .

 • (+ )

 • ..

 • (+ )

 • (+ )

 • ,


Vision


Vision


Vision


Vision

 • , . ,


Vision

 • /


Vision


Vision


Vision

 • (Health Promotion Marketing)

 • . .


Vision


Vision


Vision

 • (Environmerial Health Marketing)

 • . .


Vision


Vision

 • (KM Secretariat)


Vision


Vision


Vision

(service model and Develop)

R&D

PHM


Vision

070610


Vision

Learning & Quality Development Center

 • R&D

 • PHM (Public Health Marketing)

 • ..

 • //

 • ///

 • -

 • -/

 • -


Vision

Model/ service/Develop

 • -


Vision

 • -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -


Vision

10

 • .


Vision

 • -

  -


Vision

10

5

/

 • 5

 • 3

 • /

- 1


Vision

 • -

  -

  -


Vision

(./)

10

/

/

-


Learning quality development center

Learning & Quality Development Center

 • -

  -

  -

  -

  -


Learning quality development center1

Learning & Quality Development Center

-

- 5

-

-

- 3

-


 • Login