slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 265 Views
 • Uploaded on

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME. MERKEZ TEŞKİLATI. HEDEF İYİLEŞTİRME TAKIMI. “HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU”. Performans Yönetimi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME' - elizabeth-cochran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

MERKEZ TEŞKİLATI

HEDEF

İYİLEŞTİRME TAKIMI

“HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU”

MERKEZ TEŞKİLATI

slide3

Performans Yönetimi

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimleri içinde personelin kendi potansiyellerinin farkına varmalarını sağlayarak, daha etkin sonuçlar almak için hedef belirleme, değerlendirme, geri bildirim ve ödüllendirme aşamalarından oluşan sistematik bir yönetim aracıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide4

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, personele kendisinden ne beklendiğini, hedeflere ulaşmak için neler yapması gerektiğini bununla birlikte mevcut durumunu, kişisel gelişiminin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesini sağladığı gibi üstleriyle daha nitelikli bir iletişim kurma yönünde de önemli katkılar sağlar.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide5

Performans Değerlendirmesi Nedir?

Bir yöneticinin, önceden saptanmış standartlarla personelin bireysel başarılarını ve belirli bir zaman süresindeki davranışlarını, karşılaştırma ve ölçme yoluyla değerlendirme sürecidir.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide6

NEDEN PERFORMANS

DEĞERLENDİRME

MERKEZ TEŞKİLATI

slide7

Kurumun her aşamasındaki iş kalemlerini net ve doğru bir biçimde ortaya çıkarmak,

 • Düşük performansı belirleyerek, nedenlerini ve çözüm yollarını ortaya koymak ve iyi performansı pekiştirmek
 • İyileştirme için fikirler ve fırsatlar yaratmak,
 • Çalışanların verimlilik ve iş tatminlerini arttırmak,
 • Çalışanın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların nasıl karşılanacağını araştırmak,
 • Yönetici ile çalışan arasındaki iletişimi ve anlayışı artırmak,

MERKEZ TEŞKİLATI

slide8

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNİN FAYDALARI

ÇALIŞANLARA

KURUMLARA

YÖNETİCİLERE

VATANDAŞA

MERKEZ TEŞKİLATI

slide9

LİDER YÖNETİCİ AÇISINDAN,

 • Ödüllendirilecek yüksek performanslı çalışanlar ile teşvik edilecek performansı düşük çalışanları tespiti kolaylaşacak,
 • Çalışanları ile ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirecek,
 • Bireysel verimliliği arttıracak,
 • Kendi performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide10

PERSONEL AÇISINDAN,

 • Sorumluluk almaları yönünde teşvik edilerek, çalışma isteği arttırılacak,
 • Performansının belirli aralıklarla kendisine bildirilmesi ve yöneticileri ile iki yönlü iletişim kurmalarına olanak sağlanacak,
 • Kendilerinden bekleneni bilmeleri ve güçlerini doğru yönde kullanmaları sağlanarak öz güvenleri arttırılacak,

MERKEZ TEŞKİLATI

slide11

Kariyer gelişimine yardımcı olacak,

 • Performansı doğrultusunda farkedilebilir olacak,
 • İş tanımları dışındaki görevlerde çalıştırılmayarak, zamanını verimli kullanmasını sağlayacak,
 • Görev esnasında eksik olunan konuların tespit edilmesi sonrasında, iş başında eğitimlerle bu eksikliklerin tamamlanarak çözüm yoluna gidilmesine olanak sağlayacaktır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide12

PUKÖ

DÖNGÜSÜ

SONSUZ YOLCULUK

MERKEZ TEŞKİLATI

slide13

PERSONEL PERFORMANS İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ TEORİK BİLGİLERİN ARDINDAN,

“HEDEF” İYİLEŞTİRME TAKIMININ

BELİRLEDİĞİ ÇÖZÜM ADIMLARI

MERKEZ TEŞKİLATI

slide14

Profesyonel iletişim ilkeleri kullanılmasına özen gösterilmelidir.

 • Hizmet zincirinin her aşamasının kusursuz işlemesi için her yıl kurum içinde birbirlerinden hizmet alan birimlerin, hizmet kalitesinin değerlendirildiği “İç Müşteri Memnuniyeti anketi yapılmalıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide15

Çalışanları etkileyen iç ve dış (psiko-sosyal veya fiziksel çevre v.b.) etkenler saptanarak verimli, hızlı ve hatasız çalışmayı üst düzeye getirecek çözümler bulunmalıdır.

 • Odağında insan olan hizmetlerde sınır gözetmeyen “Herkes işinde liderdir” politikası benimsenmelidir.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide16

İletişim bozukluklarını engellemek için iç ve dış müşteriler ile kurulan diyaloglarda standart metinler ve ifadeler kullanılmalıdır.

 • Çalışanlar performansı ile gösterilen hedefin üstüne çıktığında ne ile ödüllendirileceği konusunda bir standart belirlenmelidir. Örneğin; “Ayın başarılı elemanı” seçilerek herkesin görebileceği bir alanda duyurulmalıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide17

TAKBİS ve TARBİS gibi elektronik sistemler üzerinde yapılan işlemlerin düzenli olarak istatistiksel raporları alınmalı ve kolay ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

 • Performans değerlendirmeleri kurum kültürü ve ilkelerine uygun olmalıdır.
 • Hedefler somut, uzlaşılmış ve bildirilmiş olmalıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide18

Performans ölçümünde, kişilerin doğuştan gelen yetenekleri, işe ilgisi, motivasyonu, işi zamanında, doğru ve hatasız yapması ile işin kalitesi gibi kavramlar göz önünde bulundurulmalıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide19

Performans Ölçütleri belli sınıf aralıklarına bölünmeli, sınırların güven aralıkları önceden belirlenmelidir. Düşük, yüksek, en yüksek performans gibi kriterlerin neler olduğu açıklanmalıdır.

 • Değerlendirme basamakları “Klasik Değerlendirme Skalasına” uygun olmalıdır. Örneğin;
 • Sürekli yetersiz - Sürekli orta - Bazen üstün - Sürekli üstün – Olağanüstü gibi bu tür nitel tanımlamalar da değerlendirmeler içerisinde yer almalıdır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide20

Performans ölçümünde çalışanların işe katkıları yaptığı işin organizasyona katkıları, iş ilişkileri, liyakat, eğitimine uygun iş ve unvan gibi birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Çalışanların iş gücünden sağlanabilecek “marjinal fayda” objektif olarak belirlenmelidir.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide21

Merkez ve sondajlama yöntemi ile seçilen Taşra Birimlerinde, yürütülmekte olan hizmetlere ait iş akış ve talimat şemaları; diğer görevler olarak belirtilen tanımsız hizmetler ile TAKBİS-ERP modülünde yer almayan görevler eklenerek revize edilmelidir.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide22

Her bir iş adımı için “yön -eylem” teorisi ile nicel ve nitel ölçüm yöntemi belirlenmelidir.

 • Nihai hale gelmiş analizler neticesinde elde edilen veriler, ölçümü ve değerlendirilmesi amacıyla kurumsal bir paket programa entegre edilmelidir.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide23

İşin ölçümünde ölçülmek istenen özellikler nedir?

 • Uygun ölçek nedir?
 • Nasıl geliştirilmelidir?
  • Sorularında alınacak cevaplar için işin niteliğine göre farklı farklı gruplardan gözlemler yapılmalı, 2-3 yıl süreyle devam edecek gözlemlerin sonuçlarına göre işe en uygun ölçme yöntemi seçilmelidir.

KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

bu konuda hukuk m av rl m z n yapmi oldu u rnek b r ali ma
BU KONUDA HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

slide25

Objektif bir biçimde getirilen puanlama kriteri iki aşamalı bir komisyon vasıtasıyla nicel ve nitel değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.

 • Kurumsal bir performans iyileştirmesi ile kaynakların tasarruflu, etkin ve verimli bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide26

KURUMUMUZUN GELİŞEN TEKNOLOJİ KARŞISINDA ETKİN BİR BİÇİMDE SÖZ SAHİBİ OLABİLMESİ AÇISINDAN, PERSONEL PERFORMANS SİSTEMİ EN KISA ZAMANDA KURUM DİNAMİKLERİ VEYA PROFESYONEL FİRMALARDAN ALINACAK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İLE SONUÇLANDIRILMALIDIR.

BU SAYEDE KURUMUMUZ KAZANIMLARI İÇERİSİNDEKİ, TEŞKİLAT ÇALIŞANLARININ PAYI, KENDİLERİNE DÖNEREK AİDİYET DUYGULARINI PERÇİNLEYECEKTİR.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide27

SONUÇ OLARAK

KURUMUMUZDA YÜRÜTÜLEN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ÇALIŞMALARI BÜYÜK BİR AŞAMA KAYDEDECEK VE KURUMUMUZ GÜNÜMÜZ KAMU YÖNETİMİNDE “MARKA “ BİR TEŞKİLAT HALİNE GELECEKTİR.

MERKEZ TEŞKİLATI

slide28

TEŞEKKÜR EDERİZ.

HEDEFİMİZ KALİTE,

SIRRIMIZ TAKIM RUHU”

MERKEZ TEŞKİLATI

ad