PERSONEL PERFORMANS LM DEERLENDRME YLETRME
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME. MERKEZ TEŞKİLATI. HEDEF İYİLEŞTİRME TAKIMI. “HEDEFİMİZ KALİTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU”. Performans Yönetimi.

Download Presentation

PERSONEL PERFORMANS ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PERSONEL PERFORMANS LM DEERLENDRME YLETRME

MERKEZ TEKLATI


MERKEZ TEKLATI

HEDEF

YLETRME TAKIMI

HEDEFMZ KALTE, SIRRIMIZ TAKIM RUHU

MERKEZ TEKLATI


Performans Ynetimi

Genel Mdrlmz Merkez ve Tara Birimleri iinde personelin kendi potansiyellerinin farkna varmalarn salayarak, daha etkin sonular almak iin hedef belirleme, deerlendirme, geri bildirim ve dllendirme aamalarndan oluan sistematik bir ynetim aracdr.

MERKEZ TEKLATI


Performans Ynetimi

Performans ynetimi, personele kendisinden ne beklendiini, hedeflere ulamak iin neler yapmas gerektiini bununla birlikte mevcut durumunu, kiisel geliiminin ve eitim ihtiyacnn belirlenmesini salad gibi stleriyle daha nitelikli bir iletiim kurma ynnde de nemli katklar salar.

MERKEZ TEKLATI


Performans Deerlendirmesi Nedir?

Bir yneticinin, nceden saptanm standartlarla personelin bireysel baarlarn ve belirli bir zaman sresindeki davranlarn, karlatrma ve lme yoluyla deerlendirme srecidir.

MERKEZ TEKLATI


NEDEN PERFORMANS

DEERLENDRME

MERKEZ TEKLATI


 • Kurumun her aamasndaki i kalemlerini net ve doru bir biimde ortaya karmak,

 • Dk performans belirleyerek, nedenlerini ve zm yollarn ortaya koymak ve iyi performans pekitirmek

 • yiletirme iin fikirler ve frsatlar yaratmak,

 • alanlarn verimlilik ve i tatminlerini arttrmak,

 • alann eitim ihtiyalarn belirleyerek, bunlarn nasl karlanacan aratrmak,

 • Ynetici ile alan arasndaki iletiimi ve anlay artrmak,

MERKEZ TEKLATI


PERFORMANS DEERLENDRMESNN FAYDALARI

ALIANLARA

KURUMLARA

YNETCLERE

VATANDAA

MERKEZ TEKLATI


 • LDER YNETC AISINDAN,

 • dllendirilecek yksek performansl alanlar ile tevik edilecek performans dk alanlar tespiti kolaylaacak,

 • alanlar ile ilikilerini ve iletiimlerini glendirecek,

 • Bireysel verimlilii arttracak,

 • Kendi performanslarn deerlendirmelerine yardmc olacaktr.

MERKEZ TEKLATI


 • PERSONEL AISINDAN,

 • Sorumluluk almalar ynnde tevik edilerek, alma istei arttrlacak,

 • Performansnn belirli aralklarla kendisine bildirilmesi ve yneticileri ile iki ynl iletiim kurmalarna olanak salanacak,

 • Kendilerinden bekleneni bilmeleri ve glerini doru ynde kullanmalar salanarak z gvenleri arttrlacak,

MERKEZ TEKLATI


 • Kariyer geliimine yardmc olacak,

 • Performans dorultusunda farkedilebilir olacak,

 • tanmlar dndaki grevlerde altrlmayarak, zamann verimli kullanmasn salayacak,

 • Grev esnasnda eksik olunan konularn tespit edilmesi sonrasnda, i banda eitimlerle bu eksikliklerin tamamlanarak zm yoluna gidilmesine olanak salayacaktr.

MERKEZ TEKLATI


PUK

DNGS

SONSUZ YOLCULUK

MERKEZ TEKLATI


PERSONEL PERFORMANS ZLEME VE DEERLENDRME ALIMALARI HAKKINDAK TEORK BLGLERN ARDINDAN,

HEDEF YLETRME TAKIMININ

BELRLED ZM ADIMLARI

MERKEZ TEKLATI


 • Profesyonel iletiim ilkeleri kullanlmasna zen gsterilmelidir.

 • Hizmet zincirinin her aamasnn kusursuz ilemesi iin her yl kurum iinde birbirlerinden hizmet alan birimlerin, hizmet kalitesinin deerlendirildii Mteri Memnuniyeti anketi yaplmaldr.

MERKEZ TEKLATI


 • alanlar etkileyen i ve d (psiko-sosyal veya fiziksel evre v.b.) etkenler saptanarak verimli, hzl ve hatasz almay st dzeye getirecek zmler bulunmaldr.

 • Odanda insan olan hizmetlerde snr gzetmeyen Herkes iinde liderdir politikas benimsenmelidir.

MERKEZ TEKLATI


 • letiim bozukluklarn engellemek iin i ve d mteriler ile kurulan diyaloglarda standart metinler ve ifadeler kullanlmaldr.

 • alanlar performans ile gsterilen hedefin stne ktnda ne ile dllendirilecei konusunda bir standart belirlenmelidir. rnein; Ayn baarl eleman seilerek herkesin grebilecei bir alanda duyurulmaldr.

MERKEZ TEKLATI


 • TAKBS ve TARBS gibi elektronik sistemler zerinde yaplan ilemlerin dzenli olarak istatistiksel raporlar alnmal ve kolay ulalabilir olmas salanmaldr.

 • Performans deerlendirmeleri kurum kltr ve ilkelerine uygun olmaldr.

 • Hedefler somut, uzlalm ve bildirilmi olmaldr.

MERKEZ TEKLATI


 • Performans lmnde, kiilerin doutan gelen yetenekleri, ie ilgisi, motivasyonu, ii zamannda, doru ve hatasz yapmas ile iin kalitesi gibi kavramlar gz nnde bulundurulmaldr.

MERKEZ TEKLATI


 • Performans ltleri belli snf aralklarna blnmeli, snrlarn gven aralklar nceden belirlenmelidir. Dk, yksek, en yksek performans gibi kriterlerin neler olduu aklanmaldr.

 • Deerlendirme basamaklar Klasik Deerlendirme Skalasna uygun olmaldr. rnein;

 • Srekli yetersiz - Srekli orta - Bazen stn - Srekli stn Olaanst gibi bu tr nitel tanmlamalar da deerlendirmeler ierisinde yer almaldr.

MERKEZ TEKLATI


 • Performans lmnde alanlarn ie katklar yapt iin organizasyona katklar, i ilikileri, liyakat, eitimine uygun i ve unvan gibi birok unsur gz nnde bulundurulmaldr.

 • alanlarn i gcnden salanabilecek marjinal fayda objektif olarak belirlenmelidir.

MERKEZ TEKLATI


 • Merkez ve sondajlama yntemi ile seilen Tara Birimlerinde, yrtlmekte olan hizmetlere ait i ak ve talimat emalar; dier grevler olarak belirtilen tanmsz hizmetler ile TAKBS-ERP modlnde yer almayan grevler eklenerek revize edilmelidir.

MERKEZ TEKLATI


 • Her bir i adm iin yn -eylem teorisi ile nicel ve nitel lm yntemi belirlenmelidir.

 • Nihai hale gelmi analizler neticesinde elde edilen veriler, lm ve deerlendirilmesi amacyla kurumsal bir paket programa entegre edilmelidir.

MERKEZ TEKLATI


 • in lmnde llmek istenen zellikler nedir?

 • Uygun lek nedir?

 • Nasl gelitirilmelidir?

  • Sorularnda alnacak cevaplar iin iin niteliine gre farkl farkl gruplardan gzlemler yaplmal, 2-3 yl sreyle devam edecek gzlemlerin sonularna gre ie en uygun lme yntemi seilmelidir.

KALTE MDRL KALTE YNETM SSTEM ETM


BU KONUDA HUKUK MAVRLMZN YAPMI OLDUU RNEK BR ALIMA

KALTE MDRL KALTE YNETM SSTEM ETM


 • Objektif bir biimde getirilen puanlama kriteri iki aamal bir komisyon vastasyla nicel ve nitel deerlendirmeye tabi tutulmaldr.

 • Kurumsal bir performans iyiletirmesi ile kaynaklarn tasarruflu, etkin ve verimli bir biimde kullanlmas salanacaktr.

MERKEZ TEKLATI


KURUMUMUZUN GELEN TEKNOLOJ KARISINDA ETKN BR BMDE SZ SAHB OLABLMES AISINDAN, PERSONEL PERFORMANS SSTEM EN KISA ZAMANDA KURUM DNAMKLER VEYA PROFESYONEL FRMALARDAN ALINACAK DANIMANLIK HZMETLER LE SONULANDIRILMALIDIR.

BU SAYEDE KURUMUMUZ KAZANIMLARI ERSNDEK, TEKLAT ALIANLARININ PAYI, KENDLERNE DNEREK ADYET DUYGULARINI PERNLEYECEKTR.

MERKEZ TEKLATI


SONU OLARAK

KURUMUMUZDA YRTLEN KALTE YNETM SSTEM ALIMALARI BYK BR AAMA KAYDEDECEK VE KURUMUMUZ GNMZ KAMU YNETMNDE MARKA BR TEKLAT HALNE GELECEKTR.

MERKEZ TEKLATI


TEEKKR EDERZ.

HEDEFMZ KALTE,

SIRRIMIZ TAKIM RUHU

MERKEZ TEKLATI


 • Login