K myasal denge ve k myasal k net k
Download
1 / 21

YUSUFCAN ÇOBAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KİMYASAL DENGE VE KİMYASAL KİNETİK. YUSUFCAN ÇOBAN. Kimyasal Reaksiyonların Hızları Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler Zincir Reaksiyonları Kimyasal Denge Dengeyi Etkileyen Faktörler. KONULAR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

YUSUFCAN ÇOBAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KİMYASAL DENGE

VE

KİMYASAL KİNETİK

YUSUFCAN ÇOBAN


Kimyasal Reaksiyonların Hızları

Reaksiyon Hızlarına Etki Eden Faktörler

Zincir Reaksiyonları

Kimyasal Denge

Dengeyi Etkileyen Faktörler

KONULAR


 • Birim zamanda konsantrasyonda meydana gelen değişikliğe o maddenin reaksiyon hızı denir.

 • Çarpışma teorisine göre kimyasal bir reaksiyonun olması için 3 şart ;

 • Maddelerin birbirleriyle temas etmesi

 • Belli geometrik şekillerde çarpışması gerekir.

  Bu çarpışmayı reaksiyona giren maddelerin kendisi

  ayarlar.

 • Reaksiyon olabilmesi için aktivasyon enerjisi

  gerekir.

KİmyasalreaksİyonlarIn HIZI


Kimyasal bir reaksiyonun olabilmesi için gerekli olan enerjiye eşik enerjisi denir.


Reaksiyona giren maddenin yapısı: Reaksiyona giren

maddelerin geometrik yapıları yani bağ yapıları reaksiyon

hızına etki eden en önemli faktörlerdendir.

Fe+2 + H+ +KMnO4 Hızlı

Kütlelerin tesiri kanuna göre kimyasal bir reaksiyonun

hızı sadece reaktiflerin konsantrasyonuna bağlıdır.

reaksİYON HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER


Ortalama olarak sıcaklığı on derece artırılmasıyla

reaksiyon hızı iki üç kat artmaktadır.Reaksiyon

hızının sıcaklıkla artışını ilk defa Von’tHoffşu bağın

tı ile bulmuştur.

log k1/k2 = Ea/2,3.R(T2-T1/T1 .T2 )

SICAKLIĞINREAKSİYON HIZINA ETKİSİ


Katalizörler aktivasyon enerjisini düşürerek reaksiyo

nun hızlı olarak gerçekleşmesini sağlar.

katalİzörünreaksİyona etkisi


Bir kimyasal reaksiyon oluşurken tepkime meka

nizmasına bağlı olarak bozulmalar zincir şeklinde

birbirlerini takip eder.

Bu zincir reaksiyonlarının yürüyüşü şu kademeler

üzerinde yürür.

Örneğin;

H2 + Br2 2HBr tepkimesinde şu 4 basamak

takip edilir.

ZİNCİR rEAKSİYONLAR


1.Zincir başlangıcı:Brom molekülü brom atom

larına ayrılır.

Br2 Br + Br

2.Zincir ilerlemesi: Brom atomları zincir taşıyıcı

olarak isimlendirilirler ve ara üründürler.

a.) Br + H2HBr + H

(Br: zincir taşıyıcı)

b.) H + Br2 HBr+ Br


İkinci bir zincir taşıyıcı olan H atomları oluşur.Bu H

atomları Brom molekülü ile tekrar reaksiyona girer

rek ikinci bir zincir taşıyıcısı olan Brom atomlarını

oluşturur. Zincir ilerlemesi art arda devam eder.

3.Zincir indibisyonu:Eğer bir H atomuyla bir HBr

molekülü çarpışırsa oluşan net tepki engellenir yani

indibe edilir.

H+HBr H2 +Br

Tepkimesinde H molekülü oluştuğu için tepkime

yavaşlar.


Zincir sonlanması: Tepkimelerde oluşan Br atom

ları bir araya gelerek Br2 molekülünü oluştur

dukları zaman zincir sonlanmış olur.

Br + Br Br2


Zİncirreaksİyon


Kİmyasal denge


Homojen ve heterojen reaksiyonlarda giren ve

ürünlerin konsantrasyonları dikkate alınarak sağ

ve sola doğru reaksiyon hızlarının eşitlenmesiyle

konsantrasyona bağlı denge ifade edilebilir.

Dengenin olabilmesi için;

Maddelerin reaksiyon ortamını terk etmesi

Bir çökme olmaması

Kİmyasal denge


DERİŞİM

BASINÇ – HACİM

SICAKLIK

Dengeyİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


X +2Y Z +2T

Tepkimesine göre tepkime dengede iken X gazı

eklemek;

Reaksiyon sağa kayar

T miktarı ve derişimi artar

Y miktarı azalır.

X miktarı artar.

DERİŞİMİN ETKİSİ


Basınç artarsa hacim azalır. Basınç artarsa reaksiyon mol sayısı fazla olan taraftan az olan tarafa kayar.

Mol sayısı eşit olan tepkimelerde basınç-hacim etkisi olmaz.

basINÇ – HACİM ETKİSİ


Sıcaklık k sabitini değiştirir. Denge sabitleri yalnızca sıcaklıkla değişir.

Ekzotermik reaksiyonlarda ısı ürünler tarafına yazıldığından sıcaklık artırılınca reaksiyon sola kayar ve k küçülür.

SIcaklIğInetkİsİ


Endotermik reaksiyonlarda ısı giren tarafına yazıldığından sıcaklık artırıldığında reaksiyon soğa kayar ve k büyür.


 • Login