refer t 8 jakub pelik n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Referát č.8 Jakub Pelikán

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Referát č.8 Jakub Pelikán - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Referát č.8 Jakub Pelikán. Obsah. Aplikační software Programovací jazyky Formáty datových souborů. Aplikační software není systémový software!. Systémový software = programové vybavení počítače , které umožňuje spouštění nebo zpracování aplikačního softwar u

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Referát č.8 Jakub Pelikán ' - elisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah

Aplikační software

 • Programovací jazyky
 • Formáty datových souborů
aplika n software nen syst mov software
Aplikační software není systémový software!
 • Systémový software
 • = programovévybavenípočítače, kteréumožňuje

spouštěnínebozpracováníaplikačníhosoftwaru

 • Aplikační software – je programové vybavení, které je navrženo a vytvořeno pro řešení nějakého konkrétního problému
slide4

Software (SW)

Systémový SW

Aplikační SW

 • Antivirovéprogramy
 • Databázovésystémy
 • Ekonomické a informačnísystémy
 • Grafickéeditory
  • - bitmapové
  • - vektorové
 • Hry
 • Internetovéprohlížeče (browsery)
 • Kancelářskébalíky
 • Pomocnéprogramy - utility
 • Poštovníprogramy
 • Prezentačníprogramy
 • Správcisouborů a archivačníprogramy
 • Tabulkovékalkulátory
 • Technicképrogramy (CAD, CAM, CAE, …)
 • Textovéeditory a DTP programy
 • Výukovéprogramy
 • Vývojovénástroje (nástroje pro tvorbuprogramů, kompilátor, debugger, …)
 • další

Firmware

Operační

systém

OS pro osobní počítače

Mobilní OS

Síťový OS

aplika n software programy
Aplikační Software( programy)

Aplikační software (zkráceněaplikace) je veškeréprogramovévybavenípočítače (tj. software), které je určeno pro přímouinterakci s uživatelem. Účelemaplikačního software je zpracování a řešeníkonkrétníhoproblémuuživatele. Pro interakci s uživatelemmá v počítačitypickygrafickénebotextovérozhraní.

d len aplika n ch softwar
Dělení aplikačních softwarů

Aplikační software můžeme rozdělit do různých skupin, které se mohou překrývat. Některé aplikace mohou patřit i do více skupin.

 • Antivirovéprogramy
 • Databázovésystémy
 • Ekonomické a informačnísystémy
 • Grafickéeditory
  • - bitmapové
  • - vektorové
 • Hry
 • Internetovéprohlížeče (browsery)
 • Kancelářskébalíky
 • Pomocnéprogramy – utility
slide7

Poštovníprogramy

 • Prezentačníprogramy
 • Správcisouborů a archivačníprogramy
 • Tabulkovékalkulátory
 • Technicképrogramy (CAD, CAM, CAE, …)
 • Textovéeditory a DTP programy
 • Výukovéprogramy
 • Vývojovénástroje (nástroje pro tvorbuprogramů, kompilátor, debugger, …)
 • další
antivirov programy
Antivirové programy

Antivirový program by měl patřit do základní výbavy každého počítače. V širých vodách internetu číhá nebezpečí v podobě virů, červů, trojských koňů, špionážního software a dalších škodlivých programů. K nákaze může dojít snadno a bez vědomí uživatele, ale také kvůli jeho nepozornosti nebo důvěřivosti v klamavé nabídky a odkazy.

internetov prohl e e
Internetové prohlížeče
 • Internet Explorer
 • MozillaFirefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Safari
kancel sk programy
Kancelářské programy
 • Textové editory :
 • Poznámkový blok
 • PSPAD
 • Wordpad
 • Notepad
 • Textové procesory :
 • Word
 • WordPerfect
 • Abiword
 • Ostatní :
 • Acrobat Reader
 • Prezentační programy :
 • PowerPoint
 • Flash
 • Tabulkové procesory :
 • Excel
 • Calc
prezenta n programy
Prezentační programy
 • Prezentační program je počítačový program, který umožňuje vytvořit prezentaci, tj. sérii stránek s přehledně zobrazenými informacemi. Tvorba prezentace se typicky skládá z následujících kroků:

• výběr nebo tvorba pozadí

• výběr nebo tvorba objektů, které má prezentace obsahovat (texty a obrázky)

• přiřazení dynamických prvků k objektům – možnost oživení prezentace

- zvukem nebo animací

• úprava kompozice (rozmístění prvků na obrazovce)

Máme např. MS Powerpoint, Open office impress

programovac jazyky
Programovací jazyky

programovací jazyky jsou jazyky sloužící k tvorbě počítačových programů (programování). Programování je proces algoritmizace dané úlohy, tj. vytváření postupu, jenž vede k řešení dané úlohy.

 • XML, HTML, WML apod. nejsou programovací jazyky ale jazyky značkovací

Nebýt programovacích jazyků, museli bychom PC ovládat pomocí přepínačů. Díky kódu si spolu mohou člověk a stroj celkem dobře rozumět – a to přesto, že počítač „myslí“ jen pomocí jedniček a nul.

SEBASTIAN SPONSEL

pro pou v me programovac jazyky
Proč používáme programovací jazyky?
 • Zjednodušují přenos určitého typu informace
  • Noty v hudbě
  • Matematické formule
  • Elektrotechnická schémata
 • Vyznačují se velkou přesností vyjádření
  • Přirozené jazyky – vynechávání, gramatické chyby, víceznačnost
 • Jsou obvykle proveditelné na počítači
  • Značkovací jazyky (HTML) – data, ne program
  • Specifikační jazyky (λ-kalkul) – teoretický výzkum
prvn programovac jazyky
První programovací jazyky

kolem 1946 KonradZuse – Plankalkul

 • použit také pro šachy
 • rukopis publikován až v roce 1972, nebyl nikdy implementován

1949 John Mauchly - ShortCode

 • první počítačový jazyk skutečně použitý na elektronickém zařízení
 • určen pro zadávání rovnic
 • "ručně kompilovaný" jazyk

1951 Grace Murray Hopper

 • prosazovala vytvoření vyšších jazyků
 • pracovala na návrhu prvního překladače
 • zavedla pojem "počítačový virus"
dal programovac jazyky
Další programovací jazyky
 • FORTRAN (1954-57)
 • Algol 60 (1958-60)
 • COBOL (1960)
 • BASIC (1964)
 • Pascal (1968-71)
 • 1980-83 Ada
 • 1972 C
 • 1972 Smalltalk
 • 1982-85 C++
 • 1994-95 Java
 • 2000-02 C#
typy programovac ch jazyk
Typy programovacích jazyků
 • Imperativní jazyky
  • Posloupnost příkazů měnících stav výpočtu
  • Možnost opakovaného přiřazení do proměnné
 • Deklarativní jazyky
  • Posloupnost podmínek
  • Počítač musí najít postup, jak je dodržet
   • Funkcionální jazyky – ML, Haskell, LISP
   • Logické jazyky – PROLOG, CLP, Gödel, Mercury
   • Dotazovací jazyky - SQL
form ty datov ch soubor
Formáty datových souborů

Formát datového souboru určuje význam dat v elektronickém souboru.

Formáty souborů rozpoznáváme podle :

 • přípony
  • „index.html“ je soubor jménem „index“, formátu HTML
 • Podle hlavičky
 • Podle metadat
  • Možnost ukládat data mimo soubor a jeho název.
form ty datov ch soubor1
Formáty datových souborů
 • některé programy otevřou soubor cizího formátu, ale často se pak zobrazí jen jako nesrozumitelné znaků.
 • Některé formáty jsou navrženy pro ukládání přesně daného typu dat, například JPEG je určen na uchovávání statických obrázků. Jiné mohou sloužit pro několik typů dat, např.: multimediální kontejnery(GIF slouží pro uchovávání jak statických obrázků, tak jednoduché animace; QuickTimemov může obsahovat různá multimediální data).
p klady p pon
příklady přípon
 • .7z - Komprimovaný soubor programem 7zip
 • .dat- Základní datový soubor
 • .doc - Dokument Microsoft Office Word
 • .flv - Flash video soubor
 • .iso - Obraz CD/DVD
 • .jpg  - Grafický souborový formát
 • .m3u - Playlist souborů mp3 (Winamp)
 • .mp3 - Kompimovaný audio soubor
 • .pdf - Soubor Adobe Acrobat (Adobe Reader)
 • .swf- Animovanýsoubor pro Internet ShockWave Flash
 • .wmv - Video soubor, Windows Media Video
ad