Download
1 / 42

Partneroverleg - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Partneroverleg. 21 juni 2011. Opdracht en proces werkgroep casuïstiekoverlegstructuur Huidige casuïstiekoverlegstructuur Verbetervoorstel Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Partneroverleg ' - elisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Partneroverleg

Partneroverleg

21 juni 2011


Partneroverleg1

Partneroverleg

21 juni 2011


Partneroverleg2

Partneroverleg

21 juni 2011


Partneroverleg3

Partneroverleg

21 juni 2011


Opdracht en proces werkgroep casuïstiekoverlegstructuur

Huidige casuïstiekoverlegstructuur

Verbetervoorstel

Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagenOpdracht van de gemeente
Opdracht van de gemeente

Antwoord geven op de volgende vraag:

Hoe realiseren wij een stadsbrede sluitende

aanpak risicojeugd en –gezinnen en wat

betekent dit voor bestaande voorzieningen

en netwerken?


Opdracht aan de werkgroep
Opdracht aan de werkgroep

Doel: Voorstel maken voor een vernieuwde casuïstiekoverlegstructuur in Amersfoort.

Gewenste situatie: De samenwerkingsovereenkomst is leidend (zorgcoördinatie, één gezin één plan). Aansluiten bij bestaande voorzieningen. Efficiënte en effectieve inzet van middelen.

Resultaat: Verbetervoorstel.


Samenstelling werkgroep
Samenstelling werkgroep

Opdracht belegd bij een werkgroep van het

partneroverleg:

 • Annemiek Schooten, GGD Midden-Nederland

 • Adriënne Bastiaansens, SWA

 • Jan de Jong, PC Eemland

 • Riemer Poortstra, SWV-VO Eemland

 • Mariëtte van Solkema, BJZ Utrecht

 • Ewout Nonhebel, Centrum Maliebaan

 • Marije Schotpoort, CJG Amersfoort


Uitgangspunten
Uitgangspunten

 • Samenwerkingsovereenkomst (één gezin, één plan en zorgcoördinatie)

 • Visie casusoverleg (wat is een casusoverleg, wanneer is een casusoverleg nodig en heeft het meerwaarde)

  Documenten: www.cjgamersfoort.nl

  -> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten


Proces
Proces

 • Inventarisatie structuur (juni 2010)

 • Vaststellen visie op casuïstiekoverlegstructuur (maart 2011)

 • Input voorzitters tijdens voorzittersoverleg (3x)

 • Interviews voorzitters casusoverleggen

  + bijwonen casusoverleggen

  -> inzicht in proces casusoverleggen

 • Kader verbetervoorstel vastgesteld (werkgroep april 2011)

 • Verbetervoorstel opstellen (werkgroep mei-juni 2011)

 • Verbetervoorstel Partneroverleg (21 juni 2011)


2. Huidige casuïstiekoverlegstructuur

document:

‘Overzicht casusoverleggen Jeugd & Gezin, gemeente Amersfoort’

www.cjgamersfoort.nl

-> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten


Huidige casusoverleggen per vindplaats
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Onderwijs

Voortgezet onderwijs

 • Zorg Advies Team per VO school (ZAT VO)

 • Zorgplatform (bovenschools zorg advies team VO)

  Primair onderwijs

 • Zorg Advies Team (ZAT) PC Eemland & NIS

  (bovenschools zorg advies team PO)

  MBO

 • Zorg Advies Team (ZAT) ROC ASA

 • Zorg Advies Team (ZAT) ROC Midden Nederland


Huidige casusoverleggen per vindplaats1
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Zorg & Welzijn

 • Buurtnetwerkoverleg 12-

 • Multidisciplinair team (MDT)

 • Multiproblemoverleg OGGZ

  (ook genoemd: Casusoverleg Amersfoort)


Huidige casusoverleggen per vindplaats2
Huidige casusoverleggen - per vindplaats

Justitie / Overlast

 • Jeugd Interventie Teams (JIT’s)

 • Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ)

  Twee overleggen:

  • afdoeningoverleg

  • risico-overleg

 • Jong Volwassenen Overleg 18-23 (JOVO)

  binnen één overleg:

  • afdoening en risico-overleg

 • Justitieel Overleg Huiselijk Geweld (JCHG)

  • afdoeningoverleg

 • Zorg Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) Eemland-Zuid

  • risico-overleg


 • Huidige situatie – casusoverleggen

  In schema: op leeftijd & vindplaats

  (document ‘overzicht casusoverleggen’)  Stappen verbetervoorstel
  Stappen verbetervoorstel

  5. aanbevelingen kwaliteit

  4. bestaande structuren

  3. uitgangspunten werkgroep

  2. visie casuïstiekoverlegstructuur

  1. samenwerkingsovereenkomst


  Stap 1 samenwerkingsovereenkomst
  Stap 1 Samenwerkingsovereenkomst

  Het casusoverleg moet een plaats

  krijgen binnen de werkprocessen die zijn vastgelegd in de

  samenwerkingsovereenkomst:

  Eén gezin, één plan* – onder begeleiding

  van een zorgcoördinator

  *1G1P


  Uitgangspunten 1g1p
  Uitgangspunten 1G1P

  • Versterk de zelfregulering van gezinnen

  • Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven

  • Werk multisystemisch

  • Betrek en versterk het sociale netwerk

  • Werk planmatig en doelgericht

  • Zorg voor continuïteit

   Bron: ‘Handleiding gezinsplan, werken volgens het principe één

   gezin, één plan’ (Partners in Jeugdbeleid voor de regio Holland

   Rijnland)


  Waaruit bestaat 1g1p samenwerkingsovereenkomst art 3 lid 5
  Waaruit bestaat 1G1P? (samenwerkingsovereenkomst: art. 3, lid 5)

  • Een beschrijving van de problematiek en hulpvragen van het gezin;

  • namen en gegevens van de betrokken professionals;

  • per partner wat de bijdrage is die zij leveren aan het oplossen van de hulpvraag;

  • per partner met welke methode/interventie zal worden ingezet;

  • de wijze waarop het gezin betrokken is;

  • het sociale netwerk en hoe deze betrokken is;

  • de naam van de partner die als zorgcoördinator optreedt.


  1g1p zorgco rdinatie
  1G1P / zorgcoördinatie lid 5)

  Artikel 3, lid 1:

  Indien meer partners zorg bieden aan een cliënt, overleggen

  deze partners met elkaar om een gezamenlijke aanpak vast te

  stellen.

  Artikel 4, lid 1:

  Wanneer meer partners zorg bieden, informeren de partners

  elkaar over de zorg.

  Artikel 11:

  De cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger wordt gedurende

  het hele proces betrokken bij het ontwikkelen en wijzigen van de

  aanpak van de zorg.


  Primair proces samenwerkingsovereenkomst

  CLIENT/OUDERS BETREKKEN lid 5)(artikel 11)

  Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  Eigen/andere organisatie

  informatie verzamelen

  Primair proces

  samenwerkingsovereenkomst


  Primair proces samenwerkingsovereenkomst1

  CLIENT/OUDERS BETREKKEN lid 5)(artikel 11)

  Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  Eigen/andere organisatie

  informatie verzamelen

  risico taxeren/ beoordelen

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  regievoering

  (artikel 3)

  Primair proces

  samenwerkingsovereenkomst

  toeleiden (artikel 5)

  zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

  warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6)

  uitvoering van zorg (artikel 8)

  één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)


  CLIENT/OUDERS BETREKKEN lid 5)(artikel 11)

  Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  signaleren

  Eigen/andere organisatie

  informatie verzamelen

  regievoering

  risico taxeren/ beoordelen

  afwegen verwijsindex risicojongeren (art. 2 lid 3)

  toeleiden (artikel 5)

  zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

  zorgcoördinatie

  zeer intensieve zorgcoördinatie

  uitvoering van zorg (artikel 8)

  één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)


  Verantwoordelijkheid van de uitvoerend professional
  Verantwoordelijkheid van de uitvoerend lid 5)professional

  • de professional heeft in principe zelf de expertise om de situatie in te schatten en toe te leiden (professional in zijn kracht zetten)

  • de stappen van informatie verzamelen t/m doorgeleiden (regievoering) kunnen altijd door één persoon worden gedaan


  Indien de professional advies nodig heeft
  Indien de professional advies nodig heeft lid 5)

  1) Interne consultatie (collegiaal, leidinggevende, expert)

  2) Externe consultatie (expert)

  3) Casusoverleg


  Stap 2 visie casu stiekoverlegstructuur vastgesteld door het partneroverleg in maart 2011
  Stap 2 Visie casuïstiekoverlegstructuur lid 5)(vastgesteld door het partneroverleg in maart 2011)

  Casusoverleg indien:

  • niet te bepalen is welke hulp passend is;

  • toeleiden niet lukt (bijvoorbeeld zorgmijders);

  • de hulp heeft onvoldoende effect (stagnatie).


  Primair proces samenwerkingsovereenkomst en visie

  CLIENT/OUDERS BETREKKEN lid 5)(artikel 11)

  Signaleren & effectief inspelen (artikel 2)

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  Eigen/andere organisatie

  informatie verzamelen

  diffuus/complex

  CASUSOVERLEG

  (ADVIES)

  risico taxeren/ beoordelen

  afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3)

  regievoering

  (artikel 3)

  Primair proces

  samenwerkingsovereenkomst en visie

  zorgmijders

  toeleiden (artikel 5)

  zorgcoördinatie beleggen (artikel 4)

  warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6)

  stagnatie/ nieuwe situatie

  uitvoering van zorg (artikel 8)

  één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)


  Conclusie
  Conclusie lid 5)

  • Casusoverleg is geen vast onderdeel van het primair proces.

  • Een casusoverleg geeft advies.

   Document: ‘beschrijving primair proces’

   www.cjgamersfoort.nl -> over cjg amersfoort/

   e-book en documenten


  Stap 3 uitgangspunten werkgroep
  Stap 3 Uitgangspunten werkgroep lid 5)

  Keuzes m.b.t. de volgende mogelijke uitgangspunten voor

  een vernieuwde structuur:

  • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie;

  • wijk/gebied (geografisch);

  • vindplaats;

  • leeftijd;

  • complexiteit;

  • toegankelijkheid professionals.


  Besluit uitgangspunten werkgroep
  Besluit uitgangspunten werkgroep lid 5)

  • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend.

  • Wijkgericht werken, maar geen casusoverleg per wijk.

  • Verschillende vindplaatsen (onderwijs, justitie, zorg) als uitgangspunt voor de casuïstiekoverlegstructuur.

  • Leeftijd geen primair uitgangspunt.

  • Meervoudige of multi-problematiek bespreken in casusoverleg (niet: signaleren of enkelvoudige problematiek).

  • Signaleerders brengen geen casus in, dit doen hulpverleners.


  Conclusie uitgangspunten werkgroep
  Conclusie uitgangspunten werkgroep lid 5)

  • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend.

  • Indeling naar vindplaats.

  • Alleen hulpverleners brengen (complexe) casussen in.


  Stap 1 t m 3
  Stap 1 t/m 3 lid 5)


  Stap 4 bestaande structuren 1
  Stap 4 – Bestaande structuren (1) lid 5)

  Eén stedelijk casusoverleg is onvoldoende:

  • de schaal is te groot (aantal casussen);

  • de groep zou te groot worden (te veel disciplines);

  • onderscheid maken tussen schoolrelateerd/

   niet-schoolgerelateerd;

  • schoolgerelateerd: onderscheid maken tussen PO/VO/ROC

   (specifieke kennis & deskundigheid, groot aantal leerl.);

  • afdoeningsoverleg hoort (apart) in de justitiële kolom;

  • volwassenen een apart overleg (wel/geen kinderen);


  Stap 4 bestaande structuren 2
  Stap 4 – Bestaande structuren (2) lid 5)

  Wens gemeente: zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande

  voorzieningen en netwerken.

  Als basis voor de nieuwe structuur kunnen dienen:

  • MDT

  • ZAT PO

  • Zorgplatform

  • ZAT ROC

  • Afdoeningsoverleggen

  • Multiproblemoverleg + DHOG


  Stap 1 t m 4
  Stap 1 t/m 4 lid 5)


  Stap 5 kwaliteitscriteria casusoverleggen
  Stap 5 Kwaliteitscriteria casusoverleggen lid 5)

  • De inbrenger kent het kind altijd. Bij stagnatie van zorg brengt (bij voorkeur) de zorgcoördinator de casus in.

  • Een casusoverleg bestaat uit voldoende expertise met een klein aantal deelnemers.

  • Een cliënt wordt van tevoren aangemeld met een bespreekformulier en alle deelnemers lezen dit voorafgaand aan het overleg.

  • Op het bespreekformulier heeft de inbrenger een adviesvraag geformuleerd. De casusbespreking start met het stellen van verhelderingsvragen en eindigt met de concrete beantwoording van de adviesvraag.

  • De voorzitter zorgt voor een gestructureerd overleg.  V oorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen
  V lid 5)oorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen:

  • Cliënt/gezin betrekken

  • Uitvoeren van regievoering (incl: brede vraagverkenning en kennis sociale kaart)

  • Uitvoering van één gezin, één plan

  • Capaciteit voor regievoering en 1G1P


  ad