FARMAKOTERAPIA MIGRENY
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

FARMAKOTERAPIA MIGRENY PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FARMAKOTERAPIA MIGRENY. Wytyczne EFNS Dotyczące farmakologicznego leczenia migreny – uaktualniony przegląd grupy zadaniowej EFNS (Evers i wsp., 2009). Skuteczne leczenie migreny. Brak bólu po 2 godzinach Zmniejszenie nasilenia bólu z umiarkowanego lub dużego do niewielkiego lub całkowitego

Download Presentation

FARMAKOTERAPIA MIGRENY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Farmakoterapia migreny

FARMAKOTERAPIA MIGRENY


Farmakoterapia migreny

Wytyczne EFNS

Dotyczące farmakologicznego leczenia migreny – uaktualniony przegląd grupy zadaniowej EFNS

(Evers i wsp., 2009)


Skuteczne leczenie migreny

Skuteczne leczenie migreny

 • Brak bólu po 2 godzinach

 • Zmniejszenie nasilenia bólu z umiarkowanego lub dużego do niewielkiego lub całkowitego

 • Powtarzalna skuteczność w 2 z 3 napadów

 • Bez nawrotu bólu i zażywania kolejnego leku w ciągu 24 godzin po skutecznym leczeniu (tzw. trwałe ustąpienie bólu)


Leki przeciwb lowe klasa a

Leki przeciwbólowe (klasa A)

 • ASA 1000 mg doustnie lub dożylnie (w Polsce preparat do podawania i.v. nie jest dostępny)

 • Ibuprofen 200-800 mg doustnie

 • Naproksen 500-1000 mg doustnie

 • Diklofenak 50-100 mg doustnie

 • Paracetamol 1000 mg doustnie lub doodbytniczo

 • ASA (250mg) + paracetamol (200-250mg) + kofeina (50mg) > ASA + paracetamol (lub każdy oddzielnie)

 • Metamizol 1000 mg doustnie lub dożylnie (klasa B)


Zapobieganie b lowi z nadu ywania

Zapobieganie bólowi z nadużywania

Przyjmowanie preparatów

 • prostych do 15 dni

 • złożonych do 10 dni

  w miesiącu


Leki przeciwwymiotne

Leki przeciwwymiotne

 • Zaleca się stosowanie

 • Brak badań prospektywnych z grupą kontrolną przyjmującą placebo

 • Brak danych o wyższości stosowania leku przeciwwymiotnego i przeciwbólowego nad stosowaniem tylko leku przeciwbólowego

 • Dorośli: metoklopramid 20 mg p.o. lub p.r.

  lub 10 mg pozajelitowo

 • Dzieci: domperydon 10 mg (w Polsce niedostępny)


Alkaloidy sporyszu

Alkaloidy sporyszu

 • Nieliczne badania kliniczne z zastosowaniem placebo

 • Badania porównawcze tryptany > alkaloidy sporyszu

 • Rzadsze nawroty bólu głowy u niektórych chorych

 • Wskazane u chorych z długimi epizodami migreny lub regularnymi nawrotami

 • Winian ergotaminy (2 mg p.o.), winian dihydroergotaminy(2 mg p.r.) [w Polsce dostępny tylko preparat doustny]


Alkaloidy sporyszu1

Alkaloidy sporyszu

 • Nawet stosowane w małych dawkach mogą wywołać ból z odstawienia

 • Nie stosować dłużej niż 10 dni w miesiącu


Tryptany agoni ci receptor w 5 ht1b 1d

Tryptany(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)

 • Leczenie migreny

 • Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych z grupą placebo

 • Skuteczność porównywalna lub tylko nieco większa niż ASA z metoklopramidem (sumatryptan 6 mg s.c. > ASA 1000 mg i.v. ale więcej DN)

 • Skuteczne u ok. 60% chorych, u których nie nastąpiła poprawa po NLPZ

 • Im wcześniej tym większa skuteczność

 • Nie podawać w migrenie z aurą


Tryptany agoni ci receptor w 5 ht1b 1d1

Tryptany(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)

 • Ograniczenie stosowania do 9 dni w miesiącu

 • Wzrost ryzyka rozwoju przewlekłego bólu głowy jeśli stosowane > 12 dni w miesiącu

 • Nawrót bólu u 15-40% chorych leczonych doustnie

 • Skuteczna druga dawka leku

 • Połączenie tryptanu z innym lekiem przeciwbólowym zmniejsza ryzyko nawrotu (sumatryptan + naproksen lub ryzatryptan +deksametazon)


Tryptany agoni ci receptor w 5 ht1b 1d2

Tryptany(agoniści receptorów 5-HT1B/1D)

Początek działania

 • Sumatryptan s.c. po 10min (doustnie po 40-60min)

 • Ryzatryptan p.o. po 30min, eletryptan

 • Naratryptan i frowatryptan (niedostępne w Polsce) – działają najwolniej, ale ryzyko nawrotu bólu jest najmniejsze


Inne leki

Inne leki

 • Kwas walproinowy i flunaryzyna podawane dożylnie – niezalecane, mała wiarygodność

 • Opioidy i leki uspokajające – nie stosować


Profilaktyka migreny

Profilaktyka migreny

Rozważyć jeśli napady migreny:

 • Znacząco pogarszają jakość życia lub poważnie utrudniają wypełnianie obowiązków zawodowych lub naukę w szkole

 • Występują ≥ 2 razy w miesiącu

 • Nie ustępują pod wpływem leczenia doraźnego

 • Współistnieją z częstymi, bardzo długimi lub uciążliwymi aurami


Profilaktyka migreny1

Profilaktyka migreny


Profilaktyka migreny2

Profilaktyka migreny


Profilaktyka migreny3

Profilaktyka migreny

 • ASA

 • Gabapentyna

 • Magnez

 • Wrotycz maruna

 • Ryboflawina

 • Koenzym Q

 • Kandesartan

 • Lizynopryl

 • Metysegrid

Siła zaleceń C

brak udowodnionej skuteczności


Sytuacje szczeg lne

Sytuacje szczególne

Stan migrenowy

 • 1000mg ASA i.v. – leczenie z wyboru (w Polsce niedostępny)

 • Alternatywa: sumatryptan 6mg s.c. lub dihydroergotamina 2 mg w postaci aerozolu donosowego lub czopka (w Polsce niedostępne)

 • Prednizon 50 – 100mg lub deksametazon 10mg


Sytuacje szczeg lne1

Sytuacje szczególne

Migrena miesiączkowa

 • Tryptany - leczenie

 • Zapobieganie – naproksen 2x550mg w okresie okołomiesiączkowym, tryptany (nara- i frowatryptan)

 • HTZ – nie zmniejsza częstości napadów


Sytuacje szczeg lne2

Sytuacje szczególne

Migrena w ciąży

 • Paracetamol

 • Tryptany – nie odnotowano DN ani powikłań

 • Zapobieganie: magnez i metoprolol (klasa B)


Sytuacje szczeg lne3

Sytuacje szczególne

Migrena u dzieci i młodzieży

 • Ibuprofen (10mg/kg m.c.), paracetamol (15mg/kg m.c.)

 • Lek przeciwwymiotny do 12 r.ż. – domperydon (nie zarejestrowany w Polsce)

 • Tryptany – potwierdzona skuteczność

 • Zapobieganie: flunaryzyna (10mg/d) i propranolol (40-80mg/d), ew.topiramat (15-200mg/d)


 • Login