Newtonovy z kony
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 6

Newtonovy zákony PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T ř i Newtonovy pohybové zákony se týkají dynamiky t ě les (klasická mechanika): Každé těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit. 2. Časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle a má s ní stejný směr.

Download Presentation

Newtonovy zákony

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tři Newtonovy pohybové zákony se týkají dynamiky těles (klasická mechanika):

Každé těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, není-li vnějšími silami nuceno tento stav změnit.

2. Časová změna hybnosti tělesa je úměrná působící síle a má s ní stejný směr.

3. Vzájemné síly mezi dvěma tělesy mají vždy stejnou velikost a opačný směr

Newtonovy zákony

Newtonovy pohybové zákony


Těleso setrvává v klidu nebo se pohybuje stále stejnou rychlostí, pokud není přinuceno vnějšími silami tento stav změnit

1. Zákon setrvačnosti

Kyvadlo se díky setrvačnosti hýbe.


Proč když řidič šlápne na brzdu se auto hned nezastaví?

To je právě ta setrvačnost.

Když malé dítě jede s dřevěnou kačenkou a zastaví, kačenka ještě kousek popojede.


Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru (jednu ze sil obvykle nazýváme akcí a druhou reakcí).

2. Zákon akce a reakce

Jedna kulička narazí do dalších kuliček, a ty se rozhýbají


Při vzájemném působení hmotných útvarů, prostředí, vznikají vždy vzájemná silová působení, která jsou stejně veliká, ale mají vzájemně opačný smysl (působí proti sobě). Pozn.: Protože síly působí na různá tělesa, vzájemně se neruší a nelze je skládat.

Jestliže jedno těleso působí silou na druhé těleso, pak i druhé těleso působí na první těleso silou stejně velkou opačného směru. Jedna ze sil se nazývá síla akce a druhá se nazývá síla reakce.


3. Newtonův pohybový zákon říká, že působení těles je vždy vzájemné, a toto působení současně vzniká a současně zaniká. těleso).

Přitom účinky sil akce a reakce se navzájem neruší, protože každá z těchto sil působí na jiné těleso (nejedná se o rovnováhu sil, kdy dvě síly stejně velké opačného směru se ruší, působí-li na jedno těleso).


  • Login