Zahrani n obchod
Download
1 / 12

Zahraniční obchod - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Zahraniční obchod. Definice ZOB. O dvětví hospodářské sféry, které se zaměřuje na směnu hmotných i nehmotných statků mezi dvěma nebo více státy Jedná se o vzájemně výhodnou směnu (zákon komparativních výhod). Komparativní výhoda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zahraniční obchod' - eliora


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Definice zob
Definice ZOB

 • Odvětví hospodářské sféry, které se zaměřuje na směnu hmotných i nehmotných statků mezi dvěma nebo více státy

 • Jedná se o vzájemně výhodnou směnu (zákon komparativních výhod)


Komparativn v hoda
Komparativní výhoda

 • Výroba určitého produktu je pro zemi natolik výhodná, že omezí výrobu jiného produktu a raději jej doveze, než by si jej sama vyrobila

 • Země se specializuje na určitou komoditu

  • Švýcarsko – hodiny

  • Čína – oděvy

  • ČR - pivo


D vody vzniku zob
Důvody vzniku ZOB

 • Objektivní

 • Subjektivní


A objektivn d vody
a) objektivní důvody

 • jsou to důvody obecně platné, vzniklé na základě přírodních podmínek, v důsledku historického vývoje

  • Přírodní bohatství = dostupnost surovin

  • Klima = možnost pěstování určitého typu plodin

  • Doprava = námořní, letecká, potrubní, atd. – liší se podmínky realizace dopravy, rozvoj dopravy vede ke zrychlení přepravy a snižování nákladů

  • Poloha = státy na křižovatce obchodních cest, státy u moře, státy ležící u ústí dobře splavných řek


B subjektivn d vody
b) subjektivní důvody

 • jsou důvody, ovlivněné politickou nebo ekonomickou výhodností provádění zahraničního obchodu danou zemí.

  • Důvody politické:

   • Dát přednost státům se stejným politickým zřízením, stejným náboženstvím či stejným etnickým původem (islám, arabské státy).

   • Podpora málo rozvinutých zemí tzv. třetího světa

   • Účastí v ekonomických integracích

   • Podpořit mezinárodní vztahy

  • Důvody ekonomické:

   • Prodat přebytky tuzemské produkce do zahraničí

   • Nakoupit produkty, kterých je nedostatek, nebo je nelze vyprodukovat (např. jižní ovoce)

   • Modernizovat výrobu – nákup technologií

   • Obohatit sortiment na vnitřním trhu

   • Snížit nezaměstnanost

   • Vytvořit konkurenci domácím výrobcům


Dom c kol
Domácí úkol

 • V PowerPointu

 • 5 x komodity, které ČR vyváží

 • 5 x komodity, které ČR dováží

 • Texty i obrázky

 • Na mail kamenska@mzbv.cz

 • Do 14.9.2012


V znam zob
Význam ZOB

 • Ekonomický význam

  • Vývoz podporuje hospodářský růst, zaměstnanost a růst devizových prostředků (zlepšení obchodní a platební bilance státu).

  • Dovoz může dojít k úspoře surovin a pracovních sil daného státu

 • Politický

  • Vzájemný obchod posiluje přátelské stavy, zvětšuje vzájemnou závislost státu, což se považuje za faktor posilující mír

 • Kulturní

  • Vede k bližšímu poznání způsobu života v jiných zemích, seznamuje s jazykem, kulturou, zvyky, náboženstvím.


P edm t zob
Předmět ZOB

 • Zboží - spotřební statky a kapitálové statky

 • Služby – doprava, cestovní ruch, bankovnictví, pojišťovnictví

 • Právo – patenty, licence, leasing, autorská práva


Zp soby prov d ni zob
Způsoby prováděni ZOB

 • Omezení ZOB

 • Uvolnění ZOB


A omezen zob
a) omezení ZOB

 • Důvody omezení ZOB

  • Vysoký dovoz = vysoká konkurence, možný krach domácích firem

  • Vývoz významných technologií = nežádoucí rozvoj zahraničních států, ohrožení tuzemských podniků

  • Vývoz významných produktů (např. zbraní) = ohrožení bezpečnosti státu

 • Základní nástroj omezení ZOB

  • cla

  • množstevní kvóty

  • stanovení maximální a minimální dovozní ceny

  • určení technických, ekologických a zdravotních norem u zboží

 • Riziko omezení ZOB

  • Zhoršení vztahů mezi státy

  • Odvetná opatření


B u voln n obchodu
b) uvolnění obchodu

 • Důvody uvolnění ZOB

  • Snaha zlepšit vzájemné vztahy

  • Stát má nedostatek určité komodity

  • Důvody vedoucí k omezení obchodu pominuly

 • Základní nástroj uvolnění ZOB

  • Zrušení opatření vedoucích k omezení ZOB

 • Výhoda uvolnění ZOB

  • Zlepšení vztahů mezi státy

  • Spokojený tuzemský zákazník – velký výběr zboží


ad