Anders evalueren l.jpg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Anders evalueren PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Anders evalueren. Evalueren met portfolio ’ s Annemie Borremans, april 2005. Evaluatie verandert omdat onderwijs verandert. Van toetscultuur naar assessmentcultuur. Assessment. Komt van het Latijnse ‘assidere’ en betekent ‘zitten naast iemand’. Wat is anders evalueren?.

Download Presentation

Anders evalueren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anders evalueren l.jpg

Anders evalueren

Evalueren met portfolio’s

Annemie Borremans,

april 2005


Evaluatie verandert omdat onderwijs verandert l.jpg

Evaluatie verandert omdat onderwijs verandert

Van toetscultuur

naar

assessmentcultuur


Assessment l.jpg

Assessment

Komt van het Latijnse ‘assidere’ en betekent ‘zitten naast iemand’


Wat is anders evalueren l.jpg

Wat is anders evalueren?

 • Aangepast aan individuele leerlingen

 • Integratie evaluatie binnen onderwijs en leren

 • Constructiegerichtheid (product dat kan worden geobserveerd)

 • Levensechtheid

 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de leerling


Soorten nieuwe evaluatievormen l.jpg

Soorten nieuwe evaluatievormen

Vaardigheidsevaluatie

Authentieke evaluatie

Zelfevaluatie/evaluatie door medeleerlingen

Evaluatie via portfolio


Wat is een portfolio l.jpg

Wat is een portfolio?

 • Begrip stamt uit de wereld van de kunst, de architectuur en de mode: proberen opdrachtgevers te overtuigen van de kwaliteit van hun werk

 • Portfolio in onderwijs = een doelgerichte verzameling van materiaal dat de inspanningen, vooruitgang en prestaties van een student in een bepaald domein weergeeft


Toepassingscontexten l.jpg

Toepassingscontexten

Opleiding

Toelatingsprocedure

Sollicitatie

Personeelsbeoordeling


Vijf elementen voor onderwijsportfolio l.jpg

Vijf elementen voor onderwijsportfolio

Verzameling van het werk van studenten (+ verslagen of beoordelingen door anderen hiervan)

Student stelt zelf haar/zijn portfolio samen

In het portfolio worden (de fasen in) de groei of ontwikkeling in competentie getoond

Reflectie van de student is aanwezig door middel van bijschriften (hierin verschil met dossier)

Instructie en begeleiding door docent


Instructie en begeleiding door docent l.jpg

Instructie en begeleiding door docent

richtlijnen voor samenstelling portfolio

geven

metacognitieve kennis en vaardigheden

aanleren

beoordelingscriteria aangeven

besprekingen inlassen


Soorten portfolio l.jpg

Soorten portfolio

Dossierportfolio: in te leveren stukken bepaald om door externe instantie te beoordelen, betrokkenheid van de student gering (stageboek in jaren 70)

Gedragsportfolio (‘showcase portfolio’): grotere vrijheid van de student om te demonstreren wat hij/zij heeft gedaan (stageboek in jaren 80)

Sollicitatieportfolio: ‘showcase portfolio’ in functie van sollicitaties

Ontwikkelingsportfolio (‘groeimap’): grote beslissingsbevoegdheid van student + reflectie

Reflectieportfolio (tautologie): grote beslissingsbevoegdheid van student + systematische en continue reflectie aanwezig


Inhoud van portfolio l.jpg

Inhoud van portfolio

 • werkplannen, voorbereidingen

 • video-opnames, materiaal dat werd ontwikkeld, opdrachten die werden uitgevoerd

 • getuigenissen, verslagen over het functioneren van betrokkene

 • aantekeningen: dagboek, schriftelijke toelichtingen

 • diploma’s, certificaten


Goede samenstelling portfolio l.jpg

Goede samenstelling portfolio

verschillende soorten documentatie

relevante bewijsstukken

goed gestructureerd en georganiseerd (per soort of per thema; aanvulling met bijschriften, zelfbeschrijving)

dynamische opgevat (verwijdering van stukken mogelijk)


Meerwaarde in vergelijking met traditionele beoordelingsmethoden l.jpg

Meerwaarde in vergelijking met traditionele beoordelingsmethoden

volledig beeld: complexe, alledaagse

situaties en verschillende competenties

persoonlijke profilering

over langere tijd


Portfolio elektronisch opslaan l.jpg

Portfolio elektronisch opslaan

Toegankelijkheid: vlot opslaan, transporteren en ontsluiten van een digitale portfolio en

De kans om de lineaire structuur van schriftelijk materiaal doorbreken: hyperlinks tussen mappen en documenten


Wat moet uit portfolio blijken l.jpg

Wat moet uit portfolio blijken?

Voorbeeld: verpleegstage Universiteit Leiden

 • welke persoonlijke leerdoelen heb je voorop gesteld?

 • heb je deze doelen bereikt? waarom wel/niet?

 • heb je inzicht in je eigen ontwikkeling als beroepsbeoefenaar? praktische verrichtingen/ communiceren/ houding ten opzichte van patiënten/ je gevoelens die patiënten en zorgtaken veroorzaken

 • heb je inzicht in je eigen leerproces?

 • welk zijn je conclusies en verbeterpunten?


 • Login