Niversite rencilerinin baz genel kimya konular n kavramsal renme d zeyleri
Download
1 / 23

niversite grencilerinin Bazi Genel Kimya Konularini Kavramsal grenme D zeyleri - PowerPoint PPT Presentation


  • 195 Views
  • Uploaded on

Üniversite Öğrencilerinin Bazı Genel Kimya Konularını Kavramsal Öğrenme Düzeyleri. Suat ÇELİK , Nurtaç CANPOLAT, Tacettin PINARBAŞI Mustafa SÖZBİLİR ve Samih BAYRAKÇEKEN Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD. Giriş.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' niversite grencilerinin Bazi Genel Kimya Konularini Kavramsal grenme D zeyleri' - elin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Niversite rencilerinin baz genel kimya konular n kavramsal renme d zeyleri

Üniversite Öğrencilerinin Bazı Genel Kimya Konularını Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Suat ÇELİK, Nurtaç CANPOLAT, Tacettin PINARBAŞI

Mustafa SÖZBİLİR ve Samih BAYRAKÇEKEN

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Kimya Eğitimi ABD


Giriş Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Son 30 yılda öğrencilerin temel fen kavramlarına yönelik anlayışlarının belirlenmesi amacıyla çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğu, öğrencilerin genel olarak fen konularını kavramsal olarak anlamakta güçlük çektiklerini ve çeşitli konularda bilimsel olarak doğru olmayan bir takım anlayışlara sahip olduklarını ortaya koymuştur.


Giriş Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Öğrencilerin doğru olmayan bu anlayışları literatürde, alternatif yapılar, çocukların bilimi, kavram yanılgısı gibi adlarla verilmektedir.

Bu çalışmada, öğrencilerin doğru olmayan düşüncelerini nitelendirmek için “kavram yanılgısı” terimi kullanılmıştır.


Giriş Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Öğrencilerin temel konulardaki kavram yanılgılarının belirlenmesi öğretimin etkililiği açısından son derece önemlidir.

Çünkü öğrenciler öğrenirken yeni karşılaştıkları bilgileri mevcut bilgileri ile ilişkilendirme yoluna giderler. Yani öğrenciler yeni karşılaştıkları bilgileri mevcut bilgileri üzerine inşa ederler.


Giriş Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Mevcut bilgiler içerisinde yanılgıların olması durumunda öğrenciler, bilgiler arasında sağlıklı ilişkiler kuramayıp çelişkiye düşmektedirler.

Bu durum öğrenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Hatta öğrenmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak düşünülmektedir.


Giriş Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Öğretim sürecinin başlangıcında öğrencilerin mevcut bilgilerinin belirlenerek, bu bilgiler içerisindeki yanılgıların düzeltilmesi öğretimin etkililiğini artırabilir.

Bu nedenle, temel nitelikteki kavramlar ile ilgili öğrenci anlayışlarının belirlenmesi eğitimcilere yol gösterici olacaktır.


Y ntem

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Çalışma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.

Çalışmanın amacı:

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin genel kimya dersinde yer alan bazı konuları kavramsal olarak öğrenme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.


Y ntem1

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Örneklem:Bu çalışmanın örneklemini; Atatürk Üniversitesinde birinci sınıfta genel kimya dersi almış olan toplam 299 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır.

Tablo 1. Çalışma örneklemi


Y ntem2

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Ölçme aracı:

Ölçme aracı olarak çoktan seçmeli (10) ve iki kademeli tanılayıcı (diagnostic) (13) sorulardan oluşan toplam 23 maddelik bir genel kimya kavram testi oluşturulmuştur.

Soruların bir kısmı literatürden alınmıştır bir kısmı ise araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.


Y ntem3

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri


Y ntem4

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri


Y ntem5

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Geliştirilen test ait güvenirlik katsayısı KR20: 0,49 olarak bulunmuştur.


Y ntem6

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Testteki soruların konulara göre dağılımı Tablo 2 de verilmiştir.

Tablo 2 Soruların konulara göre dağılımı


Y ntem7

Yöntem Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Verilerin analizi:

Öğrencilerin teste vermiş oldukları cevaplar analiz edilerek soruların doğru cevaplanma oranları belirlenmiştir.

Ayrıca öğrencilerin yaygın olan yanlış cevaplarının (kavram yanılgıları) oranları hesaplanmıştır.


Bulgular

Bulgular Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Testteki soruların doğru cevaplanma oranları belirlenerek Tablo 3 de verilmiştir.

Tablo 3. Soruların doğru cevaplanma yüzdesi


Bulgular1

Bulgular Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Testteki soruların fakülte ve anabilim dallarına göre puan ortalamaları belirlenerek Tablo 4 de verilmiştir.

Tablo 4. Örneklemin puan ortalamları


Sonu ve neriler

Sonuç ve Öneriler Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Araştırmanın bulguları öğrencilerin bazı temel kimya konularını kavramsal düzeyde öğrenemediklerini ve birtakım yaygın kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermektedir.

Öğretim sürecinde öğrencilerin mevcut bilgilerinin farkında olunması kavramsal öğrenmenin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemlidir.


Sonu ve neriler1

Sonuç ve Öneriler Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Öğrencilerin bilgilerini doğru bir şekilde inşa edebilmeleri için konular işlenirken bu yanılgılar göz önünde bulundurulmalı ve bunlara yönelik özel vurgular yapılmalıdır.

Sadece doğruların yüzeysel olarak ifade edilmesi durumunda öğrencilerde mevcut olan yanılgılar değişmeden olduğu gibi kalmaktadır.

Bu yanılgılar öğrencilerin sunulan yeni kavramları öğrenmelerini güçleştirmektedir.


Sonu ve neriler2

Sonuç ve Öneriler Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

Bu nedenle öğretim sürecinde mutlaka öğrencilerin mevcut bilgileri belirlenmeli ve bu bilgiler içerisinde yanılgılar varsa bu yanılgıların giderilebilmesine yönelik etkinliklere ağırlık verilmelidir.

Bu çalışmada geliştirilen test öğrencilerin ön bilgilerini teşhis etmek için kullanılabilir.


Kaynaklar

Kaynaklar Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

  • D.L. GABEL, & D.M. BUNCE, Research on problem solving: Chemistry, In Gabel, D. (Ed) Handbook of Research on Science Teaching and Learning (pp 301-326); Macmillan. New York (1994).

  • GARNETT, P.J., GARNETT, P.J. and HACKLING, M.W. (1995).Students’ alternative conceptions in chemistry: A review of research and implications for teaching and learning, Studies in Science Education, 25, 69-95.

  • R.M . JANIUK., “The Process of Learning Chemistry, A Review of the Studies”, Journal of Chemical Education, 1993, 70(10), 828-829.

  • D.R. MULFORD An inventory for measuring college students' level of misconceptions in first semester chemistry, Master Thesis, Purdue University(1996).


Kaynaklar1

Kaynaklar Kavramsal Öğrenme Düzeyleri

  • H. PFUND, and R. DUIT, Bibliography: students’ alternative frameworks and science education, University of Institute for Science Education, Kiel, Germany, (2000).

  • H.J. SCHMIDT, Students’ misconceptions-looking for a pattern”, Science Education, (1997), 81, 123-135.

  • D.F. TREAGUST , “Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconceptions in science”, International Journal of Science Education, 1988, 10(9), 159-169.

  • J. WANDERSEE, , J. MINTZES, and J.D. NOVAK, Research on alternative conceptions in science. In Gabel, D. (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning(1994), (pp. 177-210). New York: Macmillan.


ad