S f r vi ladok3 att flyga
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 15

Så får vi Ladok3 att flyga PowerPoint PPT Presentation


  • 128 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Så får vi Ladok3 att flyga. NUAK, 2014-09-23. Ladok3 Utmaningen. Tidiga beslut. En annan vy av organisationen. 84 personer 57 heltider 22 lärosäten. Effektmål och det riktiga varför !. Användbarhet. Kommunikation. Tillgänglighet. Tillförlitlighet. Flexibilitet.

Download Presentation

Så får vi Ladok3 att flyga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


S f r vi ladok3 att flyga

Så får vi Ladok3 att flyga

NUAK, 2014-09-23


Ladok3 utmaningen

Ladok3 Utmaningen


Tidiga beslut

Tidiga beslut


En annan vy av organisationen

En annan vy av organisationen

84 personer

57 heltider

22 lärosäten


Effektm l och det riktiga varf r

Effektmålochdetriktigavarför!

Användbarhet

Kommunikation

Tillgänglighet

Tillförlitlighet

Flexibilitet

Kostnadseffektivitet

Hygienkravet/Överleva


Projektets styrmekanismer

Projektets styrmekanismer

  • Prioritet och viktning

  • Tid och kostnad


Utvecklingsprinciper

Utvecklingsprinciper

Vi bygger kvalitet från start - men funktionalitet inkrementellt

Vi bygger för kända krav - framför förväntade framtida behov

Vi bygger för enhetliga processer - framför lokala avvikelser


U tvecklartimmar o krav terstod projektet

Utvecklartimmar o krav, återstod projektet

Ladok3 budget och tidplan sattes den

17/5 2013.

Läget ser positivt ut, MENdet finns fortfarande en osäkerhet i om vi fått med allt.

Nästa steg 2 oktober


Budget o utfall i ksek timmar t o m 2014 08 31

Budget o utfall i KSEK & Timmar t.o.m 2014-08-31


Sprintar och arbete till vecka 507 kodstopp 2

Sprintar och arbete till vecka 507 (Kodstopp 2)

30

33

34

35

32

31

Utb. Info

Infra.

Studentinformation

T1

Tentaanm.

T2

Studiedeltagande Lev2

Lev. 3

Resultat + rester från 29

Uppföljning

T3

Studgr.snitt

Prel. Examen

T4

ÅR

Test

Lev 1

Lev 2

IK1

Test T.o.m. SP36

Utveckling

ACL


Utvecklings produkt sp r

Utvecklings/produkt-spår

11 14

04 15

Q1 16

Utveckling L3

Årsredovisning

Uppföljning

L3

L3 Resultathantering

På dagens Ladok

Utveckling ACL/adapter


H r r vi nu

Här är vi nu

~180 000 mantimmar

~170 000 000 kronor

~1 200 krav

~240 000 rader kod


7 fokusomr den

7 fokusområden


M jligheter och hinder

Möjligheter och hinder

FÖRMÅGA ATT FATTA BESLUT

FÖRANKRING OCH TILLIT

DETALJER OCH BEGREPP

RÄTT RESURSER

HÄVD & TRADITION

GEOGRAFISK SPRIDNING

TYDLIGA MÅL

OCH ANSVAR

OTYDLIGA MÅL

STYR PÅ RÄTT SÄTT

TYDLIGA KRAV RÄTT PRIO.

ONÖDIG KOMPLEXITET

DOLDA AGENDOR


  • Login