หัวหน้า
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด PowerPoint PPT Presentation


  • 43 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

หัวหน้า กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิ การ. นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคง ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง. นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด. สำนักงาน โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด ปทุมธานี. นาย เพ็ชร รัฐ แจ้งสว่าง หัวหน้า ฝ่ายบริหารงานทั่วไป. นายประ ยุทธ ไชยรัตน์

Download Presentation

นางอัญชลี ริ้วธงชัย โยธาธิ การและผังเมืองจังหวัด

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5859299

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

นางปลื้มจิตต์ เนี้ยวคงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง

นางอัญชลี ริ้วธงชัย

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ปทุมธานี

นายเพ็ชรรัฐ แจ้งสว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายประยุทธ ไชยรัตน์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ


5859299

Function


5859299

Function


5859299

Function


5859299

Function

ประสานท้องถิ่น/เจ้าของที่ดิน

จัดระชุมเจ้าของที่ดิน

สรุปเอกสารส่งสำนักจัดรูป

สำนักจัดรูปเสนอแผนแม่บท

ประสานท้องถิ่น


5859299

Agenda

หมายเหตุ : ป. หมายถึง โครงการประกวดบทความ และภาพวาด เกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการ


5859299

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ


5859299

สถานภาพผังเมืองในพื้นที่

2552-2555

ก่อน 2550

2551

2555

2555

ประเมินผลผัง


  • Login