Rolf v olsen ekva ils uio sluttkonferanse for evalueringen av kunnskapsl ftet 31 oktober
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober. Syntesens problemstillinger. Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse? Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?

Download Presentation

Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO) Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rolf V. Olsen (EKVA/ILS/UiO)Sluttkonferanse for evalueringen av Kunnskapsløftet 31. oktober


Syntesens problemstillinger

 • Hvilke effekter har reformen hatt på elevenes læringsutbytte, gjennomføring og formell kompetanseoppnåelse?

 • Hvordan håndterer elevene overganger mellom skoleslagene?

 • Hvordan bidrar reformen til utvikling av en bedre kultur for læring og bedre tilpasset opplæring for alle?


Syntesens temaer

TEMA 1: Læringsresultater i grunnskolen

TEMA 2: Overganger og gjennomføring i videregående skole

TEMA 3: Vurdering av og for læring

TEMA 4: Elevenes læringsmiljø

TEMA 5: Tilpasset opplæring

TEMA 6: Noen huller i evalueringen av K06

TEMA 7: Mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen


Læringsresultater i grunnskolen:Tydelig framgang


Læringsresultater i grunnskolen:Et løft fra bunnen


Læringsresultater i grunnskolen:En positiv konklusjon

 • Bedre læringsresultater etter reformen

 • Mindre spredning

 • Et kunnskapsløft fra bunnen

 • Tidsseriene utvides i desember (TIMSS og PIRLS) og neste år (PISA)


Gjennomføring i videregående opplæring:Rolig på overflaten…

 • Fullføringsgrad synes upåvirket av K06

 • Betydelig bedring overgang vg1 - vg2

 • Uklar endring overgang vg2 - vg3/lære

 • Akademisering: Årelating av (noen av) yrkesfagene

 • Forsiktig optimisme om bedre fullføring framover?

  • Bedring i overganger

  • Bedring av elevenes grunnleggende ferdigheter

  • Tydeligere mål og bedre indikatorer


Vurdering av og for læring:Stor satsing på Vfl

 • Satsing knyttet til Vurdering for læring godt mottatt

 • Vet lite om hvordan praksis har endret seg

 • Læringsresultater brukes mer – på alle nivåer


Elevenes læringsmiljø:Godt kunnskapsgrunnlag, små endringer

 • Få sporbare endringer i perioden

 • Spesielt problematisk atferd synes å være redusert


Tilpasset opplæring:Mer organisatorisk differensiering


Tilpasset opplæring - Utjevning:Små endringer i feil retning

Bakken og Elstad (2012), s. 242


Tilpasset opplæring - Utjevning:Forsiktig med å konkludere

 • Marginalt forsterkede effekter etter K06

 • «Gode skoler» er også gode på utjevning

 • (men i internasjonal sammenheng er vi likevel «flinke»)

 • Mindre spredning i Norge, både innen og mellom skoler


Noen mangler i evalueringen

 • Satsing på realfag, virker den?

  • Ingen synlig endring i rekruttering

  • Virker satsingen på matematikk i vgs?

 • Hvordan virker reformen på det som skjer i klasserommet?

  • Hvordan og i hvilken grad er grunnleggende ferdigheter en del av undervisningen?

  • Tidlig innsats: Skjer det – og har det effekter?


På vei mot et system for kontinuerlig evaluering av kvalitet i opplæringen

 • Aldri tidligere hatt mer og bedre kunnskap om norsk skole

 • Noen svakheter:

  • Kvalitet i videregående opplæring

  • Kvalitet i undervisningen («teacher appraisal»)

  • Helhet og sammenheng fra sentrum til periferi

 • NKVS i ferd med å bli godt etablert, og nye tilskudd kommer hele tiden


 • Login