Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje - PowerPoint PPT Presentation

Elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je
Download
1 / 23

 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje. Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni - lj.si leon.fe.uni - lj.si 01 4768 414. Ljubljana, 2013. Zgodovina. Zgodovina elektrotehnike Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je

Elektroenergetska omrežja in napraveI. Elektroenergetsko omrežje

Boštjan Blažič

bostjan.blazic@fe.uni-lj.si

leon.fe.uni-lj.si

01 4768 414

Ljubljana, 2013


Zgodovina

Zgodovina

 • Zgodovina elektrotehnike

  • Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)

  • Komutatorski DC motor (1830-eta)

  • Tesla: AC motor (1887)

  • Edison: komercialna žarnica (1879)

   • Nafta (kerozin) vs elektrika

 • Konec 19. stoletja: ‘Warofcurrents’)

  • Edison (GE): enosmerni sistem

  • Tesla in Westinghouse: izmenični sistem

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem

Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Enosmerni sistem

  • Bremena

   • žarnice na žarilno nitko

   • enosmerni motorji

   • izmenični motor še ni bil na voljo!

  • Omrežje

   • napetost ±110 V (3 žice, + 0 -)

   • ni načina za spreminjanje napetostnih nivojev dc napetosti

   • velike izgube: najdaljši vodi 1 – 2 km

   • proizvodnja energije blizu porabe

  • Današnji čas: razpršeni viri, DC omrežja

   • 1998: Con Edison ima 4600 strank priključenih na enosmerno omrežje

   • 2007: Con Edison, izklop zadnjega dela enosmernega omrežja

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem1

Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Zakaj tri-fazni sistem?

  • dvo-fazni sistem

  • tro-žični enofazni sistem

   • ZDA (Edisonova shema)

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem2

Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Izmenični sistem

  • Bremena

   • žarnice

   • izmenični motorji

  • Izmenični generator

  • Transformator

  • Omrežje

   • majhne izgube

   • jalova moč

   • omejena prenosna zmogljivost izmeničnega voda

  • Današnji čas: DC prenos za prenos električne energije na dolge razdalje

Tesla, patent

EON


Zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem3

Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem

 • Tesla (1856 – 1943)

  • po rodu Srb, državljanstvo ZDA

  • prenos elektrike po zraku

  • patentira osnovni princip radia (…Marconi)

  • 1893: projekt Niagara dobi Westinghouse, Teslov sistem (dvofazni sistem 25 Hz), 75 MW → prevlada izmeničnega sistema

EON


Razvoj elektroenergetskega sistema slovenije

Razvoj elektroenergetskega sistema Slovenije

 • Začetki konec 19. stoletja

  • prva luč zasveti l. 1883, 4-leta po izumu žarnice, enosmerni dinamo na parni pogon, 5 kW

  • stara mestna elektrarna Ljubljana 1898, javna elektrarna, parni pogon, 640 kW

  • prva večja HE Završnica, 1915, 2,5 MW, začetek splošne elektrifikacije (50 km omrežja)

  • HE Fala, 1918, 80 kV daljnovod (77 km)

 • Povezovanje EE omrežja

  • 1957: povezava med republikami bivše Jugoslavije

  • 1970: začetek izgradnje 400 kV omrežja Jugoslavije

 • Razlogi za povezovanje EE omrežja

  • bolj učinkovita izraba prenosih in proizvodnih zmogljivosti, bolj učinkovita izravnava proizvodnje in porabe

  • večja zanesljivost obratovanja, boljša regulacija napetosti in frekvence

  • možnost priključitve večjih proizvodnih enot

EON


Razvoj vn omre ja na obmo ju nekdanje jugoslavije

Razvoj VN omrežja na območju nekdanje Jugoslavije

EEO


Prenosno omre je slovenije operater eles

Prenosno omrežje Slovenije (operater ELES)

EON


Prenosno omre je slovenije izmenjava s sosednjimi dr avami

Prenosno omrežje Slovenije – izmenjava s sosednjimi državami

EON


Entso e

ENTSO-E

 • EuropeanNetworkofTransmissionSystemOperatorsforElectricity

 • Sinhrone cone

  • kontinentalna Evropa

  • Nordic

  • Baltic

  • Velika Britanija

  • Irska in S. Irska

EON


Delitev elektroenergetskih omre ij

Delitev elektroenergetskih omrežij

 • Nazivna napetost (medfazna efektivna napetost)

  • omrežje nizke napetosti (do 1 kV): 0,4 kV

  • omrežje srednje napetosti (1 – 35 kV): 10 kV, 20 kV, 35 kV

  • omrežje visoke napetosti (35 – 400 kV): 110 kV, 220 kV, 400 kV

 • Funkcija

  • prenosno omrežje

   • prenos na daljše razdalje

   • običajno zazankano

  • distribucijsko omrežje

   • napajanje porabnikov

   • radialno, odprta zanka

  • porabniško omrežje

 • Struktura

  • zazankano

  • radialno

EON


Struktura elektroenergetskega sistema

Struktura elektroenergetskega sistema

EON


Distribucijska omre ja sn

Distribucijska omrežja (SN)

 • Struktura

  • odprta zanka

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa

Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa)

 • Struktura

  • vodi z obremenitvijo na koncu (posamično napajana bremena)

   • visoka obratovalna zanesljivost (v primeru okvare, vzdrževanje)

   • velika poraba materiala

  • točkasto obremenjeni vodi

   • okvara enega porabnika povzroči izpad celega voda

   • različna obremenjenost odsekov

Točkasto obremenjeni vodi

Vodi z obremenitvijo na koncu

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa1

Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa)

 • Struktura

  • točkasto obremenjeni vodi s stopnjevanim prerezom

EON


Porabni ka omre ja nn omre ja zaprtega tipa

Porabniška omrežja (NN omrežja zaprtega tipa)

 • Struktura

  • dvostransko napajanje porabnikov

  • zazankano omrežje

   • večja zanesljivost ob izpadu enega voda

EON


Na rtovanje omre ij

Načrtovanje omrežij

 • Omrežja odprtega tipa

  • preglednost, enostavnost

  • enostavno odkrivanje mesta napake

  • kratkostične moči majhne

  • enostavna zaščita

 • Omrežja zaprtega tipa

  • večja obratovalna zanesljivost

  • nižje izgube

 • pomanjkljivosti

  • nižja obratovalna zanesljivost

  • večje izgube

  • navadno večji preseki vodov

 • pomanjkljivosti

  • bistveno težja izvedba zaščite

  • težje odkrivanje mesta okvare

EON


Ozemljevanje omre ij

Ozemljevanje omrežij

 • Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja

  • vpliv na tokove in napetosti ob kratkem stiku

   • direktna ozemljitev

   • ozemljitev preko upora

   • izolirano zvezdišče

   • resonančna ozemljitev

 • Prenosno omrežje

  • direktna ozemljitev

  • enostavno zagotavljanje zaščite

  • hitro določanje točke okvare

  • majhne prenapetosti (nižja izolacijska stopnja opreme)

EON


Ozemljevanje omre ij1

Ozemljevanje omrežij

 • Distribucijska omrežja

Preko upora

Resonančna ozemljitve

Izolirano zvezdišče

EON


Ozemljevanje omre ij2

Ozemljevanje omrežij

 • Porabniška omrežja

  • ozemljitve nevtralne točke transformatorja

  • povezava izpostavljenih delov pod napetostjo proti zemlji

   • T: terra

   • N: neutral

   • I: isolated

   • S:separated

   • C: combined

EON


Ozemljevanje omre ij3

Ozemljevanje omrežij

 • Oznake: T (terra), N (neutral), I (isolated), S (separated), C (combined)

TN-S

TN-C

TN-C-S

TT

IT

EON


Ozemljevanje omre ij4

Ozemljevanje omrežij

 • Tipične vezave transformatorjev prenosnega in distribucijskega omrežja

EON


 • Login