elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je
Download
Skip this Video
Download Presentation
Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje. Boštjan Blažič [email protected] - lj.si leon.fe.uni - lj.si 01 4768 414. Ljubljana, 2013. Zgodovina. Zgodovina elektrotehnike Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Elektroenergetska omrežja in naprave I . Elektroenergetsko omrežje' - elgin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektroenergetska omre ja in naprave i elektroenergetsko omre je

Elektroenergetska omrežja in napraveI. Elektroenergetsko omrežje

Boštjan Blažič

[email protected]

leon.fe.uni-lj.si

01 4768 414

Ljubljana, 2013

zgodovina
Zgodovina
 • Zgodovina elektrotehnike
  • Amperov zakon (1820), elektromagnetna indukcija – Faraday (1821)
  • Komutatorski DC motor (1830-eta)
  • Tesla: AC motor (1887)
  • Edison: komercialna žarnica (1879)
   • Nafta (kerozin) vs elektrika
 • Konec 19. stoletja: ‘Warofcurrents’)
  • Edison (GE): enosmerni sistem
  • Tesla in Westinghouse: izmenični sistem

EON

zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem
 • Enosmerni sistem
  • Bremena
   • žarnice na žarilno nitko
   • enosmerni motorji
   • izmenični motor še ni bil na voljo!
  • Omrežje
   • napetost ±110 V (3 žice, + 0 -)
   • ni načina za spreminjanje napetostnih nivojev dc napetosti
   • velike izgube: najdaljši vodi 1 – 2 km
   • proizvodnja energije blizu porabe
  • Današnji čas: razpršeni viri, DC omrežja
   • 1998: Con Edison ima 4600 strank priključenih na enosmerno omrežje
   • 2007: Con Edison, izklop zadnjega dela enosmernega omrežja

EON

zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem1
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem
 • Zakaj tri-fazni sistem?
  • dvo-fazni sistem
  • tro-žični enofazni sistem
   • ZDA (Edisonova shema)

EON

zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem2
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem
 • Izmenični sistem
  • Bremena
   • žarnice
   • izmenični motorji
  • Izmenični generator
  • Transformator
  • Omrežje
   • majhne izgube
   • jalova moč
   • omejena prenosna zmogljivost izmeničnega voda
  • Današnji čas: DC prenos za prenos električne energije na dolge razdalje

Tesla, patent

EON

zgodovina enosmerni in izmeni ni sistem3
Zgodovina - enosmerni in izmenični sistem
 • Tesla (1856 – 1943)
  • po rodu Srb, državljanstvo ZDA
  • prenos elektrike po zraku
  • patentira osnovni princip radia (…Marconi)
  • 1893: projekt Niagara dobi Westinghouse, Teslov sistem (dvofazni sistem 25 Hz), 75 MW → prevlada izmeničnega sistema

EON

razvoj elektroenergetskega sistema slovenije
Razvoj elektroenergetskega sistema Slovenije
 • Začetki konec 19. stoletja
  • prva luč zasveti l. 1883, 4-leta po izumu žarnice, enosmerni dinamo na parni pogon, 5 kW
  • stara mestna elektrarna Ljubljana 1898, javna elektrarna, parni pogon, 640 kW
  • prva večja HE Završnica, 1915, 2,5 MW, začetek splošne elektrifikacije (50 km omrežja)
  • HE Fala, 1918, 80 kV daljnovod (77 km)
 • Povezovanje EE omrežja
  • 1957: povezava med republikami bivše Jugoslavije
  • 1970: začetek izgradnje 400 kV omrežja Jugoslavije
 • Razlogi za povezovanje EE omrežja
  • bolj učinkovita izraba prenosih in proizvodnih zmogljivosti, bolj učinkovita izravnava proizvodnje in porabe
  • večja zanesljivost obratovanja, boljša regulacija napetosti in frekvence
  • možnost priključitve večjih proizvodnih enot

EON

entso e
ENTSO-E
 • EuropeanNetworkofTransmissionSystemOperatorsforElectricity
 • Sinhrone cone
  • kontinentalna Evropa
  • Nordic
  • Baltic
  • Velika Britanija
  • Irska in S. Irska

EON

delitev elektroenergetskih omre ij
Delitev elektroenergetskih omrežij
 • Nazivna napetost (medfazna efektivna napetost)
  • omrežje nizke napetosti (do 1 kV): 0,4 kV
  • omrežje srednje napetosti (1 – 35 kV): 10 kV, 20 kV, 35 kV
  • omrežje visoke napetosti (35 – 400 kV): 110 kV, 220 kV, 400 kV
 • Funkcija
  • prenosno omrežje
   • prenos na daljše razdalje
   • običajno zazankano
  • distribucijsko omrežje
   • napajanje porabnikov
   • radialno, odprta zanka
  • porabniško omrežje
 • Struktura
  • zazankano
  • radialno

EON

distribucijska omre ja sn
Distribucijska omrežja (SN)
 • Struktura
  • odprta zanka

EON

porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa
Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa)
 • Struktura
  • vodi z obremenitvijo na koncu (posamično napajana bremena)
   • visoka obratovalna zanesljivost (v primeru okvare, vzdrževanje)
   • velika poraba materiala
  • točkasto obremenjeni vodi
   • okvara enega porabnika povzroči izpad celega voda
   • različna obremenjenost odsekov

Točkasto obremenjeni vodi

Vodi z obremenitvijo na koncu

EON

porabni ka omre ja nn omre ja odprtega tipa1
Porabniška omrežja (NN omrežja odprtega tipa)
 • Struktura
  • točkasto obremenjeni vodi s stopnjevanim prerezom

EON

porabni ka omre ja nn omre ja zaprtega tipa
Porabniška omrežja (NN omrežja zaprtega tipa)
 • Struktura
  • dvostransko napajanje porabnikov
  • zazankano omrežje
   • večja zanesljivost ob izpadu enega voda

EON

na rtovanje omre ij
Načrtovanje omrežij
 • Omrežja odprtega tipa
  • preglednost, enostavnost
  • enostavno odkrivanje mesta napake
  • kratkostične moči majhne
  • enostavna zaščita
 • Omrežja zaprtega tipa
  • večja obratovalna zanesljivost
  • nižje izgube
 • pomanjkljivosti
  • nižja obratovalna zanesljivost
  • večje izgube
  • navadno večji preseki vodov
 • pomanjkljivosti
  • bistveno težja izvedba zaščite
  • težje odkrivanje mesta okvare

EON

ozemljevanje omre ij
Ozemljevanje omrežij
 • Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja
  • vpliv na tokove in napetosti ob kratkem stiku
   • direktna ozemljitev
   • ozemljitev preko upora
   • izolirano zvezdišče
   • resonančna ozemljitev
 • Prenosno omrežje
  • direktna ozemljitev
  • enostavno zagotavljanje zaščite
  • hitro določanje točke okvare
  • majhne prenapetosti (nižja izolacijska stopnja opreme)

EON

ozemljevanje omre ij1
Ozemljevanje omrežij
 • Distribucijska omrežja

Preko upora

Resonančna ozemljitve

Izolirano zvezdišče

EON

ozemljevanje omre ij2
Ozemljevanje omrežij
 • Porabniška omrežja
  • ozemljitve nevtralne točke transformatorja
  • povezava izpostavljenih delov pod napetostjo proti zemlji
   • T: terra
   • N: neutral
   • I: isolated
   • S:separated
   • C: combined

EON

ozemljevanje omre ij3
Ozemljevanje omrežij
 • Oznake: T (terra), N (neutral), I (isolated), S (separated), C (combined)

TN-S

TN-C

TN-C-S

TT

IT

EON

ozemljevanje omre ij4
Ozemljevanje omrežij
 • Tipične vezave transformatorjev prenosnega in distribucijskega omrežja

EON

ad