P iny 1 sv tov v lky
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. Michaela Buchtová Z2. Příčiny k zahájení války.

Download Presentation

PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P iny 1 sv tov v lky

PŘÍČINY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

Michaela Buchtová

Z2


P iny k zah jen v lky

Příčiny k zahájení války

 • Jednoznačná příčina nelze jednoduše říci. První světová válka byla způsobena komplexem dlouhodobých a krátkodobých příčin. Z dlouhodobých to byly spory mezi velmocemi vyplývající z ekonomické a politické sféry. Tyto tendence se prosazovaly zejm. v Německu. Měla vliv vláda, armáda a průmysl; důležitou roli hrála různá propaganda, z níž nejdůležitější byl bezpochyby tisk.

 • Mezi příčiny první světové války bezpochyby patří také vytvoření koalic a rozdělení světa na bloky, mezi nimiž panovalo nepřátelství.


Z minka k prvn sv tov v lce

Záminka k první světové válce

 • Záminkou k rozpoutání války se stal atentát na následníka Rakousko - Uherského trůnu, synovce Františka Josefa I., Františka Ferdinanda d’Este

  s jeho chotí. Atentát byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny.


P iny 1 sv tov v lky

 • František Ferdinand d’Este jel do Bosny na vojenské manévry, které se konaly poblíž srbských hranic (Srbové to považovali za vyhrožování). František sem přijel také se svou ženou, hraběnkou Chotkovou, která byla původem z Čech. Ferdinand neměl v RU lehký život, císařská rodina nepřijala jeho ženu, protože nebyla císaři rovná, a tak jí činila různá příkoří (nemohla být císařovnou ani jejich děti nemohli být císaři). Ovace, které na následníka trůnu a jeho ženu čekaly v Sarajevu, i když předstírané, měly být prvním radostným okamžikem ve společném životě obou manželů. Ale byl na ně spáchán atentát.


P iny 1 sv tov v lky

Následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand a jeho žena vévodkyně Žofie před atentátem v Sarajevu (na zadním sedadle auta).


P iny 1 sv tov v lky

 • Za atentát mohou členové organizace Černá ruka (nacionalistická radikální srbská skupina) a zároveň studenti Gavrilo Princip,Trifo Grabež a Nedeljko Čabrinovic.

Gavrilo

Princip,

který byl

později vezněn

v Terezíně.

Uniforma Františka Ferdinanda d´Esteho po atentátu 


P iny 1 sv tov v lky

Zadržení srbského atentátníka Gavrilo Principa krátce po smrtelném útoku na rakouský následnický pár v Sarajevu .


P iny 1 sv tov v lky

 • Odpovědnost za atentát Rakousko svedlo na Srbskou vládu a snažilo se Srbsko vojensky zničit. Vzešla však otázka, má-li se rozpoutat větší konflikt. To záviselo na postoji Ruska (poskytne-li Srbsku pomoc). Probíhala tedy diplomatická jednání. Rakousko dalo Srbsku ultimatum, podle kterého Srbsko musí povolit vyšetřování RU na Srbském území (znamenalo by to ale ztrátu samostatnosti pro Srbsko). Srbsko tedy váhalo, ale když už bylo téměř ochotno ultimatum přijmout, tak Rakousko - Uhersko vyhlásilo částečnou mobilizaci (26.7.1914) a dva dny na to vyhlásilo RU Srbsku válku.


P iny 1 sv tov v lky

 • Rakousko-Uhersko po boku Německa si slibovalo především upevnění své vnitropolitické pozice, zastavení odstředivých tendencí slovanských národů monarchie a získání dalších území na Balkáně. Před vznikem první světové války došlo k utvoření dvou koaličních bloků:

 • Na jedné straně tzv. Dohody 1904 , jejímiž zakládajícími členy byla Velká Británie,Francie,Rusko až od roku 1907, proti níž stály státy Centrální mocnosti, kterou tvořilo 1879 Německo,Rakousko-Uhersko a později 1882 Itálie (trojspolek).

 • Soupeření těchto dvou bloků vyústilo v první světovou válku.


P iny 1 sv tov v lky

Ruský plakát znázorňující Trojdohodu


P iny 1 sv tov v lky

 • 30. července 1914 vyhlásilo Rusko mobilizaci1. srpna 1914 vyhlásilo Německo válku Rusku2. srpna 1914 Německo dalo ultimátum Belgii o volný průchod jejím územím (Brit. protestovala)3. srpna 1914

 • - Německo vyhlásilo válku Francii, porušilo neutralitu Belgie- Británie vyhlásila válku Německu

 • RU císař vydal manifest „Mým národům“, v němž prohlásil, že si válku nikdy nepřál, ale okolnosti ho k tomu donutily.


Konec

Konec

Zdroje:wikipedie

Publikace Kdy?Jak?Proč?Kde?v dějinách


 • Login