H lso och sjukv rd
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 44

Hälso- och sjukvård PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvård. Jämtlands Läns Landsting Primärvård Hälsocentral Sjukhus Om du blir sjuk Hur du kan undvika att bli sjuk. Landsting. Sverige är uppdelat i kommuner och landsting Det finns för närvarande 18 Landsting i Sverige. - (Z).

Download Presentation

Hälso- och sjukvård

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


H lso och sjukv rd

Hälso- och sjukvård


H lso och sjukv rd1

Hälso- och sjukvård

 • Jämtlands Läns Landsting

 • Primärvård

 • Hälsocentral

 • Sjukhus

 • Om du blir sjuk

 • Hur du kan undvika att bli sjuk


Landsting

Landsting

 • Sverige är uppdelat i kommuner och landsting

 • Det finns för närvarande 18 Landsting i Sverige


H lso och sjukv rd

- (Z)

 • Jämtlands Läns Landsting ansvarar för sjukvården i våra 8 kommuner

 • Sjukvården innefattar primärvård med hälsocentraler men även mer omfattande och specialiserad vård på sjukhus


H lso och sjukv rd

Jämtland


Prim rv rd

Primärvård

 • Primärvården riktar sig till de som är folkbokförda i ett geografiskt område

 • Hälsocentraler finns för att avlasta sjukhusen och för att göra vården lättillgänglig för alla i samhället

 • Samordnar om behov finns av mer specialiserad vård


H lsocentraler

Hälsocentralen

Zätagränd

Frösö

Hälsocentral

Foto: Östersunds kommun

Foto: Östersunds kommun

Hälsocentraler

 • Till hälsocentralen vänder man sig om man känner sig sjuk

 • Titta i Landstingskatalogen så ser du vilken hälsocentral du tillhör

 • Du kan själv välja hälsocentral


Sjukhus

Akutmottagningen, Östersunds Sjukhus

Foto: Östersunds kommun

Sjukhus

 • AkutmottagningFör dig som är mycket sjuk eller behöver hjälp när hälsocentralen är stängd

 • SpecialistavdelningarKräver oftast remiss men det finns även öppna specialistmottagningar. Vänd dig till ditt sjukhus för att få reda på vilka mottagningar som inte kräver remiss

 • BBFör dig som skall föda barn

Foto: Östersunds kommun


Om du blir sjuk

Om du blir sjuk

 • Om du blir sjuk och vill uppsöka en läkare ringer du till din hälsocentral och bokar en tid

 • Om hälsocentralen är stängd och du inte kan vänta till nästa dag så kan du först höra av dig till sjukvårdsupplysningen tel 1177

 • Alternativt åker du till Akutvårdsavdelningen på ditt sjukhus


Om du blir akut sjuk

Om du blir akut sjuk!

 • Ring 112 och be att få en ambulans skickad till adressen du befinner dig på.

 • Ring även 112 när du behöver hjälp av polis eller brandkår.


Telefonnummer

Telefonnummer

 • 112 Akut sjukdom

 • 1177 Sjukvårdsupplysning

 • 08 33 12 31Giftinformation

 • 020 66 77 66 Läkemedelsinformation


Remiss

Remiss

 • När du blir sjuk och går till en hälsocentral kan läkaren hjälpa dig med att bota många symtom men ibland behövs specialisthjälp.

 • Vid dessa tillfällen skriver läkaren eller sjuksköterskan en REMISS och du får då gå till en specialist på det sjukhus som ligger i ditt landsting.


H lso och sjukv rd

Jämtlands läns landsting

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Berg/Härjedalen

Folktandvård

Sjukhus

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Ragunda/Bräcke

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Åre

Hälsocentraler

Hälsocentraler

Primärvårdsområde Krokom

Hälsocentraler

Hälsocentraler

KALLELSE

Primärvårdsområde Östersund/strömsund

Hälsocentraler

REMISS


Folktandv rd

Foto: multimediabyrån

Folktandvård

 • Sjukförsäkringen som alla i Sverige har innefattar även viss tandvård

 • Folktandvård är delvis finansierad av skattemedel

 • Barn och ungdomar upp till det år de fyller 19 år har rätt till gratis tandvård.


Patientn mnd och patientf reningar

Patientnämnd och patientföreningar

 • Om du är missnöjd med din behandling pratar du först med din vårdgivare

 • Om detta inte hjälper kan du vända dig till patientnämnd eller patientföreningar

 • Apoteket har en förteckning över patientföreningar


Kostnader

Kostnader

 • Sjukvården är i första hand finansierad av skattemedel

 • En patientavgift tas ut vid varje besök och betalas av dig när du besöker sjukhuset eller hälsocentralen

 • PRIVATA vårdgivare måste vara anslutna till Försäkringskassan för att kostnaden skall bli den samma som på landstingens vårdinrättningar


Patientavgifter 2007

Patientavgifter 2007

 • I Jämtlands län får alla barn och ungdomar under 20 år gratis sjukvård

 • Avgiftsbefrielsen gäller oavsett om de besöker Östersunds sjukhus, hälsocentralerna i länet eller en privat vårdgivare

 • Undantag gäller förebyggande vård


Patientavgifter 20071

HälsocentralerDagtid 140 kr Jourtid 250 kr Hembesök på dagtid 180 kr Hembesök jourtid 250 kr Telefonrecept: 60 kr

Hälsokontroller

Gynekologisk hälsokontroll 150 kr

Mammografi screening 150 kr

Specialistsjukvård Akuta besök utan remiss: 250 kr Akuta besök med remiss: 0 kr Första besök efter remiss: 100 kr Övriga planerade besök: 200 kr Besök vid röntgen och lab: 0 kr

Patientavgifter 2007


H gkostnadsskydd

Högkostnadsskydd

Vid besök i vården på grund av sjukdom – högkostnadskort.

När 900 kr betalats inom en 12-månadersperiod - frikort som ger fri öppen sjukvård.


H lso och sjukv rd

Högkostnadsskydd- Läkarbesök


H lso och sjukv rd

Högkostnadskort


Avboka tid

Avboka tid

 • Om du inte ringer och avbokar en tid som du fått blir du skyldig att betala trots att du inte varit på besöket

 • Boka om eller boka av den tid som du vet att du inte kan komma på, för att undvika onödiga kostnader


Tolkservice p fr mmande spr k

Tolkservice på främmande språk

 • Patienter som inte behärskar svenska språket har rätt till fri tolkservice vid besök i hälso- och sjukvården och folktandvården

 • Tala om i förväg att tolk behövs, det är vårdpersonalens ansvar att ordna tolkhjälp


Att v rdas p sjukhus

Att vårdas på sjukhus

 • Det kostar aldrig mer än en bestämd summa per dygn att vårdas på sjukhus

 • Summan beror på vad man i Landstingsfullmäktige beslutat om

0-19 år 0 kr dag.

20-64 år 80 kr per dag.

65 år eller mer 70 kr dag.

Förtidspensionärer 20 - 40 år 40 kr hela vårdtiden.


Medicin

Medicin

 • All medicin som av socialstyrelsen kan anses vara en hälsofara är receptbelagd

 • Läkare och vissa sjuksköterskor med specialistkompetens har möjlighet att skriva ut receptbelagd medicin

 • Staten har monopol på försäljning av medicin vilken säljs på så kallade APOTEK


Apoteket

Apoteket

 • På apoteket köper du din receptbelagda medicin

 • De som arbetar på apoteket är apotekare och har stor kunskap om hur medicinen verkar och vad du skall tänka på när du tar medicinen

 • Det är viktigt att återlämna överbliven eller utgången medicin till apoteket för att undvika att den sprids i naturen


Apoteket1

Apoteket

 • Förutom receptbelagd medicin finns det annan medicin att köpa på apotek samt andra produkter så som hygienprodukter och friskvårdsartiklar

 • Du kan få mycket skriftligt material från apoteken och det finns även mycket information på deras hemsida

  www.apoteket.se


L kemedelsf rm nen

Läkemedelsförmånen

 • Läkemedelssubventionen - maximalt 1 800 kronor under ett år för dina läkemedel

 • Trappstegsformad - gradvis mindre andel


H gkostnadsskydd apotek

Högkostnadsskydd- Apotek


H lso och sjukv rd f r kvinnor

Hälso- och sjukvård för kvinnor

 • Mammografi

 • Mödravårdcentral


M drav rdscentral mvc

Mödravårdscentral, MVC

 • Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan

 • Graviditetstest (med efterföljande rådgivning oavsett resultat av testen)

 • Preventivmedelsrådgivning

 • Graviditetskontroller (övervakning av mor

 • och foster med kontroller under graviditeten)


M drav rdscentral mvc1

Mödravårdscentral, MVC

 • Förberedande inför förlossning

 • Föräldrautbildning (förbereder blivande föräldrar inför föräldraskapet)

 • Gynekologiska hälsokontroller (s.k. cellprovstagning, screening av livmoderhalscancer)


Preventivmedel och abort

Preventivmedel och abort

 • Mödravårdcentralen och Kvinnokliniken på sjukhuset kan stå till tjänst då du vill skaffa preventivmedel

 • Dessa centraler och kliniker hjälper även till då en oönskad graviditet skall aborteras

 • Kondom (Skyddar inte bara från oönskad graviditet utan även könssjukdomar och HIV/AIDS)

 • P-piller

 • Akut-p-piller (dagen-efter-piller )


Preventivmedel och abort1

(ska vara vit – detta är ett visningsex.

Bild: http://www.lthalland.se

Preventivmedel och abort

 • Spiral

 • P-ring

 • P-spruta

 • P-stav


Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen

 • Finns för killar och tjejer till och med 22 år

 • Där arbetar barnmorska, kurator, undersköterska och läkare

 • Det finns en öppen mottagning enbart för killar


H lso och sjukv rd f r barn

Hälso- och sjukvård för barn

 • BVC, Barnavårdscentralen, går barn upp till 6 års ålder till

 • Vid 6 års ålder tar skolhälsovården över ansvaret för barnen hälsokontroller

 • Sjukhusen har speciella barnavdelningar där barn vårdas


V rd f r psykiska besv r

Vård för psykiska besvär

 • Hälsocentralen vänder du dig till vid lindriga besvär

 • Psykologer, kuratorer och läkare finns till hands och läkaren kan, om det behövs, remittera dig till sjukhusets psykiatriavdelning där det finns specialistkompetens

 • Sjukhuset har psykiatriavdelningar dit du kan vända dig vid remittering eller akuta besvär


Friskv rd egenv rd

Friskvård/Egenvård

 • Om du eller någon i din familj känner er sjuka behöver ni inte alltid uppsöka läkare på vårdcentral eller sjukhus

 • Du kan ringa och fråga på din hälsocentral

 • Du kan prata med apotekspersonalen kring ditt eller någon i din familjs tillstånd


Friskv rd egenv rd1

Foto: Livsmedelsverket

Friskvård/Egenvård

För att undvika sjukdom kan du tänka på att du måste äta en allsidig och näringsrik kost, att du rör på dig för att bygga upp kroppen och att du sover ordentligt


Friskv rd egenv rd2

Foto: Livsmedelsverket

Friskvård/Egenvård

Det är framför allt viktigt att barn och ungdomar äter regelbundet och näringsriktigt för att utvecklas och inte störa inlärning


Egenv rd

Foto: multimediabyrån

Egenvård

 • Dålig tandstatus kan orsaka hälsoproblem

 • För att undvika detta skall du borsta tänderna minst två gånger per dag, undvika sötsaker och tänka på att inte äta mellan måltiderna

 • Du skall även gå till tandläkaren regelbundet,helst en gång per år


Tobak

Foto: multimediabyrån

Tobak

Rökare löper högre risk att få kroniska lungsjukdomar, ryggont, cancer i urinblåsan, hjärtinfarkt, tandlossning, slaganfall och en mängd andra mer eller mindre allvarliga sjukdomar


Alkohol

Bild: multimediabyrån

Alkohol

Alkohol har negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan vid överkonsumtion


Missbruk och beroende

Missbruk och Beroende

 • I Östersunds kommun kan du vända sig till Beroendecentrum eller Öppenvården för att få hjälp

 • Det finns många olika former av missbruk tex alkohol, narkotika, spel, sex och matmissbruk

 • Missbruksenheten och Öppenvården finns i Klockhuset på Sollidenområdet


 • Login