FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne - PowerPoint PPT Presentation

Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne
Download
1 / 22

  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne. ,. Prawo Gaussa. …i magnetycznego. dla pola elektrycznego…. Powstanie siły elektromotorycznej musi być związane z powstaniem wirowego pola elektrycznego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Równania Maxwella Fale elektromagnetyczne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

FIZYKA dla studentów POLIGRAFIIRównania MaxwellaFale elektromagnetyczne


Prawo gaussa

,

Prawo Gaussa

…i magnetycznego

dla pola elektrycznego…


Pole elektryczne i magnetyczne

Powstanie siły elektromotorycznej musi być związane z powstaniem wirowego pola elektrycznego.

Zmienne pole magnetyczne wywołuje w każdym punkcie pola powstawanie wirowego pola elektrycznego

Pole elektryczne i magnetyczne


Pole elektryczne i magnetyczne1

Pole elektryczne i magnetyczne

Prawo Ampera

Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem

Prąd przesunięcia


Pole elektryczne i magnetyczne2

Pole elektryczne i magnetyczne

Prąd uogólniony:

Prąd elektryczny i/lub zmienne pole elektryczne wytwarzają wirowe pole magnetyczne.


R wnania maxwella

RównaniaMaxwella


Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

wychylenie

x

Fale


R wnanie falowe

Równanie falowe

Przekształcając równania Maxwella otrzymujemy:


15 1 fale elektromagnetyczne

15.1 Fale elektromagnetyczne

W próżni:

0 = 8.85·10-12 A2·s4·m-3·kg-1

v = 3·108 m/s = c

0 =1.26·10-6 m·kg·A-2·s-2

W ośrodku materialnym:


Fale elektromagnetyczne

Fale elektromagnetyczne


Fale elektromagnetyczne1

Fale elektromagnetyczne

Częstotliwość  - liczba pełnych zmian pola magnetycznego i elektrycznego w ciągu jednej sekundy, wyrażona w hercach.

Długość fali  - odległość między sąsiednimi punktami w których pole magnetyczne i elektryczne jest takie samo


Fale elektromagnetyczne2

Fale elektromagnetyczne

Częstotliwość dla danej fali jest stała i niezależna od ośrodka. Natomiast długość fali zmienia się, bowiem prędkość fali zależy od rodzaju ośrodka.

W ośrodkach materialnych prędkość fali elektromagnetycznej jest zawsze mniejsza i zależna od rodzaju ośrodka oraz od częstotliwości fali.


Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych


Widmo fal elektromagnetycznych1

Widmo fal elektromagnetycznych


Fizyka dla student w poligrafii r wnania maxwella fale elektromagnetyczne

Mikrofale

Zakres widzialny

Promienio-wanie 

Promienio-wanie X

Podczer-wień

Fale radiowe

UV

200

100

50

25

Wysokość (w kilometrach)

12

6

3


Promieniowanie gamma

Promieniowanie gamma

Fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m

Źródła promieniowania gamma:

  • procesy zachodzące w jądrze atomowym (np. rozpad pierwiastków promieniotwórczych zawartych w skorupie ziemskiej lub reakcje jądrowe)

  • promieniowanie kosmiczne powstające podczas procesów jądrowych zachodzących w gwiazdach i galaktykach.

Błyski gamma


Promieniowanie rentgenowskie

Promieniowanie rentgenowskie

Długości fali zawarta jest w przedziale od 10-13 m do około 5x10-8 m


Promieniowanie rentgenowskie1

Lampa rengenowska:

Promieniowanie rentgenowskie

  • Przyspieszone w polu elektrycznym elektrony hamowane są przez materiał anody, tracąc swoją energię, która zostaje wypromieniowana jako promieniowanie hamowania (widmo ciągłe)

  • Na skutek wybicia (jonizacji) przez przyspieszone elektrony wewnętrznych elektronów w materiale anody, następuje przeskok elektronu z powłoki zewnętrznej na puste miejsce czemu towarzyszy emisja promieniowania o ściśle określonej długości fali (promieniowanie charakterystyczne).


Promieniowanie nadfioletowe uv

Promieniowanie nadfioletowe (UV)

Długość fali od 4x10-7m do 10-8m (od 400 do 10 nm)

Naturalnymi źródłami są ciała o dostatecznie wysokiej temperaturze. Znikome, ale zauważalne ilości tego promieniowania wysyłają już ciała o temperaturze 3000K i ze wzrostem temperatury natężenie wzrasta. Silnym źródłem jest Słońce, którego temperatura powierzchni wynosi 6000K.

Promieniowanie nadfioletowe ma silne działanie fotochemiczne. Przy długości fali poniżej 300 nm wywołuje już jonizację i jest zabójcze dla organizmów żywych, wywołuje lub przyspiesza szereg reakcji chemicznych.


Wiat o widzialne

Światło widzialne

Długość fali od około 4x10-7 m do około 7x10-7 m.

Naturalnymi źródłami są ciała ogrzane do temperatury ponad 700°C. Na skutek ruchów cieplnych następuje wtedy wzbudzenie elektronów wewnątrz substancji i przy powrocie do niższych stanów energetycznych następuje emisja światła (żarówka).


Promieniowanie podczerwone

Zdjęcie lotnicze w podczerwieni

Promieniowanie podczerwone

Długość fali od 7x10-7 m do 2x10-3m

Emitowane jest przez rozgrzane ciała w wyniku wzbudzeń cieplnych elektronów wewnątrz substancji. Im niższa temperatura im mniejsze natężenie i dłuższe fale. Ciała w temperaturze pokojowej wysyłają długość 19 mm. Ciała o temperaturze do około 400°C wysyłają praktycznie tylko podczerwień.


Mikrofale

Radar

Mikrofale

Długość fali od 10-4 m do 0,3 m (0,1 mm do 30 cm).

Mikrofale z górnego zakresu mogą powstawać w elektronicznych układach drgających podobnie jak fale radiowe.

Lampy mikrofalowe - elektrony krążąc w polu magnetycznym po spiralach emitują mikrofale.


  • Login