SOSYAL YARDIMLAŞMA VE - PowerPoint PPT Presentation

Sosyal yardimla ma ve
Download
1 / 115

 • 220 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONELİNE YÖNELİK SOSYAL ÇALIŞMACI EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 2007. EĞİTİM İÇERİĞİ YOKSULLUK SORUNUNA TEMEL BIR BAKIŞ YOKSULLUĞUN TANIMI VE KAPSAMI YOKSULLUĞUN NEDENLERİ YOKSULLUĞUN SONUÇLARI SOSYAL YARDIMLARIN AMACI NEDİR?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sosyal yardimla ma ve

SOSYAL YARDIMLAMA

VE

DAYANIMA VAKFI PERSONELNE YNELK SOSYAL ALIMACI ETM PROGRAMININ GELTRLMES PROJES

2007


Sosyal yardimla ma ve

ETM ER

 • YOKSULLUK SORUNUNA TEMEL BIR BAKI

 • YOKSULLUUN TANIMI VE KAPSAMI

 • YOKSULLUUN NEDENLER

 • YOKSULLUUN SONULARI

 • SOSYAL YARDIMLARIN AMACI NEDR?

 • SOSYAL DEVLET, SOSYAL POLTKA VE YOKSULLUKLA MCADELE

 • SOSYAL YARDIM VE ZELLKLER

 • SYDGMNN GREV VE YETKLER

 • SYDGM TARAFINDAN FON KAYNAKLARIYLA DESTEKLENEN SOSYAL YARDIM FAALYETLER

 • YARDIMLAR

 • PROJELER

 • PERYODK PAY AKTARIMI LE YAPILAN YARDIMLAR

 • MEVZUAT

 • SYDVLERN SUNDUU SOSYAL YARDIMLAR DIINDA, DER SOSYAL YARDIM HZMET SUNAN KURUMLARA DAR MEVZUAT VE MEVZUATIN UYGULAMASI

 • 2022 SAYILI 65 YAINI DOLDURMU MUHTA, GSZ VE KMSESZ TRK VATANDALARINA AYLIK BALANMASI HAKKINDA YASA

 • 3816 SAYILI DEME GC OLMAYAN VATANDALARIN TEDAV GDERLERNN YEL KART VERLEREK DEVLET TARAFINDAN KARILANMASI HAKKINDA KANUN

 • 3257 SAYILI SNEMA, VDEO VE MZK ESERLER YASASI


Sosyal yardimla ma ve

 • 3580 SAYILI RETMEN VE ETM UZMANI YETTREN YKSEK RETM KURUMLARINDA PARASIZ YATILI VEYA BURSLU RENC OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA LKN KANUN

 • 5102 SAYILI YKSEK RENM RENCLERNE BURS, KRED VERLMESNE LKN KANUN

 • 4109 SAYILI ASKER ALELERNDEN MUHTA OLANLARA YARDIM HAKKINDA KANUN

 • 1005 SAYILI STKLAL MADALYASI VERLM BULUNANLARA VATAN HZMET TERTBNDEN EREF AYLII BALANMASI HAKKINDA KANUN

 • 2828 SAYILI T. C. BABAKANLIK SOSYAL HZMETLER VE OCUK ESRGEME KURUMU KANUNU

 • 5216 SAYILI BYKEHR BELEDYELER KANUNU

 • 5378 SAYILI ZRLLER VE BAZI KANUN VE KANUN HKMNDE KARARNAMELERDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

 • 227 SAYILI VAKFLAR GENEL MDRLNN TEKLAT VE GREVLER HAKKINDA KANUN HKMNDE KARARNAME

 • 5393 SAYILI BELEDYE KANUNU

 • SYDV ALIANLARI N GRME LKE VE TEKNKLER TEMEL BLGLER

 • GRME (MLAKAT)

 • SYDV ALIANLARI N NCELEME VE DEERLENDRME TEMEL BLGLER

 • SOSYAL DESTEK KAYNAKLARI

 • NCELEME VE DEERLENDRME RAPORU

 • SOSYAL YARDIM ALANINDA PROFESYONEL UYGULAMA AAMALARI

 • VAKA YNETM

 • EKP ALIMASI

 • ETK


Yoksulluk sorununa temel bir bak

YoksullukSorununaTemelBirBak

 • Tarihsel adan bakldnda yoksulluk yeni bir sorun deildir. Yoksulluk olgusu toplumda var olan dier sosyal sorunlar arttrmakta ve derinletirmekte, hatta bir eit ksr dngye yol amaktadr. Bu nedenle, uluslararas pek ok kurulu, hkmetler, kamu kurumlar, sivil toplum kurulular yoksulluk sorununu gndemlerine almakta ve yoksullukla mcadele yollar aramaktadr.


Sosyal yardimla ma ve

 • Dnya nfusunun yaklak %20si (1.3 milyar kii) yoksul durumdadr. Bunlarn 800 milyon gibi byk bir ounluu alk snr (kronik alk) dzeyinde yaamlarn srdrmeye almaktadr.

 • lkemizde de yoksulluk hala yksek oranlardadr. Devlet statistik Enstits (DE, yeni adyla Trkiye statistik Kurumu TK) 2005 rakamlarna gre, yoksulluk ierisinde yaayan kiilerin says yaklak 15 milyon civarndadr.


Sosyal yardimla ma ve

 • Sz konusu rakamlarn da gsterdii gibi, yoksul kiiler ak bir biimde insani gelimeden mahrum kalmlardr.

 • nsan gelime, insanlarn hak ettikleri bir yasam iin karar ve seeneklerini arttran kendilerine verilmi veya yaratlm olanaklardr.

 • SOSYAL YARDIM HZMET VERDNZ NSANLAR EREVESNDE DNRSENZ, LKEMZDE BU DURUM NASILDIR?


Sosyal yardimla ma ve

GREV ALANIMIZIN BELRLEYCS OLAN TEMEL KAVRAM OLARAK YOKSULLUK NE ANLAMA GELMEKTEDR?


Yoksullu un tan m ve kapsam

Yoksulluun Tanm ve Kapsam

 • YOKSULLUK; ekonomi, retim ve blm

  ( paylam ) ile ilgilidir.

  SZN HZMET VERDNZ NSANLARIN ZELNDE BU KAVRAMLAR NEY FADE ETMEKTEDR?


Sosyal yardimla ma ve

 • SZLER, temelde ekonomik gszlkten ya da dengesizlikten kaynaklanan sosyal sorunlarn zmne katkda bulunmaktasnz.

 • Sosyololojik perspektiften bakldnda, ekonomik yapsosyal yap ilikilerinde ortaya kan dengesizliklerden kaynaklanan toplumsal gerilimler bu alanda alanlarn birincil olarak odaklanmas gereken konudur.

  Sosyal yardm alannda alan bir kiinin yardm alan kiileri ait olduklar ekonomik erevede analiz etmesi gerekir.


Sosyal yardimla ma ve

 • Yoksulluk denilince akla ilk gelen kavram, karnn doyuramamak, bir eve sahip olamamak, dzgn kyafetler giyememektir. Bu adan bakldnda yoksulluk insann temel ihtiyalarn karlayamamas durumunu akla getirmektedir. Ancak, yoksulluk konusunu tanmlamak sanld kadar kolay bir i deildir. Sorunla ilgilenen farkl bilim dallar ilgi alanlarna gre farkl tanmlar yapmlardr.


Sosyal yardimla ma ve

 • Ekonomi odakl tanmlarda, yoksulluk, geim iin gerekli gelirin ve mal varlnn olmamas veya ksaca halk arasnda sylendii gibi paraszlk olarak ele alnmaktadr (Koar, 2000: 20).

 • Birlemi Milletler Kalknma Program (UNDP)nn tanmna gre insani yoksulluk, katlanlabilir bir yaam iin gerekli frsatlar ve seeneklerden yoksun kalmaktr. Bu noktadan hareketle, insani yoksulluk, insann salk hizmetlerine, temiz su kaynaklarna, eitim hizmetlerine ulalabilirlii, uzun bir yaam srme hakk ve srdrlebilirlik kriterlerine dayal olarak, yeni frsat ve seenekleri kullanabilmek iin gerekli altyapnn yokluu olarak tanmlanmaktadr (Karabulut ve di 2005:3).


Sosyal yardimla ma ve

 • Mutlak yoksulluk, hane halk ya da fertlerin biyolojik olarak yaamlarn srdrebilmeleri iin ihtiya duyduklar asgari gelir ve harcama dzeyidir.

 • Greli yoksullukkavramna gre yoksulluk sadece kaynaklara eriememe ve yaam srdrme meselesi deildir.

 • Hizmet verdiimiz insanlarn, bu hususlarda hangi sorunlar yaadklarn dnmektesiniz? Yoksulluk nedeniyle bu tr durumlar yaamak, insann deer ve onuru ile badamakta mdr?


Sosyal yardimla ma ve

 • zetle;

  - Yoksulluk en temelde insann var olmasn gerektiren kaynaklardan yoksun olmasnn bir sonucudur,

  - Yoksulluk ok boyutlu bir sorundur. Bu nedenle, sadece temel ihtiyalarn giderilememesi kapsamnda dnlemez, insani bir yn de vardr. Yoksul kiiler sadece a ya da parasz deillerdir. Ayn zamanda pek ok hizmete ulamakta, kendilerini gerekletirmede ciddi sorunlar yaarlar.

  - Yoksulluk gelir azlndan ok daha karmak bir sorundur. Yoksulun tutumu, evrenin yoksula kar tutumu, iine dt emberin krlmasn gletirir. Bir bakma yoksul yaam biimi toplumun destei olmazsa yoksulluk ksr bir dng olarak srer.


Sosyal yardimla ma ve

VERDMZ YARDIMLAR, BU NSANLARIN YOKSULLUUN KISIR DNGSN AMALARINDA NE LDE ETKL OLMAKTADIR?


Yoksullu un nedenler

YOKSULLUUN NEDENLER

Makro Nedenler

 • Yaanlan corafyann zellikleri (su, toprak, iklim vb artlarn elverisizlii),

 • Savalar, doal afetler, ekonomik krizler,

 • Teknolojik gelimelere paralel olarak insan gcne duyulan ihtiyata azalma,

 • lkenin gelir dalmndaki adaletsizlik,

 • lkedeki istihdam politikalar nedeniyle yksek isizlik oran ya da var olan ilerdeki cretlerin dk olmas,

 • lkedeki siyasi otoritenin yeterince gl olmamas nedeniyle yaanlan yolsuzluklar,

 • lkedeki hzl nfus art,

 • Toplumda yaanan sosyal deimeler (g, arpk kentleme, aile yapsndaki klmeler).


Sosyal yardimla ma ve

Mikro Nedenler

 • Fiziksel ve ruhsal saln bozuk olmas,

 • zrllk,

 • Alkol, madde bamll ve kumar gibi kt alkanlklar,

 • Dk eitim dzeyi,

 • Var olan iler iin gerekli beceriye sahip olamama,

 • cret sorunlar ve iyerindeki kt ynetimden kaynaklanan sorunlar,

 • Boanma, terk edilme, lm gibi nedenlerle ailenin dalmas,

 • almaya ilikin olumsuz etik deerler,

 • stedii koullarda i bulamamak,

 • Su kurban olmak,

 • Ya, cinsiyet, etnik kken gibi zellikler (Zastrow ve Bowker 1984, Akt. lik 1992:17).


Sosyal yardimla ma ve

 • SZCE VAKFINIZA BAVURUDA BULUNAN NSANLARIN YOKSUL OLMASININ NEDENLER, SAYDIIMIZ NEDENLERN HANGLERYLE DORUDAN LKLDR?

 • SAYILAN NEDENLER, YARDIM EDLEN NSANLARIN YAAMINDA, SZCE HANG SONULARI DOURABLMEKTEDR?


Yoksullu un sonu lari

YOKSULLUUN SONULARI

Makro Sonular

 • Toplumda yabanclama,

 • Sosyal dlanma,

 • iddet oranlarnda art,

 • evre kirlilii ve evrenin bozulmas,

 • lke nfusunun fiziksel ve ruhsal adan salkszlamas (anne, bebek ve ocuk lmlerindeki art, psiko-somatik hastalklarda, depresyon, intihar gibi olaylarda art)


Sosyal yardimla ma ve

Mikro Sonular

 • Bireylerin dk mr beklentisine sahip olmas,

 • Yetersiz ve kt beslenme, hatta alkla kar karya kalma,

 • Kt koullarda barnma,

 • Dk cretli ilerde, uzun saatlerde, i gvencesi olmadan, emek youn alma, bu anlamda smrlme,

 • ocuklarn altrlmas,

 • zrl duruma gelme,

 • Fiziksel, sosyal ve ruhsal anlamda kendini gsz hissetme; bu nedenle kendine gvenmeme, toplumsal karar mekanizmalarna katlamama,

 • Fiziksel, ruhsal saln bozulmas,

 • Aile ii ilikilerin bozulmas,

 • Sosyal dlanma nedeniyle etiketlenme, n yarg grme, izole edilme ve toplum yaamna katlamama,

 • iddette ve su davranna ynelme,

 • Eitim olanaklarndan yoksun kalma,

 • Sorun zme ve baa kma mekanizmalarn yeterince kullanamama.


Sosyal yardimlarin amaci ned r

SOSYAL YARDIMLARIN AMACI NEDR?

 • SZCE VERDNZ SOSYAL YARDIMLARIN AMACI, YARDIM ALANIN BAIMLI BR EKLDE YAAMASINI SALAMAK MI, YOKSA ONLARI DER KLERLE ET SEVYEYE GETRMEK MDR?

 • BZLERN BU SORUYA SON DERECE AIK VE NET BR CEVAP VERMES, HZMETN KALTES BAKIMINDAN OLDUKA NEMLDR.

 • Gerekte, verilen yardmlarn amac, yoksul insanlar dierleriyle eit koullara getirmektir.


Sosyal yardimla ma ve

Bu noktada iki nemli kavramn altn izmek gerekmektedir.

 • Sosyal dlanma; toplumda, farkl nedenlerden dolay baz gruplarn, gelir, konut, i, hizmetler, politikaya katlm gibi temel haklardan yoksun olmas, yoksun braklmas anlamna gelmektedir.

 • Sosyal ierme; yoksulluk, etnik kken, ya, cinsiyet gibi eitli nedenlerle toplum yaamna katlamayan, toplumdaki kaynaklara ulaamayan kiilerin sorunlarn kurumsal dzenlemeler yolu ile zmektir.

 • Grld zere, sosyal dlanma problemi ile ba etmenin en iyi yolu olan sosyal ierme ancak siz SYDV alanlarnn destei ile mmkn olabilmektedir.


Sosyal devlet sosyal politika ve yoksullukla m cadele

Sosyal Devlet, Sosyal Politika ve Yoksullukla Mcadele

 • Sosyal devlet, bireylere ve ailelere asgari bir gelir gvencesi veren, onlar toplumsal tehlikelere kar koruyan, sosyal gvenlik olanaklar salayan, toplumsal konumlar ne olursa olsun tm vatandalara eitim, salk, konut gibi alanlarda belirli bir standart getiren devlettir. Saylan bu alanlar sosyal politikann uygulama alanlardr (Koray 2005).

 • Sosyal politika, belli bir dnemde bir lkenin ekonomik ve sosyal olanaklar kapsamnda maddi ve kltrel yaam koullarnn deimesi ve dzelmesi amacyla ulusal dzeyde alnan nlemler btndr.


Sosyal yardimla ma ve

YOKSULLUKLA MCADELEDE EN AKTF BREYLER OLARAK SZLER; DEVLETMZN YOKSULLUKLA MCADELE POLTKASI HAKKINDA NE DNMEKTESNZ? SZCE YETERL BR POLTKA MI?


Devletin yoksullukla ba etme ara lar

Devletin Yoksullukla Ba Etme Aralar

 • Dnyada, devletlerin yoksullukla mcadele konusunda yaptklar almalar, dolayl yaklamlar ve dolaysz yaklamlar olmak zere iki temel balk altnda toplanabilir.

 • Dolayl yaklamlar, ekonomik bymenin salanmas ile yoksulluun azaltlabileceini savunmaktadrlar.

 • Dolaysz yaklamlar ise, yoksulluk sorununun, yoksullarn eitim, barnma, gda ve salk gereksinimlerinin devlet tarafndan dorudan salanmas ve bu amalar dorultusunda yoksullarn harcama yapabilmeleri iin devletin parasal aktarm yapmas ile zmlenebileceini savunmaktadrlar.

 • Bu yaklam kolu ierir: Radikal reform, kamu harcamalar ve yoksullukla mcadele programlar.


S zce lkem z n yoksullukla m cadele ali malari bu yakla imlardan hang s n n ne g rmekted r

SZCE LKEMZN YOKSULLUKLA MCADELE ALIMALARI BU YAKLAIMLARDAN HANGSNN NE GRMEKTEDR?


Sosyal yardimla ma ve

 • Yoksulluk konusunun Trkiye gndeminde yer almas 1980ler sonrasnda, 24 Ocak kararlar ardndan uygulanmaya balanan Yapsal Uyum Politikalarnn sonularnn kendini gstermeye balamas ile olmutur.

 • lkemizde yoksullukla ba etmede daha ok dolaysz yaklamlardan kamu harcamalar ve yoksullukla mcadele programlar uygulanmaktadr. Kamu harcamalarna, yeil kart uygulamas, sekiz yllk temel eitimin cretsiz olmas rnek verilebilir.

 • Yoksullukla mcadele programlar ise sosyal yardmlar iermektedir. Bu tr programlar daha ok, Trkiyede de 1980 sonrasnda uygulanan Yapsal Uyum Politikalar (YUP) sonucunda, Dnya Bankas tarafndan dnya apnda gndeme getirilmitir.

 • 1986 ylna kadar Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu (SHEK) bnyesinde yrtlen sosyal yardmlar, 14.06.1986 tarihinde yrrle giren 3294 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanunu ile Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Fonu ile her il ve ilede kurulan SYDVlerce de stlenilmeye balanmtr.

 • Gnmzde SHEK tarafndan da 2828 sayl Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 9uncu maddesinin (d) fkras ile 26nc maddesine dayanlarak hazrlanan Ayni ve Nakdi Yardm Ynetmelii ile ayni nakdi yardmlar yaplmaya devam etmektedir. Ancak lkedeki her il ve ilede rgtlenen SYDVlerin sosyal yardm alannda son derece etkin bir aa sahip olduu sylenebilir.


Sosyal yardimla ma ve

 • Bugn dnyada yoksullukla mcadelede devletin yan sra ne kan bir baka kurum da sivil toplum kurululardr

 • Yoksulluk gibi geni kapsaml, nedenleri ve sonular ok karmak olan bir sorunun zm hibir zaman sadece STKlarn sorumluluuna braklmamaldr. STKlarn bu alandaki hizmetleri devleti destekleyici, glendirici bir biimde olmaldr, ancak hibir ekilde tek balarna yoksulluk sorunun zmn stlenmemelidirler. Profesyonel eleman altrmak bakmndan ciddi skntlar olan STKlara bu byk sorumluluu yklemek de bir eit hakszlk olacaktr.


Sosyal yardim ve zell kler

SOSYAL YARDIM VE ZELLKLER

 • Sosyal yardm, yoksul bireylere parasal ve/veya parasal olmayan (yiyecek, giyecek, yakacak vb.) trde yaplan tm yardmlarn genel addr.

 • engelci (1993:9) sosyal yardmlarn zellikleri ile ilgili olarak u noktalardan sz etmektedir;

 • Sosyal yardm, esas itibariyle sosyal gvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanlan bir yntemdir,

 • Sosyal yardm, sosyal hizmetler kapsamna da bir uygulama alan ve hizmet ekli olarak girmektedir,

 • Sosyal yardmlarda, ilgililerin finansman prim esasna dayal herhangi bir katkda bulunmalar sz konusu olmayp ihtiyalar karlksz olarak giderilmektedir,

 • Sosyal yardmlar, sosyal gvenlik asndan ancak kanunla dzenlenmi olduklar ve resmi veya yar resmi nitelikteki kurulular tarafndan yrtldkleri takdirde gerek bir sosyal gvenlik hizmeti olarak kabul edilebilmektedir,

 • Sosyal yardmlar, parasal sosyal gelirler eklinde sunulabilecei gibi ayni yardmlar ve bakm, tedavi, rehabilite etme ve yetitirme gibi hizmet yn ar basan nesnel sosyal gelirler eklinde de sunulabilmektedir,

 • Sosyal yardmlar kural olarak kiilerin muhtalklarnn aratrlmasna ve kontrolne dayal olarak ve ihtiyalarnn eklini ve iddetini l alarak salanmaktadr,

 • Sosyal yardmlar, kiileri, durumlarna ve zelliklerine gre, en ksa srede kendi kendilerine yeterli hale getirerek muhtalktan kurtarma amacn tamaktadr.


Sydgm nin g rev ve yetkileri

SYDGMnin Grev ve Yetkileri

 • a) 3294 sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanununun amalarn gerekletirmek ve uygulanmasn salamak iin gerekli idar ve mal tedbirleri almak.

 • b) Fonun gelirlerini zamannda toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zamannda ve ihtiyalara gre kullanlmasn salamak.

 • c) Vakflarn harcamalarn, i ve ilemlerini aratrmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek, grlen aksaklklarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vakflarn alma usul ve esaslar ile sosyal yardm programlarnn kriterlerini belirlemek.

 • d) Genel Mdrln grev alan ile ilgili olarak aratrma ve ett yapmak, proje hazrlamak ve uygulamak, bu konuda kamu kurum ve kurulularndan, niversitelerden, yerli ve yabanc gerek ve tzel kiilerden, sivil toplum rgtlerinden destek almak, ortak projeler hazrlamak, gerektiinde bunlarla szlemeler yapmak, hazrlanan projelere destek vermek, bu kurum ve kurululardan proje uygulama, denetleme, danmanlk ve deerlendirme konularnda hizmet satn almak.

 • e) Kanunlarla verilen dier grevleri yapmak eklinde dzenlenmitir.


Sosyal yardimla ma ve dayani ma genel m d rl dar emasi

Genel Mdr

Genel Mdr Yardmcs

Ana Hizmet Birimleri

Danma Birimleri

Yardmc Hizmet Birimleri

Kaynak

Ynetimi

Daire Bakanl

Proje

Deerlendirme

ve zleme

Daire

Bakanl

Hukuk

Mavirlii

Strateji

Gelitirme

Mdrl

nsan

Kaynaklar

Daire

Bakanl

Destek

Hizmetleri

Daire

Bakanl

Yardmlar

Daire

Bakanl

Gnll

Kurulularla

birlii ve

D likiler

Daire Bak.

statistik

Aratrma

ve Tantm

Daire

Bakanl

SOSYAL YARDIMLAMA VE DAYANIMA GENEL MDRL DAR EMASI


Sosyal yardimla ma ve

Ana Hizmet Birimleri;

 • Kaynak Ynetimi Daire Bakanl,

 • Proje Deerlendirme ve zleme Daire Bakanl,

 • Yardmlar Dairesi Bakanl,

 • Gnll Kurulularla birlii ve D likiler Dairesi Bakanl ve

 • statistik, Aratrma ve Tantm Daire Bakanldr.

  Danma Hizmet Birimleri;

 • Hukuk Mavirlii ve

 • Strateji Gelitirme Mdrldr.

  Yardmc Hizmet Birimleri;

 • nsan Kaynaklar Daire Bakanl ve

 • Destek Hizmetleri Daire Bakanldr.


Sosyal yardimla ma ve

 • Yoksullukla mcadele alannda en kapsaml faaliyeti yine SYDGM ve SYDVler sergilemektedir. Bu balamda uygulamada olan projeler ile hem yoksullukla mcadele etmek hem de ekonomiye katkda bulunmak iin baarl admlar atmtr.

  BU NOKTADA SZ BR ALIAN OLARAK FAALYETLERNZN NE DZEYDE YETERL OLDUUNA NANMAKTASINIZ?


Yardimlar

YARDIMLAR

SYDGM Tarafndan Fon Kaynaklaryla Desteklenen Sosyal Yardm Faaliyetleri

Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarnca yaplan yardmlar unlardr:

Aile Yardmlar

 • (Gda Yardmlar, Yakacak Yardmlar, Barnma Yardmlar)

  Eitim Yardmlar

 • (renci ihtiya yardmlar, le Yemei Uygulamas, artl Nakit Transferleri Eitim Yardmlar, renci Barnma Ulam vb. Yardmlar,Yksek renim Burs Yardm)

  Salk Yardmlar:

 • (Tedavi Destekleri, artl Nakit Transferleri (SalkYardm)

  zrl Yardmlar

 • (zrl htiya Yardmlar, zrl zel Eitim Yardmlar, zel Eitime Gereksinim Duyan rencilerin Okullarna cretsiz Tanmas)

  zel Amal Yardmlar

  (Afet Destekleri, Aevi faaliyetleri)


Sosyal yardimla ma ve

SYDGM Tarafndan Fon Kaynaklaryla Desteklenen Sosyal Yardm Faaliyetleri

PROJELER

Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP)

Amac

 • Krsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile yeleri ekonomik yoksunluk iinde olduklar Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflar araclyla belirlenen Tarmsal Kalknma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 yeden oluan) hayvanclk alannda destek verilmektedir.

  Biliim raklar Projesi

  Amac

 • Kentsel odakl Biliim raklar Projesi ile hibir sosyal gvencesi olmayan lise mezunu genlere istihdam imkan salanarak, gelir elde etmelerine katk salanmtr. Proje ile kk ve orta lekli ihracat KOBlerin eleman ihtiyacn karlamak ve biliim alannda eitimli, e-ticaret konusunda bilgili ihracat firmalarda ara eleman olarak alacak kiilerin yetitirilmesini salamak amalanmtr.


 • Sosyal yardimla ma ve

  Sertifikal Tarm ileri Projesi

  • Sertifikal Tarm ileri Projesi (SETP), istihdam amal eitim projesidir. SETPin amac, krsal alanda yoksul ve isizler iin istihdam oluturmaya ynelik tarmsal faaliyetler konusunda eitim kurslar dzenleyerek yoksullukla mcadele etmek, tarm iilerinin i grme kabiliyetini ykseltmek ve hizmetlerde kalite ve istikrar salamaktr.

   Proje Destek Programlar

  • Kasm 2005-Aralk 2006 tarihleri arasnda uygulanan proje ile, sosyal yardm alannda faaliyet gsteren tm aktrler (kamu, sivil toplum, niversite ve aratrma vb.) arasnda iletiim ve ibirlii kurarak, yoksullukla mcadele ve sosyal yardm alannda uzun vadeli katlmc politikalarn oluturulmasnn salanmas amalanmtr.

   SRAP ( Sosyal Riski Azaltma Projesi)

  • TC Hkmeti ile Dnya Bankas arasnda, Trkiyede ksa ve uzun dnem yoksulluun azaltlmasna katkda bulunmas amac ile 14 Eyll 2001 tarihinde yrrle girmi olan bu proje 4 balktan olumaktadr;

   • Hzl Yardm

   • Kurumsal Gelime

   • artl Nakit Transferi

   • Yerel Giriimler


  Sosyal yardimla ma ve

  PROJE DESTEKLER

  • lkemizde ki yoksul kesimlerin gelir elde etmelerini ve istihdam gelitirmeyi hedefleyen yerel giriimler bal altnda, eitli projeler uygulanmaktadr. Bunlar;

   • Gelir Getirici Projeler

   • stihdama Ynelik Beceri Kazandrma Eitimleri

   • Toplum Kalknmas Hedefli Projeler

   • Geici stihdam Projeleri

   • Sosyal Hizmet Projeleri


  Periyodik pay aktar m ile yap lan yard mlar

  Periyodik Pay Aktarm ile Yaplan Yardmlar

  • Ekonomik ve sosyal yoksunluk iinde bulunan vatandalara en yakn noktada ve esnek bir anlayla yerinde yardm yaplabilmesi iin il ve ilelerdeki Sosyal Yardmlama ve Dayanma Vakflarna her ay periyodik kaynak aktarlmaktadr.

  • Periyodik paylar, ilin/ilenin nfusu ile doru orantl; gelimilii ile ters orantl olarak nfus ve sosyo-ekonomik gelimilik endeksi esas alnarak hesaplanmaktadr. Ayrca, Dou ve Gneydou Anadolu Blgelerindeki vakflara %50 orannda daha fazla pay aktarlmaktadr.


  Mevzuat

  MEVZUAT

  SYDVLERN SUNDUU SOSYAL YARDIMLAR DIINDA, DER SOSYAL YARDIM HZMET SUNAN KURUMLARA DAR MEVZUAT VE MEVZUATIN UYGULAMASI

  lkemizde sosyal yardm hizmetini sadece SYDVler deil, baka baz kurumlar da stlenmi durumdadr. Bu blmde SYDVler dndaki sosyal yardm sunumunu dzenleyen mevzuat ve mevzuatn uygulamasna dair bilgiler yer almaktadr. SYDVler dnda sosyal yardm hizmetini dzenleyen mevzuatn, SYDV alanlar bakmndan en byk nemi haiz olanlar burada ele alnmaktadr.


  Sosyal yardimla ma ve

  2022 Sayl 65 YanDoldurmuMuhta, GszveKimsesizTrkVatandalarnaAylkBalanmasHakkndaYasa

  • 01 Temmuz 1976 tarihinde karlan bu yasann amac; muhta ve Trk vatanda olmak koulu ile kendisine kanunen bakmakla mkellef kimsesi bulunmayan sosyal gvenlik kurulularnn herhangi birisinden her ne nam altnda olursa olsun bir gelir veya aylk hakkndan yararlanmayan nafaka balanmam veya balanmas mmkn olmayan 65 yan doldurmu yallar ile 18 yan dolduran ve kanunen bakmakla mkellef kimsesi bulunmayan zrller ile 18 yan dolduran, kanunen bakmakla mkellef kimsesi olmayan ve herhangi bir ie yerletirilememi olan zrllere aylk balanmasdr. Muhta durumdaki yallarn ve i gremez kiilerin korunmasdr.


  Sosyal yardimla ma ve

  Bu Yasann Uygulanmasnda Yardm ve Bavuru Koullar;

  • T. C. vatanda olma,

  • 65 yan doldurmu olma,

  • Malul veya sakat olma,

  • zrl olma (alma glerini % 40 ile % 69 arasnda kaybedenler ile alma glerini % 70 ve zerinde kaybedenler ise "bakasnn yardm olmakszn hayatn devam ettiremeyecek ekilde zrl),

  • Muhta saylma olarak tanmlanmaktadr.

  • Bavuruda, 2022 Sayl Yasaya gre sosyal yardm salanabilmesi iin ilgilinin bir dileke ile TC Emekli Sandna bavurmas gerekmektedir.

   Bavuruda dilekeye;

  • Bavuru formu, mal bildirim belgesi, muhtalk belgesi, ikametgah il muhabiri, vukuatl nfus kayt rnei, zrllere Verilecek Salk Kurulu Raporlar Hakknda Ynetmelik gereince alnacak salk kurulu raporu, ayln vasiye denmesi gereken hallerde mahkemeden alnm vasilik karar ve adet vesikalk fotoraf eklenmektedir.

   Bu Yasa kapsamnda salanan yardmlar;

  • 1. Aylk Balanmas

  • 2. Salk Hizmeti


  Sosyal yardimla ma ve

  3816 SayldemeGcOlmayanVatandalarnTedaviGiderlerininYeil Kart VerilerekDevletTarafndanKarlanmasHakkndaKanun

  • Bu Kanunun amac; hi bir sosyal gvenlik kurumunun gvencesi altnda olmayan ve salk hizmetleri giderlerini karlayacak durumda bulunmayan Trk vatandalarnn bu giderlerinin, Genel Salk Sigortas uygulamasna geilinceye kadar Devlet tarafndan karlanmas ve bu hususta uyulacak usul ve esaslarn belirlenmesidir.Kanun kapsam; hibir sosyal gvenlik kurumunun gvencesi altnda bulunmayan ve bu Kanunun ngrd usul ve esaslar erevesinde belirlenecek aylk geliri veya aile iindeki gelir pay 4857 sayl Kanununa gre belirlenen asgari cretin vergi ve sosyal sigorta primi dndaki miktarnn 1/3'nden az olan ve Trkiye'de ikamet eden Trk vatandalarnn;

  • a) Trkiye'deki yatakl tedavi kurumlarnda yatarak grecekleri tedavi hizmetlerini ve her trl masraflarn

  • b) Trkiye'deki salk kurum ve kurulularnda ayakta tedavi kapsamnda grecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, di ekimi ile di protez ve gzlk hizmetlerini ve ila bedellerini

  • c) Doksan gnn almamas kaydyla Yeil Kart hamili anne ve/veya babann yeni doan bebeinin Yeil Kart karlncaya kadar, acil tbbi mdahale ve tedavi gerektiren ve annenin doum yapt hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri salk kurum ve kurulularnda uygulanan yatarak ve ayakta tedavileri ve bunlarn giderlerini

  • d) Doksan gnn almamas kaydyla acil tbbi mdahale ve tedavi gerektirdii iin hastaneye yatrlan hastalarn yeil kart karlncaya kadar hastanede yaplan tm masraflarn

  • e) Tedavi hizmetlerini verecek kurum ve kurulular kapsar. Ancak, herhangi bir salk gvencesi altnda olanlara baml olarak salk hizmetlerinden yararlanmas gerekenler, silah altnda bulunanlar ve salk gvencesi olan yksek renim rencileri bu Kanun kapsam dndadr.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Yeil Kart almak isteyenler Yeil Kart Bavuru ve Bilgi Formunu bal bulunduklar ile Kaymakamlndan temin ederler. Formu doldurup imzalayarak, ikametgahlar merkez ilede ise Valilie, dier ilelerde ise Kaymakamla bavururlar. Ayn hane halkndan Yeil Kart talep edenlerin ayn Form ile bavuruda bulunmalar gerekir. Ayn hanede yaayanlardan biri veya birka Yeil Kart talep etmemi olsalar bile, hane halknn tamam Formda gsterilir.

  • Bavurular, Yeil Kart Bavuru ve Bilgi Formunda verilen bilgilerin doruluuna ilikin ilgili kurum ve kurulularn onay ilemlerinden sonra, grlmek zere l veya le dare Kurullarna sevk edilir. lgili kurullar Kanun'dan yararlanmak isteyenlerin bavurularn en az ayda bir defa grrler. Kurullar; talep sahiplerinin durumlarn, gereinde sosyal gvenlik kurulular, Tarm Kredi ve Sat Kooperatifleri, bankalar, kanunla kurulmu meslek teekklleri ve dier resmi ve zel kurum ve kurululardan bilgi ve belge isteyerek aratrabilirler. Ayrca kurullar, bavuru sahiplerinin ikamet ettikleri ky veya mahallelerin muhtarlarn ararak da gerekli bilgileri alabilirler.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Bavurular, Kaymakamlklarca Yeil Kart Uygulamas Kayt Defterine ilenir. Ayn hanede yaayan reit kiilerin bavurular ayr ayr yaplm olsa bile, ayn hane iin tek bir numara verilerek ve Yeil Kart ile ilgili btn ilem ve yazmalar ihtiva eden bir Yeil Kart Bilgi ve lem Dosyas alarak, ayn hane halkndan bavuruda bulunanlarn ilemleri birlikte yrtlr.

  • Yeil Kart sahipleri, Yeil Kart verilmesine esas alnan ikamet yerlerinde kendilerine verilen Yeil Kartta yazl bulunan Salk Oca le Devlet Hastanesi ve l Devlet Hastanesine, bu sevk zincirindeki sraya uygun olarak bavurabilirler.

  • Yeil Kart sahipleri, Yeil Kartlarn senede bir defa Vize yaptrmak zorundadrlar. Yeil Kartlarn aldklar salk kurulularna bavurarak vizelerini bu kurulularda yaptrrlar.


  3257 say l sinema video ve m zik eserleri yasas

  3257 SaylSinema, Video veMzikEserleriYasas

  23 Ocak 1986 tarihli 3257 sayl sinema, video ve mzik eserleri yasasnn amac; sinema sanayi ve mzik sanatnn gelimesine katkda bulunmak, lkenin tantlmasn salamak ve Trk sinema mzik sahasnda alanlara destek vermektir.

  • Bu Yasa kapsamnda yardm koullar yledir;

  • Sinema veya mzik sanats olmak,

  • Ortaya koyduu eserle toplumda tannm olmak,

  • Muhta olmak,

  • Belirli sulardan mahkum olmam olmak,

  • Trkiye'de ikamet belgesine sahip olmak.

   Salanan Yardmlar

  • Bu yasa kapsamnda hak sahiplerine salanan yardmlar, sinema ve mzik sanatn destekleme fonundan salanan maddi yardmlardr. Bu yardm, hak sahibinin muhtalnn niteliine gre bir seferlik nakdi deme veya sreklilik gsteren aylk demeler eklinde yaplabilmektedir.


  Sosyal yardimla ma ve

  3580 Sayl retmen ve Eitim Uzman Yetitiren Yksek retim Kurumlarnda Parasz Yatl veya Burslu renci Okutma ve Bunlara Yaplacak Sosyal Yardmlara likin Kanun

  • Bu Kanunda ama, retmenlik mesleini ve eitim uzmanln cazip hale getirerek eitimin kalitesini ykseltmektir. Bu amala parasz yatl veya burslu renci okutulmaktadr. Burslu rencilere verilecek burs miktar ile parasz yatl rencilere verilecek harlk miktar M.E.Bnin teklifi zerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir.

  • Bu kanun kapsamnda, parasz yatl rencilerin belirlenecek miktarda kitap, krtasiye ve dier eitim giderleri ile parasz yatl ve burslu rencilerin muayene ve tedavi giderleri M.E.B. tarafndan karlanr.


  Sosyal yardimla ma ve

  retmenveEitimUzmanYetitirenYksekretimKurumlarndaParaszYatlveyaBurslurenciOkutmaveBunlaraYaplacakSosyalYardmlaralikinYnetmelik

  Amac;

  • Mill Eitim Bakanl adna mecbur hizmet karl okutulacak parasz yatl ve burslu rencilerle ilgili yaplacak i ve ilemlere ait usul ve esaslar dzenlemektir. Bu Ynetmelik, retmen veya eitim uzman yetitiren yksek retim kurumlarnn retmen ve eitim uzman yetitiren programlarnda, Bakanlk adna mecbur hizmet karl n lisans, lisans ve lisansst renim yapmaya hak kazanm olan rencileri kapsar.

   Parasz Yatl veya Burslu Okutulacak rencilerde Aranacak artlar:

   a) Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

   b) (Deiik: Resm Gazete 28/04/1991-20855) 22 yan gememi olmak, ya hesabnda ay ve gn dikkate alnmaz. Bu fkra hkm eitim yneticilii ve deneticilii ile lisansst programlarna kayt hakk kazananlara uygulanmaz,

   c) Salkl olmak (kekemelik, krlk, topallk, olaklk, alk, sarlk, ccelik, kamburluk ve bulac kellik, dikkati eken tikler ve ruh bir rzas bulunmadn salk kurulu raporu ile belgelemek)


  Sosyal yardimla ma ve

  5102 Sayl Yksek renim rencilerine Burs, Kredi Verilmesine likin Kanun

  • Bu Kanunun amac; yurt iinde yksek renim gren rencilere burs, kredi ve nakd yardm verilmesiyle ilgili esas ve usulleri dzenlemektir. Bu Kanun, Kanunda gsterilen tm kamu kurum ve kurulularn kapsar.

  • Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu; yurt iinde yksek renim gren ve bu Kanuna gre karlacak ynetmeliklerle belirtilen usul ve esaslar dahilinde yeterlikleri ve ihtiyalar tespit edilen rencilere burs-kredi verebilir.

  • Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Ynetmeliine gre, Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafndan Yksek renim rencilerine Burs-Kredi Verilmesine likin Usul ve Esaslar Dzenlenmektir.


  4109 say l asker ailelerinden muhta olanlara yard m hakk nda kanun

  4109 Sayl Asker AilelerindenMuhtaOlanlaraYardmHakkndaKanun

  • 11/8/1941 tarihinde karlan kanunun amac;hazarda ve seferde 45 gnden fazla sreyle askerlik hizmetinde bulunanlarn muhta ailelerine yardm yaplr. Bu yardm askerin hizmete alnd tarihten balar, terhisini takip eden 15 gnn ardndan sona erer. Kanuni sebep ve salahiyete bal olmakszn grevinden ayrlm olanlarn ailelerine yaplmakta olan yardm, resmi ttla tarihinden itibaren, iltihaknda tekrar devam olunmak zere derhal kesilir.

  • Yardmdan istifade iin:

  • a) Askerin usul veya furuu, kars, kz veya erkek kardei olmak;

  • b) Yiyecek ve sair ihtiyalar askere giden tarafndan temin edilmekte bulunmak;

  • c) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyalarn temin edecek ne kendilerinin, ne askere gidenin geim vasta ve imkan bulunmamak arttr.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Yardm isteyenlerin talepleri, ehir ve kasabalarda belediye encmenleri, kylerde ihtiyar meclisi tarafndan tetkik edilerek yardma muhta olanlarn adedi, mahalli rayice gre her biri nfusa yaplacak ayni veya nakti yardm miktar ve imece nevi ve tarz tesbit olunur. Yardm miktar, her yerde asker ailelerini, en az oradaki asgari maiet haddi iinde, geindirecek derecede olacaktr.

   E ve ocuklar in stenen Belgeler:

  • Askerin ei adna ikametgah ilmhaberi,

  • Askerin einin nfus czdan,

  • ocuu var ise ocuunun nfus czdan,

  • Kirada oturuyor ise kira kontratnn fotokopisi,

  • Tam kapakl karton dosya,

  • Evlenme czdan (Kendisi),

  • Askerlik ubesinden Askerlik Belgesi,

  • Nfus Mdrlnden Mkemmel Vukuatl Belge.

  • Er ve ei adlarna herhangi bir geliri yok ise, erin ei herhangi zel veya sosyal kuruluta almyor ise mracaat edebilir. Asker Ailesi eflii tarafndan ilgili kurumlardan re'sen aratrlacaktr.


  Sosyal yardimla ma ve

  Anne, Baba ve Kardeler in stenen Belgeler:

  • Askerin babas sa ise kendi adna muhtardan ikametgah ilmuhaberi,

  • Askerin babas l ise annesi adna muhtardan ikametgah ilmuhaberi,

  • Askerin annesinin ve babasnn nfus czdanlar,

  • Askerin kzkardeleri 18 yanda veya bykse bizzat kendisi nfus czdan ile 18 yandan kk kz ve erkek kardeleri iin sadece nfus czdanlar gelecektir.Erkek kardeleri 18 yandan bykse ve renci deilse yardmdan faydalanamazlar.

  • Tam kapakl karton dosya,

  • Kirada oturuyor ise kira kontratlar fotokopileri,

  • Askerin annesi ve babas boanm ise boanma kararlarnn fotokopisi,

  • Askerlik ubesinden Askerlik Belgesi ve Nfus Mdrlnden Mkemmel Vukuatl Belge.

  • Anne, baba ve kardelerin herhangi bir kuruluta almamas ve emekli maa almamas gerekmektedir. Bilgilerin doruluu Asker Ailesi eflii tarafndan ilgili kurumlardan re'sen aratrlacaktr.


  Sosyal yardimla ma ve

  1005 SaylstiklalMadalyasVerilmiBulunanlaraVataniHizmetTertibindenerefAylBalanmasHakkndaKanun

  Ama;

  • Milli mcadeleye itirak eden ve bu sebeple kendilerine stiklal Madalyas verilmi bulunan Trk vatandalar ile 1950 ylnda Trk Tugaynn Kore`ye ayak bast Ekim aynda balamak ve 1953 yl Pan-Munjon Atekes Anlamasna kadar Kore`de fiilen savaa katlm olan Trk Vatandalarna ve 1974 ylnda Temmuz 1inci ve Austos 2nci Bar Harekatna Kbrs`ta fiilen grev alarak katlm olan Trk Vatandalarna, hayatta bulunduklar srece, vatani hizmet tertibinden 4000 gsterge rakamnn her yl Bte Kanunu ile tespit edilen memur maa katsays ile arplmasndan bulunacak miktarda aylk balanr (Hak sahibinin lm halinde bu aylk dul ee ve %75 orannda balanr, ancak dul ein tekrar evlenmesi halinde kesilir).


  Sosyal yardimla ma ve

  2828 Sayl Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

  Ayni ve Nakdi Yardm Hizmetleri

  • Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu tarafndan yrtlen bu yardmn amac, temel gereksinimlerini karlayamayan ve yaamlarn en dk dzeyde srdrmekte glk eken kii ve ailelere sosyal yardm hizmeti vermektir.

   Yardmdan kimler yararlanr?

  • Korunma kararl kuruluta baklan ocuklardan ailesi yannda baklabilecek olanlar,

  • Korunma kararl srada bekleyen ocuklar;

  • Hakknda korunma karar alnmak talebiyle bavuruda bulunulup, korunma karar alnmakszn ekonomik destek ile ailesi yannda baklabilecek durumda olan ocuklar,

  • Doal afetler nedeniyle ekonomik yoksunluk iine dm olan aileler veya yaknlarn kaybederek kimsesiz ve korunmasz kalm kiiler,

  • Olaanst bir felaket, hastalk veya kaza geirerek belirli bir sre kendisinin ve geindirmekle ykml bulunduu aile fertlerinin temel ihtiyalarn karlayamayacak durumda olanlar ile hayat tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karlaan kiiler,

  • Korunma karar olup da ya snrlarn tamamlamalar nedeniyle Yetitirme Yurtlarndan ayrlan ocuklar,

  • Korunma karar olmamakla birlikte eitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta retim rencileri,


  Sosyal yardimla ma ve

  • Ayni ve nakdi yardm hizmetlerinde, kiinin yaad blgenin sosyo-ekonomik zellikleri gz nnde bulundurulur. Bu erevede kiinin asgari yaam seviyesine ulamas amacyla sorununu zmleyebilecei sreler iinde (6 ay, 1 yl ve daha uzun sreli) veya geici nitelikte ve deien miktarda yardm salanr.

   Nasl yararlanlr?

  • Bir dileke ile l ve le Sosyal Hizmetler Mdrlklerine bavurulur. Sosyal almac mracaat ile bir n grme yapar. Durumunun ayni-nakdi yardma uygun olduu kansna varld takdirde mracaat iin bir dosya alr. Sosyal almac tarafndan mracaat hakknda sosyal inceleme yaplr. Sosyal inceleme sonucunda yardm yaplmasna karar verilen kiiler iin yardm ilemleri balatlr.


  Sosyal yardimla ma ve

  Yardm eitleri

  • Geici ayni-nakdi yardmlar,

  • 6 ay sreli nakdi yardmlar,

  • 1 yl sreli nakdi yardmlar,

  • Uzun sreli nakdi yardmlar.

   Ayni Yardm: Yiyecek, giyecek, yakacak, krtasiye, tbbi ara-gere ile rehabilitasyon amal protez aralar gibi sosyal inceleme raporuyla mracaatnn ihtiyacna gre verilecek mal ve malzeme yardmdr.

   Nakdi Yardm: Sosyal inceleme raporu sonucunda mracaatnn ihtiyacna gre verilecek para yardmdr.

   Sosyal Yardm Miktar: En yksek devlet memuru aylnn (ek gsterge dahil) %40'dr. Bu miktar 2007 yl Temmuz ay itibariyle 183,73 YTL'dir. Devlet memuru aylndaki deimelere gre bu miktarda deimektedir.


  Sosyal yardimla ma ve

  Yardm Yapmaya Yetkili Makamlar

  • Genel Mdr

  • Vali ve Kaymakam

  • l ve le Sosyal Hizmetler Mdr


  5216 say l b y k ehir belediyeleri kanunu

  5216 Sayl Bykehir Belediyeleri Kanunu

  • Kanun; salk merkezleri, hastaneler, gezici salk niteleri ile yetikinler, yallar, engelliler, kadnlar, genler ve ocuklara ynelik olarak her trl sosyal ve kltrel hizmetleri yrtmek, gelitirmek ve bu amala sosyal tesisler kurmak, mesleki beceri kazandrma kurslar amak, iletmek veya ilettirmeyi ngermektedir. Bu hizmetleri yrtrken niversiteler, yksekokullar, mesleki liseleri, kamu kurulular ve sivil toplum rgtleri ile ibirlii yaplr.


  Sosyal yardimla ma ve

  5378 Sayl zrller ve Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun

  • Bu Kanunun amac; zrlln nlenmesi, zrllerin salk, eitim, rehabilitasyon, istihdam, bakm ve sosyal gvenliine ilikin sorunlarnn zm ile her bakmdan gelimelerini ve nlerindeki engelleri kaldrmay salayacak tedbirleri alarak topluma katlmlarn salamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu iin gerekli dzenlemeleri yapmaktr.

  • Bu Kanun zrlleri, ailelerini, zrllere ynelik hizmet veren kurum ve kurulular ile dier ilgilileri kapsar.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Bakma Muhta zrllerin Tespiti ve Bakm Hizmeti Esaslarnn Belirlenmesine likin Ynetmelie gre, ama; bakma muhta zrllerin bildirimi, tespiti, deerlendirilmesi ile bakm hizmetlerine, bakm cretlerine ve demelerine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

  • Bu ynetmelik, sosyal gvenlik kurumlarna tabi olmayan, bakma muhta zrllerden ailesini kaybetmi olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk iinde bulunan bakma muhta zrlleri, bu zrllere verilecek bakm hizmetlerini, hizmetlerin cretlendirilmesini ve cretlerin denmesini kapsar.


  Sosyal yardimla ma ve

  Bakma muhta zrlden bavurusunda, bakma muhta zrlden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aadaki belgeler alnr;

  • Vukuatl nfus kayt rnei,

  • kametgah adresi,

  • Kendisinin veya ailesinin sosyal gvenlik kurumlarna tabi olduuna/ olmadna dair belgeler,

  • ki adet vesikalk fotoraf,

  • Varsa renim durumunu gsteren belge,

  • zrlnn vasisi var ise vesayete ve vasi atanmasna ilikin mahkeme karar,

  • Anne babann boanm olmas halinde ilikin mahkeme karar,

  • Salk Kurulu raporu,

  • Gelir durumuna ilikin beyan ve ilgili belgeler ile birlikte l Sosyal Hizmetler Mdrlne bavurusunu yapabilirler.


  227 say l vakiflar genel m d rl n n te kilat ve g revleri hakk nda kanun h km nde kararname

  227 SaylVakiflarGenelMdrlnnTekilatveGrevleriHakkndaKanunHkmndeKararname

  • Bu Kanun Hkmnde Kararnamenin amac vakf mallarn ekonomik bir ekilde iletmek, mimari ve tarihi deere sahip vakf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait messeseleri gayelerine gre yaatmak iin Babakanla bal tzel kiilie sahip ve katma bteli Vakflar Genel Mdrlnn kurulmasna, tekilat ve grevlerine dair esaslar dzenlemektir.


  Sosyal yardimla ma ve

  Vakflar Genel Mdrlnn grevleri unlardr.

  a) Vakf mallarn ekonomik ekilde iletmek, mimari veya tarihi deeri olup ynetimi Vakfa ait olan eski eser yaplar muhafaza ve imar etmek,

  b) Vakfa ait messeseleri gayelerine gre yaatmak,

  c) Vakf paralar nemalandrmak,

  d) Mtevellileri tayin, gerektiinde azletmek,

  e) Grev ve hizmetleri ile btn vakflarn vakfiyelerinde veya vakfiye yerine geen Hccet, Berat, Ferman gibi belgelerden veya vakf senetlerinde yazl hayri, sosyal, kltrel ve ekonomik art ve hizmetleri yerine getirmek,

  f) Vakfiyelerde ngrlen hizmetlerin en iyi bir ekilde yerine getirilebilmesini salamak iin vakf hkm ahsiyetini korumak art ile gerektiinde vakf gayrimenkulleri deitirerek daha fazla gelir getirici yatrmlara tahsis etmek,

  g) Kanun, tzk ve ynetmeliklerle kendisine verilen dier grev ve hizmetleri yapmak.


  Sosyal yardimla ma ve

  Hayr leri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bakanlnn grevleri unlardr:

  a) Vakfiyelerde yer alan hayr art ve hizmetleri yerine getirmek,

  b) Hayrat trnden olup idarece kullanlmas mmkn olmayan vakf tanmaz mallarn, tesis maksadna uygun kamu hizmetlerinde kullanlmak zere dier bir kamu kuruluuna tahsisi iin gerekli ilemleri yrtmek,

  c) Vakf yolu ile tesis edilmi olup herhangi bir sebeble dier bir kamu kuruluuna intikal etmi hayrat tanmaz mallarn, Vakflar Genel Mdrlne intikalini salamak,

  d) Hayrat tanmaz mallarn sat ve sat bedelinden elde edilecek gelirlerin, gayesi ayn olan dier bir hayrata tahsisi ilemleri ile mazbut ve mlhak hayrat tanmaz mallara ait istimlak ilemlerini yrtmek,

  e) Balanan eyann en ge be ylda bir saymn yapp demirba kaydna mutabakat salamak,

  f) Gerekli yerlerde renci yurtlar, aoca, eitim tesisleri amak, ynetimini salamak, imkanlar lsnde muhta sakat ve amalara aylk balamak,

  g) Genel Mdr tarafndan verilen dier hizmetleri yrtmek.


  Sosyal yardimla ma ve

  Vakflar Genel Mdrl Burs Ynetmeliinin amac;

  • Vakfiyelerde yer alan hayr artlarnn yerine getirilmesi amacyla, ailelerinin maddi durumu ortaretim yaptrmaya yeterli olmayan rencilere burs balanmasnda uyulacak usul ve esaslar belirlemektir.

  • Bu Ynetmelik, Milli Eitim Bakanlna bal ortaretim okullarnda renim gren rencilerden Vakflar Genel Mdrlnce belirlenecek rencilere balanacak burslarla ilgili ilemleri kapsar.

  • Genel Mdrlke balanacak burstan faydalanmak isteyen renciler, her yln 1 Eyll ile 1 Ekim tarihleri arasnda, Blge Mdrlklerinde oluturulacak bavuru kabul merkezlerine bavururlar. Bo kontenjanlar iin her yln 1 ubat ile 1 Mart tarihleri arasnda bavuru kabul edilir. Bavurular ahsen veya posta yoluyla yaplabilir. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu tutulamaz.


  Sosyal yardimla ma ve

  Bavuru sahibinden istenecek belgeler;

  a) Vakflar Genel Mdrl Burs Bavuru Formu,

  b) Okul idaresinden alnacak renci belgesi,

  c) ki adet vesikalk fotoraf,

  d) Nfus Czdan fotokopisi.

  Burs bavurular rencinin ikamet ettii ilin bal

  bulunduu Blge Mdrlne yaplr. Bu bavuru zerine

  Blge Mdrlnce;

  a) Talep sahibi rencilerin her biri iin bir dosya alr.

  b) Kontrol edilip tamam olduu tespit edilen belgeler dosyasna konulur.

  c) Blge Mdrlne tahsis edilen kontenjan miktar kadar rencinin listesi, Blge Mdrl bnyesinde oluturulacak komisyonca hazrlanarak Genel Mdrle gnderilir.


  Sosyal yardimla ma ve

  • rencilerin bavuru forumlarndaki bilgiler Vakflar Genel Mdrl Burs Yardm Deerlendirme Kriterlerine gre Blge Mdrl bnyesinde oluturulacak komisyonca deerlendirilerek, puan sralamas yaplp asil ve yedek listesi karlr. Asil listeler Genel Mdrle gnderilir. Genel Mdrlk Makamnca listeler onaylandktan sonra bavuru sahibi rencilere tebligat yaplmak zere ilgili Blge Mdrlklerine gnderilir. lgili Blge Mdrlkleri kendi blgelerinde asil listede boalma olduu takdirde yedek listeden srasna gre burs kazanan renciyi Genel Mdrle bildirir.

  • Genel Mdrlke, burs almaya hak kazanan renciler adna atrlacak banka hesap numaralar ilgili rencilere tebligat yoluyla duyurulur ve burslar bu hesaba yatrlr.


  5393 say l belediye kanunu

  5393 Sayl Belediye Kanunu

  • 3/7/2005 tarihinde karlan bu kanunun amac; belediyenin kuruluunu, organlarn, ynetimini, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usl ve esaslarn dzenlemektir. Kanun belediyeleri kapsar.

  • Belediye, kanunlarla mnhasran baka bir kamu kurum ve kuruluuna verilmeyen mahall mterek nitelikteki her trl grev ve hizmeti yapar veya yaptrr, gerekli kararlar alr, uygular ve denetler.

  • Belediye; salk, eitim, spor, evre, sosyal hizmet ve yardm, ktphane, park, trafik ve kltr hizmetleriyle yallara, kadn ve ocuklara, zrllere, yoksul ve dknlere ynelik hizmetlerin yaplmasnda beldede dayanma ve katlm salamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlilii artrmak amacyla gnll kiilerin katlmna ynelik programlar uygular.


  Sydv ali anlari n g r me lke ve tekn kler temel b lg ler

  SYDV ALIANLARI N GRME LKE VE TEKNKLER TEMEL BLGLER

  • SYDV alan asndan nemli olan, sosyal yardm bavurusu yapan kiilerin yaad sosyal evresi ierisinde yaam durumunun salkl ve profesyonel biimde deerlendirilmesidir. Bu deerlendirme sreci belli aamalar iermektedir. Bu aamalar gerekletirilirken profesyonel grme ilke ve teknikleri kullanlr.


  G r me m lakat

  Grme (Mlakat)

  • Grme, yardm iin bavuran kiinin bavuru nedeninin, sorunlarnn ya da glklerinin deerlendirilmesi, muhtalk tespitlerinin salkl bir biimde yaplabilmesi, kii ve ailesi hakknda bilgi edinilmesi, verilen hizmetlerle ilgili bilgi verilmesi ve hatta grme srasnda belli bir erevede sorunun ya da gln zmne mdahale edilmesi gibi amalarla gerekletirilen, yz yze gelen iki veya daha fazla kiinin szel ya da szel olmayan iletiim biimiyle grme ilke ve tekniklerini kullanarak yarattklar bir etkileimdir.

  • Grme srecinde grmeyi gerekletiren vakf alan, yardm bavurusu yapan kiiyi dikkatle ve sabrla dinleyerek o kiinin ifadeleri erevesinde, onun bak as ile bavuru nedenini, gerek ihtiyalarn, sorunlarn ya da glklerini anlamaya alr. Bu nedenle grme, bavuru sahibinin gerek ihtiyalarnn belirlenmesi, muhtalk durumunun anlalmas, sorunlarnn ya da glklerinin zmlenmesi srecinde mevcut tm kaynaklar erevesinde deerlendirilmesi ve gzden geirilmesi iin de bir ara olarak kullanlr.


  Sosyal yardimla ma ve

  KMSEMEK VE TAVSYEDE BULUNULMASI MI YOKSA KNN TM BREYSEL VE SOSYAL ZELLKLERYLE OLDUU GB KABUL EDLMES M GEREKMEKTEDR?


  Sosyal yardimla ma ve

  Bylesi bir noktada SYDV alannn sosyal alandaki SYDV dndaki tm sosyal yardm mevzuatn incelikleri ile bilmesi gerekmektedir.

  Siz bir sosyal yardm alan olarak, sosyal yardm mevzuatna ne kadar hakim olduunuzu dnyorsunuz?


  G r meyi sosyal li kilerden ay ran ve profesyonel yapan zellikler

  Grmeyi Sosyal likilerden Ayran ve Profesyonel Yapan zellikler

  • Profesyonel grme, yardm iin bavuran kiinin durumuna uygun ve gvenli bir ortamda gerekletirilir.

  • Profesyonel grmenin sresi, ne zaman balayp ne zaman bitirilecei ve nerede yaplaca bellidir.

  • Profesyonel grmede, grme ilke ve teknikleri kullanlr.

  • Profesyonel grmeler amalarna uygun olarak yaplandrlarak gerekletirilir (Yani grme srecinde yardm iin bavuran kiinin hangi durumu nasl ele alnacaktr, grme, nerede ve ne zaman yaplacaktr, grmede ana amacmz ve alt amalarmz nelerdir?) Bu konular grme ncesinde planlanarak grme yaplandrlr.

  • Grme herhangi bir grme deildir, sosyal ilikilerimiz gibi karlkl bir iliki deildir, kendiliinde kurulan bir iliki deildir.

  • Yardm iin bavuran kiinin ilgili hizmetlerden yararlanmasnn salanmas srecinde belli amalarla gerekletirilir.


  G r menin ama lar

  Grmenin Amalar

  • Yardm iin bavuran kiinin durumu ile ilgili olarak kaynak kiilerden, iyi bildikleri konularda ya da kendileri ve dier aile yelerinin bireysel zellikleri ve nitelikleri ile ilgili olabildiince objektif bilgiler toplama.

  • Yardm iin bavuran kiinin, gzlemleme olana bulamadmz durumlar, davranlar, tutum ve dnceleri ile ilgili bilgiler alma.

  • Yardm iin bavuran kiinin kiilik zellikleri, zihinsel, sosyal ve duygusal zelliklerini tanma, varsa engeli ile ilgili durumlar belirleme.

  • Yardm iin bavuran kiinin davranlarn planl deiim sreci ierisinde deitirme ve dzeltme.


  G r me t rleri

  Grme Trleri

  • Bilgi Toplama Grmeleri

   Bu grme tr, sosyal yardm bavurusu yapan kii ile ilgili detayl bilgilerin toplanmasna ynelik yrtlen grmeleri iermektedir.

  • Bilgi Verme Grmeleri

   Bu grme tr, genel olarak kurumun yrtt hizmetler, kurumdan yaplan yardmlar, hizmetlerden yararlanma artlar, bavurusunun kabul edilmedii durumlarn yardm alanlara uygun biimde nedenleri ile aklanmas gibi grmeleri iermektedir.

  • Bireysel Yardma Ynelik Grmeler

   Literatrde bireysel yardma ynelik grme tr de yer almaktadr. Bu grme tr,yardm bavurusu yapan kiiye bireysel, salk hizmeti ve psikolojik yardm salamaya ynelik grmelerdir.


  Sosyal yardimla ma ve

  LK KURMA VE GRMEDE TEMEL UNSURLAR

  • Saygnlk

  • Empatik Anlay

  • Saydamlk

  • lgilenme

  • Sorumluluun Paylalmas

  • Direni

  • Transferans (Aktarm)

  • atma Ynetimi


  G r me prensipleri

  Grme Prensipleri

  Sizce, bir grmenin olmazsa olmazlar nelerdir?

  • Grme sakin, uygun ve gvenli bir yerde yaplmaldr.

  • Grme yardm alan ile yalnz olarak yaplmaldr.

  • Yardm bavurusu yapan kii ile iyi ilikiler kurulmaldr.

  • Yardm iin bavuran kiinin serbest konumas salanmaldr.

  • Bireysel yaantlara arlk verilmelidir.

  • Eletiri ve yarglamadan kanmaldr.

  • Grmede kullanlan dil ak, sade ve anlalr olmaldr.

  • Yksz, ak ulu sorular sorulmaldr.

  • Gei sorular titizlikle seilmelidir.

  • Grme srasnda yardm iin bavuran kiinin szel olmayan ipular da (mimikleri, heyecan, tutukluu, baklar, oturu biimi, duygulanm vb. gibi) izlenmelidir.

  • Genel ifadeler zgl hale getirilmelidir.

  • Sylenmeyenlerle de ilgilenilmelidir.

  • Profesyonel kavram ve dncelerde esnek olmaldr.


  G r me teknikleri

  Grme Teknikleri

  • Dinleme

  • Konuma

  • Soru Sorma

   • Ak Ulu Sorular

   • Kapal Ulu Sorular

   • Ynlendirici Olan ve Olmayan Sorular

   • Seenekli Sorular

   • Niinli Sorular

  • Sosyal Yardm Alanlarn Sorularn Yantlamak

  • Bireyin Bulunduu Yerden Balamak

  • Gzlem

   Sosyal yardm alannda alan personelin, yardm bavurusu yapan kiinin bavuru aamasnda, deerlendirme aamasnda ve hizmet alm aamasnda o kii ile yapt profesyonel grmelerde temel grme tekniklerini kullanmas hizmet kalitesini olumlu ynde etkileyen nemli faktrlerden birisi olacaktr.


  Sydv al anlar in nceleme ve de erlendirme temel bilgileri

  SYDV alanlar in nceleme ve Deerlendirme Temel Bilgileri

  En nemli konulardan birisi de inceleme ve deerlendirme ve sosyal yardm bavurusu yapan kiilerin muhtalk tespitlerinin en uygun biimde yaplabilmesidir.

  Sosyal Yardmn Bio-psiko-sosyal Boyutu

  • Yardm bavurusu yapan kiinin inceleme srecinin kiinin sal, ruhsal durumu, yaad evrede ilikileri ve varsa baka destek kaynaklar erevesinde gerekletirilmesidir. nceleme ve deerlendirmelerin o yreye ait gelenek, grenek, rf ve adetler erevesinde dikkat edilmesi gereken noktalar gz nne alnarak yaplmas hizmet kalitesi asndan nemlidir.

  • Burada yardm bavurusu yapan kiinin muhtalk durumunun, yreye zg davranlar, dn biimi, kendini ifade etme biimi, yaam tarz, hayata bak, hayattan beklentileri, umutlar, umutsuzluklar vb. gibi zellikleri ile yarglamadan deerlendirilmesi nemli ve yararl olacaktr.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Hizmetleri yrtrken, alanlar olarak hizmet bavurusu yapan baz kiilere kar farknda olmadan olumsuz duygularmz, hislerimiz, armlarmz olabilir. Kiilerin srarc davranmas, yanltc bilgiler vermeleri, samimiyet kurarak yardm alabileceklerini dnmeleri, kurallar deitirmeye almalar, baz kiileri devreye sokmaya almalar gibi durumlar karsnda ister istemez iletiimde atmalar sz konusu olabilecektir.

  • SZLER BYLE BR DURUMLA, NE SIKLIKLA KARILAMAKTASINIZ?BU DURUMLA BA ETMEK N NE GB YOLLARA BAVURMAKTASINIZ?


  Sosyal yardimla ma ve

  Byle durumlarda, yardm bavurusu yapan kii ile;

  • natlamamak,

  • Tepkisel olmamak,

  • atmay trmandrc iletiim dediimiz iletiim biimine girmemek,

  • Olumlu ya da olumsuz herhangi bir ey sylememek, yarglayc,

  • Sulayc olmamak,

  • Neden bulup haksz karmaya almamak,

  • Hatasn yzne vurmamak gibi iletiim stratejilerinin kullanlmas yerinde olacaktr.


  Sosyal yardimla ma ve

  • ncelemeler srasnda dikkat edilmesi gereken nemli bir baka nokta, n yargl olmamaktr.

   • Bu kavram hakll kantlanmam bir tutuma iaret etmektedir.

  • SYDV alan asndan bilinmesi gereken nemli kavramlardan birisi de tutumdur.

   • Tutumlar, bir bireyin kazanlm kiilik zelliklerinin bir parasdr (Morgan 1984: 363).

  • Sosyal yardm hizmetlerinin yrtlmesi ve kt kaynaklarn mmkn olan en etkin biimde kullanm asndan olduka nemli olan kavramlardan birisi de yardm bavurusu yapan kiinin gerek ihtiyalar kavramdr.


  Htiya lar n n hiyerar isi

  htiyalarnn Hiyerarisi

  • nsann birincil ihtiyalar, yemek, su, hava gibi fizyolojik ihtiyalardr.

  • nsann ikincil ihtiyalar, gvenlik ihtiyac, tehditlerden ve tehlikelerden korunma gibi ihtiyalar ifade eder.

  • Bu hiyerarik yaplanma srasyla sevme, sevilme, balanma ihtiyalar ve kendine gven, baar, itibar, stat, ihtiyalar olarak devam eder.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Bu nedenle zellikle sosyal yardm hizmetlerinde, yardm bavurusu yapan kiinin muhtalk durumunun belirlenmesinde profesyonel inceleme ve deerlendirmeye ihtiya vardr.

  • nceleme ve deerlendirme srecinde incelemeyi yapan vakf alan, nce yardm bavurusu yapan kiinin ne sylemek istediini kabul edici, daha esnek ve toleranslbir yaklamla anlamaya almaldr.

   SZLER, VAKIF ALIANLARI OLARAK, BAVURU SAHPLERNN NE DEMEYE ALITIINI ANLAMAYA ALIIYOR MUSUNUZ?


  Let m esnasinda duygulara e l k eden f zyoloj k tepk ler

  LETM ESNASINDA DUYGULARA ELK EDEN FZYOLOJK TEPKLER

  • Yz ifadeleri

  • Beden hareketleri

  • Jestler

  • Ses tonu

  • Konuma ve kendini ifade etme biimi


  Sosyal yardimla ma ve

  • Yardm bavurusu yapan kii, baz durumlarda fkeli ya da heyecanl olabilmektedir. Bu davran sergilemelerinde yaam koullarnn verdii zorluklar, isteklerini, arzularn yerine getirememe sonucu kendisini engellenmi hissetmesi veya kiilik zellikleri temel tekil edebilir.

   SZCE BYLE BR DURUMDA NE YAPMAK GEREKMEKTEDR?

  • Byle durumlarda kabul edici ve destekleyici bir yaklam, kiinin olumlu yanlarnn pekitirilmesi, gven verilmesi, yarglamadan olduu gibi kabul edildiini ona hissettirmek kiinin kendisini ifade edebilmesi asndan yararl olacaktr.


  Sosyal destek kaynaklar

  Sosyal Destek Kaynaklar

  • Yardm bavurusu yapan kiilerle alrken en ok kullandmz kaynaklar sosyal destek kaynaklardr.

  • Sosyal destek, kiinin gerek ihtiyacna cevap verecek nitelikte kaliteli ise ve sreklilii varsa destei alan kiinin kendisini psikolojik olarak daha iyi, gvende hissetmesine, varsa depresyonunun ya da geim kaygsnn azalmasna yardm eden bir zellie sahiptir.

  • Karmza gelen kiiyi olduu gibi kabul edip, onu anladmz, insan olarak deerli olduunu hissetmesi ynnde davranrsak bu kiiye duygusal destek vermi oluruz. Yardmlarla ilgili bilgi verme, vakf dnda yararlanabilecekleri baka kaynaklarla ilgili bilgiler verme gibi yaklamlar bilgilendirici destei ifade eder. Gven veren bir yaklam tarz yine kiinin kendini psikolojik olarak iyi hissetmesinde nemli olacaktr.


  Nceleme ve de erlendirme

  nceleme ve Deerlendirme

  • Deerlendirme, genel bir tanmlamayla, bir incelemeyi yapan vakf alannn toplad bilgiler erevesinde yardm iin bavuran kiinin sorununun ve zmlerinin neler olduunu belirledii, bir dnme ve karar verme sreci olarak ifade edilebilir.

  • yi deerlendirme, yardm bavurusu yapan kiinin ve ailesinin her ynyle deerlendirilmesi anlamna gelir.

  • Sosyal yardm bavurularnda gvenilir veri toplama, nemli bir aktivitedir. Burada nemli olan, bir baka deyile yardm bavurusu yapan kiiden ve evde olan ilgili dier kiilerden gerek durumu en iyi ekilde grmemize ve anlamamza yarayan bilgileri almaktr.

  • Bu inceleme ve deerlendirme srecinde vakf alannn bavuru sahiplerine kar her koulda gereken nezaketi gstermesi, ilgili olmas, gelen bavuru sahibini hogr ile karlamas; yardm bavurusu yapan kii ve ailesinin herhangi bir sebeple olumsuz duygular iine girmesine ve vakf alan ile inatlamasna mahal vermeyecektir .


  B r nceleme ve de erlend rme raporunun er nde yer almasi gereken b lg ler

  BR NCELEME VE DEERLENDRME RAPORUNUN ERNDE YER ALMASI GEREKEN BLGLER

  • Yardm bavurusu yapan kiiyi tantc bilgiler

  • Raporun hazrlanma nedeni / amac

  • Yardm bavurusu yapan kiinin bavuru nedeni

  • Yardm bavurusu yapan kiinin sorunu, sorunlar/ilgilendii konular

  • Yardm bavurusu yapan kiinin zgemii ve aile yks

  • u anki aile yeleri / evde yaayan kiiler

  • Yardm bavurusu yapan kii asndan aile yeleri dnda dier nemli kiilerle ilikileri

  • Yardm bavurusu yapan kiinin u anki salk durumu

  • Dier aile yelerinin eitim/retim zgemii, okul baars ve performans, zihinsel zellikleri

  • Psikolojik ve duygusal durumu

  • Gl yanlar, problem zme kapasitesi ve ba edebilme becerileri

  • durumu, geliri, alma deneyimleri, meslei ve becerileri

  • kamet ettii mahalle, ev ve ulam imkanlar

  • Halihazrda/nceden yararland sosyal hizmetler ve dier hizmetler

  • Profesyonelin gzlemleri, deerlendirmeleri ve yorumlar

  • Yardm ve hizmet plan


  Nceleme ve de erlendirme raporlar n n zellikleri

  nceleme ve Deerlendirme Raporlarnn zellikleri

  • Ksa ve z olmal

  • Ak, anlalr, net ve basit yazlmal

  • Kullanl olmal

  • Belli bir format olmal

  • Gvenilirlik sosyal yardm alan kiinin durumunun anlalmasna olanak vermeli/kendisinin katlm ile hazrlanmal

  • Bireyin zel durumlar saygl bir biimde ele alnmal

  • Nesnel/objektif ifadelerle yazlmal

  • Mdahale plan sosyal yardm alan kiinin sorununun zmne uygun olmal

  • Bireyin gl yanlarna odaklanmaldr.


  Sosyal yard m alan nda profesyonel uygulama a amalar

  Sosyal Yardm Alannda Profesyonel Uygulama Aamalar

  MDAHALE AAMALARI

  1) Sosyal yardm alan kii ile karlama

  • Kiiyi iyi bir biimde karlama, selamlama ve rahata iletiim iin onu cesaretlendirme,

  • Kiinin iinde bulunduu durumu gz nne alarak, onunla ilgilenildiini hissettirme,

  • Kiinin kurumdan beklentilerinin ve hizmet verilen kurumda sorununa ynelik nasl bir alma yaplabileceinin detayl bir biimde konuulmas,

  • Hizmet verilen kurumdan yardm alp alamayacana karar verme, bunu kii ile konuma,

  • Kiiyi profesyonel yardm ilikisi ile ilgili bilgilendirme,

  • Durumu uygun ise yardm bavurusu ile ilgili gerekli belgelerin ve bavuru ilemlerinin tamamlanmasn salama


  Sosyal yardimla ma ve

  2) Deerlendirme

  Deerlendirme, drt adan ele alnabilir:

  • Bireyleri ve aileleri, birbirleri ile ilikileri, arkada ilikileri, aile yeleri arasndaki etkileimler, yakn sosyal evreleri ile ilikileri, gelenekleri, grenekleri, gl yanlar, aile ilevleri asndan deerlendirme.

  • Yaam dngsnn farkl noktalarnda (rnein ocukluk, ergenlik, evlenme, yallk, ocuk sahibi olma vb. gibi) o dneme ilikin zorluklar, yerine getirilmesi gereken geliimsel grevler, gl yanlar ve kaynaklar asndan deerlendirme.

  • Baz spesifik yaam durumlar deerlendirme odan oluturabilir. rnein, depresyon, madde bamll, davran sorunlar gibi durumlarn deerlendirilmesi sz konusu olabilir.

  • Teknikler ve deerlendirme yntemleri mikro, mezzo ve makro dzeylerde kullanlr. Dil, din, rk ve kltrel faktrler deerlendirmede nemli rol oynayabilir. Bu durumlar deerlendirmede gz nnde bulundurulmaldr.


  Sosyal yardimla ma ve

  Deerlendirme srecinde be nemli nokta vardr:

  • Bireyin katlmn salama nemlidir. Bireyin sorununun zm iin deerlendirmeyi yapan uzmann dnd zm yollar uygun olmayabilir ya da yeterli ve etkili olmayabilir.

  • Deerlendirmede her zaman bir yargya varma sz konusudur. Sosyal yardm talep edenlerin yaamlar ve sorunlar ok karmak olabilir. Gl yanlar, zayf yanlar, sorunlar her birinde farkl zelliklere sahiptir.

  • Deerlendirmede kiinin gl yanlar nemlidir. Deerlendirme srecinde bu gl yanlarn mmkn olduunca n plana karlmas gerekir. Bylece sorunlarn ele alnmas da kolaylar.

  • Deerlendirmede sorunun ak, tek bir tanm yaplamayabilir

  • Deerlendirme devam eden bir sretir. Zaman ierisinde deerlendirme sreci devam eder.

   Yardm Alan Kiilerin Gl Yanlarnn Deerlendirilmesi

  • Aile ve Arkada evresi

  • Eitimi ve alma Hayat ile lgili zgemii

  • Problem zme ve Karar Verme Becerileri

  • Kiisel Nitelikleri ve zellikleri

  • Fiziksel ve Finansal Kaynaklar

  • Tutumu, Davranlar ve Sorununa Bak As

  • Dier Gl Yanlar ya da Durumlar


  Sosyal yardimla ma ve

  Bilgi Toplama ve Deerlendirme Kaynaklar

  • Sosyal yardm talep eden kii ile ilgili gerekli bilgilerin edinilmesi iin kurumda oluturulmu formlar

  • Kii ve ilgili dier kiilerle grme yaparak bilgi toplama

  • Kii ile grme srasnda gzlem yapma, kiinin davranlar, szel olmayan ifadelerin anlamlar (alama, ekinme, utanma, agresyon, fke, motivasyon eksiklii, ilgisiz olma vb. gibi)

  • Eer imkan varsa kiinin dier aile yeleri ile, sosyal evresindeki kiilerle ilikilerini, iletiimini vs. gzlemleme (ev ziyareti, i yeri ziyareti, okul ziyareti vb.).

  • Kii ile ilgili bilgiler bazen dier kurumlarn kaytlarndan yararlanarak da elde edilebilir (rnein; tapu kayd, doktor raporu, polis kaytlar, iyeri sicili vb.).

  • Kiinin deerlendirilmesinde bazen yaplandrlm lm aralar (testler vb.) kullanlabilir.

  • Son olarak da sosyal yardm alannda alan ile yardm talebinde bulunan kii arasndaki etkileim bilgi kaynadr. Yardm talep edenin yardm sunan ile ilikisinde davranlar, alana ar baml olmas vb.


  Sosyal yardimla ma ve

  3) Mdahale plan hazrlama srecinde 7 adm vardr.

  • Sosyal yardm talep eden ile birlikte alma. Kiinin sorununun zmlenmesinde katlm salanmaldr. Her aamada olduu gibi planlama aamasnda da bu nemlidir.

  • Sorunlarn ncelik srasna konmas. Hangi sorun ya da durumun ncelikle ele alnmas gerektiinin belirlenmesi.

  • Sorunlar karlanmas gereken gereksinimlerle ilikilendirme. rnein; isizlik i bulma, depresyon tedavi gereksinimi, evsiz olma kalacak yer gereksinimi, okul baarszl ders destei vb. gibi.

  • Mdahale dzeylerinin belirlenmesi. Mikro, mezzo ve makro dzeylerde mdahaleler iin uygun stratejilerin belirlenmesi.

  • Amalarn oluturulmas.

  • Hedeflerin belirlenmesi

  • Kii ile kontrat ya da anlama yaplmas. Zaman ierisinde yaplan kontrat deiebilir, yeniden oluturulabilir.


  Sosyal yardimla ma ve

  4) Uygulama

  • Uygulama ya da mdahale aamas, sosyal yardm talep eden kii ile karlama, sistemin deerlendirilmesi ve planlamann yaplmasnn ardndan belirlenen amalarn gerekletirilmesi srecidir. Bu srete ilgili kaynaklarn ve sosyal destek sistemlerinin bireyin yararna kullanm, ilgili hizmetlerden yararlandrlmalarnn salanmas sz konusudur.

   5) Uygulamay deerlendirme

  • Profesyonel bir planl deiim srecinin baaryla bitirilebilmesi iin u grevler yerine getirilmi olmaldr:

  • almann ne zaman bitirileceine sosyal yardm alan ile birlikte karar verilmelidir.

  • Bu aamada yaanacak olan duygusal aktarmlar ele almak nemlidir.

  • Sosyal yardm alan ile alma srecinde salanan hizmetleri ve gerekletirilen amalar birlikte gzden geirmek gerekir.

  • alma sonunda elde edilen gelime ve ulalan hedefler ile baarlarn srekliliini salamak nemlidir.


  Sosyal yardimla ma ve

  6) Sonlandrma

  • Genellikle profesyonel planl deiim sreci be nedenle sonlandrlr;

  • Profesyonel yardm srecinin yararlanc tarafndan tek tarafl ve zamansz bitirilmesi nedeniyle,

  • Kurum hizmetleriyle ilgili engeller nedeniyle,

  • Zamann snrl olmas nedeniyle,

  • Zamanlamann dikkate alnmadan sonlandrlmas nedeniyle (bamllk olmas halinde),

  • Sosyal yardm sunan personelin baka bir kuruma gemesi nedeniyle.

   7) zleme

   8) Yeniden deerlendirme

   9) almay bitirmek


  Bireyle ve aileyle al mada yap lmas gerekenler

  Bireyle ve Aileyle almada Yaplmas Gerekenler

  • Birey ve ailesinin ilikilerinin dzenlenmesinde yardm etmek,

  • Birey ve ailesinin olanaklarn arttrmak,

  • Birey ve ailenin destek sistemlerini harekete geirmek,

  • Birey ve ailenin yaad evreyi deitirmek,

  • Birey ve ailenin kurum ve kurululardaki ilerini takip etmek, kurumlarla ilikilerinin gelitirmek,

  • Birey ve aileye duygusal adan destek olmak, haklarn savunmak,

  • Aile ilikilerini gelitirmek, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarn salamak.

   SZLER BREY VE ALELER LE ALIIRKEN BU NOKTALARA NE KADAR DENDNZ DNMEKTESNZ?


  Vaka y net m

  VAKA YNETM

  • Vaka ynetimi kavram sosyal yardm alannda hizmet alan insanlarn hem psikososyal sorunlar hem de onlarn ihtiya/sorunlar ile ilgilenme kapasitesine sahip bir profesyoneli tanmlar.

  • Ayrca vaka ynetimini kullanan bir profesyonel, sosyal yardm alanlar iin toplumsal sistem iinde sunulan dier sosyal kaynaklar bilir, bu sosyal kaynaklar konusunda yardm alanlar bilgilendirir, eitli kurulularca salanan sosyal yardmlarn bireyin zgn ihtiya ve sorunlarna gre tasarlanmas gerekirse hizmet sunum sistemlerinin bu zgn ihtiyalar dorultusunda yeniden tasarlanmas, deitirilmesi abasna giriir.

  • Vaka ynetimi, karmak ve pek ok problemi olan hizmet alclarn zamannda ve uygun biimde ihtiyalar olan hizmetleri alabilmesine olanak veren hizmet sunumuna ilikin bir yaklamdr.


  Vaka y netiminin ortaya k n sa layan alt fakt r

  Vaka Ynetiminin Ortaya kn Salayan Alt Faktr

  • Toplum Temelli Hizmetler

  • Yerelleme eilimi, ok eitli toplum temelli hizmet sunanlarn arasnda hizmetleri koordine etmek anlamna gelmektedir.

  • Vaka ynetimi gerekletirilmediinde, karmak problemleri olan hizmet alclar, kendileri iin gerekli olan kaynaklarn bir demetini oluturmak zorundadr. Yine hizmet alanlar sklkla birbiri ile uyumlu bir biimde hareket etme kabiliyetine eitli nedenlerle sahip olamayan pek ok hizmet salaycya eriip, verilen hizmetleri birbirleri ile uyumlu hale getirmek zorunda kalacaklardr .

  • Hizmetin gerekliliklerinin zorlamas sonucu (corafi snrlar, ya snrlamalar, hizmet sunumu iin seilme koullar) sosyal yardm sunumu paral bir biimde verilmektedir. Bylesi bir parallk hangi hizmetlerin bireyler iin uygun olduunu belirlemeyi karmak hale getirmektedir.

  • Sosyal destek a, formal hizmetlerin olumlu etkilerini arttrabilecei gibi azaltabilmektedir. Vaka yneticileri, formal ve informal kaynaklarn birbirini tamamlamas ve birbirinin yararn artrmas asndan son derece nemli bir role sahiptir.

  • Maliyetleri drme, kt kaynaklar koruma, hizmet alanlarn ihtiyalarn karlama vaka ynetiminin sunduu etkili sreleri gerektirmektedir.


  Vaka y netimi tan m ama ve lkeleri

  Vaka Ynetimi: Tanm, Ama ve lkeleri

  Vaka ynetiminin temel amac;

  • nsanlara kaynaklarn salanmasnda yardm

  • nsanlar ile evrelerindeki dierlerinin etkileimlerini kolaylatrmak

  • rgtler ve toplumun bir btn olarak insanlara duyarl olmalarn salamaktr.


  Sosyal yardimla ma ve

  Moore (1990)a gre vaka ynetiminin amalar:

  • evresel deiimlere karlk verebilmesi bakmndan bireylerin potansiyellerini artrmak,

  • Aile ve birincil gruplarn bakm kapasitesini gelitirme,

  • Formal bakm sistemleri ile dier uygun bakm sistemlerini btnletirmek,

  • Birey ve birincil gruplarn ihtiyalarn karlamak iin formal sistemin yeteneklerini artrmak.

   SZLER YAPTIINIZ ALIMALARLA BUAMALARDAN HANGLERNE HZMET ETTNZ DNMEKTESNZ?


  Sosyal yardimla ma ve

  Birey Odakl Amalar

  • Verilen hizmetlerin bireyin ihtiyalarna uygun olmasn garanti altna almak

  • Uzun dnemli bakm hizmetlerinin uygunluunu izleme ve denetleme,

  • Uzun dnemli bakm hizmetlerinden bireyin yararlanmasn salama

  • Hizmet alana bakm verenleri destekleme

  • Kurum ve toplum temelli bakm sistemleri arasnda kpr oluturmak

   Sisteme Ynelik Amalar

  • Kurum temelli olmayan hizmetlerin geliimini kolaylatrma

  • Uzun dnemli hizmet sunumunda kaliteyi gelitirme,

  • Uzun dnemli hizmet sunumunun koordinasyonunu artrma

  • Uygun olmayan kurumsal yerletirmeleri nlemek amacyla en riskli grup olan bakm evlerindeki bireylere ynelmek

  • Hizmet alanlarn hizmetlerden yararlanmasn kontrol ederek maliyetleri azaltmak


  Vaka y netiminin temel lkeleri

  Vaka Ynetiminin Temel lkeleri

  • Hizmetler belirli bir mracaatnn ihtiyalarn karlamak iin zel olarak tasarlanm ya da gelitirilmitir, yani bireyselletirilmitir.

  • Hizmetler, konut, rekreasyon, finans gibi hizmet alann yaamnn tm boyutlarna ilikin olmas nedeni ile kapsamldr.

  • Hizmetlerin tekrarlanmas (dublikasyonu) nlenir ve maliyetleri drlr.

  • Hizmet alanlar genellikle kendi kararlarn almalar ynnde cesaretlendirilir ve kendi yaamlarn tek balarna idame ettirmeye ilikin eyleme gemeleri ynnde glendirilir.

  • Hizmet alanlara ynelik izleme fonksiyonu hizmetlerin kullanmn kolaylatrr, daha sonra ne tr hizmetlerin gerekebileceini belirler.

  • Kurulu ve hizmetlerin formal destek sistemleri aile ve arkadalar da ieren informal destek sistemleri ile btnletirilir.


  Vaka y netimi rol ve fonksiyonlar

  Vaka Ynetimi Rol ve Fonksiyonlar

  • Hizmetlere ulama

  • Ekibin Planlanmas

  • Yardm alanlar ile Kaynaklar likilendirmek

  • Savunuculuk

  • Hizmetleri Koordine Etmek

   Sosyal yardm alannda vaka ynetimi zel uzmanlk ve donanm gerektiren bir saha olmakla birlikte, bu srece sosyal yardm alannda alan tm personelin katlm bir zarurettir. Bu srete mesleki bilgi, beceri ve etik dzleminde yetkin olan meslek elemanlarnn destek alabilecekleri dier personelin bu konuda bilgi ve beceri kazanmas sreci kolaylatrc bir etki yaratacaktr.


  Sosyal yard m sunumunda vaka y netimi rne i

  Sosyal Yardm Sunumunda Vaka Ynetimi rnei

  • Aada Gndz Ailesi rneinde, kurgusal bir vaka zerinden, vaka ynetimi kavramnn, SYDVler ve sosyal yardm hizmeti sunan dier kurulular balamnda uygulan ele alnmaktadr.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Gndz Ailesinin en kk ocuu olan brahim, zrl olmas nedeniyle, bir kamu hastanesinde tedavi grmektedir. Ailenin yeil kart olmakla birlikte, brahimin kulland zel ara ve gerelerin bir ksm, ailenin yoksulluk iinde olmas nedeniyle, SYDV tarafndan ilgili mevzuat gerei, denmektedir. Yine aileye ihtiyalar olan gda, barnma ve yakacak yardm ile dier kardelerin okula devam edebilmeleri iin eitim yardm SYDV tarafndan salanmtr. Ailenin byk ocuu olan ve ailenin geimini salayan Cemal askere gitmitir ve aile geimini salamada glk ekmeye balamtr. 4109 sayl Asker Ailelerinden Muhta Olanlara Yardm Hakknda Kanun konusunda SYDV alan aileyi prosedr ve kanunun ierii hakknda bilgilendirerek, yardm balanmas iin gerekli admlar balatmtr. Ayn zamanda, ailede 65 yan dolduran ve 2022 sayl kanunun kriterlerine uyduu halde, 2022 Sayl 65 Yan Doldurmu Muhta, Gsz ve Kimsesiz Trk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Yasadan haberdar olmayan Muharrem Amca bulunmaktadr. Aile ilgili yasa konusunda bilgilendirilerek, yalya aylk balanmas konusunda gerekli bilgiler verilir.


  Sosyal yardimla ma ve

  • eitli ve zgn ihtiyalar tek bir sosyal yardm kuruluu tarafndan karlanamayan bu ailenin ihtiyalar SYDV alannn hizmetleri koordine eden yaklam sayesinde aileye zel bir erevede ele alnmtr. Bylesi bir yaklam, ailenin ihtiyalarn bir btn olarak gren ve sosyal yardm hizmetini de bu adan tasarlayan modern sosyal yardm anlaynn SYDVlere uyarlanmasn ve vatandan etkili bir hizmet almasn salar.

  • SYDVler yoksul kesimlerin, sosyal hayata etkili ve verimli bir biimde katlabilmeleri noktasnda ilevseldir. SYDVlere vaka ynetimi erevesinde sz konusu rol ve ilevleri yklemek, sosyal yardm alannda ciddi bir dnm anlamna gelmektedir.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Ekip almas, zellikle sosyal yardm hizmetlerinin yrtlmesi srecinde, hizmet kalitesine olumlu katk salayaca bilinen bir yntem ve yaklamdr. zellikle oklu sorunlar bulunan bireylerle alrken, sosyal yardm alanlar farkl birikimlerini etkili ve verimli bir biimde kullanabilmek iin ekip almas yntemiyle almaldr. Bunun anlam, sosyal yardm sunan SYDV dndaki kamusal ve zel kurulularda alan profesyoneller ile SYDV alanlarnn bir btnlk halinde hizmetleri tasarlamalarn salamaktr. Bu nokta bizi modern an ibirlii ve egdm ile karakterize edilen ekip almas kavramna gtrmektedir.


  Sosyal yardimla ma ve

  • Ekip almas, koordineli eyleme gemeyi gze alan, dzenli bir temas halinde ibirlii yapan kk bir grup olarak tanmlanmaktadr. Bu gre gre yeler, amalarn bildiklerinde sorumlu ve gnll olarak yaplacak ie katkda bulunarak birbirlerini desteklerler ve sonuta bir ekip almasn ekillendirirler.

  • Ekibin dinamik olarak grev yapabilmesi, ekip yelerinin birbirlerine kar ak, anlayl olmalar, gvenilir biimde duygu ve dncelerini rahata ifade edebilmelerine ve ekip liderinin bu durumu objektif olarak deerlendirerek ekibi ele alabilmesine baldr. Bir ekibi oluturan drt nemli boyut vardr.

  • Bunlar; ekip yeleri, ekip lideri, ekibin amac ve bu amaca ulaabilmede kullanlacak yntemlerdir.


  Sosyal yardimla ma ve

  Ekipte Olmas Gereken zellikler

  • Ekip, nceden belirlenmi snrl bir zaman diliminde almaldr. Ancak, ekip elemanlarnn daha nce birlikte almam olmalar durumunda, alanlarn bir hazrlk ve alma dnemine gereksinimleri olacandan, ok ksa sreli almalarda yer almamalarna dikkat edilmelidir. Ekip, almann sonlandrlmasn takiben dalmal ve elemanlar gerektiinde yeni bir almada ya da ekipte grevlendirilmek zere rutin ilerine dnmelidirler. Ekipteki her elemann sorumluluu belirlenmelidir.

   Ekip yelerinde Bulunmas Gereken Nitelikler

  • Sorumluluk duygusu tamak,

  • Endielerin stesinden gelebilmek,

  • Kendi duygularn denetleyebilmek,

  • Uygun davranlarda bulunmak,

  • Gvenilir olmak,

  • Ekip ierisinde alma becerisine sahip olmak,

  • eitli toplumsal kurulularla ibirlii yapabilmek.


  Ek p ali masinda ya anan g l kler

  EKP ALIMASINDA YAANAN GLKLER

  • Ekip yelerinin tmn ayn zamanda ve istenilen yerde bir araya getirememe,

  • Amaca ynelik olarak ortak olan hedefi yakalayamama ve gl ekip anlayn srdrememe,

  • Kiiler aras ihtiyalar karlayamama,

  • Liderlik atmalarn zmleyememe,

  • Uygun mekan ve zaman dzenleyememe,

  • letiim kopukluu,

  • atmalar etkili olarak zmleyememe,

  • Ben odakl davranlarla ba edememe,

  • Gereki olmayan beklentiler,

  • Ekip yeleri arasndaki karlkl kabul ve sayg eksiklii.


  Sosyal yardimla ma ve

  ETK

  • nsana hizmet sunan yaplarda hizmet alanlara hizmetin hangi artlar altnda verilecei toplumun ekonomik, sosyal ve kltrel durumuna gre farkllar ve toplumdaki yasalarla hizmetin erevesi belirlenir. Ancak, hizmetlerin sunum erevesini izen sadece yasalar deildir. O hizmeti sunan profesyonellerin (doktorlar, retmenler, polisler, sosyal yardm alannda alanlar v.b.) temsil ettikleri mesleklerin deerleri ve etik ilkeleri de hizmet sunumunu nemli lde etkilemektedir. Bir hizmeti meslek yapan sadece bilgisi (nasl yaplaca) deil, ayn zamanda deerleri ve etik ilkeleridir (meslein nasl doru yaplaca).

  • Mesleki etikise, tm durumlarda uyulmas gereken evrensel ilkelere ve standartlara dayaldr. Bir baka deyile meslein kabul ettii deerlerin nasl gerekletirileceini kapsar.


  Sosyal yardimla ma ve

  Sosyal yardm alannda alanlar insanln geliimi iin mesleki tutum, karar ve eylemlerinde aada belirtilen temel ilkelerden hareket ederek hizmet verir:

  • Her insann kendine zg bir deeri vardr ve bu deer onun sayg grmesini gerektirir.

  • Her insann, bakasnn hakkn ihlal etmemek kouluyla, kendisini gelitirme hakk ve toplumun geliimine katk verme sorumluluu vardr.

  • Her toplum, ynetim biimi ne olursa olsun, tm yelerinin en st dzeyde yarar iin ilev grmeli; yelerinin kendilerini gelitirmeleri iin gerekli koul ve olanaklar salamaldr.

  • Birlemi Milletler nsan Haklar Evrensel Bildirgesinde ve kaynan bu Bildirge'den alan dier uluslararas belgelerde ifade edilen, bireylerin ve gruplarn temel insan haklarna sayg gsterilmelidir.

  • Sosyal yardm alannda alanlar kendilerinin yardmna ve tavsiyesine gereksinim duyan herkese (cinsiyet, ya, zrl olma, renk, rk, toplumsal snf, dil, din, siyasal gr ve cinsel tercih durumuna gre ayrm yapmakszn) mmkn olan en iyi hizmeti sunar.

  • Mesleki tutum, karar ve eylemlerinde sosyal adaletsizlikle mcadele eder.

  • Nesnel olma, mesleki bilgi ve becerilerini gelitirme, uygulama yaptklar alanlarda yetkin olma sorumluluklar vardr.

  • Gizlilik, mahremiyet/zel hayatn korunmas ve mesleki almalarnda elde ettikleri bilgiyi sorumlu bir biimde kullanma ilkelerine uyar. Bu ilkelerle lke mevzuat arasnda uyumazlk olduu zaman bile gizlilik ilkesine bal kalr.

  • Hizmet alanlarla ibirlii iinde alr ve onlar en st dzeyde katlm iin destekler (www.shudernegi.org).


  Sosyal yardimla ma ve

  Sosyal yardm alannda alanlarn sosyal yardm alanlara kar etik sorumluluklar u ekilde ifade edilebilir;

  • Hizmet Alanlara Ballk

  • Kltrel Duyarlk ve Sosyal Farkllk

  • Kendi Kaderini Belirleme

  • Mahremiyet ve Gizlilik

  • Bilgilendirilmi Onay

  • Kaytlara Ulama

  • Hizmetlerin Kesintiye Uramamas

  • kar atmalar

  • Hizmetler in demeler

  • Duygusal/Cinsel liki

  • Fiziksel Temas

  • Cinsel Taciz

  • Kk Drc Dil Kullanma


  Sosyal yardimla ma ve

  • Sosyal yardm alannda alan meslek elamanlarnn yoksul bireylere sunduklar yardmlarda dikkat etmeleri gereken noktalar u ekilde belirtilebilir;

   • Yardmn bir ltuf deil bir hak olduunun kabul edilmesi son derece nemlidir. Buradan hareketle yardmn, bilimsel, objektif ve llebilir temellere dayanmas gereklidir.

   • Yardm edenle yardm alan arasndaki iliki gl-gsz pratiinde olumasnn nne geilmelidir.

   • Yardm veren kii yardm alan kiiyi aalayacak, rencide edecek szl ya da szsz mesajlar vermemeli, davranlarda bulunmamaldr.

   • Yardmlar, bireyleri baml klc deil, destekleyici ve yeniden ilevsel hale gelmelerini salayc nitelikte olmaldr.


 • Login