Żelazo – najpospolitszy metal ciężki - PowerPoint PPT Presentation

Do wiadczenie wp yw kreta s ody oczyszczonej octu wody i soli kuchennej na proces utleniania elaza
Download
1 / 19

 • 139 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Doświadczenie: Wpływ kreta , s ody oczyszczonej , octu , wody i soli kuchennej na proces utleniania żelaza . Żelazo jest bardzo rozpowszechnionym pierwiastkiem występującym w naszym otoczeniu. Podczas tego doświadczenia zbadamy jaki wpływ ma rodzaj otoczenia na szybkość procesu rdzewienia.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Żelazo – najpospolitszy metal ciężki

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Do wiadczenie wp yw kreta s ody oczyszczonej octu wody i soli kuchennej na proces utleniania elaza

Dowiadczenie: Wpyw kreta , sody oczyszczonej , octu , wody i soli kuchennej na proces utleniania elaza

elazo jest bardzo rozpowszechnionym pierwiastkiem wystpujcym w naszym otoczeniu. Podczas tego dowiadczenia zbadamy jaki wpyw ma rodzaj otoczenia na szybko procesu rdzewienia


Elazo najpospolitszy metal ci ki

elazo najpospolitszy metal ciki

 • Czyste elazo jest lnicym, srebrzystym, do twardym i stosunkowo trudnotopliwym metalem, ktry ulegapasywacji. Domieszka krzemu bd wgla, zwizana z procesem otrzymywania metalu z rud elaza, zwiksza gboko i szybko korozji. Od wiekw jest stosowane w formiestopwzwglemzwanymeliwemistaloraz stopw zmanganem,chromem,molibdenem,wanademi wieloma innymi (s to tzw.stale stopowe).


Elazo najpospolitszy metal ci ki

Rdza

 • Rdza -niejednolita warstwa produktwutlenianiaelazai jegostopw(np.stali) w wodzie, wilgotnej atmosferze lub gruncie, zawierajca gwnietlenkiiwodorotlenkielaza . Jedna z najbardziej znanych postaci w jakich wystpuje elazo .


Etap 1

Etap 1

Do soikw z wczeniej przygotowanymi kolejno : wod z kretem do udraniania rur ,wody z sol kuchenn , sod oczyszczon, octem i zwyk wod wrzucamy elazne gwodzie , by przyspieszy reakcje dolewamy wody utlenionej


Etap 2

Etap 2

Zagldamy do naszych soikw po 12 godzinach

- wydaje si e gwodzie zanurzone w krecie nie pomylay nawet o przereagowaniu . Kret to po prostu wodorotlenek sodu (NaOH) w rnym - zalenym od producenta steniu


Elazo najpospolitszy metal ci ki

Zupenie inne obserwacje notujemy w soiku z roztworem soli kuchennej NaCl . Gwodzie okrywaja si rdzawym osadem.

Podobny proces obserwujemy w soiku z roztworem sody oczyszczonej - NaHCO3


Elazo najpospolitszy metal ci ki

W soiku z wod korozja zachodzi wolniej aczkolwiek efekty s widoczne.

W soiku z octem wydziela si bezbarwny gaz . Nie wida oznak korozji .

Ocet wodny roztwrkwasu octowego(CH3COOH)


Etap 3 po 48 godzinach

Etap 3 po 48 godzinach

- gwodzie z sod "porosy" rudawym nalotem

- w soiku z gwodziami z octem roztwr zabarwi si na pomaraczowo


Elazo najpospolitszy metal ci ki

w soiku z gwodziami z kretem woda zmtniaa / jest takie zamglone

w soiku z sam wod gwodzie porosy nalotem ktry si odczepia i fruwa

w soiku z roztworem soli kuchennej gwodzie porosy niezbyt grubym rwnomiernym nalotem


Etap 4 po 60 i 84 godzinach

Etap 4 po 60 i 84 godzinach

Kret

Soda oczyszczona


Elazo najpospolitszy metal ci ki

Woda

Ocet


Elazo najpospolitszy metal ci ki

- Roztwr soli


Wnioski

Wnioski

W Krecie a , waciwie NaOH reakcja utleniania elaza nie zachodzi . Wodorotlenek sodu jest mocn zasada w wodzie dysocjujena jedno dodatnijon(kation)metaluorazanionOH

Blokujc reakcj elaza z tlenem.


Elazo najpospolitszy metal ci ki

W occie a waciwie w roztworze kwasu octowego (CH3COOH) reakcja zachodzi bardzo powoli ,poniewa kwas octowy zalicza si do sabych elektrolitw, tote jonw wodorowych i octanowych powstaje niewiele.


Elazo najpospolitszy metal ci ki

W roztwr soli kuchennej reakcja przebiega szybko ,a rdza ma charakter korozji rwnomiernej. NaCl jest sola silnego kwasu i mocnej zasady w wodzie dysocjuje na jony anion Cl i kation Na i lekko tylko spowalnia reakcje rdzewienia w porwnaniu z zwyka wod .


Elazo najpospolitszy metal ci ki

W roztworze sody oczyszczonej ,a waciwie wodorowglanie sodu NaHCO3 ,reakcja zachodzi bardzo szybko. Soda rozpuszcza sie si w wodzie umoliwiajc utlenianie elaza


Elazo najpospolitszy metal ci ki

Korozja ma najszybszy przebieg w wodzie gdzie nic jej nie spowalnia . elazo ulega szybkiemu utlenieniu i powstaje gruba odrywajca sie od gwodzi warstwa rdzy .


Dzi kujemy za uwag

Dzikujemy za uwag

 • Dowiadczenie wykonane przez Cezarego Boch i Piotra Krawczyka


R d a

rda:

 • Podrcznik Wsip Chemia 1 zakres rozszerzony

 • pl.wikipedia.org

 • www.Google.pl/grafika

 • Zdjcia wasne


 • Login