Ökodisaini protsess
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 16

Ökodisaini protsess ja elutsükli mõjude hindamine PowerPoint PPT Presentation


  • 147 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ökodisaini protsess ja elutsükli mõjude hindamine. Toote elutsükkel. Ökodisainil põhinev toote elutsükkel. Ökodisainil põhinev toote elutsükkel. Ökodisaini protsessi võib jagada kolme peamisse etappi.

Download Presentation

Ökodisaini protsess ja elutsükli mõjude hindamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Ökodisaini protsessja elutsükli mõjude hindamine


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Toote elutsükkel


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Ökodisainil põhinev toote elutsükkel


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Ökodisainil põhinev toote elutsükkel


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Ökodisaini protsessi võib jagada kolme peamisse etappi

  • NB! Protsess peaks hõlmama spetsialiste teaduse- ja arenduse, disaini, tootmise, handkimise, logistika, projektijuhtimise ja turunduse valdkonnast


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

1. Etapp: Mõjude hindamine


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Erinevatel toodetel/teenustel on igas elutsükli etapis erinev mõju

  • nn. Passiivsed tooted: Mõju kasutamise jooksul on väike või peaaegu puudub. Suurim mõju ilmneb näiteks materjalide kaevandamise või puidu kogumise käigus.

  • nn. Aktiivsed tooted: Suurim mõju avaldub kasutamise käigus, tarbivad töö käigus energiat ja vett. Näit. Elektritooted, kütte- ja ventilatsiooniseadmed.


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Elutsükli etappides esinevad küsimused


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Elutsükli mõju hindamine

  • Aitab mõista toote või teenusega seotud olulisemad mõjud (valupunktid)Aitab välistada teemad ja etapid, mis on ebaolulised

  • Edasi on võimalik mõelda, kuidas teha valikuid disainistrateegiate osas (disaini fookusvaldkonnad)

  • Seejärel tule prioritiseerida, millises valdkonnas on võimalik kõige rohkem areneda (hetkeolukords vs arenguvõimalused)


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Mõjude prioritiseerimine


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Disaini fookusvaldkonnad


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Disaini fookusvaldkonnad


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Disaini fookusvaldkonnad


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Disaini fookusvaldkonnad


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Disaini fookusvaldkonnad


Kodisaini protsess ja eluts kli m jude hindamine

Juhan Ruut

[email protected]

+372 508 3504


  • Login