Prvi razpis programa Območje Alp Projektna naloga ToR - PowerPoint PPT Presentation

Prvi razpis programa
Download
1 / 6

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prvi razpis programa Območje Alp Projektna naloga ToR. 12. december 2007, BSC Kranj. Tomaž Miklavčič Ministrstvo za okolje in prostor Direktorat za evropske zadeve In investicije. Projektna naloga - Terms of Reference (ToR).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prvi razpis programa Območje Alp Projektna naloga ToR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prvi razpis programa obmo je alp projektna naloga tor

Prvi razpis programa Območje AlpProjektna naloga ToR

12. december 2007, BSC Kranj

Tomaž Miklavčič

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za evropske zadeve In investicije


Prvi razpis programa obmo je alp projektna naloga tor

Projektna naloga - Terms of Reference (ToR)

 • ToR sprejme Programski odbor za vsak razpis posebej in v njih podrobneje določi pogoje razpisa:

 • Formalne zahteve

 • 2. Administrativno ustreznost – Eligibility criteria in

 • izbirne pogoje – Selection Criteria

 • 3. Način izbire (ocenjevanja) predlogov projektov

 • ToR je objavljen na spletni strani programa.


Formalne zahteve

Formalne zahteve

 • Splošni postopek razpisa: razpis v dveh fazah

 • Prioritete: razpis odprt za projekte v vseh treh prioritetah

 • Omejitve proračuna projektov: ni formalnih omejitev

 • Financiranje iz javnih sredstev

 • Trajanje projektov: največ 36 mesecev

 • Časovni potek razpisa

 • Prijava projektov na razpis


Administrativna ustreznost in izbirni pogoji

Administrativna ustreznost in izbirni pogoji

Projekti naj prispevajo k doseganju programskih ciljev.

 • Administrativna ustreznost je pogoj za ocenjevanje EoI ali AF


Izbirni pogoji vsebinska ustreznost projekta

Izbirni pogoji – vsebinska ustreznost projekta

 • Jasna povezanost s transnacionalnim problemom ali izzivom – rabo endogenih potencialov, skladnost projekta s cilji programa

 • Med sektorski pristop in celovit pristop na območje

 • Jasno definirani rezultati ter dosežki projekta

 • Kapitalizacija rezultatov projektov iz prejšnjega programskega obdobja (INTERREG IIIB + drugi programi)

 • Razviden prispevek projekta k rasti, novim delovnim mestom, trajnostnemu teritorialnemu razvoju

 • Ciljem projekta prilagojeno (ustrezno) partnerstvo

 • Reference LP pri vodenju tovrstnih projektov

 • Ustreznost proračuna (cost – benefit)

 • Ustrezen načrt promocije rezultatov in dosežkov projekta


Na in ocenjevanja projektnih predlogov

Način ocenjevanja projektnih predlogov

 • Oceno EoI pripravijo JTS in ACP

 • TF odloči kateri projektni predlogi se povabijo v drugo fazo razpisa

 • Oceno AF pripravi JTS ob podpori ACP (po potrebi se vključuje ekspertna mnenja)

 • Končno odločitev o financiranju projektov sprejme Programski odbor


 • Login