tr gonometr
Download
Skip this Video
Download Presentation
TRİGONOMETRİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100

TRİGONOMETRİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 301 Views
  • Uploaded on

TRİGONOMETRİ. BİRİM ÇEMBER. Analitik düzlemde, merkezi başlangıç noktasında ve yarıçapı 1 birim uzunlukta olan çembere, birim çember denir ve denklemi. biçiminde yazılır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TRİGONOMETRİ' - elaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide4
Analitik düzlemde, merkezi başlangıç noktasında ve yarıçapı 1 birim uzunlukta olan çembere, birim çember denir ve denklemi

biçiminde yazılır.

AOP açısı pozitif yönlü bir açıdır. AP yayı pozitif yönlü bir yaydır. POA açısı negatif yönlü bir açıdır. PA yayı negatif yönlü bir yaydır.

a lar l mede kullanaca m z l birimleri derece radyan ve grad olarak isimlendirilir
Açıları ölçmede kullanacağımız ölçü birimleri derece, radyan ve grad olarak isimlendirilir.
  • Derece: Bir çemberin çevresini 360 eş parçaya bölelim. Birbirine eş olan bu 360 yay parçasından herhangi birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece denir ve (º) ile gösterilir.

1º ‘nin 60’da birine 1 dakika denir ve (‘) simgesi ile gösterilir.

1’ ‘nin 60’da birine 1 saniye denir ve (‘‘) simgesi ile gösterilir.

slide6
Grad: Bir tam çember yayını 400 eş parçaya böldüğümüzde her bir parçayı gören merkez açının ölçüsüne, 1 grad denir. Grad g simgesi ile gösterilir.
  • Radyan: Bir çemberde, yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir. Öyleyse, bir çember yayının ölçüsü

radyandır.

a l birimlerinin birbirine d n t r lmesi
Açı Ölçü Birimlerinin Birbirine Dönüştürülmesi

Bir çember yayının ölçüsü 360 derece veya 400 grad veya radyandır. O halde;

yazılabilir. Bu eşitlik

sadeleştirilirse;

elde edilir.

rnek l s radyan olan a y derece ve grad t r nden yaz n z
Örnek:Ölçüsü radyan olan açıyı, derece ve grad türünden yazınız.

Çözüm:

tan m bir a n n l s 1 derece olarak verilmi se
Tanım: Bir açının ölçüsü;1) Derece olarak verilmişse,

aralığındaki değere;

2) Radyan olarak verilmişse,

aralığındaki değere;

aralığındaki değere;

3) Grad olarak verilmişse,

o açının esas ölçüsü denir.

rnek l s 3826 olan a n n esas l s n bulunuz
Örnek: Ölçüsü 3826º olan açının esas ölçüsünü bulunuz.

Çözüm:

3826º = 226º + 10.360º olur.

O halde 3826º ’nin esas ölçüsü 226º ’dir.

rnek l s 1324 olan a n n esas l s n bulunuz
Örnek: Ölçüsü -1324º olan açının esas ölçüsünü bulunuz.

Çözüm:

-1324º = 116º + (-4).360º olur.

O halde -1324º ’nin esas ölçüsü 116º ’dir.

rnek l s olan a n n esas l s n radyan cinsinden bulunuz
Örnek: Ölçüsü olan açının esas ölçüsünü radyan cinsinden bulunuz.

Çözüm:

O halde ’in esas ölçüsü ’dir.

rnek l s olan a n n esas l s n radyan cinsinden bulunuz1
Örnek: Ölçüsü olan açının esas ölçüsünü radyan cinsinden bulunuz.

Çözüm:

O halde ’nın esas ölçüsü ’dır.

rnek l s 500 grad olan a n n esas l s n grad cinsinden bulunuz
Örnek: Ölçüsü 500 grad olan açının esas ölçüsünü grad cinsinden bulunuz.

Çözüm:

O halde 500G ’ın esas ölçüsü 100G ’dır.

slide18
Verilen bir birim çember üzerinde alınan P(x,y) noktası başlangıç noktası ile birleştirildiğinde pozitif x ekseni ile oluşan θ açısı için aşağıdakiler söylenebilir:
buna g re
Buna göre,

[OP] doğrusu uzatılarak

birim çembere A

noktasından çizilen teğet

ile R(1,t) noktasında

kesişiyor.

tan θ=t ’dir.

biçiminde tanımlanır.

bu oranlar incelendi inde
Bu oranlar incelendiğinde,

sonuçları elde edilir.

slide23
Örnek:

Verilen şekilde AB

değeri kaçtır?

slide24
Çözüm:

Trigonometrik oranları kullanmak için dik üçgen oluşturulduğunda

olur.

bir trigonometrik oran verildi inde di erlerini bulmak

Bir trigonometrik oran verildiğinde diğerlerini bulmak

Bir trigonometrik oran verildiğinde dik üçgen yardımı ile diğer trigonometrik oranlar bulunur.

rnek 1
Örnek 1

olduğuna göre diğer trigonometrik oranları bulunuz.

z m oran ndan yola k larak bir dik gen izilir pisagor ba nt s kullan larak nc kenar bulunur
Çözüm: oranından yola çıkılarak bir dik üçgen çizilir. Pisagor bağıntısı kullanılarak üçüncü kenar bulunur.
slide29
olur.
  • Bir sayı birim çember üzerindeki bir P noktasına eşleştirildiğinde tanıma göre

P=(cosθ, sinθ)

olduğu biliniyor.

  • Çemberin yarıçapı 1 olduğuna göre,

P’nin apsis ya da ordinatının mutlak değeri en fazla 1’dir.

O halde;

slide30
Birim çember üzerindeki P(x,y) noktasının

apsisi cos θ,

ordinatı sin θ olduğuna göre,

I, II, III, IV numaralı bölgelerde trigonometrik fonksiyonların işaretleri,

esas l leri 90 90 270 270 olan a lar
Esas Ölçüleri θ, 90-θ, 90+θ, 270-θ, 270+θOlan Açılar

Üçgenlerin eşitliğinden K, L, M, N, noktalarının ordinatları (sinüsleri) P noktasının apsisine (kosinüsüne), apsisleri (kosinüsleri) ise P noktasının ordinatına (sinüsüne) mutlak değerce eşittir.

bu bilgiden yola k larak
sin (90º-θ)=cos θ

cos (90º-θ)=sin θ

tan (90º-θ)=cot θ

sin (270º-θ)=-cos θ

cos (270º-θ)=-sin θ

tan (270º-θ)=cot θ

sin (90º+θ)=cos θ

cos (90º+θ)=-sin θ

tan (90º+θ)=-cot θ

sin (270º+θ)=-cos θ

cos (270º+θ)=sin θ

tan (270º+θ)=-cot θ

Bu bilgiden yola çıkılarak,
l ler negat f olan a ilar
ÖLÇÜLERİ NEGATİF OLAN AÇILAR

sin (-θ)=-sin θ

cos (-θ)=cos θ

tan (-θ)=-tan θ

rnek 1 sin 150
ÖRNEK 1: sin 150º=?

ÇÖZÜM:

sin150º= sin (180º-30º)=sin30º=½

veya

sin 150º=sin (90º+60º)=cos60º=½

rnek 2 cos 240
ÖRNEK 2: cos 240º = ?

ÇÖZÜM:

cos 240 º= cos (180 º+60 º)=-cos60 º=-½

veya

cos240 º=cos(270 º-30 º)=-sin30 º=-½

rnek 3 tan 315
ÖRNEK 3: tan 315º = ?

ÇÖZÜM:

tan 315 º = tan (360 º-45 º) = -tan45 º = -1

veya

tan 315 º = tan (270 º+45 º) = -cot 45 º= -1

rnek 4 sin 10 a ise cos 190 yi a cinsinden bulun
ÖRNEK 4: sin 10º = a ise cos 190º’yi a cinsinden bulun.

ÇÖZÜM:

cos 190º=cos(180º+10º)=-cos10º

10º için dik üçgen çizilirse;

-cos10º =-

rnek 5 sin 840
ÖRNEK 5: sin(-840º)=?

ÇÖZÜM:

Önce - 840º’nin esas ölçüsü bulunur.

-840º=-3.360º+240º

Esas ölçü= 240º

Sin(240º)=sin (180º+60º)

=-sin60º

=

rnek 6 sin 150
ÖRNEK 6:sin(-150º)=?

ÇÖZÜM:

sin(-150º)=-sin 150º

-sin(180º-30º)

=-sin30º

=-½

i s n s teorem
I) SİNÜS TEOREMİ

Herhangi bir ABC üçgeninde üçgenin çevrel çemberinin yarıçapı R olsun.

‘dir.

rnek 11
ÖRNEK 1:

Yanda verilen üçgende c kenarının uzunluğunu ve bu üçgenin çevrel çemberinin yarıçapını bulun.

ÇÖZÜM:

ii kos n s teorem
II) KOSİNÜS TEOREMİ

Herhangi bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında,

bağıntıları vardır.

rnek 12
ÖRNEK 1:

Bir ABC üçgeninde a=4 b=3 c=6 ise kaçtır?

ÇÖZÜM:

16=9+36-2.3.6

=

rnek 2
ÖRNEK 2:

ÇÖZÜM:

Kenarları arasında bağıntısı olan

üçgenin açısının ölçüsü nedir?

Verilen bağıntı ‘dır. Kosinüs teoremine göre ‘dir.

O halde, olur.

rnek 3
ÖRNEK 3:

ÇÖZÜM:

ABD üçgeninde

DBC üçgeninde

Verilen şekilde x değerini bulun.

rnek 13
ÖRNEK 1:

Verilen şekilde

olduğuna göre

ÇÖZÜM:

rnek 21
ÖRNEK 2:

Şekilde verilen ölçülere göre

kaç birim karedir?

ÇÖZÜM:

‘dir. DEC üçgeninde;

rnek 22
ÖRNEK 2:

ÇÖZÜM:

olduğuna göre

rnek 31
ÖRNEK 3:

ÇÖZÜM:

olduğuna göre

rnek 4 cos 15
ÖRNEK 4: cos²15º=?

ÇÖZÜM:

cos2x=2cos²x-1 olduğuna göre

rnek 5 sin75 cos75
ÖRNEK 5: sin75.cos75=?

ÇÖZÜM:

sin2x=2sinxcosx olduğuna göre

sin75 º.cos75 º

=½sin150º

=½sin(180º-30º)

=½sin30 º

=½.½=¼

rnek 6 sin15 cos15
ÖRNEK 6: (sin15 º-cos15º)²=?

ÇÖZÜM:

(sin15 º-cos15º)²

= sin ²15º+cos ² 15º-2sin15ºcos15º

=1-sin30º

=1-½

rnek 7 cos5 t ise cos40 cos50 t cinsinden nedir
ÖRNEK 7: cos5º=t ise cos40º.cos50ºt cinsinden nedir?

ÇÖZÜM:

cos50º=sin40º ve sinxcosx= ½ sin2x olduğu biliniyor.

cos40ºsin40º= ½ sin80º= ½ cos10º olur.

cos10º’yi hesaplamak için

cos2x=2cos ² x-1 özdeşliğini kullanırsak

cos10º=2cos ² 5º-1=2t ² -1 olur.

cos40º.cos50º= ½ [2t ² -1] sonucu elde edilir.

rnek 8 ise sin2x
ÖRNEK 8: ise sin2x=?

ÇÖZÜM:

sin2x=2sinxcosx’dir.

x açısı için dik üçgen oluşturulduğunda ve

x’in 2. bölgede yer aldığı göz önüne alındığında (sinx>0, cosx<0)

sonucu elde edilir.

rnek 10 ise cosx
ÖRNEK 10:ise cosx=?

bulunur.

Dik üçgen yardımı ile,

olur.

i arp m bi imindeki ifadeleri toplam bi iminde yazmak
I)Çarpım biçimindeki ifadeleri toplam biçiminde yazmak

cosxcosy=½[cos(x+y)+cos(x-y)]

sinxsiny=-½[cos(x+y)-cos(x-y)]

sinxcosy=½[sin(x+y)+sin(x-y)]

rnek 23
ÖRNEK 2:

ÇÖZÜM:

rnek 1 ifadesinin sadele tirilmi bi imini bulun
ÖRNEK 1: ifadesinin sadeleştirilmiş biçimini bulun.

Dönüşüm formülleri uygulandığında

rnek 2 ise ifadesinin de erini bulun
ÖRNEK 2: ise ifadesinin değerini bulun.

ÇÖZÜM:

olduğuna göre

O halde,

O halde,

O halde,

slide73
I) sinx=a TÜRÜNDEKİ DENKLEMLER

Bu tür denklemlerin çözümleri bir örnekle açıklanacak olursa

sinx=½ örneği ele alındığında,

‘dır.

Ancak denklemi sağlayan başka

x değerlerinin var olduğu da

düşünülecek olursa,

çözümleri elde edilir.

o halde z m
O halde çözüm;

şeklindedir.

genel z m
Genel çözüm,

biçiminde yazılır.

rnek 1 denkleminin genel z m n bulun
ÖRNEK 1: denkleminin genel çözümünü bulun.

ÇÖZÜM:

GENEL ÇÖZÜM:

ii cosx a t r ndeki denklemler
II) cosx=a türündeki denklemler

Bu tür denklemlerin çözümleri bir örnekle açıklanacak olursa cosx=½ örneği ele alındığında

slide79
Ancak denklemi sağlayan başka x değerlerinin var olduğu düşünülecek olursa,

çözümleri elde edilir.

O halde çözüm,

şeklindedir.

GENEL ÇÖZÜM:

biçiminde yazılır.

rnek 1 denkleminin genel z m n bulun1
ÖRNEK 1: denkleminin genel çözümünü bulun.

ÇÖZÜM:

GENEL ÇÖZÜM:

rnek 2 denkleminin genel z m n bulun
ÖRNEK 2: denkleminin genel çözümünü bulun.

ÇÖZÜM:

GENEL ÇÖZÜM:

iii tanx a t r ndeki denklemler
III) tanx=a türündeki denklemler

Bu tür denklemlerin genel çözümleri

biçiminde yazılır.

iv di er t rlerde denklemler
IV) Diğer türlerde denklemler

ÖRNEK 1: denklemini çözünüz.

ÇÖZÜM:

rnek 2 2sin x 5cosx 1 0 denkleminin genel z m n bulun
ÖRNEK 2: 2sin²x-5cosx+1=0 denkleminin genel çözümünü bulun.

ÇÖZÜM: Önce denklem aynı trigonometrik fonksiyon cinsinden yazılır.

2(1-cos²x)-5cosx+1=0

2cos²x+5cosx-3=0

(2cosx-1)(cosx+3)

cosx=½ veya cosx=-3

cosx=-3 için çözüm yoktur çünkü;

cosx =½ için

Genel Çözüm:

rnek 3 0 x olmak zere cos 2sinx 1 1 denkleminin z m k mesini bulun
ÖRNEK 3:0<x<Лolmak üzere cos(2sinx-1)=1 denkleminin çözüm kümesini bulun.

Bu sorunun çözümünü şimdiye kadar öğrendiğiniz trigonometri bilgilerinden yola çıkarak siz bulabilirsiniz.

slide93

Bir f fonksiyonunun tersininde fonksiyon olabilmesi için hem örten hem de birebir olması gerekir.

sin: RR, xsinx örten değildir, birebir değildir.

cos: RR, xcosx örten değildir, birebir değildir.

sin: R[-1,1], xsinx örtendir, fakat birebir değildir.

cos: R[-1,1], xcosx örtendir, fakat birebir değildir.

Bu nedenle bunların ters fonksiyonları yoktur.

slide94

I.

Ancak kuralı f(x)=sinx olan fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için tanım kümesi

, değerler kümesi [-1,1] alındığında bu fonksiyonun ters fonksiyonundan söz edilebilir.

Yukarıdaki şekle göre

dır.

slide95

II.

, değerler kümesi [-1,1] alındığında bu fonksiyonun ters fonksiyonundan söz edilebilir.

f(x)=cosx için tanım kümesi

Yukarıdaki şekle göre

dır.

slide96

III.

, değerler kümesi R alındığında bu fonksiyonun ters fonksiyonundan söz edilebilir.

f(x)=tanx için tanım kümesi

Yukarıdaki şekle göre

dır.

rnek 1 cos 2arctan
ÖRNEK 1: cos(2Arctan ) =?

ÇÖZÜM:

cos(2Arctan ) ifadesinde Arctan kısmına “a” diyelim.

Tanım kümemiz olduğundan ve tanjantı olan sayı (açı) bu aralığa girecek biçimde düşünüldüğünden olur.

Bu değeri esas ifadede yerine koyduğumuzda

olduğunu görürüz.

rnek 24
ÖRNEK 2:

ÇÖZÜM:

ifadesinde ve adını verirsek sorumuz cos(a+b) şekline gelir.

İhtiyaç duyulduğunda trigonometrik oranları bulmak için;

cos(a+b)=cosa.cosb-sina.sinb ‘dir.

slide99

ÖRNEK 3: Kuralı

olan fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir?

ÇÖZÜM:

Verilen fonksiyonun tanımlı olabilmesi için

olmalıdır.

Tanım kümesi

olarak bulunur.

ad