Pilsētas attīstības departaments
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Pilsētas attīstības departaments JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA Latvijas arhitektu savienības darba grupā PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pilsētas attīstības departaments JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA Latvijas arhitektu savienības darba grupā 2012.gada 10.jūlijs. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas TERITORIJAS PLĀNOJUMA GROZĪJUMI PUBLISKĀ ĀRTELPA UN APSTĀDĪJUMU SISTĒMA. 1. PUBLISKĀ ĀRTELPA RVC PLĀNOJUMĀ

Download Presentation

Pilsētas attīstības departaments JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA Latvijas arhitektu savienības darba grupā

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pilsētas attīstības departaments

JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA Latvijas arhitektu savienības darba grupā

2012.gada 10.jūlijs

Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonasTERITORIJAS PLĀNOJUMAGROZĪJUMIPUBLISKĀ ĀRTELPAUN APSTĀDĪJUMU SISTĒMA

1


PUBLISKĀ ĀRTELPA RVC PLĀNOJUMĀ

Esošais plānojums un tā grozījumi:

1.RVC PUBLISKO ĀRTELPU TĪKLS UN TĀ ELEMENTI

2.IELU TELPAS UN LAUKUMU attīstība

APSTĀDĪJUMU SISTĒMAS attīstība

3.VĒSTURISKĀS ŪDENSTECES, ŪDENSTILPES UN KRASTMALAS

4.CITI PUBLISKĀS ĀRTELPAS ELEMENTI:

4.1.Vēsturiskie ielu segumi un kustības ērtums

4.2.Fasādes un to apdares autentiskums

4.3.Tēlniecības objekti un labiekārtojuma elementi

4.4.Publiskās tualetes

5.SABIEDRISKĀ DROŠĪBA


PUBLISKĀ ĀRTELPA RVC PLĀNOJUMĀ

Esošais plānojums un tā grozījumi:

RVC PUBLISKO ĀRTELPU TĪKLS UN TĀ ELEMENTI

Publiskās ārtelpas tīkla galvenie elementi ir:

 • Ielas

 • Laukumi (9+9)

 • Apstādījumu teritorijas

 • Ūdeņi – ūdensteces, ūdenstilpes un to krastmalas

  kas veido pilsētas pamatstruktūru un kurā attīstās un darbojas dažādie funkcionālie objekti un tos savienojošās saiknes.


RVC PUBLISKO ĀRTELPU TĪKLS UN TĀ ELEMENTI

GĀJĒJU SATIKSMES TĪKLS

Gājēju satiksmes tīklu veido:

 • gājēju ielas, kā arī

 • ielas ar prioritāti gājējiem,

 • iekškvartālu un parku gājēju tranzīta satiksmes celiņi,

  kuros veidojams atbilstošs labiekārtojums un nosakāms gājējam labvēlīgs režīms, šķērsojot ielas.

 • + Krastmalas

 • Ieteicamās pasāžas

IELAS UN BULVĀRI

 • PĀ attiecībā uz ielām tiek risināti galvenokārt gājēju vides, satiksmes organizācijas, pilsētas ainavas un kultūrvēsturiskie jautājumi

 • Ielu publiskās ārtelpas kvalitātes attīstības mērķis – panākt gājējiem brīvu, ērtu un drošu pārvietošanās iespēju estētiski un ainaviski augstvērtīgā pilsētvidē


APSTĀDĪJUMU SISTĒMA

Esošais plānojums un tā grozījumi:

 • Īpašs un nozīmīgs publiskās ārtelpas aspekts ir pilsētas “zaļā rota” – parku, dārzu, skvēru un laukumu, ielu un pagalmu apstādījumu kopums, kas ir viena no lielākajām RVC un tā AZ estētiskajām, kultūrvēsturiskajām, ekoloģiskajām un sociālajām vērtībām.

 • Tā saglabājama un izmantojama kā Rīgas tēlam raksturīgā zaļā un ainaviski pievilcīgā publiskā un privātā ārtelpa.

 • To īsteno ar speciālajiem noteikumiem un vispārējiem:

 • TIAN 2.26. nod. 219.p. Jebkura apbūves zemesgabala no apbūves brīvajā teritorijā (un ielu sarkanajās līnijās un laukumos):

  • katru brīvu un apzaļumošanai piemērotu ZG daļu labiekārto, izmantojot stādījumus


APSTĀDĪJUMU SISTĒMA. Elementi

Esošais plānojums un tā grozījumi:

Savienojošie elementi:

 • Ielu un laukumu apstādījumi:

  • Apstādījumi laukumos un ielu telpā

  • Saglabājamie un kopjamie ielu stādījumi

  • Rekonstruējamie ielu stādījumi

  • Atjaunojamie un jaunveidojamie ielu stādījumi

  • Ielu stādījumi ar konteineriem un vīteņaugiem

   (arī ielu profilos)

Publiskie:

 • PARKI (>70% stādījumu)

  4 + 3 (AZ) + 4 jaunveidojamie

 • SKVĒRI (>70%, izņēmumi)

  7 + jaunveidojamie kopā 34

 • Perspektīvā transformējami skvēri (4)

 • Krastmalu apstādījumi

 • Ielu un dzelzceļa apstādījumu joslas (starp ielas sarkano līniju un būvlaidi)

 • Kapsēta (Pokrova kapi)


APSTĀDĪJUMU SISTĒMA. Elementi

Esošais plānojums un tā grozījumi:

Privātie:

 • Zemesgabalu pagalmu apstādījumi:

  • Neapbūvējami pagalmi

  • ZG ar ierobežotu apbūves blīvumu līdz 60%

  • ZG ar īpašiem apstādījumu saglabāšanas un attīstības noteikumiem

  • Priekšdārzi

  • Pagalmu augļu dārzi

  • Savrupmāju apbūve (Ķīpsalā) ar ierobežotu apbūves blīvumu līdz 30%

Atsevišķi aisargājami objekti:

 • Dižkoki (valsts un vietējas nozīmes)

  • un aizsargjoslas ap tiem

 • Ainaviski vērtīgi koki


- Teātra ēka un tās funkcijas ir noteicošās

- Pazemes autonovietne uzskatāma par nepieciešamu

- Brīvības un Šarlotes ielu stūris perspektīvā iezīmējams ar publiskas funkcijas ēku (bibliotēka u.tml.), nostiprinot laukuma telpisko robežu:

brīvā teritorija sadalīta: laukums un perspektīvā transformējams skvērs

atklāts arhitektūras konkurss par arhitektonisko un pilsētbūvniecisko risinājumu

Diskutējamie risinājumi:

Piemērs: Dailes teātra laukuma telpiskais ietvars un auto novietošana

Esošais risinājums

Grozījumu priekšlikums


Diskutējamie risinājumi:

Priekšlikums: apstādījumu un dabas teritorijas Klusajā ielā 1/3

izmantošanas maiņa uz “J” teritoriju

Priekšlikums noraidīts,

precizēts objekta statuss - skvērs


Diskutējamie risinājumi:

Iznomātā zemesgabala izmantošanas maiņa Kalēju/Rīdzenes ielā

Esošais risinājums

Grozījumu priekšlikums


Kompromisa risinājumi:

zemesgabali

Lāčplēša iela 120,

Firsa Sadovņikova ielā,

Maskavas ielā 41,

Gogoļa ielā, Strūgu ielā


Kompleksi risināmie jautājumi:

Daugavas kreisā krasta silueta attīstības

koncepcija

APBŪVES STRUKTŪRA

PUBLISKO ĀRTELPU UN

ZAĻUMU STRUKTŪRA,

TRAMVAJS


PUBLISKO ĀRTELPU UN

ZAĻUMU STRUKTŪRA,

TRAMVAJS


 • Ūdens teritoriju izmantošana RVC teritorijā iedalīta 4 apakšzonās

  • Jahtu un laivu ostas Ū1

  • Kompleksas ūdens telpu attīstības teritorijas Ū2

  • Pilsētas kanāls Ū3

  • Dzīvojamo peldmāju teritorija Ū4

 • Krastmalu izmantošana saistībā gan ar ūdens izmantošanu, gan blakus esošo pilsētvides situāciju


Ūdens teritoriju izmantošana peldošajām būvēm pārējā Rīgas teritorijā ir attēlota Rīgas TP (noteikumu) pielikuma kartē


AKTIVITĀTES. PRIEKŠLIKUMI

KONCEPTPROJEKTS “RIGA MARINE CITY”

Ķīpsala. Kruīzkuģi, Jahtu osta

PELDOŠS RESTORĀNS DAUGAVĀ

Ūdens transports


peldmājas un mājlaivas


Peldmājas Somijā

Somija, Reposaari


Kompleksi risināmie jautājumi:

Apbūves fragmentu ar īpašiem noteikumiem izvērtēšana un precizēšana


 • Login