meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture
Download
Skip this Video
Download Presentation
Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture - PowerPoint PPT Presentation


  • 177 Views
  • Uploaded on

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture. Lied 168:1. Heilige Jesus, Heer van die here, U is verhoog tot die hemeltroon . Ons bring U ere, Christus , die Here! Met heerlikheid is U gekroon . L 168:2

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture' - elaine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture
Meer Jesus Meer Liefde

Meer Dissipels

Leierskap

Strukture

slide2

Lied 168:1

Heilige Jesus, Heer van die here,U is verhoog tot die hemeltroon.Ons bring U ere, Christus, die Here!Met heerlikheid is U gekroon.

slide3

L 168:2

Mooi is die aarde,dit het grootwaarde,maar is geringvoor u grootheid, Heer.U is onslewe, U is onsvrede.U Gees moetonshier lei en leer.

slide4

L 168:3

U is die Alfa, en die Omega.U kom en elkeensal U kansien.U is die Eerste. U is die Laaste.Die ganseskeppingsal U dien.

slide6

Lied 365:1

Hoor die blyeeng\'leliedaan die Koningseungebied:"Vrede op aarde - God die eer -Hydaal tot die sondaarneer."

slide7

L 365:1(vervolg)

AlmalwatHomliefhet, singomHomlof en dank te bring!Almal, juig met hart en stem:God word mens in Betlehem.Hoor die blyeeng\'leliedaan die Koningseungebied.

slide8

L 365:2

Christus, ewig God en Heer,Christusdaaromhoogvereer,in die volheid van die tydword Hymens, in needrigheid.

slide9

L 365:2(vervolg)

Sondelose Lam van Godkomaanvaar die mens se lot -Hy, met mensesaamgetel,ware God - Immanuel!Ook die aarde bring Homeer -Christus, ewig God en Heer!

slide10

L 365:3

Jesus, ware VredevorskomvirHom ‘n volkverlos.Wêreldwyd, in elke landkombevrydingdeursy hand.

slide11

L 365:3(vervolg)

In onsnood het Hygedaal,vironsleweduurbetaal.Vrygemaak, deurHomgevind,is ekooknoukoningskind!Almaldeursykomsverlos,dank en loof die Vredevors!

slide12

Lied 364:1

Herders op die opeveldehet dié nag die englekoor,met die blyeevangelieuit die hemelaangehoor:

slide13

L 364:1 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem\'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.

slide14

L 364:2

Met hulhartevol van vreugde

praathul van die Jesuskind:

Herder vir die mens op aarde

watverdwaaldessoek en vind.

slide15

L 364:2 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem\'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.

slide16

L 364:3

Ere in die hoogstehemel,klinkditnou die wêrelddeur:Liefde, vrede, welbehaedaal in Jesus tot onsneer.

slide17

L 364:3 (vervolg)

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogsteheem\'le.

Kom, loof die Heer, loof die Heer,

loof die Here God in die hoogstehemele.

slide18

Lied 207:1

Eeraan die Vader, watallesgemaak het;

eeraan die Seun, onsVerlosser en

Vriend; eeraan die Gees

watons lei in die waarheid –

aan God drie-enigonslof en ons lied.

slide19

L207:1(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.

slide20

Lied 207:3

Wek in onsliefde,o Heer, vir u waarheid:Waarheid gee insig,versterk en maakvry.U is die Waarheid,die Weg en die Lewe:U woon in ons en laatons in U bly.

slide21

L 207:3(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.

slide22

Lied 207:4

Maakons, o Heer,u getrouegetuiesdatons met vreugdedit oral vertel:Christus, oorwinnaaroordood en oor chaos.Hy ken onsnood,Hykom red en herstel.

slide23

L 207:4(vervolg)

Ere aan God!Die Heer van alle herewoonook in onsdeursyWoord en sy GeesGee ons die liefde, geloof en vertroueom u gehoorsamekinderstewees.

offergawe word opgeneem
Offergawe word opgeneem

Onthouasb van die KersgeskenkevirEBN

Siennuusbriefvirmeerinligting.

slide25

Lied 354:1

O Christus, onsverlange,U het onsheilgebring.Sal ooitonsjubelsangeU lofnawaarde sing?

slide26

L 354:1 (vervolg)

Vervul in welbehaeonsharte met u Gees;skenkons in hierdiedae\'n ware Christusfees.

slide27

L 354:3

Sooskinders met “hosannas” hulKoningblyontmoet,en SionsyMessias met jubelskonbegroetsówil my lied u vrede, u heerskappybesing;my lof- en dankgebede U juigendhulde bring.

slide28

L 354:4

Ek, magteloosgebonde, ekword deur U bevry;ek is bevlek met sonde -U kom en reinig my.Nouleef my dankgebede -noukanek sing en dien!Noukaneksterf in vrede -ek het my Heergesien!

hoe vry is jy

Hoe vry is jy?

Joh. 8:31-36

joh 8 31 36
Joh. 8:31-36.

31Toe sê Jesus vir die Jode wat in Hom glo: “As julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my dissipels; 32en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak.” 33Hulle het Hom geantwoord: “Ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê: ‘Julle sal vry word’? 34Jesus sê toe vir hulle: “Dít verseker Ek julle: Elkeen wat sonde doen, is ’n slaaf van die sonde. 35’n Slaaf bly nie vir altyd by ’n huisgesin nie; ’n seun bly vir altyd. 36Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.

slide37

Lied 486:1

Bring aan die volke die boodskapvan hoop en bevryding!So sê die Here,verkondig al verder die tyding:"Daar is my kneg!Hy bring aannasies die reg -volgHomgetrou in syleiding."

slide38

L 486:2

Hy, die geliefde,die enigstedaartoeverkore,lyvironssonde en red ons,in sondeverlore.Die Kind word Kneg!Hyneemonssondeskuldwegons word in Homweergebore.

slide39

L 486:4

As Hyonsroep tot sydiens -hoe salonsdit mag weier?Hy is almagtig, genadig,die trouebevryder.Christus gee krag,kleeons met koningsgesag -Hy is onsKoning en Leier.

slide41

Amen

Amen

Amen

ad