Martinus Nijhoff - PowerPoint PPT Presentation

Martinus Nijhoff
Download
1 / 26

 • 180 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Martinus Nijhoff. en het modernisme. Overzicht. Modernisme Nijhoff vs. PvO Nijhoffs poëzie Vorm vs. vent. 1. Modernisme. Modernisme: verschillende definities. Moderniteit in de literatuur De historische avant-garde Ontwikkeling literatuur tijdens de jaren twintig en derdtig.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Martinus Nijhoff

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Martinus nijhoff

Martinus Nijhoff

enhet modernisme


Overzicht

Overzicht

 • Modernisme

 • Nijhoff vs. PvO

 • Nijhoffs poëzie

 • Vorm vs. vent


1 modernisme

1. Modernisme


Modernisme verschillende definities

Modernisme: verschillendedefinities

 • Moderniteit in de literatuur

 • De historische avant-garde

 • Ontwikkeling literatuur tijdens de jaren twintig en derdtig


Modernisme i

Modernisme (I)


Modernisme ii

Modernisme (II)


Modernisme iii

Modernisme (III)


Modernistisch proza iii

Modernistischproza(III)

 • Twijfel, scepsis en reserve

  • Individu - wereld

  • Taal – werkelijkheid

 • Literatuur geen spiegel van de realiteit

 • Subjectieve beleving van de werkelijkheid

  • Het innerlijke leven van personages

  • Stream of consciousness-techniek

 • Twijfelende personages

Thomas Vaessens, Circus, DubioenSchroom, 1998.

Erica van Boven (red.), De literatuur van de modernetijd.


Modernistische po zie iii

Modernistischepoëzie(III)

 • Twijfel, scepsis en reserve

  • Individu - wereld

  • Taal – werkelijkheid

 • Literatuur geen spiegel van de realiteit

 • Tegen belijdenislyriek: geen directe expressie van persoonlijke emoties

 • De dichter als ijskonijn

 • Kunstwerk = autonoom

Thomas Vaessens, Circus, DubioenSchroom, 1998.

Erica van Boven (red.), De literatuur van de modernetijd.


2 nijhoff vs pvo

2. Nijhoff vs. PvO


Nijhoff versus van ostaijen

Nijhoffversus Van Ostaijen

Verschillen:

 • Levensloop

 • Nederland versus Vlaanderen

 • Poëtischeproductie

  Gelijkenissen:

 • Vergelijkbarepoëticaleopvattingen

 • Modernistischelevensvisie


Po tica paul van ostaijen

Poëtica Paul van Ostaijen

 • “Niet de dichter is gewichtig, wel het gedicht.”

 • “Het Ik blijft het hoogste goed, doch niet het Ik van de dichter, maar wel het Ik van het gedicht.”

 • “Poëzie = woordkunst”


Po tica nijhoff

Poëtica Nijhoff

 • Kunst is “geen spiegel van het leven maar zelf een organisch leven”

 • Een gedicht moet een “ding” zijn, “gecomprimeerd”, “direct”, “hard”, “objectief”, “exact”, “afgekoeld”, “on-emotioneel” of “onpersoonlijk”

  • De dichter als ijskonijn

 • Het gedicht als “perzisch tapijtje”

W.J. van den Akker in Nederlandseliteratuur, eengeschiedenis


Po tica nijhoff1

Poëtica Nijhoff

"De opvatting van Nijhoff noemde hij (Greshoff) ‘de theorie van de poëzie als zelfstandig object’ of ‘de theorie der Perzische tapijtjes’. Hij vertelt hoe Nijhoff hem op een zomeravond in 1931 een uiteenzetting van zijn ideaal gaf: een Perzisch tapijt is mooi en toch weet je niet wie het gemaakt heeft, weet je niets van diens menselijkheid en levensomstandigheden af. Het is mooi op zichzelf, geheel onafhankelijk van de maker, als een nieuw en ongebonden organisme. En zo hoort ook een gedicht te zijn: de waarde ervan wordt bepaald door zijn autonomie."

Paul de Wispelaere, Het Perzische tapijt. De Bezige Bij, Amsterdam / Contact, Antwerpen 1966


3 nijhoffs po zie

3. Nijhoffs poëzie


Nijhoffs po zie

Nijhoffs poëzie

 • De wandelaar (1916)

 • Vormen (1924)

 • Nieuwe gedichten (1934)

  • "Awater"

 • GrootNederland(1936)

  • "Hetuur U"


Nijhoffs po zie1

Nijhoffs poëzie

Vorm:

 • Klassiekeversvorm en syntax – traditioneel

 • Groeiendevoorkeurvoorhetgewonewoord (parlando)

  Inhoud:

 • Vernieuwend

 • Meerduidigheid


Nijhoffs po zie2

Nijhoffs poëzie

"Zo zag iedereen wat

De één dit, de ander dat."

(uit: "Het uur u")


De wolken

"De wolken"

 • Uit de bundelVormen(1924)

  Weerman Frank Deboosereleeshetgedicht van Nijhoffvoor op Gedichtendag 2012

  http://www.youtube.com/watch?v=3lDKvBAYu44


Awater

"Awater"

 • Uit de bundel Nieuwe gedichten (1934)

 • Proloog vs. de rest

 • "Lees maar, er staat niet wat er staat"

 • "het is gelijk de wereld woest en leeg.

  Het wil niet, als geheel een vorige eeuw, puinhopen zien en zingen van mooi weer"


4 vorm vs vent

4. Vorm vs. vent


Conflict

Conflict

 • "In de vestibule van de Américain heb ik [DuPerron]hem toen verteld wat ik tegen hem had, maar zoodra ik gekomen was tot de verklaring dat hij eigenlijk behoorde tot de ouweloelen, sprak hij weer van uitknokken en naar buiten gaan, waarop ik hem […] naar buiten ben gevolgd, en we op de kinderachtigste manier, daar bij de stoep van de Américain, elkaar 2 of 3 vuistslagen hebben verkocht."

 • "[Nijhoff]schijnt te krabben als hij vecht, althans ik merkte dat ik bloedde aan mijn bovenlip[…]"

Geciteerddoor W.J. van den Akker in Nederlandseliteratuur, eengeschiedenis


Martinus nijhoff

E. DuPerron (1899-1940)

MennoterBraak (1902-1940)


Vorm of vent

Vorm of vent

Vorm: poëzieisautonoom, eenperzischtapijtje

versus

Vent: de persoonlijkheid van de dichterisbelangrijkenmoetnaarvorenkomen in eengedicht


 • Login