Το μοντέλο κατανόησης κειμένου κατά την ανάγνωση του Kintsch - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 40

 • 135 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Το μοντέλο κατανόησης κειμένου κατά την ανάγνωση του Kintsch. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. Περιεχόμενα. Το μοντέλο κατανόησης κειμένου κατά την ανάγνωση του Kintsch.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Το μοντέλο κατανόησης κειμένου κατά την ανάγνωση του Kintsch

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kintsch

Kintsch


Kintsch


Kintsch


Kintsch


Kintsch

Kintsch

Kintsch - (construction-integration CI) Kintsch & van Dijk & Kintsch, 1983 Kintsch (Kintsch, 1998; Kintsch, 2002).


Dijk kintsch 1983

(Dijk & Kintsch (1983)

 • Dijk & Kintsch (1983) :


Dijk kintsch 19831

(Dijk & Kintsch (1983)

 • .

 • (textbase) , . .

 • (situation model) . , , , , , .. , .


Dijk kintsch 19832

(Dijk & Kintsch (1983)

 • , , .

 • . , ,


Construction integration model

Construction-Integration model

 • Kintsch (Kintsch, 1998, 2002) -.

 • - .

 • Kintsch . :

 • (text based)

 • (situation model)


Text based

(text based)

 • .

 • .


Text based1

(text based)

 • .

 • .

 • .

 • . .


Text based h

(text based)H

 • , .

 • .

 • . (Levelt, 1989).


Text based h1

(text based)H

 • - (Van Dijk, 1972).

 • - . , - , , .

 • - -(Van Dijk & Kintsch, 1983)


Kintsch

-

 • : .

 • :

 • : .

  .


Kintsch

 • .

 • ,

 • . . . .


Situation model

(situation model)

 • .

 • .

 • (.. Zwaan & Radvansky, 1998).


Situation model1

(situation model)

 • . .

 • . , .

 • , (Kintsch, 1994).


Kintsch

;

 • O Kintsch, 2002, . .

 • . (Perrig & Kintsch, 1985), (Schmalhofer & Glavanof, 1986) (Mannes & Kintsch, 1987).


Kintsch1

K

/

Kintsch

Kintsch :


Kintsch

1

(Kintsch, 1998, . 149)

: John left early. That shocked everyone.

:

P1: LEAVE [JOHN]

P2: EARLY [P1]

P3: SHOCKED [P2, EVERYONE]


Kintsch

2

(Garrod et al., 1994; Kintsch, 1998, s.149)

:

Flying to America. Jane wasnt enjoying the flight at all. The dry air in the plane made her really thirsty. Just as she was about to call her, she noticed the stewardess coming down the aisle with the drink trolley.

1: Right away she ordered a large glass of coke.

2: Right away she poured a large glass of coke


Kintsch

 • Flight

 • In-Plane

 • Is [Jane, J]

 • Is [Stewardess, S]

 • Not -enjoy [J, Flight]

 • Make-thirsty [air, J]

 • See[J, S]

 • Call[J,S]

 • Come[S, aisle, drink_t]


Kintsch

 • order[J, coke]; order[S, coke];

 • pour[J, coke]; pour[S, coke];

  .


Kintsch

Flight

Not-enjoy [J, Flight]

J

order

In-Plane

Make-thirst [air, J]

Plane

coke

S

Call[J,S]

See[J,S]

Come [S, aisle, drink-t]

Order[S, coke]

Order[J, coke]

2:


Kintsch

Flight

Not-enjoy [J, Flight]

J

order

In-Plane

Make-thirst [air, J]

Plane

coke

S

Call[J,S]

See[J,S]

Come [S, aisle, drink-t]

Order[S, coke]

Order[J, coke]

3: ( ) .


Kintsch

Flight

Not-enjoy [J, Flight]

J

order

In-Plane

Make-thirst [air, J]

Plane

coke

S

Call[J,S]

See[J,S]

Come [S, aisle, drink-t]

Order[S, coke]

Order[J, coke]

- 1: order [S, coke]


Kintsch

Flight

Not-enjoy [J, Flight]

J

order

In-Plane

Make-thirst [air, J]

Plane

coke

Call[J,S]

S

See[J,S]

Come [S, aisle, drink-t]

Order[J, coke]

2: .


Kintsch

3 - 2


Kintsch

3 - 2

 • 1 2 , textbase situation model.

 • To textbase 3 .

 • NOT-GETRID 2 (modifiers):

  THROUGH-LUNGS ENOUGH

 • textbase. , ENOUGH


Kintsch

3 - 2

situation model . , . . situation model, .


3 situation model

3- situation model


Kintsch

3-

 • textbase situation model 2. textbase situation model .

 • , , . , . 2, NOTGETRID MIX 2 CARRY .


Kintsch

3-

 • , , .

 • textbase. , , . . , .


Kintsch

3-

 • situation model, CO2 . .

 • CO2 . .

 • therefore because 2 , situation model .

 • situation model 1 . .


Kintsch

 • , , 2 . ;


Kintsch

McNamara et al (1993) :

 • , . McNamara et al (1993) (learnability) : , , . , , . , .


Kintsch

 • , . , . , , . , . , , McNamara et al (1993) .


Kintsch

 • Garrod, S. and Doherty, G. (1994). Conversation, co-ordination and convention: an empirical investigation of how groups establish linguistic conventions. Cognition 53, 181-215.

 • Kintsch, W. (2002). On the notions of theme and topic in psychological process models of text comprehension. In M. Louwerse & W. van Peer (Eds.), Thematics: Interdisciplinary Studies (pp. 157-170). Amsterdam:Benjamins.

 • Kintsch, W. (1998). A paradigm for cognition. New York: Cambridge University Press

 • Kintsch (1994a). Discourse processes. In G. d Ydewalle, P. Eelen, & P. Bertelson (Eds.), International perspectives on psychological science. Vol.2: The state of the art (pp. 135-55). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

 • Kintsch (1994b). Kognitionspsychologische Modelle des Textverstehens:Literarische Texte. In K. Reusser & M. Reusser (Eds.), Verstehen (pp. 39-54). Bern: Hans Huber.

 • Kintsch (1994c). Learning from Text. American Psychologist, 49, 294-303

 • Kintsch, W. (1992). A cognitive architecture for comprehension. In H. L. Pick, P. van den Broek, & D. C. Knill (Eds.), The study of cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 143-164). Washington, DC: American Psychological Association.


Kintsch

 • Kintsch, W. (1988). The use of knowledge in discourse processing: A construction-integration model. Psychological Review, 95, 163-182

 • Kintsch, W. (1988). Comprehension: A paradigm for cognition. New York: Cambridge University Press.

 • Kintsch, W., & van Dijk, T.A. (1978). Towards a model of text comprehension and production. Psychological Revew, 85, 363-394

 • Kintsch, W., & Vipond, D. (1979). Reading comprehension and readability in educational practice and psychological theory. In L. G. Nilson (Ed.), Perspectives of memory research (pp. 325-366). Hillsdale, N.J: Erlbaum.

 • Levelt, W. (1989) Speaking: From intention to articulation. Cambridge, MA: MIT Press.

 • McNamara, D.S., Kintsch, E., Butler-Songer, N., & Kintsch, W. (1993).Text coherence, background knowledge, and levels of understanding in Learning from text

 • Mannes, S., M., & Kintsch, W. (1987). Knowledge organization and text organization. Cognition and Instruction, 4 91-115.


Kintsch

 • Perrig, W., & Kintsch, W. (1985). Propositional and situational representations of text. Journal of Memory & Language, 24, 503-518.

 • Schmalhofer, F. & Glavanov, D. (1986) Three components of understanding a programmers manual: verbatim, propositional, and situational representations. Journal of Memory and Language, 25, 279-294.

 • Van Dijk, T.A., & Kintsch, W. (1983). Strategies of discourse comprehension. San Diego, CA: Academic Press

 • Van Dijk, T.A. (1972). Some aspects of text grammars. The Hague: Mouton. (1980). Macrostructures. The Hague:Mouton.

 • Zwaan RA, Radvansky GA. 1998. Situation models in language comprehension and memory. Psychologocal Bulletin 123: 162-185.


 • Login