Joonestamine
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Joonestamine PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Joonestamine. 35 tunniline valikkursus gümnaasiumile. Osalised. Koostajad: Peeter Kukk - Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Ain-Evald Särak ja Peeter Sokolov - Tallinna Tehnikakõrgkool Aime Peever - Rapla Vesiroosi Gümnaasium Ly Sõõrd - Tartu Ülikooli Teaduskool Kursuse testijad õpetajad:

Download Presentation

Joonestamine

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Joonestamine

Joonestamine

35 tunniline valikkursus gümnaasiumile


Osalised

Osalised

 • Koostajad:

 • Peeter Kukk - Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused

 • Ain-Evald Särak ja Peeter Sokolov - Tallinna Tehnikakõrgkool

 • Aime Peever - Rapla Vesiroosi Gümnaasium

 • Ly Sõõrd - Tartu Ülikooli Teaduskool

 • Kursuse testijad õpetajad:

 • Merike Hein, Krista Hütsi, Anne Jaama, Ago Kalberg, Siiri Kõrv, Aime Peever ja Ain Sööt


G mnaasiumile

Gümnaasiumile

 • Arvutipõhine joonestamise valikaine kursus on koostatud gümnaasiumi tasemele ja eeldusel, et õpilastel ei ole eelteadmisi

 • Kasutatakse Solid Edge tarkvara

 • Kursuse mahust ca 70 % on arvutipõhine


Solid edge tarkvara

Solid Edge tarkvara

 • Litsents – Solid Edge tarkvara võivad kasutada kõik Eesti koolid

 • Tarkvara – õpilased saavad selle “alla tõmmata” ja laadida oma koduarvutitesse

 • Tarkvara “võimsus” – esmalt konstrueeritakse arvutiekraanil ruumiline mudelifail koos kõikide vajalike mõõtmetega. Seejärel valime välja paberile väljatrükiks sobiliku detaili eestvaate ja programm arvutab välja ülejäänud vaated ja lõiked. Samuti on programmiga võimalik lisada vaadetele kõik mudelifaili sisestatud mõõtmed.


Joonestamine

Boeing 747-400 - esimene lend oli veebruaris 1969

Reisilennuk 416 – 524 istekohta

6 miljonit detaili, millest pooled on kinnitusdetailid

http://www.boeing.com/commercial/777family/background.html


Joonestamine

777- esimene lend septembris 1997

301 kuni 386 istekohta ja ca 3 miljonit detaili

“The Boeing 777 is the first jetliner to be 100 percent digitally designed using three-dimensional computer graphics.”


3d modelleerimine

3D modelleerimine

Boeing (1998 andmed)747 777

 • Kiilude või seibide arv halvasti kokkusobivate osade vahele 1000050

 • Ümbertegemine30%3%

 • Jäätmete hulk vähenes 30%


Joonestamise kursuse materjalid

Joonestamise kursuse materjalid

 • Kaheosaline õpik: joonestamine ja Solid Edge

 • Õpetajaraamat

 • Kursuse tugi e-õppe keskkonnas Moodle

  • Kursus igale koolile

  • Kursus õpetajatele


Kursuse sisu

Kursuse sisu

 • Klassikaline joonestamise kursus

 • Projektsioonjoonestamine

 • Kujutised ja jooniste vormistamine

 • Lõiked

 • Mõõtmed

 • Koostud

 • Solid Edge tugi joonestamise kursusele

 • Mudeli konstrueerimine

 • Jooniste vormistamine

 • Lõiked

 • Mõõtmed

 • Koostud

 • Seosed teiste ainetega


Kursuse l pul pilane

Kursuse lõpul õpilane:

 • omab esmast töökogemust Solid Edge’ga, ühega maailma juhtivatest 3D-projekteerimistarkvaradest;

 • tunneb jooniste vormistamise üldisi nõudeid;

 • oskab SE programmiga koostada üksikust detailist mudeli- ja joonisefailid;

 • suudab loovalt lahendada 3D-modelleerimisülesandeid;

 • oskab näha seoseid 3D-modelleerimisülesannete, disaini, praktilise konstruktoritöö ning matemaatiliste tasapinnaliste ja ruumiliste kujundite vahel.


Kursuse testimise tulemused

Kursuse testimise tulemused

 • Kursust testiti 1012/2013 õppeaastal kokku seitsmes gümnaasiumis ja keskkoolis, kokku osales 172 õpilast

 • Kursus on alguses raske, joonestamise põhitõdede ja Solid Edge’i töövõtete omandamine nõuab järjepidevust

 • Õpetajate hinnangul said paljud õpilased kursuse lõpus positiivse eduelamuse


Kursuse testimise tulemused1

Kursuse testimise tulemused

 • Esialgne kursus sai liialt mahukas ja nüüd jätame 35-tunnilisest kursusest osa teemasid välja (keermed, korduvad elemendid ja koostejoonise vormistamine Solid Edge’iga)

 • “Ülejäägile” lisame veel neli teemat Solid Edge’i modelleerimise käsustiku tundmaõppimiseks

 • Õpetajaraamatut täiendame altrnatiivse ainekavaga kursuse läbiviimiseks 70-tunnilises mahus


Kursuse kirjutamata eesm rgid

Kursuse kirjutamata eesmärgid

 • Kursus peab :

  • Olema huvitav

  • Olema jõukohane

  • Andma teadmisi ja praktilisi oskusi

  • Motiveerima edasiõppimist

  • Motiveerima arvuti sihipärast kasutamist


L petuseks

Lõpetuseks

 • Vajalik on ära õppida erialane kirjaoskus

 • Tuleb hoolega harjutada ja pidevalt juurde õppida

 • Alles siis saame rääkida loovusest

 • Joonestamise kursusel alustame kirjaoskuse õppimist järi kokkupanekuga – mudel


Esimene koostu mudel

Esimene koostu mudel


 • Login