Doav digitalna obrada audio i video signala
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

DOAV – Digitalna obrada audio i video signala PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DOAV – Digitalna obrada audio i video signala. Profesor: dr Ljiljana Stanimirović, kabinet: 501 Konsultacije: ponedeljak : 12.00-14.00 petak: 12.00-14.00 e -mail: ljiljana@v Iser .edu. rs Saradnik: Amela Laborant: MirkoMilošević, Sanja Bunjevac. Fond časova : 3 +2

Download Presentation

DOAV – Digitalna obrada audio i video signala

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DOAV – Digitalna obrada audio i video signala

Profesor: dr Ljiljana Stanimirović, kabinet: 501

Konsultacije:ponedeljak: 12.00-14.00petak: 12.00-14.00

e-mail: ljiljana@vIser.edu.rs

Saradnik: Amela

Laborant: MirkoMilošević, Sanja Bunjevac


Fond časova: 3+2

Cilj: Osnovna znanja o digitalnom svetu.

Uvod u osnovne principe digitalne obrade signala, kao i korišćenja signal procesora u audio i video aplikacijama i uređajima.

Predavanja:

Digitalna obrada signala i signal procesori. Signali u vremenskom i frekvencijskom domenu. Digitalni filtri.Osnovni postupci digitalne obrade audio i video signala i slike.Audio i video kompresija. Digitalni mediji za skladištenje teksta, slike, audio-a i video-a. Primena signal procesora u audio i video aplikacijama i uređajima.


Praktična nastava

Auditorne vežbe: Rad sa digitalnim snimačem.

Vežbe:1. Snimanje izvora (govor, instrument, šum) na interni disk snimača u raznim formatima i prenošenje snimaka na disk računara za dalju obradu u Sound Forge-u.

2. Snimanje sa CD player-a na interni disk snimača i prenošenje snimaka na disk računara za dalju obradu.

3. Primena ekvalizatora snimača (3-band EQ i grafički) na snimcima.

4. Povezivanje video uređaja - kamere na snimač. Snimanje zvuka nekog audio-vizuelnog događaja (automobili na ulici, ptica koja peva, zrikavci u polju...). Prenošenje snimaka i dalja obrada na računaru.

Lab vežbe:Obrade u softveruSound Forge.

Vežbe:1. Frekvencijska analiza audio materijala

2.Primena različitih efekata na snimljenom audio materijalu.


Literatura

1.Lj. Stanimirović.‘Digitalizovanje signala’. Udžbenik, VETŠ 2007.

2. Lj. Stanimirović. ’Priručnik iz Digitalizovanja signala’. VETŠ2006.

3. Lj. Stanimirović. ’Priručnik za lab.vežbe iz Digitalne obrade audio i video signala’. VIŠER2009.


Ocenjivanje

Ocena se formira iz sledećih delova:

Predispitne obaveze:

 • Semestralni rad (snimiti analogni nosač zvuka na CD i obraditi snimak)30 %

 • Praktične vežbe (ocena) (lab) i posećenost vežbama10 %

 • Posećenost predavanjima (> 80 %)10 %

  Ispit:

 • Pismeni ispit50 %

  Pismeni ispit se može zameniti sa dva položena Kolokvijuma


 • Login