E gr matas un to patapin ana
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

E-grāmatas un to patapināšana PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

E-grāmatas un to patapināšana. Uldis Zariņš Latvijas Nacionālā bibliotēka 29.02.2012. Publiskais patapinājums. Legālā bāze. Tiesības izplatīt darbu Autoram pieder eksluzīvas tiesības izplatīt savu darbu (darba oriģināls vai kopija tiek pārdota vai citādi atsavināta)

Download Presentation

E-grāmatas un to patapināšana

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E gr matas un to patapin ana

E-grāmatas un to patapināšana

Uldis Zariņš

Latvijas Nacionālā bibliotēka

29.02.2012


Publiskais patapin jums

Publiskais patapinājums


Leg l b ze

Legālā bāze

 • Tiesības izplatīt darbu

  • Autoram pieder eksluzīvas tiesības izplatīt savu darbu (darba oriģināls vai kopija tiek pārdota vai citādi atsavināta)

 • Pirmās pārdošanas doktrīna vai tiesību izsmelšanas princips

  • Autora tiesības nav saistītas ar īpašumtiesībām uz materiālo objektu, kurā darbs ir izteikts


Starptautisk b ze

Starptautiskā bāze

 • WIPO autortiesību līgums

  • Valstīm ir tiesības noteikt nosacījumus, pie kuriem autora tiesības uz izplatīšanu tiek izsmeltas pēc darba vai tā kopijas autorizētas pirmās pārdošanas vai tiesību pārejas

 • EK direktīva 2001/29/EC

  • Izplatīšanas tiesības attiecībā uz darbiem un to kopijām netiek izsmeltas ES teritorijā, atskaitot gadījumus, kad darba pārdošana vai tiesību pāreja ES teritorijā ir veikta ar tiesību īpašnieka piekrišanu


Un tas noz m

..un tas nozīmē...

 • Izplatīšanas tiesības nav neierobežotas

 • Tiesību īpašnieks zaudē šīs tiesības pēc pirmās darba pārdošanas

 • Tas dod legālu pamatu:

  • Privātpersonam dāvināt, aizdot, pārdot grāmatas

  • Bibliotēkām veikt publisko patapinājumu


E gr matas un to patapin ana

Taču...

E-grāmata ≠ grāmata

 • Digitāla datne, nevis taustāms objekts

 • To izsniedzot objekts nepārvietojas no viena turētāja pie cita – tātad tā netiek izplatīta

 • Tā tiek kopēta no vienas elektroniskas ierīces citā – tātad tā ir reproducēšanu

 • Uz reproducēšanu neattiecas tiesību izsmelšanas princips


Starptautisk b ze1

Starptautiskā bāze

 • WIPO autortiesību līgums

  • Termini “darbs un tā kopijas”, uz kuru attiecas izplatīšanas tiesības, attiecas ekskluzīvi uz fiksētām kopijām, kas nonāk apritē kā taustāmi objekti

 • EK direktīva 2001/29/EC

  • Izplatīšanas tiesības netiek izsmeltas pakalpojumu, tai skaitā tiešsaistes pakalpojumu, gadījumā. Jebkura tiešsaistes pakalpojuma sniegšana ir darbība, kuras veikšanai jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja


Kas savuk rt noz m

..kas savukārt nozīmē

 • E-grāmatas nevar tikt izsniegts

 • To izsniegšanai ir jāiegūst tiesību īpašnieka atļauja (licence)


Ko tas noz m praktiski

Ko tas nozīmē praktiski

 • Lai izsniegtu e-grāmatas, bibliotēkai ir jāiegūst tiesību īpašnieka (tipiski izdevēja) atļauja

 • Līdz ar to tiesību īpašniekam ir visas tiesības noteikt ierobežojumus pakalpojumam:

  • Grāmatu piedāvājums

  • Vienlaicīga izsniegšana

  • Izsnieguma reižu skaits

  • Kopiju skaits

  • Iespēja lejupielādēt tīmeklī

 • Tipiski piedāvā starpnieki, nevis izdevēji


Overdrive asv

Overdrive (ASV)


Overdrive asv1

Overdrive (ASV)

 • Piedāvā e-grāmatas, audio grāmatas, mūziku, video

 • Atbalsta Kindle, Sony Reader, Android un Apple ierīces

 • 650 000 nosaukumu no 1000 izdevējiem

 • 15 000 bibliotēkas

 • Integrējas ar BIS


Overdrive asv2

Overdrive (ASV)


Onleihe v cija

Onleihe (Vācija)


Pied v jums

Piedāvājums

 • Macmillan – nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai

 • Simon & Schuster - nepiedāvā e-grāmatas izsniegšanai

 • Hachette – nepiedāvā jaunākās e-grāmatas izsniegšanai

 • HarperCollins – ļauj izsniegt e-grāmatu 26 reizes

 • Random House – ļauj izsniegt e-grāmatas

 • Penguin – 2011. gada novembrī pārstāja piedāvāt audio grāmatas un jaunās e-grāmatas izsniegšanai


Alternat vas

Alternatīvas

 • Komerciālās alternatīvas

  • Barnes & Noble “Lend Me” programma kopš 2010. gada maija

  • Amazon Kindle lending library – kopš 2011. gada novembra, tikai Amazon Prime klientiem, tikai ASV

 • Sociālās

  • Lendle.me

  • BookLending.com


Booklending com

Booklending.com


Un protams vienm r ir alternat va

Un, protams, vienmēr ir alternatīva...


Probl mas

Problēmas

 • Bibliotēkas pazaudē kontroli pār komplektēšanu

 • Bibliotēkas kļūst atkarīgas no izdevēju iegribām

 • Bibliotēkām parādās komerciāli konkurenti


Risin jums

Risinājums

 • Pielīdzināt e-grāmatas fiziskajām grāmatām – ar no tā izrietošo, ka uz tām attiecas izplatīšanas tiesības, nevis reproducēšanas tiesības, līdz ar to arī izplatīšanas tiesību izsmelšanas princips

 • WIPO līgums par autortiesību izņēmumiem un ierobežojumiem bibliotēkām un arhīviem


Akad misko bibliot ku situ cija

Akadēmisko bibliotēku situācija

 • Ticamākais scenārijs – e-grāmatas tiks piedāvātas tāpat, kā maksas datu bāzes


Latvijas situ cija

Latvijas situācija

 • ... Latvijā ir e-grāmatas?

 • Bibliotēkām jāpiedalās risinājuma izstrādē no paša pirmssākuma, lai nodrošinātu bibliotēku interešu ievērošanu


E gr matas un to patapin ana

P.S.

 • LIBER projekta piedāvājums Europeana Research par zinātniskā satura piegādi Europeana:

  • Humanitārās un sociālās zinātnes

  • Grāmatas, pētniecības dati, OA žurnāli, blogi u.t.t.

  • Priekšroka saturam no/par 19.gs.

  • Iespēja izveidot Latvijas nacionālo akadēmisko repozitoriju


Paldies

Paldies!

uldis.zarins@lnb.lv


 • Login