Stedokolsk odborn innost
Download
1 / 18

Autor: Monika Jabůrková Konzultanti: Mgr. Jakub Vojta, PhD. - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Středoškolská odborná činnost 2008/2009 EURO: politický či ekonomický projekt? Číslo oboru: 13 Název oboru: Ekonomika a řízení. Autor: Monika Jabůrková Konzultanti: Mgr. Jakub Vojta, PhD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Autor: Monika Jabůrková Konzultanti: Mgr. Jakub Vojta, PhD.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Autor monika jab rkov konzultanti mgr jakub vojta phd

Stedokolsk odborn innost 2008/2009EURO: politick i ekonomick projekt?slo oboru: 13Nzev oboru: Ekonomika a zen

Autor: Monika Jabrkov Konzultanti: Mgr. Jakub Vojta, PhD.

Gymnzium, Brno-ekovice Ing. Petra ernkov

Terezy Novkov 2

621 00 Brno, 2.ronk


C le pr ce

Cle prce

 • Zjitn prvotnch dvod zaveden jednotn mny

 • Srovnn situace v R a na Slovensku

 • Jak vnmaj euro dal lensk stty EU

 • Vyhodnocen, zda se jedn o politick i ekonomick projekt


Z kladn informace

Zkladn informace

 • 1) Euro

 • Potek evropsk integrace 1951

 • Potebn u hospodsk a mnov spoluprce 1991 Smlouvu o Evropsk unii (Maastrichtsk smlouva)

 • 2) Eurozna

 • Geografick oblast zem Evropsk unie, jejich mnou je euro

 • Nyn 16 lenskch stt

 • Vznik 1999 Evropsk centrln banka (ECB) pevzala kompetenci provdt mnovou politiku


Maastrichtsk konvergen n krit ria

Maastrichtsk konvergenn kritria

 • 1. Deficit veejnho rozpotu <3 % HDP

 • 2. Hrub veejn dluh <60 % HDP

 • 3. Prmrn mra inflace nesm za posledn rok pevit o vce ne 1,5 % prmrnou mru inflace lenskch stt

 • 4. Prmrn dlouhodob nominln rokov sazba nesm za posledn rok pevit o vce ne 2 % prmrnou rokovou sazbu lenskch stt

 • 5. Minimln dvoulet ast vkurzovm mechanismu ERM II bez znanho napt a devalvace


Autor monika jab rkov konzultanti mgr jakub vojta phd

 • 3) Hospodsk a mnov unie (HMU)

 • Proces, kterm dochz kharmonizaci hospodskch a mnovch politik lenskch stt Unie svhledem na zaveden jednotn mny

 • Integran stdium, jeho projevem je prv euro

 • Stdia: 1. Oblast preferennho chodu

  2. Oblast volnho obchodu

  3. Celn unie

  4. Spolen trh

  5. HMU

  6. pln hospodsk integrace

 • Dnes evropsk hospodsk integrace v5. fzi

 • Velk Britnie a Dnsko opt-out podmnka


Euro na slovensku

Euro na Slovensku

 • Fakta:

 • Od 1.ledna 2009

 • Konverzn kurz 30,1260 SKK/EUR

 • Obavy zrstu inflace po vstupu

 • Skvl informovanost

 • Politick zleitost


Srovn n pln n maastrichtsk ch krit ri v esk republice a na slovensku

Srovnn plnn maastrichtskch kritri vesk republice a na Slovensku:


Vn m n eura dal mi lensk mi zem mi eu

Vnmn eura dalmi lenskmi zemmi EU

 • Aneb vnmaj nov lensk zem EU, kter nyn budou euro pijmat, tento projekt jako ekonomicky vhodn i pouze jako urit politick zvazek?

 • O kter zem (s vjimkou R) se jedn?

 • Bulharsko

 • Estonsko

 • Litva

 • Lotysko

 • Maarsko

 • Polsko

 • Rumunsko

 • vdsko


Pln n konvergen n ch krit ri

Plnn konvergennch kritri:


Politick d vody zaveden jednotn m ny

Politick dvody zaveden jednotn mny

 • Zavzanost k pijet vstupem do EU

 • Poslen vnj suverenity R

 • Vhodnj mezinrodn spoluprce a vt politick ast

 • Problmy:

 • Jednotn a nrodn strana eurominc

 • Jednotn zpis a vslovnost euro

 • Uvn centovch minc


Ekonomick d vody zaveden jednotn m ny

Ekonomick dvody zaveden jednotn mny

 • Usnadnn cestovn, nebude nutn si penze stle mnit

 • Srovnn cen a lep orientace bez pepotvn

 • Zvlt podnikatel se nebudou muset obvat zmn kurzu koruny vi euru a zajiovat se proti nim

 • Nebude rozdl mezi transakcemi doma a vzemch EU

 • Zven plivu zahraninch investic, propojen finannch trh, vytvoen novch pracovnch mst

 • Snen zadluovn a zdravj veden sttnho rozpotu


Autor monika jab rkov konzultanti mgr jakub vojta phd

 • Obecn by pak zaveden eura v R mlo pispt k zven dvryhodnosti a stability esk ekonomiky a v dsledku tak k jejmu vymu rstu a tedy rychlejmu zvyovn ivotn rovn oban esk republiky

 • Problm:

 • Zem mimo EU, platc eurem


Zamy len

Zamylen

 • Pro je uiten velk mnov oblast

 • Politika

 • M to smysl?


Z v r

Zvr

 • Povinnost zavst v co nejblim termnu

 • Ekonomick el

 • Politick faktory, kter vzely i vzejdou zpijet jednotn mny daleko vtch rozmr

 • Stty se nevzdvaj svho nrodnho ctn a jejich vnj suverenita nen ohroena, vzdvaj se pouze sv mnov suverenity za elem politickch i ekonomickch vhod


Vyu it

Vyuit

 • Poskytnut regionlnm info centrm o Evropsk unii jako informan materil pro obany R ohledn eura zejmna v dob, kdy bude v R probhat informan kampa ped pijetm eura


Pod kov n

Podkovn

 • P.prof. Mgr. Jakubu Vojtovi, PhD.

 • P.ing. Pete ernkov


D kuji za pozornost

Dkuji za pozornost


ad
 • Login