M en demografick ch jev
Download
1 / 75

Měření demografických jevů - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Měření demografických jevů. počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry specifické/diferenční míry souhrnné ukazatele Standardizace. Hrubé míry. D – počet zemřelých N – počet narozených P – střední stav obyvatel. Specifické míry. úmrtnosti. plodnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Měření demografických jevů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M en demografick ch jev

Měření demografických jevů

 • počty událostí (absolutní údaje)

 • hrubé míry

 • specifické/diferenční míry

  • souhrnné ukazatele

 • Standardizace


M en demografick ch jev

Hrubé míry

D – počet zemřelých

N – počet narozených

P – střední stav obyvatel


M en demografick ch jev

Specifické míry

úmrtnosti

plodnosti

Specifická míra plodnosti žen ve věku x

Specifická míra úmrtnosti mužů ve věku x

Počet dětí narozených ženám ve věku x

Počet zemřelých mužů ve věku x

Střední stav žen ve věku x

Střední stav mužů ve věku x


M en demografick ch jev

Kojenecká úmrtnost

● Úmrtnost v prvním roce života

● Ukazatel vyspělosti státu

● kvocient kojenecké úmrtnosti= počet úmrtí do jednohoroku na 1000 živěnarozených dětí

● Kojenecká úmrtnost v Českučinila v roce 2005 3,4‰


M en demografick ch jev

Vývoj čistých specifických plodností v ČR v období 1950 – 2001

Pramen:Demografická příručka. ČSÚ, Praha 1996

Pohyb obyvatelstva v České republice v roce 2001, ČSÚ 2003


M en demografick ch jev

Čas v demografii


M en demografick ch jev

∑1,80

∑1,85


M en demografick ch jev

Fiktivní data, reprodukční období zúženo na 20-26 let


M en demografick ch jev

(1)

(2)

(3)

(4)

věk žen

počet žen

počet

specifická

specifická

narozených

míra plodnosti

míra plodnosti

(2)/(1)

15-19

244 000

4 474

0,018

0,090

20-24

225 800

28 013

0,124

0,620

25-29

194 200

36 440

0,188

0,940

30-34

182 300

27 402

0,150

0,750

35-39

181 400

14 044

0,077

0,385

40-44

177 600

3 176

0,018

0,090

45-49

151 100

182

0,001

0,005

celkem - úhrn plodností

2,880

Úhrnná plodnost

(3)x5


M en demografick ch jev

Úmrtnostní tabulky

Rozdělujeme je na

– generační (pro jednugeneraci narozených při

znalostech počtu zemřelých)

– okamžikové (podle údajů o počtech zemřelých v

daném věku v daném roce, tyto údaje jsou dostupnějšínež předchozí)


Mrtnostn tabulky

Úmrtnostní tabulky

 • Naděje dožití – průměrný věk tabulkových zemřekých

 • Normální délka života – modální věk tabulkových zemřelých

 • Pravděpodobná délka života – věkový medián tabulkových zemřelých


Mrtnostn tabulky r eny 2006 po ty zem el ch

Úmrtnostní tabulkyČR ženy 2006 – počty zemřelých

Naděje dožití 79,9 let

Pravděpodobná délka života 82,5 let

Normální délka života 86 let


M en demografick ch jev

HMÚ x Naděje dožití


M en demografick ch jev

Přímá standardizace

- úmrtnost ve věku x ve sledované populaci

– střední stav obyv. ve věku x ve standardní populaci

– střední stav obyv. ve standardní populaci


M en demografick ch jev

D

st

st

å

u

P

.

t

t

t

=

nst

x

x

hmu

.

st

st

å

å

u

P

P

.

t

t

t

x

x

x

Metoda nepřímé standardizace

D – počet zemřelých ve sledovaném regionu

- úmrtnost ve věku x v populaci standardu

Px – střední stav obyv. ve věku x ve sledovaném regionu

standardizovaný index (úmrtnosti)

teoretický počet zemřelých ve sledovaném regionu (za předpokladu, že specifické úmrtnosti jsou stejné jako ve standardu)


M en demografick ch jev

Region A

Region B

nadřazená jednotka (standard)

věková

počet

teoretický

intenzita

počet

teoretický

intenzita

počet

počet

intenzita

skupina

obyvatel

počet

úmrtnosti

obyvatel

počet

úmrtnosti

obyvatel

zemřelých

úmrtnosti

zemřelých

zemřelých

P

x

x

P

x

x

P

x

D

x

ux

ux

ux

19

2,5

0-14

5000

13

2500

6

7500

30

5,5

15-39

3000

16

2500

14

5500

59

9,8

40-59

2500

25

3500

34

6000

60+

1000

3500

112

24,9

25

87

4500

79

141

95

8,3

125

10,4

9,4

Celkem

11500

12000

23500

220

st

st

11,3

8,4

hmu = 95/79*9,4 = 1,2*9,4 =

hmu = 125/141*9,4 = 0,89*9,4 =

Metoda nepřímé standardizace


M en demografick ch jev

Reprodukční míry

● Ukazují vývoj populace v budoucnosti

● Hrubá míra reprodukce – počet děvčat, které

se narodí jedné ženě během jejího reprodukčního

období.

● Čistá míra reprodukce – počet děvčat, které

se narodí průměrně jedné ženě během jejího

reprodukčního období a zároveň se dožije věku

matky v době porodu.


Klasifikace narozen ch

Klasifikace narozených

 • pohlaví: stabilní poměr 0,485: 0,515 ž:m, sekundární a primární poměr pohlaví

 • vitalita: živorozenost X mrtvorozenost (mortinalita) X kojenecká úmrtnost

 • legitimita


M en demografick ch jev

Porodnost a plodnost podle velikostních skupin obcí (Slovensko 2001-03)


M en demografick ch jev

Porodnost a plodnost podle velikostních skupin obcí - graf (Slovensko 2001-03)


M en demografick ch jev

Mean number of children ever born to women 18 – 44 by importance of religions:

United States and Europe

European Value Survey conducted in 2000, National Survey of Family Growth (2002).


M en demografick ch jev

Úmrtnost podle velikostních skupin obcí (Slovensko 2001-03)


Trends in life expectancy for men in russia usa and estonia

Trends in life expectancy for men in Russia, USA and Estonia


M en demografick ch jev

Standardizovaný index úmrtnosti, okresy ČR, 1996-2000 – muži


Demografick revoluce

Demografická revoluce

 • Proces spojený s

  • rychlým poklesem úmrtnosti (epidemiologický přechod)

  • až postupným poklesem porodnosti (přechod porodnosti)

 • Státy před demografickou revolucí mají nízký přirozený přírůstek, během ní vysoký a po skončení opět nízký (až záporný)

 • Teorie od 30.let 20.století:

  • Landry, Notestein, u nas Pavlík (1961)

  • Postupně akceptováno


Demografick revoluce1

Demografická revoluce

 • Demografická revoluce (demografický přechod) – přeměna z extenzivních forem reprodukce na formy intenzivní

 • Začala koncem 18. stol. v Evropě – postupně se šíří do dalších regionů (difuse reprodukčního chování)

 • Souvisí s rozvojem modernizace – vazba na industrializaci, urbanizaci, demokratizaci

 • Často dochází k časovému opoždění poklesu porodnosti za poklesem úmrtnosti → zvýšení přirozeného přírůstku

 • Rozevření nůžek při poklesu porodnosti a úmrtnosti je tím větší, čím později proces změn začíná


M en demografick ch jev

Podíly populace podle fází demografické revoluce (2010)


M en demografick ch jev

Afrika

Amerika


M en demografick ch jev

Asie

Evropa


M en demografick ch jev

Země podle fází demografické revoluce


M en demografick ch jev

Úroveň plodnosti a její trendy ve světě


M en demografick ch jev

Úroveň podnosti - 2008


M en demografick ch jev

Data sheet 2011


M en demografick ch jev

Data sheet 2011 - pokračování


M en demografick ch jev

změny řádu vymírání v čase


ad
 • Login