Chemické výpočty - PowerPoint PPT Presentation

Chemick v po ty
Download
1 / 5

 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Chemické výpočty. Opakovanie učiva. Látkové množstvo. Koľko atómov uhlíka obsahuje 6 molov uhlíka? Koľko molekúl obsahuje 12 molov vody? Koľko molekúl obsahujú 2 moly kyslíka? Koľko atómov obsahuje 8 atómov medi?. Molová hmotnosť.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Chemické výpočty

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chemick v po ty

Chemické výpočty

Opakovanie učiva


L tkov mno stvo

Látkové množstvo

 • Koľko atómov uhlíka obsahuje 6 molov uhlíka?

 • Koľko molekúl obsahuje 12 molov vody?

 • Koľko molekúl obsahujú 2 moly kyslíka?

 • Koľko atómov obsahuje 8 atómov medi?


Molov hmotnos

Molová hmotnosť

 • Vypočítajte hmotnosť 3 molov HCl, 5 molov PbS a 2 molov CaO

 • Aké látkové množstvo predstavuje 180 g vody?

 • Vypočítajte molovú hmotnosť zlúčenín:

  HCl, CaO, NaOH, KBr, H2SO4, Al (OH)3


V po ty z chem rovn c

Výpočty z chem. rovníc

 • Vypočítajte hmotnosť oxidu uhličitého, ktorý vznikne spálením 120g uhlíka.

 • Vypočítajte hmotnosť oxidu vápenatého, ktorý vznikne tepelným rozkladom 65g uhličitanu vápenatého.

 • Máte pripraviť 20g chloridu zinočnatého. Vypočítajte hmotnosť zinku, ktorý je na to potrebný.


L tkov koncentr cia

Látková koncentrácia

 • Aká je látková koncentrácia kyseliny sírovej v roztoku obsahujúcom 5 molov kyseliny v 2 litroch roztoku?

 • Koľko g chloridu sodného potrebujeme na prípravu 15 litrov vodného roztoku s koncentráciou 0,25 mol/ dm3 ?

 • Koľko g síranu železitého potrebujeme na prípravu 2 litrov roztoku s koncentráciou 5 mol/ dm3 ?


 • Login