Budowa systemu premiowania
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 26

Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka. Plan wystąpienia. Analiza budżetu wynagrodzeń Etapy budowania systemu premiowania: wybór grupy projektowej identyfikacja mierników wyników pracy sposoby pomiaru wyników pracy sposoby finansowania premii

Download Presentation

Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budowa systemu premiowania– „krok po kroku”

Olga Włodarczyk

Radosław Sieczka


Plan wystąpienia

 • Analiza budżetu wynagrodzeń

 • Etapy budowania systemu premiowania:

  • wybór grupy projektowej

  • identyfikacja mierników wyników pracy

  • sposoby pomiaru wyników pracy

  • sposoby finansowania premii

  • częstotliwość i wysokość wypłacania premii


I. Analiza budżetu wynagrodzeń


Struktura budżetu wynagrodzeń (1)


Struktura budżetu wynagrodzeń (2)

wynagrodzenie zmienne

 • jaki procent budżetu wynagrodzeń stanowią premie?

 • czy są to premie regulaminowe czy uznaniowe?

 • jaka część premii jest uzależniona od wyników pracy pracowników?


Struktura budżetu wynagrodzeń (3)


Zmiany budżetu wynagrodzeń a wyniki firmy (1)


Zmiany budżetu wynagrodzeń a wyniki firmy (2)


II. Etapy budowania systemu premiowania


Wybór grupy projektującej system

 • zespół składający się z pracowników średniego szczebla zarządzania i specjalistów:

  • kierowników poszczególnych działów

  • przedstawiciela działu HR

  • analityka np. finansowego

 • zapoznanie zespołu z celami biznesowymi firmy i oczekiwaniami co do nowego systemu

 • zapoznanie grupy z zasadami projektowania systemu zmiennej części wynagrodzenia


 • Identyfikacja mierników wyników pracy

  • sporządzenie listy mierników

  • zawężenie listy mierników do 6-8

  • określenie sposobu kwantyfikacji mierników


  Kryteria selekcji mierników

  • znaczenie dla biznesu

  • wpływ pracownika na dany wskaźnik

  • uniwersalność


  Skuteczne wykorzystanie danych historycznych w wyborze mierników i celów premiowych

  Etapy analizy danych historycznych:

  analiza trendów

  analiza amplitudy wahań danych

  analiza sezonowości danych

  analiza odchyleń danych


  Analiza trendów (1)


  Analiza trendów (2)


  Analiza amplitudy wahań (1)


  Analiza amplitudy wahań (2)


  Analiza sezonowości


  Analiza odchyleń


  Skąd wziąć pieniądze na wypłatę premii?


  Udział w zyskach

  Premia będzie wypłacona, gdy udział zysku netto w całkowitej sprzedaży firmy wyniesie minimum 2%


  Oszczędności w kosztach


  Zyski/korzyści z wyższego poziomu jakości


  Częstotliwość wypłacanej premii


  Wysokość wypłacanej premii


  Dziękujemy za uwagę

  Olga Włodarczyk

  [email protected]

  Radosław Sieczka

  [email protected]

  Zapraszamy na nasze strony:

  www.sedlak.pl

  www.wynagrodzenia.pl

  www.rynekpracy.pl


 • Login