Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka - PowerPoint PPT Presentation

Budowa systemu premiowania
Download
1 / 26

 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka. Plan wystąpienia. Analiza budżetu wynagrodzeń Etapy budowania systemu premiowania: wybór grupy projektowej identyfikacja mierników wyników pracy sposoby pomiaru wyników pracy sposoby finansowania premii

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Budowa systemu premiowania – „krok po kroku” Olga Włodarczyk Radosław Sieczka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Budowa systemu premiowania– „krok po kroku”

Olga Włodarczyk

Radosław Sieczka


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Plan wystąpienia

 • Analiza budżetu wynagrodzeń

 • Etapy budowania systemu premiowania:

  • wybór grupy projektowej

  • identyfikacja mierników wyników pracy

  • sposoby pomiaru wyników pracy

  • sposoby finansowania premii

  • częstotliwość i wysokość wypłacania premii


I analiza bud etu wynagrodze

I. Analiza budżetu wynagrodzeń


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Struktura budżetu wynagrodzeń (1)


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Struktura budżetu wynagrodzeń (2)

wynagrodzenie zmienne

 • jaki procent budżetu wynagrodzeń stanowią premie?

 • czy są to premie regulaminowe czy uznaniowe?

 • jaka część premii jest uzależniona od wyników pracy pracowników?


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Struktura budżetu wynagrodzeń (3)


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Zmiany budżetu wynagrodzeń a wyniki firmy (1)


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

Zmiany budżetu wynagrodzeń a wyniki firmy (2)


Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

II. Etapy budowania systemu premiowania


Wyb r grupy projektuj cej system

Wybór grupy projektującej system

 • zespół składający się z pracowników średniego szczebla zarządzania i specjalistów:

  • kierowników poszczególnych działów

  • przedstawiciela działu HR

  • analityka np. finansowego

 • zapoznanie zespołu z celami biznesowymi firmy i oczekiwaniami co do nowego systemu

 • zapoznanie grupy z zasadami projektowania systemu zmiennej części wynagrodzenia


 • Identyfikacja miernik w wynik w pracy

  Identyfikacja mierników wyników pracy

  • sporządzenie listy mierników

  • zawężenie listy mierników do 6-8

  • określenie sposobu kwantyfikacji mierników


  Kryteria selekcji miernik w

  Kryteria selekcji mierników

  • znaczenie dla biznesu

  • wpływ pracownika na dany wskaźnik

  • uniwersalność


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Skuteczne wykorzystanie danych historycznych w wyborze mierników i celów premiowych

  Etapy analizy danych historycznych:

  analiza trendów

  analiza amplitudy wahań danych

  analiza sezonowości danych

  analiza odchyleń danych


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza trendów (1)


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza trendów (2)


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza amplitudy wahań (1)


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza amplitudy wahań (2)


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza sezonowości


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Analiza odchyleń


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Skąd wziąć pieniądze na wypłatę premii?


  Udzia w zyskach

  Udział w zyskach

  Premia będzie wypłacona, gdy udział zysku netto w całkowitej sprzedaży firmy wyniesie minimum 2%


  Oszcz dno ci w kosztach

  Oszczędności w kosztach


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Zyski/korzyści z wyższego poziomu jakości


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Częstotliwość wypłacanej premii


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Wysokość wypłacanej premii


  Budowa systemu premiowania krok po kroku olga w odarczyk rados aw sieczka

  Dziękujemy za uwagę

  Olga Włodarczyk

  wlodarczyk@sedlak.pl

  Radosław Sieczka

  sieczka@sedlak.pl

  Zapraszamy na nasze strony:

  www.sedlak.pl

  www.wynagrodzenia.pl

  www.rynekpracy.pl


 • Login