Şeker ve Şekerli Ürünler Endüstrisinde Global Trend ler - PowerPoint PPT Presentation

Eker ve ekerli r nler end strisinde global trend ler
Download
1 / 21

 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Şeker ve Şekerli Ürünler Endüstrisinde Global Trend ler. DAVID ZIMMER, Genel Sekreter CAOBISCO. AB – Türkiye ticari ilişkileri. Based on Eurostat figures. Based on Eurostat figures. CAOBISCO ve AVRUPA. KOMİSYON

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Şeker ve Şekerli Ürünler Endüstrisinde Global Trend ler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Eker ve ekerli r nler end strisinde global trend ler

Şeker ve Şekerli Ürünler Endüstrisinde Global Trendler

DAVID ZIMMER,

Genel Sekreter

CAOBISCO


Ab t rkiye ticari ili kileri

AB – Türkiyeticari ilişkileri


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Based on Eurostat figures


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Based on Eurostat figures


Caobisco ve avrupa

CAOBISCO ve AVRUPA


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

KOMİSYON

CAOBİSCO’nun giderek tanınması ve AB görevlileri ile CAOBİSCO temaslarının sürekli gelişmesi

CAOBİSCO her zaman üyelerinin hakları ile ilgili girişimlerde bulunur(Mektuplar,toplantılar,görüşler)

AVRUPA PARLAMENTOSU

CAOBISCO uzmanlığı ile parlamento görüşlerini etkiler,

KONSEY

CAOBISCO ulusal dernekler vasıtasıyla üye ülkeleri CAOBISCO görüşlerini desteklemeye teşvik eder.


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

ULUSLARARASI ALANDA

DTÖ

CAOBISCO üyelerinin haklarının korunmasında ve rekabet edebilirlikte ikili ve çok taraflı görüşmelere (mektuplar,toplantılar, görüşler)katılır.

KODEKS

CAOBISCO, ICA şemsiyesi altında toplantılara katılarak Kodeks düzenlemelerini yakından izler.


Avrupa pazarinin panaromasi

AVRUPA PAZARININ PANAROMASI


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Tüketimde yavaşlama

 • 2008-2009 yılları arasında tüketimde global bir yavaşlama yaşandı:

  • Global ekonomik krizin tüketicileri korkutması

  • Dünya pazarlarında rekabet gücünün azalması

  • Tüketicilerin beslenme ve sağlıklarıyla ilgili kaygıları

  • Yaşlı nüfusun artması

 • Mintel son raporunda güven ortamına geri dönüleceğiniöngörüyor

 • Tüketiciler yeni ekonomik koşullara adapte oldu (moderasyon)


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Caobisco endüstrileri tarafından kullanılan hemen hemen tüm hammaddelerin fiyatları 2008’de çok yukarılara fırladı. Bunun nedenleri:

Düşük stok seviyeleri;

Önemli ihracatçı ülkelerdeki ürün sorunları (kotalar, birkaç büyük üretici tarafından yönlendirilen pazarlar (şeker)

Biyoyakıt üretimi için tarımsal ürünlere hızla artan talep

Petrol fiyatları

Siyasi istikrarsızlık ve kakao üretimindeki sorunlar

Değişken hava koşulları

Tarımsal sektörlerde tamamlanmayan reformlar (şeker)

Çin ve Hindistan gibi hızla büyümekte olan ekonomilerden yoğun talep artışı


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Durum şuanda stabil olmakla birlikte global gıda sisteminin gıda dışı ekonomilerde yaşananlardan etkilenmesi nedeniyle halen endişeler sürüyor.

Geçen yıl Avrupa gıda ve içecek ihracatlarında yaşanan düşüş, dış pazarlarda önemli gıda kategorilerinin çoğunda görülen talepteki daralmayı yansıtıyor.

Global ekonomik kriz nedeniyle alınan koruyucu önlemler ve beraberindeki global fiyat trendleri bu düşüşün nedenleri arasında.

Unlu mamuller, şekerlemeler ve çikolata gibi işlenmiş ürünler pozitif AB ticaret dengesine önemli katkı sağlıyor. Ancak, ithalat değeri ihracat değerinden daha hızlı arttığı için AB ticaret dengesindeki negatif trend devam ediyor.

Başta Ukrayna ve Hong Kong olmak üzere gelişmekte olan ülkelere AB ihracatında artış sürüyor.

Brezilya, Arjantin ve Çin’den ithal edilen ürünler AB’nin toplam gıda ve içecek ithalatının yaklaşık %30’unu oluşturuyor. Endonezya, Tayland ve Malezya’dan yapılan ithalatlar, ABD ve İsviçre gibi geleneksel ithalat pazarlarının toplam değerine ulaşmış durumda.


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Caobisco endüstrileri

için diğer zorluklar

 • CAOBISCO ürünleri aşağıdaki nedenlerle dikkatleri üzerine çekiyor:

 • Kakao çiftliklerinde çocuk işçi çalıştırılmasıyla mücadele

 • Kakao sürdürülebilirliği

 • Yönetmelik bolluğu (beyanlar, zenginleştirme, tüketicilerin gıdalarla ilgili bilgilendirilmesi vb)

 • Katkı maddeleri, renklendiriciler …

 • Bulaşanlar ve kalıntılar (akrilamid, süreç bulaşanları…), pestisitler (kadmiyum, kurşun, dioksin, Lindane…)

 • Gıda güvenliği (izlenebilirlik, bileşenlerin güvenliği, hijyen kuralları)


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

Trendler

 • Sözkonusu global kriz ve beraberinde getirdiği zor günler tüketicileri yeni ekonomik koşullara uymak zorunda bırakarak satın alma alışkanlıklarını değiştirdi: daha az lüks ürün, daha çok ucuz ürün.

 • Tüketiciler artık daha fazla şeffaflık ve etik sorumluluk istiyor. Beğendikleri markalardan gerçek taahhütler bekliyorlar (kakao menşei, adil ticaret...)

 • Sağlık ve sıhhat: gıda daha fonksiyonel hale geliyorve tüketicilere gerçek bir katma değer sunması gerekiyor (Reformülasyon, inovasyon)

 • Yeni tatlar doğuyor : Egzotik aromalar (meyveler, baharatlar…); kakao içeriği yüksek çikolatalar.


Abd pazar n n p anorama s

ABD pazarının panoraması


Seker ve sekerli r nler end strisinde global trendler

 • Caobisco, global şekerli mamül endüstrisinin çıkarlarını koruyan ve temsil eden Uluslararası Şekerli Mamül Derneği’nin (ICA) üyesi. ICA uluslararası bilimsel, politik ve kamu ilişkilerini şekerli mamül endüstrisinin çıkarlarını gözeterek işbirlikçi ve sorumlu bir tutum içinde koordine ediyor.

 • ICA üye dernekleri 30 ülkeden, çikolatalı ve çikolatasız şekerli mamül üreten ya da endüstriye bileşen, ekipman, ambalaj malzemesi ve hizmetleri sunan 3000 firmayı temsil ediyor.Bu ülkeler dünya şekerli mamül üretiminin tahminen %70’inden fazlasını gerçekleştiriyor.

ICA


Abd ekerli mam l trend leri

 • Daha fazla private label (özel etiketli ) çikolata

  • Lüks private label/gurmeambalajları

 • Markalardaha fazla koyu çikolata ürünleri sunuyor

 • Egzotik çikolata aromaları: turunçgiller, baharatlar, tuz, meyveler

 • Kakao içeriği yüksek çikolatalar

 • Çikolatalar için gurme ambalaj

ABD Şekerli Mamül Trendleri


 • Login