Opticrop demonstratie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 74

Opticrop demonstratie PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Opticrop demonstratie. Deze presentatie laat u stap voor stap de Opticrop programma’s zien. Vooruit bladeren: klik op  Achteruit bladeren: klik op  Stoppen: Esc knop Automatisch verschijnt het volgende scherm na ± 5 sec. CROP: Openingsscherm. Opticrop CROP demo.

Download Presentation

Opticrop demonstratie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Opticrop demonstratie

Deze presentatie laat u stap voor stap de Opticrop programma’s zien.

 • Vooruit bladeren: klik op 

 • Achteruit bladeren: klik op 

 • Stoppen: Esc knop

 • Automatisch verschijnt het volgende scherm na ± 5 sec.


CROP: Openingsscherm


Opticrop CROP demo

CROP is het teeltmanagement programma van Opticrop met daarin de verschillende adviesmodules:

ProPhy CerDis Gewis

Uien Knolselderij LAP

Mycos OptibolProCaro

en algemene modules:

Teeltregistratie Saldo

MineralenplannerWeer

Gezonde GewassenGeo CROP


CROP: Modules


Opticrop CROP demo

De gegevensuitwisseling vanuit CROP gaat via de Internet verbinding.

U ontvangt zo de nieuwste

weersgegevens

weerberichten

radarbeelden

attenties en tips

leverbonnen

en kunt u teeltregistratie exporteren.


CROP: Snelle communicatie via Internet


Opticrop CROP demo

In de registratie module CROP Basis kunt u alle teeltgegevens vastleggen en uw voorraad administratie van meststoffen en middelen bijhouden.

Naar keuze alleen de basisgegevens ten behoeve van de adviesmodules of een volledige teeltregistratie voor

certificatie

afnemer

controleur


CROP: Teeltregistratie - bespuitingen


Opticrop CROP demo

Invullen van de registratie is eenvoudig:

 • U klikt op de onderste lege regel om een nieuwe in te voeren.

 • Voor alle gegevens zijn lijsten beschikbaar waaruit u kiest.

 • Vaker uitgevoerde bespuitingen kunt u vastleggen als “Tankmix” om later weer snel op te kunnen roepen.


CROP: Teeltregistratie - bespuiting invoeren


Opticrop CROP demo

Elke registratie kunt u simpel doorkopiëren naar andere percelen van hetzelfde gewas.

Als u b.v. al uw aardappelpercelen op dezelfde dag gespoten heeft, hoeft u deze bespuiting maar 1 keer in te vullen.


CROP: Teeltregistratie - gegevens kopieren


Opticrop CROP demo

In CROP Basis zijn tabbladen per onderdeel:

bespuitingen

bemesting

bewerkingen

oogst

etc..

U kunt ook een totaaloverzicht opvragen met alle geregistreerde gegevens op datum.


CROP: Teeltregistratie - totaaloverzicht


Opticrop CROP demo

Met de module ADVIES kunt u bestrijdingsadviezen opvragen voor:

 • Phytophthora in aardappels (ProPhy)

 • Bladvlekken en valse meeldauw in uien

 • Mycosphaerella in kool (Mycos)

 • Bladvlekken in knolselderij

 • Ziekten in tarwe en gerst (CerDis)

 • Alternaria in peen (ProCaro)

 • Vuur in bloembollen (Optibol)


Opticrop CROP demo

Met een weerstation in de buurt wordt continu het gewasklimaat

gemeten.


Opticrop CROP demo

U kunt meerdere of alle percelen aanvinken voor het advies.

Per perceel ziet u het overzicht van de laatst geregistreerde gegevens.

Zonodig kunt u die ter plekke nog aanvullen of wijzigen.


CROP: Advies - kiezen perceel


Opticrop CROP demo

Als de adviezen berekend zijn, krijgt u een samenvattende tabel met alle adviezen.

Zo ziet u in één oogopslag welke percelen gespoten moeten worden inclusief de geadviseerde doseringen.


CROP: Advies - overzichtstabel


Opticrop CROP demo

Door een perceel te kiezen uit de tabel kunt u het uitgebreide advies bekijken.

U heeft de keuze uit:

tekst

uitleg beschermingsduur

overzicht ziekte indexen

uitleg doseringsadvies

middelenoverzicht

Deze toelichting is belangrijk om het advies goed te kunnen begrijpen en toepassen.


CROP: Advies - tekst


CROP: Advies - toelichting beschermingsduur


CROP: Advies - overzicht weersgegevens


CROP: Advies - toelichting doseringsadvies


Opticrop CROP demo

Ook het Gewis programma is een module binnen Crop.

Gewis geeft advies over het optimale spuittijdstip en dosering van bestrijdingsmiddelen.

Door deze beter af te stemmen op de weersomstandigheden, worden middelen efficiënter gebruikt.


Opticrop CROP demo

Voor Gewis hoeft u niets te registeren.

Het enige dat u doet is aangeven welk middel u denkt te gaan spuiten.

Alle toegelaten middelen zijn opgenomen in Gewis.


CROP: Gewis - middel kiezen


Opticrop CROP demo

Het advies wordt in een twee grafieken gepresenteerd.

Per uur geeft de bovenste grafiek aan hoe effectief het middel zal werken, inclusief de benodigde dosering voor een voldoende effect.

De onderste grafiek geeft regen en windsnelheid op spuitboomhoogte.


CROP: Gewis - adviesgrafiek


Opticrop CROP demo

Als uitleg bij de grafiek kan per uur de score-tabel opgevraagd worden.

Hierin ziet u welke processen voor dit middel een rol spelen, hoe belangrijk ze zijn, en hoe goed de huidige weersomstandigheden “scoren” op dat aspect.

Dit geeft dus de verklaring waarom een middel goed of slecht zal werken.


CROP: Gewis - scoretabel


Opticrop CROP demo

Behalve het toepassingadvies, bevat Gewis een databank met informatie van alle bestrijdingmiddelen:

wettelijke voorschriften

gebruiksaanwijzing

informatie over de toepassing

eventuele opgebruiktermijn

Tevens is opgenomen de Milieumeetlat.


CROP: Gewis - informatie middelen


CROP: Gewis - Milieumeetlat


Opticrop CROP demo

Via de module Agenda in CROP Basis kunt u de registratie ook invullen en/of bekijken.

Het scherm toont dan een zakagenda, waarin u de gegevens per dag of per week kunt bekijken.

Als u uw gegevens altijd eerst opschrijft, is dit erg handig om ze over te zetten in de computer.


CROP: Agenda


Opticrop CROP demo

Via het onderdeel Lijstenbeheer kunt u uw eigen lijsten samenstellen.

Door gewassen uit te zetten die u niet teelt, en middelen die u nooit gebruikt, maakt u uw eigen verkorte kieslijsten.

Dit verhoogt de snelheid en de gebruiksvriendelijkheid.


CROP: Lijstenbeheer - gewassenlijst


CROP: Lijstenbeheer - middelenlijst


Opticrop CROP demo

Als u een bespuiting invoert, kunt u deze vastleggen als “Tankmix”.

De betreffende combinatie van middelen (doseringen) kunt u dan de volgende keer met 1 druk op de knop weer oproepen.


CROP: Lijstenbeheer - tankmixen


Opticrop CROP demo

Het CROP programma heeft koppelingen naar andere programma’s.

Als u b.v. uw teeltregistratie doet in ComWaes of Isagri, dan kan Crop alle benodigde teeltgegevens automatisch uit die programma’s importeren.


Opticrop CROP demo

Met het CROP programma kunt u de volledige registratie doen en uw gegevens naar uw afnemer of controle instantie verzenden.

Het is dan niet meer nodig om dingen dubbel of ook nog op verschillende formulieren in te vullen.


CROP: Exporteren gegevens


Opticrop CROP demo

De extra gegevens die een afnemer vraagt, verschijnen automatisch in beeld.

Via een simpel invulformulier kunt u gemakkelijk alle vragen beantwoorden.

Voor de meeste vragen zijn keuzelijstjes beschikbaar.


CROP: Extra vragen


Opticrop CROP demo

De koppeling volgens de EDI teelt standaard is operationeel.

U bepaalt zelf óf u dat gebruikt en welke gegevens u wanneer verzendt.

De verzending loopt geheel automatisch via de internet verbinding.


CROP: Exporteren - Instellen verzending


Opticrop CROP demo

Als er speciale tips of actualiteiten zijn, stuurt Opticrop alle gebruikers een Optipost bericht.

U wordt duidelijk geattendeerd op nieuwe berichten.


CROP: Optipost - actualiteiten en tips


Opticrop CROP demo

Het meest recente weerbericht voor uw regio komt automatisch mee bij iedere communicatie.

Het weerbericht bestaat uit tekst en cijfers, voor korte en lange termijn.

Overdag wordt de verwachting om de ± 3 uur ververst.


CROP: Weerbericht - tekst


CROP: Weerbericht - cijfers


Opticrop CROP demo

Bij het weerbericht ontvangt u ook de radar beelden van de neerslag.

Standaard ziet u vanaf 2 uur terug tot 2 uur vooruit per kwartier een radarbeeld.

Het aantal ‘historische’ beelden kunt u naar eigen wens aanpassen.

Door in te zoomen kunt u precies zien waar en wanneer de buien gaan vallen.


CROP: Radarbeelden


Opticrop CROP demo

Met Pocket CROP kunt u de volledige registratie op de Pocket PC uitvoeren.

De registratie is altijd bij de hand en in de schuur kunt u ter plaatse de voorraad-situatie bijwerken.

Met Pocket WEER kunt u de weersverwachting en radarbeelden op elke gewenste locatie ophalen en raadplegen.


CROP: Pocket CROP inclusief Weer


Opticrop CROP demo

Het CROP programma bevat ook Gezonde Gewassen.

Alle ziekten, onkruiden en plagen worden hierin beschreven.

Van veel ziekten en onkruiden zijn ook foto’s en afbeeldingen toegevoegd.


CROP: Gezonde Gewassen


CROP: Gezonde Gewassen


Opticrop CROP demo

Per ziekte/plaag/onkruid geeft Gezonde Gewassen direkt de toegelaten bestrijdingsmiddelen.

Voor die middelen kunt u dan het informatie-scherm oproepen.

Zo heeft u een compleet en actueel handboek bij de hand voor de gewasbescherming.


CROP: Gezonde Gewassen


Opticrop CROP demo

De Mineralenplanner geeft inzicht in de nog vrije N en P2O5 ruimte.

Nu op basis van de Minas regels, daarna Gebruiksnormen.

Lopende het seizoen worden geregistreerde bemestingen doorgerekend in de Planner.


CROP: Mineralenplanner


Opticrop CROP demo

Voor de vaststelling van het optimale moment van loofdoding in poot- en tafelaardappelen is LAP ontwikkeld.

Het Loofdodingsadvies Programma maakt een analyse van proefrooiingen.

Op basis van een gekozen prijzenset geeft LAP het gunstigste moment aan.

De toelichting verschijnt in de vorm van grafieken en tabellen.


CROP: LAP


Opticrop CROP demo

In CROP kunt u met Geo CROP uw bedrijf en percelen intekenen.

Tegen een achtergrondkaart legt u de contouren vast.

Deze grafischemodule maakt een koppeling met de gewasrotatie van het perceel.

Geo CROP biedt tevens de optie om kaarten van derden te importeren (Soil Company, Kadaster, etc).


CROP: GeoCROP


Opticrop CROP demo

Met Pocket GEO heeft u een handzaam programma voor de Pocket PC om oppervlaktes van percelen op te meten met GPS.

Daarnaast is het geschikt om structuurplekken, valplekken, onkruidplekken etc. in kaart te brengen.

Uniek in Pocket GEO is de topografische achtergrondkaart.


CROP: Pocket GEO


Meer informatie?

Als u meer informatie wilt over de Opticrop produkten of een aanschaf overweegt, kunt u contact opnemen met Opticrop:

Telefoon:0317 - 460 075

Fax:0317 - 450 978

E-mail:info@opticrop.nl

Internet:www.opticrop.nl

Adres:Agro Business Park 26

6708 PW Wageningen


Einde

Einde demonstratie.


 • Login